English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

DUYURULAR

English

2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007


2015-2016 Değerlendirme Dönemi Akreditasyon Başvuru Düzenlemeleri Belirlendi (Yayım Tarihi: 23.12.2014)

2015-2016 değerlendirme döneminde yapılacak MÜDEK akreditasyon başvurularına ilişkin düzenleme için tıklayınız >>>>>. DİKKAT: Son başvuru tarihi 02 Şubat 2015'dir.
MÜDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri Yenilendi (Yayım Tarihi: 23.12.2014)

MÜDEK Yönetim Kurulu, 23.12.2014 tarihli toplantısında Ölçütler Komitesi tarafından sunulan MÜDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri belgesiyle ilgili değişiklikleri kabul etmiş ve yenilenmiş belge sürüm 2.1 olarak yayımlanmıştır.

2015-2016 değerlendirme döneminde genel değerlendirmesi yapılacak programlara 23.12.2014 tarihli bu yenilenmiş sürüm ile 26.12.2008 tarihli sürüm 2.0.0 arasında seçme hakkı tanınmıştır. Ancak, 2016-2017 değerlendirme döneminden itibaren tüm genel değerlendirmeler yenilenmiş sürüm kullanılarak yapılacaktır.

2015-2016 değerlendirme dönemindeki tüm ara değerlendirmeler 26.12.2008 tarihli sürüm 2.0.0 kullanılarak yapılacaktır.

Belgenin yeni sürümüyle bir önceki sürümü arasındaki başlıca farklar aşağıda sıralanmıştır:
 • Tanımlar bölümünde, "karmaşık problem" kavramına açıklık getirilmiş, "Mühendislik Tasarımında Gerçekçi Kısıtlar ve Koşullar" tanımlar kapsamına alınmıştır.
 • Ölçüt 2. Program Eğitim Amaçları ölçütünün 2.1 numaralı alt ölçütü sadeleştirilmiş ve bu alt ölçütün içinde gömülü olan "Program eğitim amaçlarının MÜDEK tanımına uyması gerektiği" 2.2 numaralı alt ölçüte açık bir madde olarak eklenmiştir.
 • MÜDEK'in imzacısı olduğu Washington Accord tarafından tanımlanmış olan "mezun nitelikleri"ne uyum göstermek amacıyla, "Karmaşık problem" kavramı Ölçüt 3. Program Çıktıları ölçütünün 3.1 numaralı alt ölçütündeki (i), (iv) ve (v) numaralı maddeler kapsamına alınmış, ayrıca (vii), (ix) ve (x) numaralı maddelere yeni bazı boyutlar eklenmiştir.
 • Ölçüt 10. Disipline Özgü Ölçütlere
  • 23.07.2012 tarihinde ayrı bir belge olarak kabul edilmiş olan "Orman ve Orman Endüstri Mühendisliği" ölçütleri dahil edilmiş,
  • 2014 yılı içinde yoğun paydaş katılımı ile geliştirilen "Enerji Sistemleri Mühendisliği", "Mekatronik Mühendisliği" ve "Otomotiv Mühendisliği" ölçütleri eklenmiş,
  • "Gıda Mühendisliği" ölçütü bir süredir paydaşlardan gelmekte olan öneriler doğrultusunda gözden geçirilerek yenilenmiştir.
 • Belgenin çeşitli yerlerinde açık ve kolay anlaşılabilirliği sağlamak amacıyla bir dizi yazım iyileştirmeleri yapılmıştır.

Erbil Payzın ve Timur Doğu Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi Alan Kuruluşlarla Değerlendirme Toplantısına Katıldı (Yayım Tarihi: 27.11.2014)
 
MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Payzın ve MÜDEK-MAK Başkanı Timur Doğu, Yükseköğretim Kurulu'nda 25 Kasım 2014 tarihinde yapılan Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi Alan Kuruluşlarla Değerlendirme Toplantısı'na katıldılar ve MÜDEK faaliyetlerini tanıtan bir sunum yaptılar.

Toplantıya, MÜDEK'in yanında Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Akreditasyon Derneği (FEDEK), Türk Psikologlar Derneği (TPD), Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK), Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD), Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MİAK) ve Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) temsilcileri katıldı.
Erbil Payzın ve Hamit Serbest ELECO 2014 Toplantısına Katılıyor (Yayım Tarihi: 17.11.2014)

MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Payzın ve MÜDEK üyesi Hamit Serbest 27-29 Kasım 2014 tarihlerinde Bursa'da yapılacak ELECO 2014 (Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu) toplantısına çağrılı konuşmacı olarak katılacaktır. 27 Kasım 2014 tarihinde yapılacak açılış oturumlarında, Erbil Payzın, Başarılı Ürün Geliştirme İçin Gereken Temel Beceriler: MÜDEK Program Çıktıları başlıklı, Hamit Serbest ise Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Bilimsel Dergi başlıklı bildirileri sunacaktır. Erbil Payzın'in bildirisi ve sunumu.
CDEFI Heyetinin MÜDEK Ziyareti (Yayım Tarihi: 14.11.2014)

Fransız Mühendislik Fakülteleri Dekanları Konferansı'ndan (Conference of Deans of French Schools of Engineering - CDEFI) bir heyet Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve çeşitli mühendislik fakülteleri yanında 14 Kasım 2014 Cuma günü MÜDEK'i de ziyaret etti.

Christian Lerminiaux (President of CDEFI), Isabelle Schöninger (Director of CDEFI), Matthieu Binder (Deputy Director and International Relations Officer) ve Valérie Le Galcher-Baron (Attaché for University and Scientific Cooperation - Embassy of France) dan oluşan heyet, MÜDEK Merkezi'nde Erbil Payzın (MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı), Mehmet Demirkol (MÜDEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Engin Arıkan (MÜDEK Yönetim Kurulu Üyesi) ve Yavuz Erçil (MÜDEK Genel Sekreteri) tarafından misafir edildi.

Fransız heyeti ile yapılan toplantıda, Erbil Payzın Türkiye'deki mühendislik eğitimini ve MÜDEK'i tanıtan bir sunum yaptı.
2015-2016 Değerlendirme Dönemi Akreditasyon Bedelleri (Yayım Tarihi: 28.10.2014)

2015-2016 döneminde değerlendirilecek programlar için belirlenen yeni akreditasyon bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Değerlendirme Türü Normal Öğretim İkinci Öğretim
Genel Değerlendirme(1) 9.750 TL + KDV 6.900 TL + KDV
Ziyaretle Ara Değerlendirme(2) 6.900 TL + KDV 6.900 TL + KDV
Raporla Ara Değerlendirme(2) 5.050 TL + KDV 5.050 TL + KDV
Ziyaretle Kanıt Göster(3) 6.900 TL + KDV 6.900 TL + KDV
Raporla Kanıt Göster(3) 5.050 TL + KDV 5.050 TL + KDV
(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
(2) Daha önce yapılan genel değerlendirmesi sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi
(3) Daha önce yapılan ara veya genel değerlendirmesi sonucunda bir yıl süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi

Deneyim Paylaşımı Toplantısı ve Teşekkür Plaketi Töreni (Yayım Tarihi: 05.10.2014)

MÜDEK'in 2014 yılı Deneyim Paylaşımı Toplantısı ve Teşekkür Plaketi Töreni 27 Eylül 2014 Cumartesi günü Kurtköy/Pendik, İstanbul'da Crowne Plaza İstanbul-Asia'da 88 MÜDEK gönüllüsünün katılımıyla yapıldı. Toplantının ayrıntısı için tıklayınız >>>>>

Toplantı bitiminde yapılan törende, beş ve daha fazla sayıda program değerlendirmesine katılan deneyimli MÜDEK gönüllülerine teşekkür plaketi verildi. Plaket alanların listesi için tıklayınız >>>>>MÜDEK Web ve E-Posta Servislerinde Kesinti (Yayım Tarihi: 22.09.2014)

MÜDEK sunucularındaki alt yapı ve hat güncellenmesi çalışmaları nedeniyle MÜDEK web sitesi ve MÜDEK e-posta servisi
     26 Eylül 2014 Cuma Saat 23:00 - 27 Eylül 2014 Cumartesi Saat 11:00
arasında en fazla 12 saatlik bir süre için hizmet vermeyecektir.
Erbil Payzın ve Mehmet Demirkol ENAEE Karşılıklı Tanıma Anlaşması Belgesi İmza Törenine Katılıyor (Yayım Tarihi: 15.09.2014)

MÜDEK'in üyesi olduğu Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) adlı kuruluşun 19 Kasım 2014 tarihinde Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlediği "ENAEE Mutual Recognition Agreement" (ENAEE Karşılıklı Tanıma Anlaşması) belgesi imza törenine MÜDEK'i temsilen Yönetim Kurulu Başkanı A. Erbil Payzın ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Demirkol katılacaktır.
Erbil Payzın ENAEE Genel Kurul Toplantısına Katılıyor (Yayım Tarihi: 15.09.2014)

MÜDEK'in üyesi olduğu Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) adlı kuruluşun 19 Kasım 2014 tarihinde Belçika'nın Brüksel kentinde yapılacak Genel Kurul toplantısında MÜDEK'i A. Erbil Payzın temsil edecektir.


Orhan Alankuş ve Yavuz Erçil 29. MDK Toplantısına Katılıyor (Yayım Tarihi: 15.09.2014)

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin ev sahipliğinde 24-25 Ekim 2014 tarihlerinde Elazığ'da yapılacak 29. MDK (Mühendislik Dekanları Konseyi) Toplantısı'na MÜDEK'i temsilen MAK Başkan Yardımcısı Orhan B. Alankuş ve MÜDEK Genel Sekreteri M. Yavuz Erçil katılacaktır. Toplantıda, Orhan B. Alankuş 24 Ekim 2014 tarihinde yapılacak Otomotiv Sektöründe Türkiye ve Dünyadaki Gelişmeler ve Mühendislik Eğitimine Yansımaları başlıklı panelde yer alacak, M. Yavuz Erçil ise aynı gün daha sonra yapılacak bir oturumda MÜDEK: Genel Bilgiler ve Son Gelişmeler başlıklı bir sunum yapacaktır.

Engin Arıkan EQAR Members' Dialogue Toplantısına Katılıyor (Yayım Tarihi: 15.09.2014)

EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education)'ın 20-21 Ekim 2014 tarihlerinde İtalya'nın Palermo kentinde düzenlediği "Members' Dialogue" başlıklı toplantısına MÜDEK'i temsilen MÜDEK Yönetim Kurulu Üyesi Engin Arıkan katılacaktır.


Deneyim Paylaşım Toplantısı (Yayım Tarihi: 15.09.2014)

27 Eylül 2014 tarihinde İstanbul'da MÜDEK gönüllülerinin katılacağı bir Deneyim Paylaşım Toplantısı yapılacaktır. Toplantıda, katılımcılar MÜDEK süreçlerindeki güncellemeler hakkında bilgilendirilecek ve 2013-2014 döneminde en az beş değerlendirmeye katılımı tamamlamış değerlendiriciler için Teşekkür Plaketi ile Onurlandırma Töreni yapılacaktır.

Washington Accord'un 25. Yılı Kutlandı (Yayım Tarihi: 04.08.2014)

09-13 Haziran 2014 tarihlerinde Yeni Zellanda'nın Wellington kentinde yapılan International Engineering Alliance Meeting toplantıları sırasında MÜDEK'in de imzacı kuruluş olduğu Washington Accord'un 25 kuruluş yılı da kutlandı.

Kutlama kapsamında Washington Accord tarafından hazırlanan ve bastırılan Washington Accord tanıtım kitapçığı üyelere dağıtıldı. Aynı zamanda Washington Accord Başkanı Hu Hanrahan gala yemeği sırasında 25nci yıl ile ilgili bir sunum da yaptı.

Sunuma ve özellikle Washington Accord ile ilgili kısa ve öz bilgiler içeren tanıtım kitapçığına http://www.ieagreements.org/25_years/ bağlantısı üzerinden erişilebilir.

Timur Doğu TÜBİTAK Bilim Ödülünü Aldı (Yayım Tarihi: 25.07.2014)

Mühendislik Bilimleri Alanında 2014 yılı TÜBİTAK Bilim Ödülü MÜDEK MAK Başkanı Timur Doğu'ya verilmiştir. Kendisini kutlar, başarılarının devamını dileriz.

TÜBİTAK web sitesindeki ayrıntılı açıklama için tıklayınız >>>>>

2014 Yılı Akreditasyon Listesi (Yayım Tarihi: 01.07.2014)

MÜDEK tarafından 2014 yılı itibariyle akredite edilmiş programların listesi 01 Temmuz 2014 tarihinde güncellenerek yayımlandı.

2015-2016 Dönemi MAK Üyeleri Belirlendi (Yayım Tarihi: 30.06.2014)

MÜDEK Çalışma Yönetmeliği madde 4.2 uyarınca, mevcut MAK Başkanı Timur Doğu, 01.01.2015 tarihinden itibaren bu görevinden ayrılıp Önceki Başkan konumuna geçecek ve mevcut MAK Başkan Yardımcısı Orhan B. Alankuş aynı tarihinden itibaren iki yıl süre için yeni dönem MAK Başkanı olacaktır.

İçinde bulunduğumuz çalışma döneminde Önceki Başkan konumunda olan ancak Dekanlık görevine atanması nedeniyle Önceki Başkan MAK üyeliği dondurulmuş olan Ahmet Aran (üniversite temsilcisi) 31.12.2014 tarihinde MAK'tan ayrılacaktır.

Diğer taraftan, mevcut MAK üyelerimizden Ayşegül Tanık (üniversite temsilcisi) üçüncü ve son dönem MAK üyeliğini tamamladığı için kurallar gereği 31.12.2014 tarihinde MAK üyeliğinden ayrılacaktır.

MÜDEK Yönetim Kurulu, 23.06.2014 tarihli toplantısında 01.01.2015 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile MAK'ta görev yapacak Önceki MAK Başkanı ve MAK Başkanı dışındaki diğer 6 MAK üyesini, Aday Belirleme Komitesi'nden, TMMOB'den ve KalDer'den gelen önerilerin ışığında aşağıdaki şekilde belirlemiştir:
 1. Halen üniversite temsilcisi MAK üyesi olan A. Bülent Özgüler'in MAK üyeliği 01.01.2015 tarihinden itibaren uzatılmış ve kendisi bu tarihten itibaren MAK Başkan Yardımcısı görevine getirilmiştir. Kurallarımız gereği A. Bülent Özgüler 01.01.2017 tarihinde MAK Başkanlığı görevini devralacaktır.
 2. Halen TMMOB temsilcisi MAK üyesi olan Müfit Gülgeç'in TMMOB'yi temsilen MAK üyeliği 01.01.2015 tarihinden itibaren bir dönem daha uzatılmıştır.
 3. Halen KalDer temsilcisi MAK üyesi olan Aykut Alp Yılmaz'ın KalDer'i temsilen MAK üyeliği 01.01.2015 tarihinden itibaren bir dönem daha uzatılmıştır.
 4. Halen sanayi temsilcisi MAK üyesi olan Necat Özgür'ün MAK üyeliği 01.01.2015 tarihinden itibaren bir dönem daha uzatılmıştır.
 5. Ahmet Aran ve Ayşegül Tanık'ın MAK'taki görevlerinden ayrılmaları ile boşalan iki üniversite temsilcisi pozisyonuna aşağıdaki iki akademisyen MÜDEK üyesi 01.01.2015 tarihi itibarıyla 2 yıl süre ile görevlendirilmiştir:
  1. Şebnem Baydere - Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi
  2. Filiz B. Dilek - ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi

Görevleri 31 Aralık 2014 tarihinde sona erecek olan MAK üyelerine verdikleri çok kıymetli hizmetlerden dolayı teşekkür eder, yeni MAK takımına verimli ve başarılı bir çalışma dönemi dileriz.
Eğitim Komitesinin Yeni Üyeleri (Yayım Tarihi: 30.06.2014)

MÜDEK Yönetim Kurulu, 24.05.2014 tarihli toplantısında, görev süresi 30.06.2014 tarihinde sona erecek olan MÜDEK Eğitim Komitesi'nin mevcut üyeleri yerine MÜDEK Eğitim Komitesi Yönergesi'nin 5a ve 5b maddeleri uyarınca, 01.07.2014-30.06.2016 tarihleri arasında iki yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıdaki yeni üyeleri belirlemiştir:
 • A. Bülent Özgüler (Başkan - MAK üyesi)
 • Ayşegül Tanık (MAK üyesi)
 • Elif Baktır (Deneyimli MÜDEK Değerlendiricisi)

Gıda Mühendisliği Programlarına Özgü Değerlendirme Ölçütleri Taslağı MÜDEK Paydaşlarının Görüşlerine Sunuldu (Yayım Tarihi: 30.06.2014)

MÜDEK Ölçütler Komitesi ile bu komiteye bağlı olarak çalışan programa özgü ölçütler alt komitesinin çalışmaları ile güncellenen Gıda Mühendisliği programlarına özgü MÜDEK ölçütleri taslağı paydaşlarımızın görüşlerine açılmıştır.

Son görüş bildirme tarihi: 15.08.2014.Ayrıntılı açıklama için tıklayınız >>>>>
Mekatronik Mühendisliği Programlarına Özgü Değerlendirme Ölçütleri Taslağı MÜDEK Paydaşlarının Görüşlerine Sunuldu (Yayım Tarihi: 30.06.2014)

MÜDEK Ölçütler Komitesi ile bu komiteye bağlı olarak çalışan programa özgü ölçütler alt komitesinin çalışmaları ile oluşturulan Mekatronik Mühendisliği programlarına özgü MÜDEK ölçütleri taslağı paydaşlarımızın görüşlerine açılmıştır.

Son görüş bildirme tarihi: 15.08.2014. Ayrıntılı açıklama için tıklayınız >>>>>
Timur Doğu UK-Turkey Higher Education Dialog Toplantısına Katıldı (Yayım Tarihi: 17.06.2014)

MAK Başkanı Timur Doğu 16 Haziran 2014 tarihinde İngiltere'nin Londra kentinde yapılan "UK-Turkey Higher Education Dialog" başlıklı bir günlük toplantıya MÜDEK'i temsilen katılmıştır.


Timur Doğu International Conference on Future of Education Toplantısına Katıldı (Yayım Tarihi: 17.06.2014)

MAK Başkanı Timur Doğu 12-13 Haziran 2014 tarihlerinde İtalya'nın Floransa kentinde yapılan The International Conference on The Future of Education toplantısına MÜDEK'i temsilen katılmış ve 13 Haziran 2014'teki Studies on Education adli oturumda Outcome Based Engineering Education for A Sustainable Future başlıklı bir sunum yapmıştır.
Bülent Özgüler ve Yavuz Erçil IEA - Washington Accord Toplantısına Katıldı (Yayım Tarihi: 17.06.2014)

MAK üyesi Bülent Özgüler ve Genel Sekreter Yavuz Erçil Washington Accord kapsamında 09-13 Haziran 2014 tarihlerinde Yeni Zellanda'nın Wellington kentinde yapılan International Engineering Alliance Meeting adlı toplantıya MÜDEK temsilcileri olarak katılmıştır.


Kurumlar İçin MÜDEK Eğitim Çalıştayı İptal Edildi (Yayım Tarihi: 06.06.2014)

MÜDEK değerlendirmesine başvurmayı ya da MÜDEK ölçütlerine göre programlarında iyileştirme yapmayı planlayan mühendislik lisans programlarının sorumlularına yönelik 21 Haziran 2014 (Cumartesi) günü Ankara'da yapılması planlanan 2014 yılındaki üçüncü MÜDEK Eğitim Çalıştayı iptal edilmiştir.
Enerji Sistemleri Mühendisliği Programlarına Özgü Değerlendirme Ölçütleri Taslağı MÜDEK Paydaşlarının Görüşlerine Sunuldu (Yayım Tarihi: 05.06.2014)

MÜDEK Ölçütler Komitesi ile bu komiteye bağlı olarak çalışan programa özgü ölçütler alt komitesinin çalışmaları ile oluşturulan Enerji Sistemleri Mühendisliği programlarına özgü MÜDEK ölçütleri taslağı paydaşlarımızın görüşlerine açılmıştır.

Son görüş bildirme tarihi: 21.07.2014. Ayrıntılı açıklama için tıklayınız >>>>>
Kurumlar İçin MÜDEK Eğitim Çalıştayı (Yayım Tarihi: 24.05.2014)

MÜDEK değerlendirmesine başvurmayı ya da MÜDEK ölçütlerine göre programlarında iyileştirme yapmayı planlayan mühendislik lisans programlarının sorumlularına yönelik 2014 yılındaki üçüncü MÜDEK Eğitim Çalıştayı 21 Haziran 2014 (Cumartesi) günü Ankara'da yapılacaktır. Çalıştay başvurularının ön kayıtları ekteki çalıştay duyurusundaki bilgilerle birlikte en geç 06 Haziran 2014 (Cuma) gününe kadar calistay@mudek.org.tr adresine e-posta ile yapılmalıdır.
Bülent Özgüler 8. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumuna Katılıyor (Yayım Tarihi: 14.05.2014)
Çankaya Üniversitesi
MÜDEK-MAK üyesi A. Bülent Özgüler, Çankaya Üniversitesi ev sahipliğinde 14-15 Mayıs 2014 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek 8. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu'na katılacak ve Geleceğin Mühendisi ve Eğitimin Geleceği başlıklı bir panel konuşması yapacaktır.


Otomotiv Mühendisliği Programlarına Özgü Değerlendirme Ölçütleri Taslağı MÜDEK Paydaşlarının Görüşlerine Sunuldu (Yayım Tarihi: 12.05.2014)

MÜDEK Ölçütler Komitesi ile bu komiteye bağlı olarak çalışan programa özgü ölçütler alt komitesinin çalışmaları ile oluşturulan Otomotiv Mühendisliği programlarına özgü MÜDEK ölçütleri taslağı paydaşlarımızın görüşlerine açılmıştır.

Son görüş bildirme tarihi: 27.06.2014. Ayrıntılı açıklama için tıklayınız >>>>>
Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri Değişiklik Taslağı MÜDEK Paydaşlarının Görüşlerine Sunuldu (Yayım Tarihi: 12.05.2014)

Mühendislik lisans eğitimi programlarının değerlendirilmesi için kullanılmakta olan Mühendislik Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri belgesi üzerinde "Washington Accord Mezun Kazanımları ile daha iyi uyumunu sağlamak" amacıyla oluşturulan değişiklik taslağı, ilgili belgedeki diğer bazı yazım iyileştirmeleri ile birlikte paydaşlarımızın görüşlerine açılmıştır.

Son görüş bildirme tarihi: 27.06.2014. Ayrıntılı açıklama için tıklayınız >>>>>
Yavuz Erçil 28. MDK Toplantısına Katılıyor (Yayım Tarihi: 06.05.2014)

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin ev sahipliğinde 22-23 Mayıs 2014 tarihlerinde Kayseri'de yapılacak 28. MDK (Mühendislik Dekanları Konseyi) Toplantısı'na MÜDEK adına Genel Sekreter Yavuz Erçil katılacaktır.


Kurumlar İçin MÜDEK Eğitim Çalıştayı (Yayım Tarihi: 14.04.2014)

MÜDEK değerlendirmesine başvurmayı ya da MÜDEK ölçütlerine göre programlarında iyileştirme yapmayı planlayan mühendislik lisans programlarının sorumlularına yönelik 2014 yılındaki ikinci MÜDEK Eğitim Çalıştayı 31 Mayıs 2014 (Cumartesi) günü Ankara'da yapılacaktır. Çalıştay başvurularının ön kayıtları ekteki çalıştay duyurusundaki bilgilerle birlikte en geç 09 Mayıs 2014 (Cuma) gününe kadar calistay@mudek.org.tr adresine e-posta ile yapılmalıdır.
2014-2015 Değerlendirme Dönemi Akreditasyon Başvuru Düzenlemeleri Belirlendi (Yayım Tarihi: 14.04.2014)

2014-2015 değerlendirme döneminde yapılacak MÜDEK akreditasyon başvurularına ilişkin düzenleme için tıklayınız >>>>>. DİKKAT: Kurumların 2014 yılında akreditasyon için başvurdukları programlara ilişkin özdeğerlendirme veya ara değerlendirme raporlarını MÜDEK'e ulaştırmaları için son tarih 31 Temmuz 2014'dir.

MÜDEK Çalışma Esasları Yönetmeliği Güncellendi (Yayım Tarihi: 03.04.2014)

22 Mart 2014 tarihinde toplanan MÜDEK Genel Kurulu'na sunulan MÜDEK Çalışma Esasları Yönetmeliği ile ilgili değişiklikler kabul edilerek yönetmeliğin güncellenmiş sürümü 1.3 sürüm numarasıyla yayımlandı.
MÜDEK Genel Kurulu (Yayım Tarihi: 30.03.2014)

2014 yılı MÜDEK Genel Kurul toplantısı 22 Mart 2014 Cumartesi günü saat 14:00'de, İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, ARI Teknokent ARI 2 Binası A Blok Dr. Akın Çakmakçı Salonunda yapılmıştır. Genel Kurul ile ayrıntılı bilgiler için tıklayınız >>>>>Kurumlar İçin MÜDEK Eğitim Çalıştayı (Yayım Tarihi: 25.03.2014)

MÜDEK değerlendirmesine başvurmayı ya da MÜDEK ölçütlerine göre programlarında iyileştirme yapmayı planlayan mühendislik lisans programlarının sorumlularına yönelik MÜDEK Eğitim Çalıştayı 10 Mayıs 2014 (Cumartesi) günü Ankara'da yapılacaktır. Çalıştay başvurularının ön kayıtları ekteki çalıştay duyurusundaki bilgilerle birlikte en geç 15 Nisan 2014 (Salı) gününe kadar calistay@mudek.org.tr adresine e-posta ile yapılmalıdır.
2014-2015 Değerlendirme Dönemi Akreditasyon Başvuru Düzenlemeleri Belirlendi (Yayım Tarihi: 25.03.2014)

2014-2015 değerlendirme döneminde yapılacak MÜDEK akreditasyon başvurularına ilişkin düzenleme için tıklayınız >>>>>. DİKKAT: Akreditasyon başvuruları ile ilgili gönderilen sözleşme tekliflerinin kurumlarca onaylanarak MÜDEK'e geri gönderilmesi için son tarih 01 Nisan 2014'dir.
MÜDEK Genel Kurulu (Yayım Tarihi: 17.03.2014)

15 Mart 2014 Cumartesi günü saat 14:00'de, İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, ARI Teknokent ARI 2 Binası A Blok Dr. Akın Çakmakçı Salonunda aşağıda verilen gündem ile yapılması planlanan 2014 yılı MÜDEK Genel Kurul toplantısı çoğunluk sağlanamaması nedeniyle yapılamamıştır. Toplantı bir hafta sonra 22 Mart 2014 Cumartesi günü aynı saatte, aynı yerde ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Gündem:
 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Divan heyeti seçimi
 3. Toplantı gündeminin ve değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve onaylanması
 4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile 2013 yılına ait kesin bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması, görüşülmesi ve onaylanması
 5. Denetim Kurulu raporunun sunulması, görüşülmesi ve onaylanması
 6. Yönetim Kurulunun aklanması
 7. Çalışma Yönetmeliği'nde yapılması önerilen değişikliğin görüşülmesi ve onaylanması
 8. Dernek üyelik aidatlarının 2015 yılı için belirlenmesi
 9. 2014 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, tartışılması ve oylanması
 10. 2015 ve 2016 yılları bütçe öngörülerinin sunulması
 11. Dilekler
 12. Kapanış

Erbil Payzın ENAEE Genel Kurul Toplantısına Katılıyor (Yayım Tarihi: 17.03.2014)

MÜDEK'in üyesi olduğu Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) adlı kuruluşun 20 Mart 2014  tarihinde Belçika'nın Brüksel kentinde yapılacak Genel Kurul toplantısına MÜDEK'in ENAEE temsilcisi Erbil Payzın katılacaktır.


Timur Doğu ENAEE'nin EUR-ACE Etiketi Komitesi Toplantısına Katılıyor (Yayım Tarihi: 17.03.2014)

MÜDEK MAK Başkanı Timur Doğu, MÜDEK'in üyesi olduğu Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) adlı kuruluşun 19 Mart 2014 tarihinde Belçika'nın Brüksel  kentinde yapılacak EUR-ACE Etiketi Komitesi toplantısına katılacaktır.
Erbil Payzın ENAEE Yönetim Kurulu Toplantısına Katılıyor (Yayım Tarihi: 17.03.2014)

MÜDEK'in üyesi olduğu Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) adlı kuruluşun 19 Mart 2014 tarihinde Belçika'nın Brüksel kentinde yapılacak Yönetim Kurulu (Administrative Council) toplantısına MÜDEK'in ENAEE temsilcisi Erbil Payzın katılacaktır.

MÜDEK Genel Kurulu (Yayım Tarihi: 13.02.2014)

2014 yılı MÜDEK Genel Kurul toplantısı 15 Mart 2014 Cumartesi günü saat 14:00'de, İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, ARI Teknokent ARI 2 Binası A Blok Dr. Akın Çakmakçı Salonunda aşağıda verilen gündem ile yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı bir hafta sonra 22 Mart 2014 Cumartesi günü aynı saatte, aynı yerde ve aynı gündemle yapılacaktır.

Gündem:
 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Divan heyeti seçimi
 3. Toplantı gündeminin ve değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve onaylanması
 4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile 2013 yılına ait kesin bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması, görüşülmesi ve onaylanması
 5. Denetim Kurulu raporunun sunulması, görüşülmesi ve onaylanması
 6. Yönetim Kurulunun aklanması
 7. Çalışma Yönetmeliği'nde yapılması önerilen değişikliğin görüşülmesi ve onaylanması
 8. Dernek üyelik aidatlarının 2015 yılı için belirlenmesi
 9. 2014 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, tartışılması ve oylanması
 10. 2015 ve 2016 yılları bütçe öngörülerinin sunulması
 11. Dilekler
 12. Kapanış

MÜDEK Web ve E-Posta Servislerinde Kesinti (Yayım Tarihi: 07.01.2014)

MÜDEK web ve e-posta sunucularındaki bakım çalışmaları nedeniyle MÜDEK web sitesi ve MÜDEK e-posta servisi
     15 Şubat 2014 Cumartesi Saat 23:00 - 16 Şubat 2014 Pazar Saat 09:00
arasında 10 saatlik bir süre için hizmet vermeyecektir.
Bülent Özgüler 2nd World Summit on Accreditation Toplantısına Katılıyor (Yayım Tarihi: 11.02.2014)

MAK üyesi Bülent Özgüler 08-10 Mart 2014 tarihlerinde Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde NBA-India tarafından düzenlenen 2nd World Summit on Accreditation (WOSA 2014) adlı toplantıya katılacak ve 09 Mart 2014 tarihindeki Harmonization in Accreditation Practices konulu oturumda Harmonization of Educational Outcomes: Why, How, and When? başlıklı bir sunum yapacaktır.Acı Kaybımız - REFİK ÜREYEN (Yayım Tarihi: 21.01.2014)

Derneğimiz üyelerinden Refik Üreyen 20.01.2014 tarihinde vefat etmiştir. Kendisine tanrıdan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm MÜDEK gönüllülerine baş sağlığı ve sabırlar dileriz.

Refik Üreyen, MÜDEK'in 2002 yılında Mühendislik Değerlendirme Kurulu adı ile bağımsız bir platform olarak oluşturulan ilk kuruluşundaki 8 kişilik kurulda 2007 yılına kadar görev yapmış, MÜDEK'in 2007 yılındaki dernekleşme aşamasında kurucu üye olmuş, 2007 yılında Geçici Yönetim Kurulu Başkanlığını, 2007-2009 ve 2009-2011 yıllarında 1. ve 2. dönem Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmüştür.


Özdeğerlendirme ve Ara Değerlendirme Raporlarının Hazırlanmasıyla İlgili Açıklama Belgeleri Yenilendi (Yayım Tarihi: 07.01.2014)

2014-2015 değerlendirme döneminde MÜDEK tarafından değerlendirilecek programlar için özdeğerlendirme ve ara değerlendirme raporlarının kurumlar tarafından hazırlanmasında dikkat edilmesi gerekenleri açıklayan iki belge yenilenerek yayımlanmıştır.
 • Özdeğerlendirme Raporu Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular (Sürüm 2.3 - 07.01.2014)
 • Ara Rapor Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular (Sürüm 1.1 - 07.01.2014)

 • Son güncelleme: 01/01/2021

   @ MÜDEK 2007-2024 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net