English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

DUYURULAR

English

2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007


2021-2022 Değerlendirme Dönemi Akreditasyon Başvuru Düzenlemeleri Belirlendi (Yayım tarihi: 23.12.2020)

2021-2022 değerlendirme döneminde yapılacak MÜDEK akreditasyon başvurularına ilişkin düzenleme için tıklayınız >>>>>

DİKKAT: Son başvuru tarihi 29 Ocak 2021'dir.

DİKKAT: 2021-2022 döneminde ilk kez genel değerlendirme başvurusu alınmayacaktır.

Filiz B. Dilek EPDAD Kongresine Katıldı (Yayım tarihi: 21.12.2020)

MÜDEK-MAK Başkanı Filiz B. Dilek, 19-21 Aralık 2020 tarihlerinde EPDAD (Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından düzenlenen IV. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresine MÜDEK'i temsilen katılmış ve 19 Aralık 2020 tarihinde Pandemi Döneminde Uzaktan Program Değerlendirme başlıklı bir sunum yapmıştır.

Sunum için tıklayınız. >>>>>

2020-2021 ve 2021-2022 Değerlendirme Dönemleri Akreditasyon Değerlendirme Bedelleri ve Ödemeler (Yayım tarihi: 15.12.2020)

2020-2021 ve 2021-2022 Değerlendirme Dönemlerinde değerlendirilecek programların akreditasyon değerlendirme bedelleri ve ödemeler ile ilgili bilgilendirmeye erişmek için tıklayınız. >>>>>

Yeni MÜDEK Üyesi (Yayım tarihi: 03.12.2020)

MÜDEK gönüllüsü olarak hizmet vermekte olan Yakup Emre Çoruhlu'nun MÜDEK üyelik başvurusu MÜDEK Yönetim Kurulunun 01 Aralık 2020 tarihli toplantısında görüşülmüş ve bu arkadaşımız derneğimizin üyeliğine kabul edilmiştir. MÜDEK'e katkılarını "MÜDEK üyesi" olarak devam ettirecek olan arkadaşımıza hoş geldiniz diyoruz.

MÜDEK Tutarlılık Kontrol Kılavuzu Yayımlandı (Yayım tarihi: 03.12.20

MAK tarafından hazırlanan MÜDEK Tutarlılık Kontrol Kılavuzu belgesi MÜDEK Yönetim Kurulunun 01.12.2020 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararla 1.0 sürüm numarası ile kabul edilmiş ve yayımlanmıştır.

Kılavuza erişmek için tıklayınız: >>>>>

MÜDEK Genel Kurulu (Yayım tarihi: 03.12.2020)

Daha önce 04 Aralık 2020 tarihinde yapılmasına karar verilen MÜDEK Genel Kurul Toplantısının Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda 05 Mart 2021 Cuma günü saat 14:00'de, aşağıdaki gündemle, Esentepe Mahallesi Zincirlidere Cad. No. 86 Meriçoğlu Plaza D.4, İstanbul adresindeki MÜDEK Ofisinde; çoğunluk sağlanamaması durumunda, 8 gün sonra, 13 Mart 2021 Cumartesi günü aynı yerde, aynı saatte ve aynı gündemle yapılacaktır.

Gündem:
 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Divan heyeti seçimi
 3. Toplantı gündeminin ve değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve oylanması
 4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile 2019 yılına ait kesin bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 5. Denetim Kurulu raporunun sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 6. Yönetim Kurulunun aklanması
 7. 2020 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, tartışılması ve oylanması
 8. Dernek üyelik aidatlarının 2021 yılı için belirlenmesi
 9. 2021 ve 2022 yılları bütçe öngörülerinin sunulması
 10. Çalışma Yönetmeliğinde yapılması önerilen değişikliklerin görüşülmesi ve oylanması
 11. Dilekler
 12. Kapanış

MÜDEK Genel Kurulu (Yayım tarihi: 03.11.2020)

Daha önce 14 Kasım 2020 tarihinde yapılmasına karar verilen MÜDEK Genel Kurul Toplantısı'nın Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda 04 Aralık 2020 Cuma günü saat 11:00'de, aşağıdaki gündemle, Esentepe Mahallesi Zincirlidere Cad. No. 86 Meriçoğlu Plaza D.4, İstanbul adresindeki MÜDEK Ofisinde; çoğunluk sağlanamaması durumunda, 8 gün sonra, 12 Aralık 2020 Cumartesi günü aynı yerde, aynı saatte ve aynı gündemle yapılacaktır.

Gündem:
 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Divan heyeti seçimi
 3. Toplantı gündeminin ve değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve oylanması
 4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile 2019 yılına ait kesin bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 5. Denetim Kurulu raporunun sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 6. Yönetim Kurulunun aklanması
 7. 2020 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, tartışılması ve oylanması
 8. Dernek üyelik aidatlarının 2021 yılı için belirlenmesi
 9. 2021 ve 2022 yılları bütçe öngörülerinin sunulması
 10. Çalışma Yönetmeliğinde yapılması önerilen değişikliklerin görüşülmesi ve oylanması
 11. Dilekler
 12. Kapanış

M. Yavuz Erçil ENAEE Yönetim Kuruluna Seçildi (Yayım tarihi: 27.09.2020)

MÜDEK üyesi ve önceki Genel Sekreteri M. Yavuz Erçil, MÜDEK'in üyesi olduğu Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) adlı kuruluşun 18 Eylül 2020 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle görev yapmak üzere ENAEE Yönetim Kurulu'na (Adminstrative Council) seçilmiştir. Böylece MÜDEK, 9 üyeli ENAEE Yönetim Kurulu'nda iki kişi ile temsil edilir olmuştur. M. Yavuz Erçil'i mühendislik eğitimi akreditasyonu alanındaki bu çatı kuruluşun üst yönetimindeki görevine seçilmesi dolayısıyla kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz.

MÜDEK Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi Güncellendi (Yayım tarihi: 21.09.2020)

MÜDEK Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi, MÜDEK Yönetim Kurulunun 15.09.2020 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararla,
 • diğer ülkelerde Türkiye ile uluslararası ikili anlaşmalarla kurulmuş olan ve YÖK tarafından tanınan özel statülü devlet üniversitelerinin mühendislik lisans ve lisansüstü programları akreditasyon amacıyla değerlendirme yapabilmesine,
 • MÜDEK akreditasyon kararlarına karşı yapılacak itirazların yeniden düzenlenmesine,
 • herhangi bir mücbir sebep dolayı (salgın hastalık, doğal afetler, güvenlik, vb.) kurum ziyareti yapılamazsa, program değerlendirmesi konusunda yapılacaklara ve
 • Yönerge metninin anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla yapılan yazım iyileştirmelerine
yer verecek şekilde 3.1 sürüm numarası ile güncellenmiştir.

Yönergenin güncellenmiş sürümüne erişmek için tıklayınız: >>>>>

MÜDEK Değerlendirmelerine Öğrenci Değerlendirici Katılımı Uygulama Esasları Belgesi Güncellendi (Yayım tarihi: 21.09.2020)

MÜDEK Değerlendirmelerine Öğrenci Değerlendirici Katılımı Uygulama Esasları belgesi, MÜDEK Yönetim Kurulunun 15.09.2020 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararla,
 • herhangi bir mücbir sebep dolayı (salgın hastalık, doğal afetler, güvenlik, vb.) kurum ziyareti yapılamazsa, program değerlendirmesi konusunda yapılacaklara
yer verecek şekilde 1.2 sürüm numarası ile güncellenmiştir.

Belgenin güncellenmiş sürümüne erişmek için tıklayınız: >>>>>

Bülent Özgüler Sanal Ortamda Gerçekleştirilen DEPAD-UDEPAK Değerlendirici Eğitim Çalıştayını MÜDEK Eğitimcisi Olarak Yönetti (Yayım tarihi: 18.09.2020)

MÜDEK üyesi ve MÜDEK-MAK Önceki Başkanı A. Bülent Özgüler, DEPAD-UDEPAK (Diş Hekimliği Eğitimi Programları Akreditasyon Derneği - Ulusal Diş Hekimliği Eğitimi Akreditasyon Kurulu) üyeleri için 12 Eylül 2020 tarihinde yapılan değerlendirici eğitimini yönetti.

Zoom ortamında video konferans yöntemiyle yürütülen ve UDEPAK üyesi toplam 11 Üniversite temsilcisinin katıldığı çalıştayda, UDEPAK Akreditasyon Süreci, Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri, Değerlendirme Sürecinde Ziyaret Öncesi, Sırası ve Sonrası, Değerlendirmelerde Tutarlılık, Değerlendirme Sürecinde Davranışsal Boyut ve Rapor Yazımı konularında video sunumlar izlendi. Sunumların yanısıra katılımcılar sanal odalarda 4 farklı grup halinde 3 farklı oturumda değişik örnek olaylar üzerinde çalıştı.

2020 Yılının ilk Program Değerlendirici Eğitimi Sanal Ortamda Gerçekleştirildi (Yayım tarihi: 08.09.2020)

2020 Haziran ayı içinde yapılması planlanmış olup pandemi nedeniyle ertelenen MÜDEK Program Değerlendirici Eğitimi sanal ortamda iki bölüm halinde gerçekleştirildi.

Eğitimin 1. bölümü 28 Ağustos-04 Eylül 2020 tarihleri arasında, Google Classroom ortamında bu amaçla oluşturulan bir sınıf üzerinden bireysel çalışma biçiminde yürütüldü. Bölüm 1'de katılımcılar, MÜDEK'in tanıtımı, değerlendirme süreci ve değerlendirme ölçütleri ile ilgili video sunumlar izledi ve değişik örnek olaylar üzerinde bireysel çalışmalar yaptı.

Eğitimin 2. bölümü 05-06 Eylül 2020 günlerinde, iki oturum halinde video konferans yöntemiyle yürütüldü. Çalıştay formatında yapılan bu bölümde katılımcılar sanal odalarda küçük gruplar halinde değişik örnek olaylar üzerinde çalıştı ve Değerlendirme Kararlarında Tutarlılık, Değerlendirme Sürecinde Davranışsal Boyut ve Rapor Hazırlama konularında sunumlar izledi.

5 akademisyen, 3 sanayici olmak üzere toplam sekiz program değerlendiricisi adayının katıldığı eğitimi Erbil Payzın ve Şebnem Baydere yürüttü. Eğitime ayrıca H. Altay Güvenir, Serpil Erol ve Şahika Tezcan gözlemci olarak katıldı.

Takım Başkanları Deneyim Paylaşımı Toplantısı (Yayım tarihi: 04.09.2020)

MÜDEK'in 2020 yılı Takım Başkanları Deneyim Paylaşımı Toplantısı 03 Eylül 2020 tarihinde 20:00-21:45 saatleri arasında Zoom ortamında yapıldı.
Toplantıda,
 • Pandemi nedeniyle MÜDEK'de yaşanan süreç ve alınan önlemler
 • Uzaktan program değerlendirme süreci
başlıklı sunumlar yapıldı, katılımcılar deneyimlerini ve önerilerini paylaştı.

Özdeğerlendirme Ek Raporu Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Konular Belgesi Yayımlandı (Yayım tarihi: 24.08.2020)

MAK tarafından hazırlanan MÜDEK Özdeğerlendirme Ek Raporu Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Konular belgesi MÜDEK Yönetim Kurulunun 24.08.2020 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararla 1.0 sürüm numarası ile kabul edilmiş ve yayımlanmıştır.

Belgeye erişmek için tıklayınız:>>>>>

Uzaktan Program Değerlendirme Kılavuzu Yayımlandı (Yayım tarihi: 24.08.2020)

MAK tarafından hazırlanan MÜDEK Uzaktan Program Değerlendirme Kılavuzu belgesi MÜDEK Yönetim Kurulunun 24.08.2020 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararla 1.0 sürüm numarası ile kabul edilmiş ve yayımlanmıştır.

Belgeye erişmek için tıklayınız: >>>>>

MÜDEK Genel Kurulu (Yayım tarihi: 11.08.2020)

Daha önce 21 Ağustos 2020 tarihinde yapılmasına karar verilen MÜDEK Genel Kurul Toplantısı'nın Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda 07 Kasım 2020 Cumartesi günü saat 14:00'te, aşağıdaki gündemle, Esentepe Mahallesi Zincirlidere Cad. No. 86 Meriçoğlu Plaza D.4, İstanbul adresindeki MÜDEK Ofisinde; çoğunluk sağlanamaması durumunda, 7 gün sonra, 14 Kasım 2020 Cumartesi günü aynı yerde, aynı saatte ve aynı gündemle yapılacaktır.

Gündem:
 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Divan heyeti seçimi
 3. Toplantı gündeminin ve değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve oylanması
 4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile 2019 yılına ait kesin bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 5. Denetim Kurulu raporunun sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 6. Yönetim Kurulunun aklanması
 7. 2020 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, tartışılması ve oylanması
 8. Dernek üyelik aidatlarının 2021 yılı için belirlenmesi
 9. 2021 ve 2022 yılları bütçe öngörülerinin sunulması
 10. Çalışma Yönetmeliğinde yapılması önerilen değişikliklerin görüşülmesi ve oylanması
 11. Dilekler
 12. Kapanış

A. Bülent Özgüler UNESCO/WFEO/IEA Danışma Webineri Konuşmacısı (Yayım tarihi: 15.07.2020, Güncelleme: 22.07.2020)

MAK Önceki Başkanı A. Bülent Özgüler başkanlığını yürüttüğü Updated Draft Review of IEA (International Engineering Alliance) Graduate Attribute and Professional Competency (GAPC) Framework konulu IEA (International Engineering Alliance) - WFEO (World Federation of Engineering Organization) Ortak Çalışma Grubunun hazırladığı taslak belge ile ilgili WFEO üyelelerinin ve ortaklarının görüşlerini almak amacıyla 18 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilecek UNESCO/WFEO/IEA Danışma Webineri'ne konuşmacı olarak katılacaktır.

Updated Draft of GAPC Framework ile ilgili tüm belgelere, webiner sunumlarına ve 31 Ağustos 2020 tarihine kadar istenen yorum geri bildirimi bilgilerine Consultation with WFEO Members and partners on Proposed Updated IEA Benchmark for Graduate Attributes and Professional Competencies web sayfasından erişilebilir.

Filiz B. Dilek 7. Biyomühendislik Zirvesine Katılıyor (Yayım tarihi: 10.07.2020)

MÜDEK-MAK Başkanı Filiz B. Dilek İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinde online olarak düzenlenecek olan 7. Biyomühendislik Zirvesine MÜDEK'i temsilen katılacaktır.

MÜDEK Genel Kurulu (Yayım tarihi: 10.07.2020)

Derneğimizin 2020 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Ağustos 2020 Cuma günü saat 14:00'te, aşağıdaki gündemle, Esentepe Mahallesi Zincirlidere Cad. No. 86 Meriçoğlu Plaza D.4, İstanbul adresindeki MÜDEK Ofisinde; çoğunluk sağlanamaması durumunda, 8 gün sonra, 29 Ağustos 2020 Cumartesi günü aynı yerde, aynı saatte ve aynı gündemle yapılacaktır.

Gündem:
 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Divan heyeti seçimi
 3. Toplantı gündeminin ve değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve oylanması
 4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile 2019 yılına ait kesin bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 5. Denetim Kurulu raporunun sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 6. Yönetim Kurulunun aklanması
 7. 2020 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, tartışılması ve oylanması
 8. Dernek üyelik aidatlarının 2021 yılı için belirlenmesi
 9. 2021 ve 2022 yılları bütçe öngörülerinin sunulması
 10. Çalışma Yönetmeliğinde yapılması önerilen değişikliklerin görüşülmesi ve oylanması
 11. Dilekler
 12. Kapanış

İnternet ve E-posta Servislerinde Kesinti (Yayım tarihi: 02.07.2020)

İnternet ve e-posta sunucularımızdaki planlı bakım çalışmaları nedeniyle 05 Temmuz 2020 Pazar saat 03:00 ile 06:00 arasındaki 3 saatlik bir zaman diliminde MÜDEK web sitesine ve mudek.org.tr uzantılı e-postalara erişimde kısa süreli kesintiler olabileceği öngörülmektedir.

MAK'ın 2020 Yılı Akreditasyon Karar Toplantısı Yapıldı (Yayım tarihi: 01.07.2020)

2020 yılı akreditasyon kararlarının alındığı MAK toplantısı 27.06.2020 tarihinde yapıldı. Toplantıda 2019-2020 döneminde değerlendirilmiş olan toplam 42 mühendislik programından 5 program için tam süreli akreditasyon, 15 program için sonraki genel değerlendirmeye kadar akreditasyon sürelerini uzatma, 22 program için ara değerlendirme koşulu ile akreditasyon kararı alındı.

Bu toplantıda alınan kararlar ve daha önce 23.03.2020 tarihinde yapılmış olan Yönetim Kurulu toplantısında alınmış genel kararlar doğrultusunda güncellenen akredite edilmiş programlar listesine erişmek için tıklayınız >>>>>

Serhan Başer MÜDEK Genel Sekreterliği Görevini Yavuz Erçil'den devraldı (Yayım tarihi: 01.07.2020)

01 Ekim 2010 tarihinden beri MÜDEK Genel Sekreteri olarak görev yapmakta olan M. Yavuz Erçil 01 Temmuz 2020 tarihi itibariyle bu görevden kendi isteğiyle ayrılmış ve halen MÜDEK Akreditasyon Yöneticiliği görevini sürdürmekte olan Z. Serhan Başer bu tarihten itibaren MÜDEK Genel Sekreteri olarak görev yapmaya başlamıştır.

MÜDEK operasyonlarının ölçeğinin büyüdüğü ve yurt dışı akreditasyon şemsiye kuruluşları ile ilişkilerinin yoğunlaştığı bu kritik 10 yıllık dönemdeki profesyonel katkıları nedeniyle M. Yavuz Erçil'e teşekkür ediyor, Z. Serhan Başer'e yeni görevinde başarılar diliyoruz.

MÜDEK Ofisinde Görev Değişikliği (Yayım tarihi: 01.07.2020)

MÜDEK Ofisinde 01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren aşağıdaki görev değişiklikleri yapılmıştır:
 • Halen İdari ve Mali İşler Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Şahika Tezcan Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.
 • Halen Ofis Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Buse Yılmaz Mali ve İdari İşler Yöneticisi olarak görevlendirilmiştir.
Şahika Tezcan ve Buse Yılmaz'a yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.

Bülent Özgüler ve Yavuz Erçil IEA - Washington Accord Toplantısına Katıldı (Yayım tarihi: 22.06.2020)

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde 21-26 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılması gereken Uluslararası Mühendislik Birliği Toplantısına (IEA -International Engineering Alliance Meeting) toplantılarının COVID-19 salgını önlemleri kapsamında, aynı tarihler arasında video konferans yöntemiyle yapılacak olması nedeniyle, 22 Haziran 2020 tarihinde sanal ortamda gerçekleştirilen Washington Accord kapalı toplantısında MÜDEK, MAK Önceki Başkanı A. Bülent Özgüler ve MÜDEK Genel Sekreteri M. Yavuz Erçil tarafından temsil edilmiştir.

COVİD-19 - MÜDEK Ofisi Yeniden Açılıyor (Yayım tarihi: 05.06.2020)

COVİD-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında bir süredir kapalı olan MÜDEK Ofisi, normalleşme sürecine paralel olarak 08 Haziran 2020 Pazartesi tarihinden itibaren yarı kapasiteli olarak yeniden açılacaktır.

İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü dönemde yaşanabilecek bazı aksaklıkların anlayışla karşılanması dileklerimizle tüm paydaşlarımızın dikkatine sunarız.

Filiz Dilek Akreditasyon Kuruluşları Bilgilendirme ve Değerlendirme Video Konferans Toplantısına Katıldı (Yayım tarihi: 21.04.2020)

MÜDEK-MAK Başkanı Filiz Dilek 09 Nisan 2020 tarihinde YÖKAK (Yükseköğretim Kalite Kurulu) tarafından düzenlenen, 15 akreditasyon kuruluşunun temsilcileri ile YÖKAK üyelerinin katıldığı ve video konferans şeklinde gerçekleşen Akreditasyon Kuruluşları Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısına MÜDEK'i temsilen katılmıştır.

Toplantıda,
 1. Akreditasyon kuruluşlarının izleme süreçleri kapsamında ortaya çıkan güçlü ve gelişmeye açık yönler kuruluşlara aktarılmış,
 2. Akreditasyon Kuruluşları Sistemi (AKSİS) üzerinden akredite program verilerinin girişine ve güncellenmesine ilişkin bilgilendirme yapılmış ve
 3. Akreditasyon kuruluşlarının aşağıdaki konular kapsamında görüş ve önerileri alınmıştır:
  1. Covid-19 pandemi sürecindeki akreditasyon faaliyetleri
  2. Uzaktan değerlendirme yaklaşımları
  3. Uzaktan eğitimde kalite güvencesi uygulamaları

Yeni Tip Koronavirüs - MÜDEK Kararları (Yayım tarihi: 30.03.2020)

MÜDEK Yönetim Kurulu 25 Mart 2020 tarihinde yaptığı toplantıda yeni Corona virüsü Covid-19 nedeniyle yurt çapında başlatılan mücadele doğrultusunda aşağıdaki önlemleri almaya karar vermiştir.
 1. İçişleri Bakanlığının 16 Mart 2020 tarihli genelgesiyle tüm dernek faaliyetlerinin ertelendiği ve YÖK tarafından üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesine izin verildiği 18 Mart 2020 tarihleri itibarıyla henüz gerçekleşmemiş olan ziyaret içeren MÜDEK değerlendirmelerinin 2020-2021 dönemine ertelenmesine,
 2. Bu tarihten önce gerçekleşmiş olan ziyaretlerle ilgili sürecin planlandığı gibi sürmesine, 2020 Haziran ayı sonunda yapılacak olan MAK akreditasyon karar toplantısından sonra akreditasyon kararlarının 01.07.2020 tarihinde açıklanmasına,
 3. 2020-2 sayılı MAK toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, ziyaretten rapora ya da sanal ortamda değerlendirmeye dönüştürülmüş ve devam eden değerlendirmelerin planlanan takvime uygun olarak devam etmesine,
 4. Bu kapsamda 2019-2020 akreditasyon dönemi için;
  1. İlk kez değerlendirme için başvuran programların değerlendirmelerinin 2020-2021 döneminde yapılmasına ve akreditasyonlarının -akreditasyon verilmesi durumunda- 1 Mayıs 2021'de başlamasına,
  2. Yeniden genel değerlendirme, ara değerlendirme ve kanıt göster değerlendirmesi için başvuran ve henüz değerlendirmesi yapılamayan programların akreditasyonlarının 30 Eylül 2021'e kadar uzatılmasına ve bu programların değerlendirmelerinin 2020-2021 değerlendirme döneminde gerçekleştirilmesine,
  3. Ara değerlendirme ve Kanıt Göster değerlendirmesi için başvurmuş olan ve yukarıdaki 2 ve 3 maddelerdeki uygulamaların dışında kalan programların değerlendirmelerinin 2020-2021 döneminde yapılmasına, ara değerlendirmesinde bir önceki değerlendirmede bulunan zayıflıkların devam ettiği saptanan programlara "Kanıt Göster" kararı verilmesine,
  4. Raporla değerlendirme süreçlerinin, takımın ve kurumun uygun bulması halinde, kesintiye uğramadan devam etmesine,
 5. 2020-2021 döneminde yapılan akreditasyon başvurularının değerlendirmelerinin 2021-2022 döneminde gerçekleştirilmesine,
  1. Bu dönemde programlardan alınması gereken Özdeğerlendirme ve Ara Raporların Temmuz 2020 yerine Temmuz 2021�de alınmasına,
  2. Akreditasyonu 30 Eylül 2021 tarihinde sona erecek programların akreditasyonunun 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatılmasına,
 6. 2021-2022 döneminde ilk kez genel değerlendirme için başvuru alınmamasına, yalnızca yeniden genel değerlendirme ve ara değerlendirme başvuruları alınmasına
karar verilmiştir.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi - MÜDEK Kararları (Yayım tarihi: 30.03.2020)

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tüm dernek faaliyetlerinin ertelenmesini isteyen genelge üzerine MÜDEK Yönetim Kurulu 25 Mart 2020 tarihinde yaptığı toplantıda aşağıdaki kararları almıştır:

 1. Nisan ayı içinde yapılacağı ilan edilen Dernek Genel Kurulu ileri bir tarihte gerçekleştirilmek üzere ertelenmiştir.
 2. Mayıs ve Haziran aylarında yapılması planlanan eğitim çalıştayları iptal edilmiştir.

Yeni Tip Koronavirüs - MÜDEK Ofisi Geçiçi Olarak Kapandı (Yayım tarihi: 18.03.2020)

Yeni Tip Koronavirüse karşı ülkemizde alınmakta olan önlemlerin bir parçası olarak, MÜDEK ofisinin bir süreliğine ve ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda,

 1. Ofis ile temasa geçmek isteyen paydaşlarımızın, telefon yerine http://www.mudek.org.tr/tr/vs/ilet.shtm sayfasında bulunan e-posta adresleri üzerinden iletişim kurmaları gerektiğini,
 2. Bu süre içinde ofise gönderilen posta ve kargoların alınamayacağı için, daha önce ıslak imzalı olarak ve/veya aslı istenen belge ve yazıların taranmış olarak ve aslı daha sonra gönderilmek üzere, elektronik ortamda kopya olarak alınabileceğini ve
 3. Acil olmayan yazı ve belgelerin faks ile ofise iletilebileceğini
duyurmak istiyoruz.

Tüm paydaşlarımızın durumu anlayışla karşılayacaklarını ümit ederek sağlıklı günler dileriz.

MÜDEK Öğrenci Değerlendirici Eğitim Çalıştayı (Yayım tarihi: 20.02.2020)

MÜDEK öğrenci değerlendirici adaylarının eğitimine yönelik MÜDEK Öğrenci Değerlendirici Eğitim Çalıştayı 08 Şubat 2020 (Cumartesi) günü İstanbul'da MÜDEK Merkezinde yapılmıştır. Çalıştayda çeşitli üniversitelerin farklı mühendislik programlarına kayıtlı 8 öğrenci değerlendirici adayı davetli katılımcı olarak yer almıştır.

Çalıştay sayfasına erişmek için tıklayınız. >>>>>


MÜDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri Belgesi Güncellendi (Yayım tarihi: 11.02.2020)

Mühendislik lisans programlarının akreditasyon değerlendirmesinde kullanmak amacıyla hazırlanmış olan MÜDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri belgesi MÜDEK Yönetim Kurulunun 25.01.2020 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararla 2.2 sürüm numarası ile güncellenmiştir.

Belgenin güncellenmiş sürümüne erişmek için tıklayınız: >>>>>

Güncellenmiş belgede sadece bazı kavramlara açıklık getirilmiş ve bir dizi yazım iyileştirmeleri yapılmıştır. Bu nedenle, Sürüm 2.2, 2020-2021 değerlendirme döneminden itibaren yürürlüğe girecek ve bu dönemde yeniden Genel Değerlendirmesi ya da ilk kez Genel Değerlendirmesi yapılacak programların değerlendirmelerinde kullanılacaktır. Programların Ara Değerlendirmelerinde ve Kanıt Göster Değerlendirmelerinde ise ilgili programın bir önceki Genel Değerlendirmesinde kullanılmış olan sürüm kullanılacaktır.

MÜDEK Genel Kurulu (Yayım tarihi: 10.02.2020)

Derneğimizin 2020 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan 2020 Cuma günü saat 14:00'te, aşağıdaki gündemle, Esentepe Mahallesi Zincirlidere Cad. No. 86 Meriçoğlu Plaza D.4, İstanbul adresindeki MÜDEK Ofisinde; çoğunluk sağlanamaması durumunda, 8 gün sonra, 18 Nisan 2020 Cumartesi günü ARI Teknokent, ARI 2 Binası TTGV Ofisi Seminer Salonunda, aynı saatte ve aynı gündemle yapılacaktır.

Gündem:
 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Divan heyeti seçimi
 3. Toplantı gündeminin ve değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve oylanması
 4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile 2019 yılına ait kesin bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 5. Denetim Kurulu raporunun sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 6. Yönetim Kurulunun aklanması
 7. 2020 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, tartışılması ve oylanması
 8. Dernek üyelik aidatlarının 2021 yılı için belirlenmesi
 9. 2021 ve 2022 yılları bütçe öngörülerinin sunulması
 10. Çalışma Yönetmeliğinde yapılması önerilen değişikliklerin görüşülmesi ve oylanması
 11. Dilekler
 12. Kapanış

YÖKAK Başkan Yardımcısı Sibel Aksu Yıldırım MÜDEK'i Ziyaret Etti (Yayım tarihi: 20.01.2020)

YÖKAK Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının izlenmesi kapsamında, MÜDEK izleme sürecini yürütmek üzere görevlendirilen YÖKAK Başkan Yardımcısı Sibel Aksu Yıldırım 16 Ocak 2020 Perşembe günü MÜDEK ofisine bir saha ziyaretinde bulunmuştur.

Ziyaret sırasında MAK Başkan Yardımcısı Şebnem Baydere MÜDEK faaliyetleriyle ilgili bir sunum yapmıştır.

MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı Timur Doğu , Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Müjgan Sağır ve Yönetim Kurulu Üyesi Engin Arıkan'ın da katıldığı toplantı karşılıklı görüş alışverişiyle tüm gün devam etmiştir.

Son güncelleme: 08/12/2021

 @ MÜDEK 2007-2022 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net