English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.  
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI

English
Mühendislik programlarını değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarına 2003 yılında başlamış olan MÜDEK, Temmuz 2014 tarihine kadar, 21 farklı disiplinde toplam 482 mühendislik lisans program değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. 2014-2015 değerlendirme döneminde 108 mühendislik lisans programının MÜDEK tarafından değerlendirmesi planlanmaktadır.

MÜDEK program değerlendirme çalışmaları, MAK'ın (Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu) oluşturduğu değerlendirme takımları tarafından ve MÜDEK'in yayımlamış olduğu değerlendirme ölçütlerine göre yapılır. Bu ölçütler, bir mühendislik programının akreditasyon için sağlaması gereken minimum koşulları belirler.

Değerlendirme takımları, bir takım başkanı ve değerlendirilecek her program için en az bir program değerlendiricisinden oluşur. Gerektiğinde, eş başkan ve/veya eş değerlendiriciler ve/veya gözlemciler de takıma alınabilir. Her değerlendirme döneminde, başvurduğu mühendislik lisans programlarının değerlendirmesi yapılacak her yükseköğretim kurumu için ayrı bir değerlendirme takımı kurulur. Takım başkanları ve eş başkanları, MAK'ta halen görev yapan veya daha önce görev yapmış olan üyeler arasından veya en az iki dönem program değerlendiricisi olarak görev yapmış, deneyimli program değerlendiricileri arasından seçilir.

Program değerlendiricileri, kendi alanlarında uzman ve mühendislik eğitimi konusunda önemli birikimi olan akademisyenler ve profesyonel mühendisler arasından seçilir. Her program değerlendiricisinin, değerlendirme ziyaretlerinde görev almadan önce, MÜDEK tarafından verilen bir eğitim programını tamamlamış olması gerekir. MÜDEK'in Ocak 2015 itibarıyla 23 değişik mühendislik disiplininde, 85'u sanayiden olmak üzere, toplam 265 kişilik eğitimli bir değerlendirici havuzu bulunmaktadır.

MÜDEK idari personeli dışında, MÜDEK kurulları, komiteleri, çalışma grupları ve akreditasyon değerlendirme takımlarında görev alan tüm kişiler herhangi bir ücret almadan gönüllülük esasına göre çalışırlar.

Son güncelleme: 09/03/2015

 © MÜDEK 2007-2017 - Tüm Hakları Saklıdır Zincirlidere Caddesi No. 86, Meriçoğlu Plaza Kat:1 Daire:4, Esentepe, Şişli, 34394 İstanbul, (0212) 211-0281, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net