English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.  
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

ULUSAL DIŞ DEĞERLENDİRME VE YETKİLENDİRME

English
MÜDEK 2013 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tekrar değerlendirilmiş ve 01 Şubat 2013 tarihinde yapılan YÖK Genel Kurul toplantısında Kalite Değerlendirme ve Tescil Belgesi'nin 31 Ocak 2018 tarihine kadar 5 yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiştir. İlgili YÖK yazısı için tıklayınız.

MÜDEK, YÖK tarafından ilk kez 2007 yılında değerlendirilmiş ve 16 Kasım 2007 tarihinde yapılan YÖK Genel Kurul toplantısında yükseköğretim kurumlarının mühendislik programlarında ulusal, sektörel ve program yeterlilikleri odaklı ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmasına ve beş yıl geçerlilik süresi ile bu kapsamda Kalite Değerlendirme ve Tescil Belgesi almasının uygun olduğuna karar verilmişti. Böylece, MÜDEK Türkiye'de Kalite Değerlendirme ve Tescil Belgesi alan ilk kuruluş olmuştu. İlgili YÖK yazısı için tıklayınız.


ULUSLARARASI DIŞ DEĞERLENDİRMELER VE YETKİLENDİRMELER

EUR-ACE Etiketi:

MÜDEK 2013 yılında European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) tarafından Akreditasyon Ajansları için ENAEE Standartları ve İlkeleri kapsamında tekrar değerlendirilmiş ve akredite ettiği mühendislik lisans (Bachelor) programlarına EUR-ACE Etiketi (EUR-ACE Label) verme yetkisi ENAEE Yönetim Kurulu'nun 16 Ekim 2013 tarihli kararıyla 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatılmıştır. MÜDEK, Avrupa'da 2017 yılında EUR-ACE Etiketi verme yetkisi olan 13 akreditasyon ajansından birisidir. Yeniden yetkilendirme yazısı ve MÜDEK'n hazırladığı başvuru formu için tıklayınız.

MÜDEK, ENAEE tarafından ilk kez 2009 yılında değerlendirilmiş ve ENAEE Yönetim Kurulu'nun 21 Ocak 2009 tarihli kararıyla akredite ettiği mühendislik lisans (Bachelor) programlarına EUR-ACE Etiketi vermek üzere 21 Ocak 2009 tarihinden 31 Aralık 2013 tarihine kadar yetkilendirilmişti. Böylece, MÜDEK 2009 yılında EUR-ACE Etiketi verme yetkisi olan 7. akreditasyon ajansı olmuştu. İlgili yetkilendirme yazısı için tıklayınız.

ESG Uyumu için Dış Değerlendirme

MÜDEK 2013 yılında ENAEE tarafından koordine edilen ve uluslararası uzmanlardan oluşmuş bir değerlendirme paneli tarafından Avrupa Standartları ve İlkeleri (ESG) Bölüm 2 ve 3 kapsamında değerlendirilmiş ve değerlendirme paneli MÜDEK'in ESG Bölüm 2.1-2.8 ve 3.1-3.8'de belirtilen standartları tam olarak sağladığı sonucuna varmıştır. ESG Bölüm 2 ve 3 sırasıyla Avrupa Yükseköğretim Alanında uyulması beklenen dış kalite güvence süreçleri ile ilgili standartları ve bu süreçleri yürütmek üzere faaliyet gösteren dış kalite güvence ajanslarının uyması beklenen standartları tanımlamaktadır. Dış Değerlendirme Raporu, ENAEE kapak yazısı yazısı ve MÜDEK tarafından hazırlanan özdeğerlendirme raporu için tıklayınız.

Washington Accord İmzacılığı:

MÜDEK, International Engineering Alliance (IEA) şemsiyesi altındaki Washington Accord tarafından koordine edilen bir uzmanlar paneli tarafından değerlendirilmiş ve 15 Haziran 2011 tarihinden itibaren çok taraflı akreditasyon tanıma anlaşması Washington Accord'un imzacısı (tam üyesi) olmaya hak kazanmıştır. MÜDEK'in Washington Accord tarafından bir sonraki dış değerlendirmesi 2016-2017 döneminde sürmektedir. İlgili kabul yazısı için tıklayınız.

Son güncelleme: 05/02/2014

 © MÜDEK 2007-2017 - Tüm Hakları Saklıdır Zincirlidere Caddesi No. 86, Meriçoğlu Plaza Kat:1 Daire:4, Esentepe, Şişli, 34394 İstanbul, (0212) 211-0281, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net