English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.  
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

Kurumlar İçin MÜDEK Eğitim Çalıştayı Ankara'da Yapıldı

MÜDEK değerlendirmesine başvurmayı ya da MÜDEK ölçütlerine göre programlarında iyileştirme yapmayı planlayan mühendislik lisans programlarının sorumlularına yönelik 2015 yılındaki ilk MÜDEK Eğitim Çalıştayı 18 Nisan 2015 (Cumartesi) günü Ankara'da 14 üniversiteden 29 katılımcıyla yapılmıştır. Çalıştay sayfasına erişmek işin tıklayınız >>>>>
MÜDEK Genel Kurulu Yapıldı

MÜDEK 2015 yılı Genel Kurulu 21.03.2015 Cumartesi günü daha önce bildirilen yer ve zamanda yapılmıştır. Duyurusu yapılan birinci toplantıda üye çoğunluğu sağlanamadığı için yapılan bu ikinci toplantı üye katılım çoğunluğuna bakılmadan gerçekleştirilmiştir. 21 katılımcı ile gerçekleştirilen toplantıda, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üye seçimleri 18 üye ile gerçekleştirilmiş ve seçimler sonunda 2015-2017 dönemi kurulları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri*: Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri**:
 1. Ramazan Yıldırım - Başkan
 2. Ülkü Yetiş - Başkan Yardımcısı
 3. Elif Baktır - Sekreter
 4. Engin Arıkan - Sayman
 5. İffet İyigün Meydanlı - Üye

 1. Mehmet Bayrak
 2. Zehra Jale Akyel
 3. Nazım Kadrizade
 4. Tarık Reyhan
 5. Birgül Ersolmaz
Denetim Kurulu Asıl Üyeleri***: Denetim Kurulu Yedek Üyeleri**:
 1. Hüsamettin Alper
 2. İsmail Duranyıldız
 3. Orhan Örücü
 1. Altay Onur
 2. Mehmet Demirkol
 3. Orhan Yenigün

* Yönetim Kurulu, Genel Kurul sonrası yaptığı ilk toplantıda görev paylaşımını yapmıştır.
** Yedek üyeler alınan oy sayısına göre belirlenmiş; aynı oyu alan yedek üyeler kura çekimi sonucuna göre sıralanmıştır.
*** Denetim Kurulunun asıl üyeleri alınan oy sırasına göre belirlenmiş; aynı oyu alan asıl üyeler soyadı sırasına göre verilmiştir

Önceki dönem görev alan kurul üyelerine yaptıkları özverili ve başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür eder, yeni seçilen kurul üyelerine başarılı bir çalışma dönemi dileriz.
MÜDEK Lisans Programları Özdeğerlendirme Raporu Belgesi Yenilendi

MÜDEK Yönetim Kurulu, 07.03.2015 tarihli toplantısında Ölçütler Komitesi tarafından sunulan MÜDEK Lisans Programları Özdeğerlendirme Raporu belgesiyle ilgili değişiklikleri kabul etmiş ve yenilenmiş belge sürüm 2.3 olarak yayımlanmıştır.

Yenilenmiş Özdeğerlendirme Raporu belgesi 2015-2016 döneminden itibaren değerlendirmeleri Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri sürüm 2.1'e göre yapılacak programlar tarafından kullanılacaktır.
MÜDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri Yenilendi

MÜDEK Yönetim Kurulu, 23.12.2014 tarihli toplantısında Ölçütler Komitesi tarafından sunulan MÜDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri belgesiyle ilgili değişiklikleri kabul etmiş ve yenilenmiş belge sürüm 2.1 olarak yayımlanmıştır.

2015-2016 değerlendirme döneminde genel değerlendirmesi yapılacak programlara 23.12.2014 tarihli bu yenilenmiş sürüm ile 26.12.2008 tarihli sürüm 2.0.0 arasında seçme hakkı tanınmıştır. Ancak, 2016-2017 değerlendirme döneminden itibaren tüm genel değerlendirmeler yenilenmiş sürüm kullanılarak yapılacaktır.

2015-2016 değerlendirme dönemindeki tüm ara değerlendirmeler 26.12.2008 tarihli sürüm 2.0.0 kullanılarak yapılacaktır.

Belgenin yeni sürümüyle bir önceki sürümü arasındaki başlıca farklar aşağıda sıralanmıştır:
 • Tanımlar bölümünde, "karmaşık problem" kavramına açıklık getirilmiş, "Mühendislik Tasarımında Gerçekçi Kısıtlar ve Koşullar" tanımlar kapsamına alınmıştır.
 • Ölçüt 2. Program Eğitim Amaçları ölçütünün 2.1 numaralı alt ölçütü sadeleştirilmiş ve bu alt ölçütün içinde gömülü olan "Program eğitim amaçlarının MÜDEK tanımına uyması gerektiği" 2.2 numaralı alt ölçüte açık bir madde olarak eklenmiştir.
 • MÜDEK'in imzacısı olduğu Washington Accord tarafından tanımlanmış olan "mezun nitelikleri"ne uyum göstermek amacıyla, "Karmaşık problem" kavramı Ölçüt 3. Program Çıktıları ölçütünün 3.1 numaralı alt ölçütündeki (i), (iv) ve (v) numaralı maddeler kapsamına alınmış, ayrıca (vii), (ix) ve (x) numaralı maddelere yeni bazı boyutlar eklenmiştir.
 • Ölçüt 10. Disipline Özgü Ölçütlere
  • 23.07.2012 tarihinde ayrı bir belge olarak kabul edilmiş olan "Orman ve Orman Endüstri Mühendisliği" ölçütleri dahil edilmiş,
  • 2014 yılı içinde yoğun paydaş katılımı ile geliştirilen "Enerji Sistemleri Mühendisliği", "Mekatronik Mühendisliği" ve "Otomotiv Mühendisliği" ölçütleri eklenmiş,
  • "Gıda Mühendisliği" ölçütü bir süredir paydaşlardan gelmekte olan öneriler doğrultusunda gözden geçirilerek yenilenmiştir.
 • Belgenin çeşitli yerlerinde açık ve kolay anlaşılabilirliği sağlamak amacıyla bir dizi yazım iyileştirmeleri yapılmıştır.

2015-2016 Değerlendirme Dönemi Akreditasyon Bedelleri

2015-2016 döneminde değerlendirilecek programlar için belirlenen yeni akreditasyon bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Değerlendirme Türü Normal Öğretim İkinci Öğretim
Genel Değerlendirme(1) 9.750 TL + KDV 6.900 TL + KDV
Ziyaretle Ara Değerlendirme(2) 6.900 TL + KDV 6.900 TL + KDV
Raporla Ara Değerlendirme(2) 5.050 TL + KDV 5.050 TL + KDV
Ziyaretle Kanıt Göster(3) 6.900 TL + KDV 6.900 TL + KDV
Raporla Kanıt Göster(3) 5.050 TL + KDV 5.050 TL + KDV
(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
(2) Daha önce yapılan genel değerlendirmesi sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi
(3) Daha önce yapılan ara veya genel değerlendirmesi sonucunda bir yıl süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi

Deneyimli Program Değerlendiricilerine MÜDEK Derneği Üyeliğine Davet

Mühendislik programlarını değerlendiren MÜDEK ve benzeri ulusal ya da uluslararası kuruluşların değerlendirme takımlarında en az iki kez "değerlendirici" olarak görev yapmış olan MÜDEK gönüllülerini derneğimizin üyesi olmaya davet ediyoruz. Daha fazla bilgi için tıklayınız >>>>>.
Yeni Değerlendirici Adayları Aranıyor

MÜDEK, mühendislik eğitim programlarının MÜDEK değerlendirme ölçütlerine göre, akreditasyon değerlendirmesini yaparak kurumların kalite iyileştirme çalışmalarında önemli rol üstlenecek, üniversitelerde veya endüstri/iş dünyasında çalışmakta olan değerlendirici adayları aramaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>>>>.
Duyuru Arşivi

Son güncelleme: 24/04/2015

 © MÜDEK 2007-2015 - Tüm Hakları Saklıdır Zincirlidere Caddesi No. 86, Meriçoğlu Plaza Kat:1 Daire:4, Esentepe, Şişli, 34394 İstanbul, (0212) 211-0281, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net