English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

M. Yavuz Erçil ENAEE Yönetim Kuruluna Seçildi

MÜDEK üyesi ve önceki Genel Sekreteri M. Yavuz Erçil, MÜDEK'in üyesi olduğu Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) adlı kuruluşun 18 Eylül 2020 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle görev yapmak üzere ENAEE Yönetim Kurulu'na (Adminstrative Council) seçilmiştir. Böylece MÜDEK, 9 üyeli ENAEE Yönetim Kurulu'nda iki kişi ile temsil edilir olmuştur. M. Yavuz Erçil’i mühendislik eğitimi akreditasyonu alanındaki bu çatı kuruluşun üst yönetimindeki görevine seçilmesi dolayısıyla kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz.

MÜDEK Değerlendirmelerine Öğrenci Değerlendirici Katılımı Uygulama Esasları Belgesi Güncellendi

MÜDEK Değerlendirmelerine Öğrenci Değerlendirici Katılımı Uygulama Esasları belgesi, MÜDEK Yönetim Kurulunun 15.09.2020 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararla,
 • herhangi bir mücbir sebep dolayı (salgın hastalık, doğal afetler, güvenlik, vb.) kurum ziyareti yapılamazsa, program değerlendirmesi konusunda yapılacaklara
yer verecek şekilde 1.2 sürüm numarası ile güncellenmiştir.

Belgenin güncellenmiş sürümüne erişmek için tıklayınız: >>>>>

MÜDEK Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi Güncellendi

MÜDEK Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi, MÜDEK Yönetim Kurulunun 15.09.2020 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararla,
 • diğer ülkelerde Türkiye ile uluslararası ikili anlaşmalarla kurulmuş olan ve YÖK tarafından tanınan özel statülü devlet üniversitelerinin mühendislik lisans ve lisansüstü programları akreditasyon amacıyla değerlendirme yapabilmesine,
 • MÜDEK akreditasyon kararlarına karşı yapılacak itirazların yeniden düzenlenmesine,
 • herhangi bir mücbir sebep dolayı (salgın hastalık, doğal afetler, güvenlik, vb.) kurum ziyareti yapılamazsa, program değerlendirmesi konusunda yapılacaklara ve
 • Yönerge metninin anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla yapılan yazım iyileştirmelerine
yer verecek şekilde 3.1 sürüm numarası ile güncellenmiştir.

Yönergenin güncellenmiş sürümüne erişmek için tıklayınız: >>>>>

Bülent Özgüler Sanal Ortamda Gerçekleştirilen DEPAD-UDEPAK Değerlendirici Eğitim Çalıştayını MÜDEK Eğitimcisi Olarak Yönetti

MÜDEK üyesi ve MÜDEK-MAK Önceki Başkanı A. Bülent Özgüler, DEPAD-UDEPAK (Diş Hekimliği Eğitimi Programları Akreditasyon Derneği - Ulusal Diş Hekimliği Eğitimi Akreditasyon Kurulu) üyeleri için 12 Eylül 2020'de tarihinde yapılan değerlendirici eğitimini yönetti.

Zoom ortamında video konferans yöntemiyle yürütülen ve UDEPAK üyesi toplam 11 Üniversite temsilcisinin katıldığı çalıştayda, UDEPAK Akreditasyon Süreci, Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri, Değerlendirme Sürecinde Ziyaret Öncesi, Sırası ve Sonrası, Değerlendirmelerde Tutarlılık, Değerlendirme Sürecinde Davranışsal Boyut ve Rapor Yazımı konularında video sunumlar izlendi. Sunumların yanısıra katılımcılar sanal odalarda 4 farklı grup halinde 3 farklı oturumda değişik örnek olaylar üzerinde çalıştı.

2020 Yılının ilk Program Değerlendirici Eğitimi Sanal Ortamda Gerçekleştirildi

2020 Haziran ayı içinde yapılması planlanmış olup pandemi nedeniyle ertelenen MÜDEK Program Değerlendirici Eğitimi sanal ortamda iki bölüm halinde gerçekleştirildi.

Eğitimin 1. bölümü 28 Ağustos-04 Eylül 2020 tarihleri arasında, Google Classroom ortamında bu amaçla oluşturulan bir sınıf üzerinden bireysel çalışma biçiminde yürütüldü. Bölüm 1'de katılımcılar, MÜDEK'in tanıtımı, değerlendirme süreci ve değerlendirme ölçütleri ile ilgili video sunumlar izledi ve değişik örnek olaylar üzerinde bireysel çalışmalar yaptı.

Eğitimin 2. bölümü 05-06 Eylül 2020 günlerinde, iki oturum halinde video konferans yöntemiyle yürütüldü. Çalıştay formatında yapılan bu bölümde katılımcılar sanal odalarda küçük gruplar halinde değişik örnek olaylar üzerinde çalıştı ve Değerlendirme Kararlarında Tutarlılık, Değerlendirme Sürecinde Davranışsal Boyut ve Rapor Hazırlama konularında sunumlar izledi.

5 akademisyen, 3 sanayici olmak üzere toplam sekiz program değerlendiricisi adayının katıldığı eğitimi Erbil Payzın ve Şebnem Baydere yürüttü. Eğitime ayrıca H. Altay Güvenir, Serpil Erol ve Şahika Tezcan gözlemci olarak katıldı.

MÜDEK Genel Kurulu

Daha önce 21 Ağustos 2020 tarihinde yapılmasına karar verilen MÜDEK Genel Kurul Toplantısı'nın Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda 07 Kasım 2020 Cumartesi günü saat 14:00'te, aşağıdaki gündemle, Esentepe Mahallesi Zincirlidere Cad. No. 86 Meriçoğlu Plaza D.4, İstanbul adresindeki MÜDEK Ofisinde; çoğunluk sağlanamaması durumunda, 7 gün sonra, 14 Kasım 2020 Cumartesi günü aynı yerde, aynı saatte ve aynı gündemle yapılacaktır.

Gündem:
 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Divan heyeti seçimi
 3. Toplantı gündeminin ve değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve oylanması
 4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile 2019 yılına ait kesin bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 5. Denetim Kurulu raporunun sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 6. Yönetim Kurulunun aklanması
 7. 2020 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, tartışılması ve oylanması
 8. Dernek üyelik aidatlarının 2021 yılı için belirlenmesi
 9. 2021 ve 2022 yılları bütçe öngörülerinin sunulması
 10. Çalışma Yönetmeliğinde yapılması önerilen değişikliklerin görüşülmesi ve oylanması
 11. Dilekler
 12. Kapanış

A. Bülent Özgüler UNESCO/WFEO/IEA Danışma Webineri Konuşmacısı

MAK Önceki Başkanı A. Bülent Özgüler başkanlığını yürüttüğü Review of IEA Graduate Attribute and Professional Competency (GAPC) Framework konulu IEA (International Engineering Alliance) - WFEO (World Federation of Engineering Organization) Ortak Çalışma Grubunun hazırladığı taslak belge ile ilgili WFEO üyelelerinin ve ortaklarının görüşlerini almak amacıyla 18 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilecek UNESCO/WFEO/IEA Danışma Webineri'ne konuşmacı olarak katılacaktır.

Updated Draft of GAPC Framework ile ilgili tüm belgelere, webiner sunumlarına ve 31 Ağustos 2020 tarihine kadar istenen yorum geri bildirimi bilgilerine Consultation with WFEO Members and partners on Proposed Updated IEA Benchmark for Graduate Attributes and Professional Competencies web sayfasından erişilebilir.

Filiz B. Dilek 7. Biyomühendislik Zirvesine Katılıyor

MÜDEK-MAK Başkanı Filiz B. Dilek İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinde online olarak düzenlenecek olan 7. Biyomühendislik Zirvesine MÜDEK'i temsilen katılacaktır.

MÜDEK Genel Kurulu

Derneğimizin 2020 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Ağustos 2020 Cuma günü saat 14:00'te, aşağıdaki gündemle, Esentepe Mahallesi Zincirlidere Cad. No. 86 Meriçoğlu Plaza D.4, İstanbul adresindeki MÜDEK Ofisinde; çoğunluk sağlanamaması durumunda, 8 gün sonra, 29 Ağustos 2020 Cumartesi günü aynı yerde, aynı saatte ve aynı gündemle yapılacaktır.

Gündem:
 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Divan heyeti seçimi
 3. Toplantı gündeminin ve değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve oylanması
 4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile 2019 yılına ait kesin bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 5. Denetim Kurulu raporunun sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 6. Yönetim Kurulunun aklanması
 7. 2020 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, tartışılması ve oylanması
 8. Dernek üyelik aidatlarının 2021 yılı için belirlenmesi
 9. 2021 ve 2022 yılları bütçe öngörülerinin sunulması
 10. Çalışma Yönetmeliğinde yapılması önerilen değişikliklerin görüşülmesi ve oylanması
 11. Dilekler
 12. Kapanış

MAK'ın 2020 Yılı Akreditasyon Karar Toplantısı Yapıldı

2020 yılı akreditasyon kararlarının alındığı MAK toplantısı 27.06.2020 tarihinde yapıldı. Toplantıda 2019-2020 döneminde değerlendirilmiş olan toplam 42 mühendislik programından 5 program için tam süreli akreditasyon, 15 program için sonraki genel değerlendirmeye kadar akreditasyon sürelerini uzatma, 22 program için ara değerlendirme koşulu ile akreditasyon kararı alındı.

Bu toplantıda alınan kararlar ve daha önce 23.03.2020 tarihinde yapılmış olan Yönetim Kurulu toplantısında alınmış genel kararlar doğrultusunda güncellenen akredite edilmiş programlar listesine erişmek için tıklayınız >>>>>
Serhan Başer MÜDEK Genel Sekreterliği Görevini Yavuz Erçil'den devraldı

01 Ekim 2010 tarihinden beri MÜDEK Genel Sekreteri olarak göev yapmakta olan M. Yavuz Erçil 01 Temmuz 2020 tarihi itibariyle bu görevden kendi isteğiyle ayrılmış ve halen MÜDEK Akreditasyon Yöneticiliği görevini sürdürmekte olan Z. Serhan Başer bu tarihten itibaren MÜDEK Genel Sekreteri olarak görev yapmaya başlamıştır.

MÜDEK operasyonlarının ölçeğinin büyüdüğü ve yurt dışı akreditasyon şemsiye kuruluşları ile ilişkilerinin yoğunlaştığı bu kritik 10 yıllık dönemdeki profesyonel katkıları nedeniyle M. Yavuz Erçil'e teşekkür ediyor, Z. Serhan Başer'e yeni görevinde başarılar diliyoruz.
MÜDEK Ofisinde Görev Değişikliği

MÜDEK Ofisinde 01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren aşağıdaki görev değişiklikleri yapılmıştır:
 • Halen İdari ve Mali İşler Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Şahika Tezcan Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.
 • Halen Ofis Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Buse Yılmaz Mali ve İdari İşler Yöneticisi olarak görevlendirilmiştir.
Şahika Tezcan ve Buse Yılmaz'a yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.
Bülent Özgüler ve Yavuz Erçil IEA - Washington Accord Toplantısına Katıldı

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde 21-26 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılması gereken Uluslararası Mühendislik Birliği Toplantısına (IEA -International Engineering Alliance Meeting) toplantılarının COVID-19 salgını önlemleri kapsamında, aynı tarihler arasında video konferans yöntemiyle yapılacak olması nedeniyle, 22 Haziran 2020 tarihinde sanal ortamda gerçekleştirilen Washington Accord kapalı toplantısında MÜDEK, MAK Önceki Başkanı A. Bülent Özgüler ve MÜDEK Genel Sekreteri M. Yavuz Erçil tarafından temsil edilmiştir.
COVİD-19 - MÜDEK Ofisi Yeniden Açılıyor

COVİD-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında bir süredir kapalı olan MÜDEK Ofisi, normalleşme sürecine paralel olarak 08 Haziran 2020 Pazartesi tarihinden itibaren yarı kapasiteli olarak yeniden açılacaktır.

İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü dönemde yaşanabilecek bazı aksaklıkların anlayışla karşılanması dileklerimizle tüm paydaşlarımızın dikkatine sunarız.
Filiz Dilek Akreditasyon Kuruluşları Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı

MÜDEK-MAK Başkanı Filiz Dilek 09 Nisan 2020 tarihinde YÖKAK (Yükseköğretim Kalite Kurulu) tarafından düzenlenen, 15 akreditasyon kuruluşunun temsilcileri ile YÖKAK üyelerinin katıldığı ve video konferans şeklinde gerçekleşen Akreditasyon Kuruluşları Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısına MÜDEK'i temsilen katılmıştır.

Toplantıda,
 1. Akreditasyon kuruluşlarının izleme süreçleri kapsamında ortaya çıkan güçlü ve gelişmeye açık yönler kuruluşlara aktarılmış,
 2. Akreditasyon Kuruluşları Sistemi (AKSİS) üzerinden akredite program verilerinin girişine ve güncellenmesine ilişkin bilgilendirme yapılmış ve
 3. Akreditasyon kuruluşlarının aşağıdaki konular kapsamında görüş ve önerileri alınmıştır:
  1. Covid-19 pandemi sürecindeki akreditasyon faaliyetleri
  2. Uzaktan değerlendirme yaklaşımları
  3. Uzaktan eğitimde kalite güvencesi uygulamaları

Yeni Tip Koronavirüs - MÜDEK Kararları

MÜDEK Yönetim Kurulu 25 Mart 2020 tarihinde yaptığı toplantıda yeni Corona virüsü Covid-19 nedeniyle yurt çapında başlatılan mücadele doğrultusunda aşağıdaki önlemleri almaya karar vermiştir.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tüm dernek faaliyetlerinin ertelenmesini isteyen genelge ve Yükseköğretim Kurulunun 2019-2020 bahar yarıyılının sonuna kadar tüm yüksek öğretim kurumlarında öğrencisiz uzaktan eğitim yapılacağını açıklayan bildirileri üzerine alınan kararlar aşağıda listelenmiştir:

 1. 2019-2020 Değerlendirme Dönemi Programı:
  1. 18 Mart 2020 tarihi itibarıyla, daha önce belirlenen takvime göre Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yapılması gereken değerlendirme ziyaretleri, 2020-2021 değerlendirme döneminde yapılmak ve ilgili program akreditasyon kararları 2021 yılında verilmek üzere ertelenmiştir.
  2. 18 Mart 2020 tarihi itibarıyla, kurum onayı olduğu takdirde, yalnızca uzaktan sanal ortamda veya raporla değerlendirmeler yapılabilecektir.
  3. Bu dönemde akreditasyon değerlendirmesi yapılamayan ve akreditasyonu 30 Eylül 2020 tarihinde sona erecek programların akreditasyonu 30 Eylül 2021 tarihine kadar bir yıl uzatılacaktır.
  4. Bu dönemde akreditasyon değerlendirmesi yapılamayan ilk kez değerlendirme başvurusu yapmış olan programların akreditasyonu, yapılacak değerlendirme sonucunda programa akreditasyon verildiği takdirde, 2020 yılı yerine 2021 yılında başlatılabilecektir.
  5. 18 Mart 2020 tarihinden önce yapılan değerlendirmeler ile ilgili süreç planlandığı ve yayımlandığı gibi devam edecektir.
 2. 2020-2021 Değerlendirme Dönemi Programı:
  1. Değerlendirme başvuruları kabul edilen programların Özdeğerlendirme Raporları ve Ara Raporlarının 2020 yılı Temmuz ayı yerine 2021 Temmuz ayında alınmasına karar verilmiş, dolayısıyla bu programların değerlendirmeleriyle ilgili tüm süreç 2021-2022 dönemine ertelenmiştir.
  2. Bu dönemde akreditasyon değerlendirmesi yapılamayacak ve akreditasyonu 30 Eylül 2021 tarihinde sona erecek tüm programların akreditasyonu 30 Eylül 2022 tarihine kadar bir yıl uzatılacaktır.
  3. Bu dönemde akreditasyon değerlendirmesi yapılamayacak ilk kez değerlendirme başvurusu yapmış olan programların akreditasyonu, akreditasyon verildiği takdirde, 2021 yılı yerine 2022 yılında başlatılabilecektir.
 3. 2021-2022 Değerlendirme Dönemi Programı:
  1. Bir önceki dönemde ilk kez değerlendirme başvurusu kabul edilen programların değerlendirmesinin bu döneme ertelenmesinden dolayı, bu dönem ilk kez program değerlendirme başvurusu alınmayacaktır.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi - MÜDEK Kararları

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tüm dernek faaliyetlerinin ertelenmesini isteyen genelge üzerine MÜDEK Yönetim Kurulu 25 Mart 2020 tarihinde yaptığı toplantıda aşağıdaki kararları almıştır:

 1. Nisan ayı içinde yapılacağı ilan edilen Dernek Genel Kurulu ileri bir tarihte gerçekleştirilmek üzere ertelenmiştir.
 2. Mayıs ve Haziran aylarında yapılması planlanan eğitim çalıştayları iptal edilmiştir.
duyurmak istiyoruz.

Tüm paydaşlarımızın durumu anlayışla karşılayacaklarını ümit ederek sağlıklı günler dileriz.
MÜDEK Öğrenci Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı

MÜDEK öğrenci değerlendirici adaylarının eğitimine yönelik MÜDEK Öğrenci Eğitim Çalıştayı 08 Şubat 2020 (Cumartesi) günü İstanbul'da MÜDEK Merkezinde yapılmıştır. Çalıştayda çeşitli üniversitelerin farklı mühendislik programlarına kayıtlı 8 öğrenci değerlendirici adayı davetli katılımcı olarak yer almıştır.

Çalıştay sayfasına erişmek için tıklayınız. >>>>>


MÜDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri Belgesi Güncellendi

Mühendislik lisans programlarının akreditasyon değerlendirmesinde kullanmak amacıyla hazırlanmış olan MÜDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri belgesi MÜDEK Yönetim Kurulunun 25.01.2020 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararla 2.2 sürüm numarası ile güncellenmiştir.

Belgenin güncellenmiş sürümüne erişmek için tıklayınız: >>>>>

Güncellenmiş belgede sadece bazı kavramlara açıklık getirilmiş ve bir dizi yazım iyileştirmeleri yapılmıştır. Bu nedenle, Sürüm 2.2, 2020-2021 değerlendirme döneminden itibaren yürürlüğe girecek ve bu dönemde yeniden Genel Değerlendirmesi ya da ilk kez Genel Değerlendirmesi yapılacak programların değerlendirmelerinde kullanılacaktır. Programların Ara Değerlendirmelerinde ve Kanıt Göster Değerlendirmelerinde ise ilgili programın bir önceki Genel Değerlendirmesinde kullanılmış olan sürüm kullanılacaktır.
YÖKAK Başkan Yardımcısı Sibel Aksu Yıldırım MÜDEK'i Ziyaret Etti
YÖKAK
Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının izlenmesi kapsamında, MÜDEK izleme sürecini yürütmek üzere görevlendirilen YÖKAK Başkan Yardımcısı Sibel Aksu Yıldırım 16 Ocak 2020 Perşembe günü MÜDEK ofisine bir saha ziyaretinde bulunmuştur. Ziyaret sırasında MAK Başkan Yardımcısı Şebnem Baydere MÜDEK faaliyetleriyle ilgili bir sunum yapmıştır. MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı Timur Doğu , Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Müjgan Sağır ve Yönetim Kurulu Üyesi Engin Arıkan'ın da katıldığı toplantı karşılıklı görüş alışverişiyle tüm gün devam etmiştir.
"Kanıt Göster" Kararı Uygulaması Kademeli Olarak Kaldırılıyor

11.06.2018 tarihinde MÜDEK web sitesinde yayımlanmış olan ve MDK Genel Sekreterliği aracılığıyla paydaş görüşüne açılan, "MÜDEK Akreditasyon Sürecinde Kanıt Göster Kararının Kaldırılmasıyla ilgili Görüş Talebi" başlıklı Yönetim Kurulu bildirisine gelen görüşler, Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (MAK) tarafından incelenmiştir.

Gelen görüşlerin incelenmesi sonucunda MÜDEK Yönetim Kurulu, MAK önerisi doğrultusunda, 16.10.2018 tarih ve 2018-09 sayılı kararıyla "Kanıt Göster" akreditasyon kararları ve bu kararların sonucunda yapılan "Kanıt Göster" değerlendirmelerini aşağıda belirtildiği üzere zaman içinde kademeli olarak kaldırılmasına karar vermiştir.

 1. 2018-2019 dönemi için "Kanıt Göster" kararı alınmış ve değerlendirme için başvuru yapmış programların "Kanıt Göster" değerlendirme süreci devam edecektir.
 2. 2018-2019 ve 2019-2020 dönemlerinde Ara Değerlendirme sürecinde olan ve olacak programlar için 2019 ve 2020 yıllarında yapılacak değerlendirmeler sonucunda "Kanıt Göster" akreditasyon kararı verilebilecek ve bu programların 2019-2020 ve 2020-2021 dönemlerinde "Kanıt Göster" değerlendirmeleri yapılabilecektir.
 3. 2018-2019 dönemi ve sonraki dönemlerde ilk kez ve Yeniden Genel Değerlendirme sürecinde olan ve olacak programlar için, önceki dönemlerde "Kanıt Göster" kararı verilmesi gereken durumlarda "Akreditasyon Vermeme" kararı verilecek ve 2021-2022 dönemi ve sonraki dönemlerde "Kanıt Göster" değerlendirmeleri yapılmayacaktır. Bu durumda olan akreditasyonlu programların akreditasyonu, süreleri sonunda sonlanacaktır. Akreditasyonu sonlanan programlar bir sonraki dönem "Genel Değerlendirme" için tekrar başvuru yapabileceklerdir.

Yeni Değerlendirici Adayları Aranıyor

MÜDEK, mühendislik eğitim programlarının MÜDEK değerlendirme ölçütlerine göre, akreditasyon değerlendirmesini yaparak kurumların kalite iyileştirme çalışmalarında önemli rol üstlenecek, üniversitelerde veya endüstri/iş dünyasında çalışmakta olan değerlendirici adayları aramaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>>>>.
Deneyimli Program Değerlendiricilerine MÜDEK Derneği Üyeliğine Davet

Mühendislik programlarını değerlendiren MÜDEK ve benzeri ulusal ya da uluslararası kuruluşların değerlendirme takımlarında en az iki kez "değerlendirici" olarak görev yapmış olan MÜDEK gönüllülerini derneğimizin üyesi olmaya davet ediyoruz. Daha fazla bilgi için tıklayınız >>>>>.
Duyuru Arşivi

Son güncelleme: 11/10/2020

 © MÜDEK 2007-2020 - Tüm Hakları Saklıdır Zincirlidere Caddesi No. 86, Meriçoğlu Plaza Kat:1 Daire:4, Esentepe, Şişli, 34394 İstanbul, (0212) 211-0281, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net