English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.  
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

Engin Arıkan EPDAD Değerlendirici Eğitimi Çalıştayında Sunum Yapacak

MÜDEK Yönetim Kurulu sayman üyesi Engin Arıkan, 26-27 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen EPDAD (Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı'nda davetli olarak katılacak ve 27 Kasım 2015 tarihinde "Rapor Yazım Süreci" konusunda bir sunum yapacaktır.
Timur Doğu State of English in Higher Education in Turkey Toplantısına Katılıyor

Önceki MAK Başkanı Timur Doğu, British Council tarafından 25 Kasım 2015 tarihinde Ankara'da düzenlenen The state of English in Higher Education in Turkey – A Baseline Study adlı toplantıya MÜDEK adına katılacak ve Quality Assurance: Exploring Implications for the National Context adlı panelde bir sunum yapacaktır.
Birgül Tantekin-Ersolmaz ENAEE Yönetim Kurulu Üyesi Seçildi

Önceki Yönetim Kurulu üyelerimizden Birgül Tantekin-Ersolmaz, MÜDEK'in üyesi olduğu Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) adlı kuruluşun 17 Kasım 2015 tarihinde Brüksel'de yapılan Genel Kurul toplantısında ENAEE Yönetim Kurulu (Administrative Council) üyesi olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.
A. Bülent Özgüler Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyesi Seçildi

MAK Başkan Yardımcısı A. Bülent Özgüler Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 12 Kasım 2015 tarihli toplantısında, oluşturulmakta olan Yükseköğretim Kalite Kurulu'na Mühendislik Bilimleri alanında kurul üyesi olarak seçilmiştir.
Engin Arıkan EEMKON 2015 Toplantısına Katılıyor

MÜDEK Yönetim Kurulu sayman üyesi Engin Arıkan, 19-21 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi'ne (EEMKON 2015) MÜDEK temsilcisi olarak katılacak ve 19 Kasım 2015 tarihinde yapılacak Eğitimde Akreditasyon konulu panelde bir sunum yapacaktır. Sunum için tıklayınız >>>>>
Timur Doğu ENAEE Genel Kurul Toplantısına Katılıyor

Önceki MAK Başkanı Timur Doğu, MÜDEK'in üyesi olduğu Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) adlı kuruluşun 17 Kasım 2015 tarihinde Belçika'nın Brüksel kentinde yapılacak Genel Kurul toplantısında MÜDEK'i temsil edecektir.


Ramazan Yıldırım 7. Teknoloji Fakülteleri Dekanları Toplantısına Katılıyor
 
MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yıldırım, Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesinin ev sahipliğinde 13 Kasım 2015 tarihinde Karabük'te yapılacak 7. Teknoloji Fakülteleri Dekanları Toplantısı'na MÜDEK'i temsilen katılacak ve MÜDEK tanıtımı ile ilgili bir sunum yapacaktır. Sunum için tıklayınız >>>>>
MÜDEK Öğrenci Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı

MÜDEK öğrenci değerlendirici adaylarının eğitimine yönelik MÜDEK Öğrenci Eğitim Çalıştayı 07 Kasım 2015 (Cumartesi) günü İstanbul'da MÜDEK Merkezinde yapılmıştır. Çalıştayda çeşitli üniversitelerin farklı mühendislik programlarına kayıtlı 12 öğrenci değerlendirici adayı davetli katılımcı olarak yer almıştır.
2016-2017 Değerlendirme Dönemi Akreditasyon Bedelleri

2016-2017 döneminde değerlendirilecek programlar için akreditasyon değerlendirme bedelleri MÜDEK Finans Komitesinin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulunun 05.11.2015 tarih ve 2015-11 sayılı kararları ile belirlenmiştir. Belirlenen yeni bedeller aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Değerlendirme Türü Normal Öğretim İkinci Öğretim
Genel Değerlendirme(1) 10.725 TL + KDV 7.590 TL + KDV
Ziyaretle Ara Değerlendirme(2) 7.590 TL + KDV 7.590 TL + KDV
Raporla Ara Değerlendirme(2) 5.555 TL + KDV 5.555 TL + KDV
Ziyaretle Kanıt Göster(3) 7.590 TL + KDV 7.590 TL + KDV
Raporla Kanıt Göster(3) 5.555 TL + KDV 5.555 TL + KDV
(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
(2) Daha önce yapılan genel değerlendirmesi sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi
(3) Daha önce yapılan ara veya genel değerlendirmesi sonucunda bir yıl süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi

Takım Başkanları Deneyim Paylaşımı Toplantısı

MÜDEK'in 2015 yılı Takım Başkanları Deneyim Paylaşımı Toplantısı 18 Ekim 2015 Pazar günü Ankara Mövenpick Hotel'de 27 katılımcıyla aşağıdaki programla yapıldı.
  • 09:30-10:45 1. Oturum: Ölçütler Sürüm 2.1 ve ÖDR (Sunum: Bülent Özgüler)
  • 10:45-11:00 Ara
  • 11:00-12:30 2. Oturum: Değerlendirme Raporlarında Sıkça Karşılaşılan Sorunlar (Sunum: Müjgan Çulfaz + Genel Tartışma)
  • 12:30-13:30 Yemek
  • 13:30-15:30 3. Oturum: Takım Başkanlarının Karşılaştıkları Zorluklar (Panel Yöneticisi: Yavuz Erçil, Panelistler: Erbil Payzın, Birgül Tantekin-Ersolmaz, Mustafa Çobanoğlu)
  • 15:30-15:45 Ara
  • 15:45–16:45 4. Oturum: Takım Yönetiminde Püf Noktalar (Sunum: Bülent Platin)
  • 16:45-17:00 Toplantı Değerlendirmesi ve Kapanış (Elif Baktır)

MÜDEK Ofisindeki Profesyonel Kadroya Yeni Katılım

MÜDEK Ofisindeki profesyonel kadroya 12.10.2015 tarihi itibarıyla yeni bir katılım olmuştur. MÜDEK Yönetim Kurulunun 2015-10 sayılı toplantısında alınan karar ile Sayın Buse Yılmaz, MÜDEK Ofisinde Ofis Yöneticisi Yardımcısı olarak işe başlamıştır. Kendisine MÜDEK'te başarılı bir iş yaşamı diliyoruz.

Bülent Özgüler 31. MDK Toplantısına Katılıyor

MÜDEK-MAK Başkan Yardımcısı A. Bülent Özgüler, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin ev sahipliğinde 16-17 Ekim 2015 tarihlerinde Bilecik'te yapılacak 31. MDK (Mühendislik Dekanları Konseyi) Toplantısı'na MÜDEK'i temsilen katılacak ve 17 Ekim 2015 tarihinde MÜDEK ve Program Akreditasyonunun Uluslararası Tanınırlığı başlıklı bir sunum yapacaktır.

MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı

MÜDEK değerlendirici adaylarının eğitimine yönelik MÜDEK Eğitim Çalıştayı 03-04 Ekim 2015 (Cumartesi-Pazar) günleri Ankara'da yapılmıştır. Çalıştayda çeşitli kurum ve kuruluşlardan ve farklı mühendislik disiplinlerinden 17 değerlendirici adayı davetli ve Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nden bir temsilci misafir katılımcı olarak yer almıştır.

Çalıştay sayfasına erişmek için tıklayınız. >>>>>
Bülent Özgüler 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresine Katıldı

MÜDEK-MAK Başkan Yardımcısı A. Bülent Özgüler, Hacettepe Üniversitesi tarafından 17-18 Eylül 2015 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 1. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi'ne katılmış ve toplantı kapsamında 18 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretimde Kalite Güvencesi, Akreditasyon ve Geleceğe Bakış adlı panelde Bologna Süreci ve Program Akreditasyonu: MÜDEK Vakası başlıklı bir sunum yapmıştır.
YAEM 2015 Toplantısında MÜDEK 6 Bildiriyle Temsil Ediliyor

09-11 Eylül 2015 tarihlerinde Ankara'da yapılacak Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 35. Ulusal Kongresi'nde (YAEM 2015) MÜDEK 6 bildiriyle temsil ediliyor. Aşağıdaki bildirilerin tümü 11.09.2015 tarihinde ilgili oturumlarda sunulacaktır. Orhan Alankuş Ülkü Yetiş

2015 Yılı Akreditasyon Listesi

MÜDEK tarafından 2015 yılı itibariyle akredite edilmiş programların listesi 01 Temmuz 2015 tarihinde güncellenerek yayımlandı.

Deneyimli Program Değerlendiricilerine MÜDEK Derneği Üyeliğine Davet

Mühendislik programlarını değerlendiren MÜDEK ve benzeri ulusal ya da uluslararası kuruluşların değerlendirme takımlarında en az iki kez "değerlendirici" olarak görev yapmış olan MÜDEK gönüllülerini derneğimizin üyesi olmaya davet ediyoruz. Daha fazla bilgi için tıklayınız >>>>>.
Yeni Değerlendirici Adayları Aranıyor

MÜDEK, mühendislik eğitim programlarının MÜDEK değerlendirme ölçütlerine göre, akreditasyon değerlendirmesini yaparak kurumların kalite iyileştirme çalışmalarında önemli rol üstlenecek, üniversitelerde veya endüstri/iş dünyasında çalışmakta olan değerlendirici adayları aramaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>>>>.
Duyuru Arşivi

Son güncelleme: 23/11/2015

 © MÜDEK 2007-2015 - Tüm Hakları Saklıdır Zincirlidere Caddesi No. 86, Meriçoğlu Plaza Kat:1 Daire:4, Esentepe, Şişli, 34394 İstanbul, (0212) 211-0281, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net