English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

2020-2021 Değerlendirme Dönemi Akreditasyon Başvuru Düzenlemeleri Belirlendi

2020-2021 değerlendirme döneminde yapılacak MÜDEK akreditasyon başvurularına ilişkin düzenleme için tıklayınız >>>>>.

DİKKAT: Son başvuru tarihi 31 Ocak 2020'dir.
Timur Doğu 38. MDK Toplantısına Katılıyor
 
MÜDEK-MAK Yönetim Kurulu Başkanı Timur Doğu, 05 Aralık 2019 tarihinde Ankara'da YÖK'te yapılacak 38. MDK (Mühendislik Dekanları Konseyi) Toplantısı'na MÜDEK'i temsilen katılacaktır.


Takım Başkanları Deneyim Paylaşımı Toplantısı

MÜDEK'in 2019 yılı Takım Başkanları Deneyim Paylaşımı Toplantısı 28 takım başkanı / takım eş başkanının katılımıyla 16 Kasım 2019 tarihinde 10:00-16:00 saatleri arasında İstanbul Sabiha Gökçen Airport Hotel'de yapıldı.
Toplantıda,
  • Mühendislik Lisans Programları Değerlendirmelerindeki Uygulamalarda Güncellemeler
  • Değerlendirme Süreci, Takım Yönetimi ve Karşılaşılan Zorluklar
  • Tutarlılık Kontrolu ve Rapor Yazımı: Karşılaşılan Zorluklar
başlıklı sunumlar yapıldı, katılımcılar deneyimlerini ve önerilerini paylaştı.

2020-2021 Değerlendirme Dönemi Akreditasyon Değerlendirme Bedelleri

2020-2021 döneminde değerlendirilecek programlar için akreditasyon değerlendirme bedelleri Yönetim Kurulunun 12.11.2019 tarih ve 2019-14 sayılı kararı ile belirlenmiştir. Belirlenen yeni bedeller aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Değerlendirme Türü Normal Öğretim İkinci Öğretim
Genel Değerlendirme(1) 17.100 TL + KDV 12.000 TL + KDV
Ziyaretle Ara Değerlendirme(2) 12.000 TL + KDV 12.000 TL + KDV
Raporla Ara Değerlendirme(2) 8.750 TL + KDV 8.750 TL + KDV
Ziyaretle Kanıt Göster(3) 12.000 TL + KDV 12.000 TL + KDV
Raporla Kanıt Göster(3) 8.750 TL + KDV 8.750 TL + KDV
(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
(2) Daha önce yapılan genel değerlendirmesi sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi
(3) Daha önce yapılan ara veya genel değerlendirmesi sonucunda bir yıl süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi

MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı
 
MÜDEK değerlendirici adaylarının eğitimine yönelik MÜDEK Eğitim Çalıştayı 06 Kasım 2019 (Cumartesi) günü İstanbul'da MÜDEK merkezinde yapılmıştır. Çalıştayda iki ayrı üniversiteden birer değerlendirici adayı davetli olarak yer almıştır.
A. Erbil Payzın ZİDEK Eğitim Çalıştayını MÜDEK Eğitimcisi Olarak Yönetti

MÜDEK Danışma Kurulu üyesi A. Erbil Payzın Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nin (ZİDEK), 02.11.2019 tarihinde Yönetim Kurulu ve Akreditasyon Kurulu Üyeleri için düzenlediği ZİDEK Akreditasyon Süreçleri Çalıştayını, MÜDEK Eğitimcisi olarak yönetmiştir. Çalıştayın amacı, ZİDEK akreditasyon süreci kapsamında yer alan çeşitli etkinlikleri Yönetim Kurulu ve Akreditasyon Kurulu üyelerin üstleneceği roller açısından tartışıp, bu sürecin daha iyi tanınmasını sağlamaktı.
MÜDEK Heyeti ENAEE Toplantısına Katıldı

MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı Timur Doğu, MÜDEK-MAK Başkan Yardımcısı Şebnem Baydere, Danışma Kurulu üyesi Birgül Tantekin-Ersolmaz ve MÜDEK Genel Sekreteri M. Yavuz Erçil'den oluşan 4 kişilik bir MÜDEK heyeti 19-22 Ekim 2019 tarihlerinde İspanya'nın Madrid kentinde yapılan Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) toplantısına katılmışlardır. Bu kapsamda,
  • 19 Ekim 2019 tarihinde yapılan ENAEE EUR-ACE Etiket Komitesi toplantısına, Timur Doğu komite üyesi olarak, 2020 yılından itibaren komite üyesi görevine başlayacak olan Şebnem Baydere ise gözlemci olarak katılmıştır;
  • 21 Ekim 2019 tarihinde yapılan ENAEE Yönetim Kurulu (AC - Administrative Council) toplantısına Birgül Tantekin-Ersolmaz komite üyesi olarak, Timur Doğu ise gözlemci olarak katılmıştır;
  • 22 Ekim 2019 tarihinde yapılan ENAEE Genel Kurulu (GA - General Assembly) toplantısına Birgül Tantekin-Ersolmaz MÜDEK temsilcisi olarak, Timur Doğu ise gözlemci olarak katılmıştır;
  • 22 Ekim 2019 tarihinde yapılan ENAEE Genel Kurulu (GA - General Assembly) toplantısına ENAEE Yönetim Kurulu (AC - Administrative Council) davetlisi olarak katılan M. Yavuz Erçil, MÜDEK-MAK Önceki Başkanı A. Bülent Özgüler ile birlikte hazırladığı IEA - Washington Accord: MÜDEK Experience başlıklı bir sunum yapmıştır. Sunum için tıklayınız >>>>>

A. Bülent Özgüler 1. Uluslararası SABAK Kongresine Çağrılı Konuşmacı Olarak Katıldı

MÜDEK-MAK Önceki Başkanı A. Bülent Özgüler Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği(SABAK) tarafından 17-19 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen 1. Uluslararası SABAK Kongresi'ne davetli konuşmacı olarak katılmış ve 18 Ekim 2019 gün günü Akreditasyon: Neden ve Nasıl? başlıklı bir sunum yapmıştır.

Sunuma erişmek için tıklayınız >>>>>
Müjgan Sağır Dokuz Eylül Üniversitesi Sertifika Törenine Katıldı

MÜDEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Müjgan Sağır 17 Ekim 2019 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi'nde düzenlenen törende MÜDEK akreditasyonu alan Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programına sertifikasını takdim etmiş ve MÜDEK adına bir sunum yapmıştır.

Sunuma erişmek için tıklayınız >>>>>
MÜDEK Öğrenci Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı

MÜDEK öğrenci değerlendirici adaylarının eğitimine yönelik MÜDEK Öğrenci Eğitim Çalıştayı 12 Ekim 2019 (Cumartesi) günü İstanbul'da MÜDEK Merkezinde yapılmıştır. Çalıştayda çeşitli üniversitelerin farklı mühendislik programlarına kayıtlı 12 öğrenci değerlendirici adayı davetli katılımcı olarak yer almıştır.

Çalıştay sayfasına erişmek için tıklayınız. >>>>>
ZİDEK Yönetim Kurulu Başkanı MÜDEK'i Ziyaret Etti
 
Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sözlemezoğlu 07.10.2019 tarihinde MÜDEK'i ziyaret etmiş ve kendisine MÜDEK Danışma Kurulu üyesi A. Erbil Payzın, MÜDEK Genel Sekreteri M. Yavuz Erçil ve MÜDEK Akreditasyon Yöneticisi Z. Serhan Başer tarafından akreditasyon süreçleri hakkında bilgi verilmiştir.


MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı

MÜDEK değerlendirici adaylarının eğitimine yönelik MÜDEK Eğitim Çalıştayı 14-15 Eylül 2019 (Cumartesi-Pazar) günlerinde İstanbul'da yapılmıştır. Çalıştayda çeşitli üniversitelerden ve farklı mühendislik disiplinlerinden 14 değerlendirici adayı davetli olarak yer almıştır.

Çalıştay sayfasına erişmek için tıklayınız. >>>>>  
MÜDEK ile Karşılıklı Tanıma Anlaşması Olan Akreditasyon Ajanslardan Alınan Akreditasyonlar Duyurusu

MÜDEK ile karşılıklı tanıma anlaşması olan akreditasyon ajanslarından alınan veya alınması düşünülen akreditasyonlar ile ilgili olarak Türkiye ve KKTC'de bulunan mühendislik fakülte ve bölüm yöneticilerine yönelik olarak bir duyuru yayımlanmıştır.

Duyuruya erişmek için tıklayınız: >>>>>
Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri Değişiklik Taslağı MÜDEK Paydaşlarının Görüşlerine Sunuldu

Mühendislik lisans eğitimi programlarının değerlendirilmesi için kullanılmakta olan Mühendislik Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri belgesinin iyileştirilmesi kapsamında, çeşitli paydaşlardan gelen görüşler üzerine yeni bir taslak metin hazırlanmış ve paydaşlarımızın görüşlerine açılmıştır.

Hazırlanan taslak metinde belgedeki bazı kavramlara açıklık getirilmiş ve bunun yanında bir dizi yazım iyileştirmeleri de yapılmıştır. Eklenen metinler açık mavi ya da kırmızı renkle işaretlenmiştir; çıkartılan metinler ise sayfaların sağında görülebilir. Taslak metni içeren pdf dosyasına erişmek için tıklayınız >>>>>

Önerilen değişiklikler üzerindeki görüşlerin en geç 30.09.2019 tarihine kadar olcut@mudek.org.tr adresine açık kimlik, ünvan, kurum, görev ve iletişim bilgileriyle birlikte iletilmesini rica ederiz.
"Kanıt Göster" Kararı Uygulaması Kademeli Olarak Kaldılıyor

11.06.2018 tarihinde MÜDEK web sitesinde yayımlanmış olan ve MDK Genel Sekreterliği aracılığıyla paydaş görüşüne açılan, "MÜDEK Akreditasyon Sürecinde Kanıt Göster Kararının Kaldırılmasıyla ilgili Görüş Talebi" başlıklı Yönetim Kurulu bildirisine gelen görüşler, Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (MAK) tarafından incelenmiştir.

Gelen görüşlerin incelenmesi sonucunda MÜDEK Yönetim Kurulu, MAK önerisi doğrultusunda, 16.10.2018 tarih ve 2018-09 sayılı kararıyla "Kanıt Göster" akreditasyon kararları ve bu kararların sonucunda yapılan "Kanıt Göster" değerlendirmelerini aşağıda belirtildiği üzere zaman içinde kademeli olarak kaldırılmasına karar vermiştir.

  1. 2018-2019 dönemi için "Kanıt Göster" kararı alınmış ve değerlendirme için başvuru yapmış programların "Kanıt Göster" değerlendirme süreci devam edecektir.
  2. 2018-2019 ve 2019-2020 dönemlerinde Ara Değerlendirme sürecinde olan ve olacak programlar için 2019 ve 2020 yıllarında yapılacak değerlendirmeler sonucunda "Kanıt Göster" akreditasyon kararı verilebilecek ve bu programların 2019-2020 ve 2020-2021 dönemlerinde "Kanıt Göster" değerlendirmeleri yapılabilecektir.
  3. 2018-2019 dönemi ve sonraki dönemlerde ilk kez ve Yeniden Genel Değerlendirme sürecinde olan ve olacak programlar için, önceki dönemlerde "Kanıt Göster" kararı verilmesi gereken durumlarda "Akreditasyon Vermeme" kararı verilecek ve 2021-2022 dönemi ve sonraki dönemlerde "Kanıt Göster" değerlendirmeleri yapılmayacaktır. Bu durumda olan akreditasyonlu programların akreditasyonu, süreleri sonunda sonlanacaktır. Akreditasyonu sonlanan programlar bir sonraki dönem "Genel Değerlendirme" için tekrar başvuru yapabileceklerdir.

Yeni Değerlendirici Adayları Aranıyor

MÜDEK, mühendislik eğitim programlarının MÜDEK değerlendirme ölçütlerine göre, akreditasyon değerlendirmesini yaparak kurumların kalite iyileştirme çalışmalarında önemli rol üstlenecek, üniversitelerde veya endüstri/iş dünyasında çalışmakta olan değerlendirici adayları aramaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>>>>.
Deneyimli Program Değerlendiricilerine MÜDEK Derneği Üyeliğine Davet

Mühendislik programlarını değerlendiren MÜDEK ve benzeri ulusal ya da uluslararası kuruluşların değerlendirme takımlarında en az iki kez "değerlendirici" olarak görev yapmış olan MÜDEK gönüllülerini derneğimizin üyesi olmaya davet ediyoruz. Daha fazla bilgi için tıklayınız >>>>>.
Duyuru Arşivi

Son güncelleme: 10/12/2019

 © MÜDEK 2007-2019 - Tüm Hakları Saklıdır Zincirlidere Caddesi No. 86, Meriçoğlu Plaza Kat:1 Daire:4, Esentepe, Şişli, 34394 İstanbul, (0212) 211-0281, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net