English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.  
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

MÜDEK Genel Kurulu Yapıldı

2017 yılı Genel Kurulu, üye çoğunluğunun katılımı aranmadan 29.04.2017 Cumartesi günü daha önce bildirilen yer ve zamanda 22 üyenin katılımıyla yapılmıştır. Genel Kurulda, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üye seçimleri gerçekleştirilmiş ve seçimler sonunda 2017-2019 dönemi kurulları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri*: Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri**:
 1. Ramazan Yıldırım - Başkan
 2. Müjgan Sağır - Başkan Yardımcısı
 3. Elif Baktır - Sekreter
 4. Engin Arıkan - Sayman
 5. İffet İyigün Meydanlı - Üye

 1. Zehra Jale Akyel
 2. Mehmet Bayrak
 3. Nazım Kadrizade
 4. Tarık Reyhan
 5. Birgül Ersolmaz
Denetim Kurulu Asıl Üyeleri***: Denetim Kurulu Yedek Üyeleri**:
 1. Hüsamettin Alper
 2. Orhan Örücü
 3. İsmail Duranyıldız
 1. Altay Onur
 2. Fuat Tiniş
 3. Mehmet Demirkol

* Yönetim Kurulu, Genel Kurul sonrası yaptığı ilk toplantıda görev paylaşımını yapmıştır.
** Yedek üyeler alınan oy sayısına göre belirlenmiş; aynı oyu alan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun iki yedek üyesi kura çekimiyle sıralanmıştır.
*** Aynı oyu alan asıl üyeler alınan oy sırasına göre belirlenmiş; aynı oyu alan asıl üyeler kura çekimiyle sıralanmıştır

Önceki dönem görev alan kurul üyelerine ve bu dönem görevlerine devam eden kurul üyelerine şimdiye kadar yaptıkları özverili ve başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür eder, yeni seçilen kurul üyelerine başarılı bir çalışma dönemi dileriz.
MÜDEK Çalışma Yönetmeliği Güncellendi

MÜDEK Genel Kurulunun 29.04.2017 tarihli toplantısında MÜDEK Çalışma Yönetmeliği sürüm 1.6 olarak güncellenmiş ve yayımlanmıştır.


MÜDEK Aday Belirleme Komitesi ve Eğitim Komitesi Yönergeleri Güncellendi

MÜDEK Yönetim Kurulunun 29.04.2017 tarihli toplantısında olarak güncellenmiş ve yayımlanmıştır.

Kurumlar İçin MÜDEK Eğitim Çalıştayları

MÜDEK değerlendirmesine başvurmayı ya da MÜDEK ölçütlerine göre programlarında iyileştirmeler yapmayı planlayan mühendislik lisans programlarının sorumlularına yönelik olarak, 2017 yılında MÜDEK tarafından biri İstanbul'da, diğeri Ankara'da olmak üzere 2 eğitim çalıştayı gerçekleştirilecektir. Her iki çalıştay programı aynı olacağından, katılımcıların şehir ve/veya tarih tercihine göre ikisinden biri için başvuru yapmasını öneririz.

Çalıştay katılımcı sayısının sınırlandırılma zorunluğundan dolayı, çalıştaylar için en geç 17 Nisan 2017 Pazartesi gününe kadar ön kayıt yaptırılması gerekmektedir. Çalıştay katılımcılarının ön kayıt başvurusu sırasına göre belirleneceğini dikkatinize sunarız.

Ön kayıt dahil tüm çalıştay bilgilerine aşağıdaki çalıştay duyurularından erişilebilir:
Erbil Payzın Mühendislik Eğitiminde Kalite Paneline Katılıyor

MÜDEK Danışma Kurulu Başkanı Erbil Payzın, 04 Nisan 2017 tarihinde Elazığ'da Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin 50nci Yılı Etkinlikleri kapsamında yapılacak olan Mühendislik Eğitiminde Kalite konulu panele MÜDEK'i temsilen katılacaktır. Panel sunumu için tıklayınız >>>>>


Ramazan Yıldırım 33. MDK Toplantısına Katılıyor

MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yıldırım, 28 Mart 2017 Salı günü Ankara'da YÖK'te ve Başkent Üniversitesi'nde yapılacak 33. MDK (Mühendislik Dekanları Konseyi) Toplantısı'na MÜDEK'i temsilen katılacak ve öğleden sonraki oturumda MÜDEK: Genel Bilgiler ve Son Gelişmeler başlıklı bir sunum yapacaktır.
Yeni MÜDEK Üyeleri

MÜDEK gönüllüsü olarak hizmet vermekte olan Müjgan Sağır, Fuat Tiniş ve Deniz Dölgen'in MÜDEK üyelik başvuruları MÜDEK Yönetim Kurulunun 25 Şubat 2017 tarihli toplantısında görüşülmüş ve bu arkadaşlarımız derneğimizin üyeliğine kabul edilmişlerdir. MÜDEK'e katkılarını "MÜDEK üyesi" olarak devam ettirecek olan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz.
MÜDEK Genel Kurulu

Derneğimizin 2017 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2017 Cumartesi günü saat 14:00’de İstanbul’da İTÜ Ayazağa Yerleşkesi ARI Teknokent ARI 2 Binası A Blok Kat:7 TTGV Istanbul Temsilciliği Seminer Salonunda aşağıda verilen gündem ile yapılacaktır. Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 2 hafta sonra 29 Nisan 2017 Cumartesi günü aynı saatte, aynı yerde ve aynı gündemle yapılacaktır.

Gündem:
 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Divan heyeti seçimi
 3. Toplantı gündeminin ve değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve oylanması
 4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile 2016 yılına ait kesin bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 5. Denetim Kurulu raporunun sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 6. Yönetim Kurulunun aklanması
 7. 2018 yılı için Dernek üyelik aidatlarının belirlenmesi
 8. 2017 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, tartışılması ve oylanması
 9. 2018 ve 2019 yılları bütçe öngörülerinin sunulması
 10. Yönetim Kurulu için 5 asıl ve 5 yedek üye seçilmesi
 11. Denetim Kurulu için 3 asıl ve 3 yedek üye seçilmesi
 12. Dilekler
 13. Kapanış

MÜDEK Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı

MÜDEK Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleriyle, MAK Başkanı, Genel Sekreter ve Ofis Yöneticisinin katılımıyla 25 Şubat 2017 tarihinde MÜDEK Merkezinde bir genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantıda öne çıkan iyileştirmeye açık konular için birer çalışma grubu kurulmasına karar verilmiş ve her çalışma grubunun sorumlusu belirlenmiştir. Çalışma gruplarının çalışmaları ve elde ettikleri sonuçlar MÜDEK üyeleriyle paylaşılacaktır.
MÜDEK Öğrenci Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı

MÜDEK öğrenci değerlendirici adaylarının eğitimine yönelik MÜDEK Öğrenci Eğitim Çalıştayı 28 Ocak 2017 (Cumartesi) günü İstanbul'da MÜDEK Merkezinde yapılmıştır. Çalıştayda çeşitli üniversitelerin farklı mühendislik programlarına kayıtlı 6 öğrenci değerlendirici adayı davetli katılımcı olarak yer almıştır.

Çalıştay sayfasına erişmek için tıklayınız. >>>>>
MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı

MÜDEK değerlendirici adaylarının eğitimine yönelik MÜDEK Eğitim Çalıştayı 21-22 Ocak 2017 (Cumartesi-Pazar) günlerinde Ankara'da yapılmıştır. Çalıştayda çeşitli kurum ve kuruluşlardan ve farklı mühendislik disiplinlerinden 13 değerlendirici adayı ve kıdemli değerlendirici davetli olarak yer almıştır.

Çalıştay sayfasına erişmek için tıklayınız. >>>>>
Birgül Tantekin-Ersolmaz ENAEE Yönetim Kurulu Daimi Komitesi Toplantısına Katılıyor

MÜDEK Danışma Kurulu üyesi ve MÜDEK'in Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) temsicisi Birgül Tantekin-Ersolmaz bu kuruluşun 30-31 Ocak 2017 tarihlerinde Belçika'nın Brüksel kentinde yapılacak Yönetim Kurulu (AC - Administrative Council) Daimi Komitesi toplantısına katılacaktır.


2017-2018 Dönemi MAK Üyeleri Göreve Başladı

MÜDEK MAK (Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu)'ın aşağıda verilen 2017-2018 dönemi üyeleri 2 yıllık görevlerine 01.01.2017 itibariyle başlamıştır. 2009 yılından beri MAK üyesi, MAK Başkan Yardımcısı, MAK Başkanı ve Önceki MAK Başkanı olarak 4 dönem görev yapan Timur Doğu'nun, 2011 yılından beri 3 dönem TMMOB Temsilcisi MAK üyesi olarak görev yapan Müfit Gülgeç'in ve 2013 yılından beri 2 dönem KalDer Temsilcisi MAK üyesi olarak görev yapan Aykut Alp Yılmaz'ın MAK'daki görevleri 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle sona ermiştir. Kendilerine verdikleri çok kıymetli hizmetlerden dolayı teşekkür eder, yeni MAK takımına verimli ve başarılı bir çalışma dönemi dileriz.
2017-2018 Değerlendirme Dönemi Akreditasyon Başvuru Düzenlemeleri Belirlendi

2017-2018 değerlendirme döneminde yapılacak MÜDEK akreditasyon başvurularına ilişkin düzenleme için tıklayınız >>>>>. DİKKAT: Son başvuru tarihi 31 Ocak 2017'dir.
2017-2018 Değerlendirme Dönemi Akreditasyon Değerlendirme Bedelleri

2017-2018 döneminde değerlendirilecek programlar için akreditasyon değerlendirme bedelleri MÜDEK Finans Komitesinin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulunun 01.12.2016 tarih ve 2016-10 sayılı kararları ile belirlenmiştir. Belirlenen yeni bedeller aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Değerlendirme Türü Normal Öğretim İkinci Öğretim
Genel Değerlendirme(1) 11.690 TL + KDV 8.273 TL + KDV
Ziyaretle Ara Değerlendirme(2) 8.273 TL + KDV 8.273 TL + KDV
Raporla Ara Değerlendirme(2) 6.055 TL + KDV 6.055 TL + KDV
Ziyaretle Kanıt Göster(3) 8.273 TL + KDV 8.273 TL + KDV
Raporla Kanıt Göster(3) 6.055 TL + KDV 6.055 TL + KDV
(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
(2) Daha önce yapılan genel değerlendirmesi sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi
(3) Daha önce yapılan ara veya genel değerlendirmesi sonucunda bir yıl süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi

Takım Başkanları Deneyim Paylaşımı Toplantısı

MÜDEK'in 2016 yılı Takım Başkanları Deneyim Paylaşımı Toplantısı 26 Kasım 2016 Cumartesi günü 10:00-16:00 saatleri arasında İstanbul Conrad Otel'de 20 katılımcıyla yapıldı. Toplantıda kullanılan sunumlar aşağıda verilmiştir:
Yeni MÜDEK Üyesi

Halen Yüksekğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı olan ve MDK (Mühendislik Dekanları Konseyi) 8. ve 9. dönem Genel Sekreteri Tuncay Döğeroğlu'nun üyelik başvurusu MÜDEK Yönetim Kurulu'nun 18 Kasım 2016 tarihli toplantısında görüşülmüş ve kendisi 77 üye numarası ile derneğimizin üyeliğine kabul edilmiştir. Sayın Tuncay Döğeroğlu'na derneğimize hoş geldiniz diyoruz.
A. Bülent Özgüler ve Bülent E. Platin II. Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresine Çağrılı Konuşmacı Olarak Katılıyor

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve SABAK (Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından 24-25 Kasım 2016 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesinde gerçekleştirilecek olan II. Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresine 25 Kasım 2016 günü MÜDEK-MAK Başkan Yardımcısı A. Bülent Özgüler Çıktı Temelli Akreditasyon ve MÜDEK Danışma Kurulu üyesi Bülent E. Platin Disipline Özgü Ölçüt Hazırlama başlıklı iki ayrı sunum yapmak üzere davetli konuşmacı olarak katılacaktır.
MÜDEK Heyeti ENAEE'nin Kuruluşunun 10. Yılı Kutlaması Toplantısına Katılıyor

MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yıldırım, MÜDEK Danışma Kurulu üyesi Birgül Tantekin-Ersolmaz ve MÜDEK Genel Sekreteri M. Yavuz Erçil'den oluşan 3 kişilik bir MÜDEK heyeti 21-22 Kasım 2016 tarihlerinde İtalya'nın Roma kentinde yapılacak Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı'nın ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) Kuruluşunun 10.yılı Kutlaması Toplantısı'na katılacaktır. Bu kapsamda,
 • Ramazan Yıldırım, 21 Kasım 2016 tarihinde 10 Years of Trust Building adlı oturumda Impact of EUR-ACE on the Quality Assurance Systems: A Testimony by MÜDEK başlıklı bir sunum yapacaktır;
 • Birgül Tantekin-Ersolmaz, 21 Kasım 2016 tarihinde yapılacak ENAEE Yönetim Kurulu (AC - Administrative Council) toplantısına katılacaktır;
 • M. Yavuz Erçil, 22 Kasım 2016 tarihinde yapılacak ENAEE Genel Kurulu toplantısına MÜDEK daimi temsilcisi olarak katılacaktır.

Washington Accord Heyeti MÜDEK'i Ziyaret Etti ve MÜDEK Kurum Ziyaretlerine Katıldı

MÜDEK'in Washington Accord (WA) üyeliğinin 6 yıllık periyodik yenilenmesi kapsamında Elizabeth Taylor (Avustralya), Megat Johari Megat Mohd Noor (Malezya) ve Khiang Wee Lim (Singapur) dan oluşan 3 kişilik bir WA heyeti 18-25 Ekim 2016 tarihlerinde MÜDEK'i ziyaret etmiştir. Bu ziyaret kapsamında, WA heyeti
 • MÜDEK Yönetim Kurulu üyeleri ve MAK üyeleriyle bir tanışma ve bilgi alma toplantısı yapmış ve
 • MÜDEK'in yaptığı iki ayrı kurum ziyaretinde değerlendirme takımında "gözlemci" sıfatıyla yer almıştır.

MÜDEK Öğrenci Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı

MÜDEK öğrenci değerlendirici adaylarının eğitimine yönelik MÜDEK Öğrenci Eğitim Çalıştayı 09 Ekim 2016 (Cumartesi) günü İstanbul'da MÜDEK Merkezinde yapılmıştır. Çalıştayda çeşitli üniversitelerin farklı mühendislik programlarına kayıtlı 11 öğrenci değerlendirici adayı davetli katılımcı olarak yer almıştır.

Çalıştay sayfası için tıklayınız >>>>>
MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı

MÜDEK değerlendirici adaylarının eğitimine yönelik MÜDEK Eğitim Çalıştayı 08-09 Ekim 2016 (Cumartesi-Pazar) günlerinde İstanbul'da yapılmıştır. Çalıştayda çeşitli kurum ve kuruluşlardan ve farklı mühendislik disiplinlerinden 15 değerlendirici adayı davetli olarak yer almıştır.

Çalıştay sayfasına erişmek için tıklayınız. >>>>>
2016 Yılı Akreditasyon Listesi

MÜDEK tarafından 2016 yılı itibariyle akredite edilmiş programların listesi 01 Temmuz 2016 tarihinde güncellenerek yayımlandı.

Yeni Değerlendirici Adayları Aranıyor

MÜDEK, mühendislik eğitim programlarının MÜDEK değerlendirme ölçütlerine göre, akreditasyon değerlendirmesini yaparak kurumların kalite iyileştirme çalışmalarında önemli rol üstlenecek, üniversitelerde veya endüstri/iş dünyasında çalışmakta olan değerlendirici adayları aramaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>>>>.
Deneyimli Program Değerlendiricilerine MÜDEK Derneği Üyeliğine Davet

Mühendislik programlarını değerlendiren MÜDEK ve benzeri ulusal ya da uluslararası kuruluşların değerlendirme takımlarında en az iki kez "değerlendirici" olarak görev yapmış olan MÜDEK gönüllülerini derneğimizin üyesi olmaya davet ediyoruz. Daha fazla bilgi için tıklayınız >>>>>.
Duyuru Arşivi

Son güncelleme: 14/05/2017

 © MÜDEK 2007-2017 - Tüm Hakları Saklıdır Zincirlidere Caddesi No. 86, Meriçoğlu Plaza Kat:1 Daire:4, Esentepe, Şişli, 34394 İstanbul, (0212) 211-0281, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net