English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

Müjgan Çulfaz AUDAK Eğitim Çalıştayına MÜDEK Eğitimcisi Olarak Katıldı

MÜDEK Akreditasyon Kurulu üyesi Müjgan Çulfaz Açık ve Uzaktan Eğitim Programları Akreditasyon Derneği'nin (AUDAK), 06.07.2019 tarihinde Akreditasyon Kurul Üyeleri ve Program Değerlendiricileri için düzenlediği eğitim çalıştayına, MÜDEK Eğitimcisi olarak katılmıştır.Ölçütler Komitesi Yenilendi

MÜDEK Yönetim Kurulu'nun 30.06.2019 tarih ve 2019-10 sayılı toplantısında 30.06.2019-30.06.2021 tarihleri arasında görev yapacak Ölçütler Komitesinin, şeklinde oluşmasına karar verilmiştir.
MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı

MÜDEK değerlendirici adaylarının eğitimine yönelik MÜDEK Eğitim Çalıştayı 15-16 Haziran 2019 (Cumartesi-Pazar) günlerinde Ankara'da yapılmıştır. Çalıştayda çeşitli üniversitelerden ve farklı mühendislik disiplinlerinden 15 değerlendirici adayı davetli olarak yer almıştır.

Çalıştay sayfasına erişmek için tıklayınız. >>>>>
MAK'ın 2019 Yılı Akreditasyon Karar Toplantısı Yapıldı 

2019 yılı akreditasyon kararlarının alındığı MAK toplantısı 29.06.2019 tarihinde yapıldı. Toplantıda 2018-2019 döneminde değerlendirilmiş olan toplam 128 mühendislik programından 11 program için tam süreli akreditasyon, 20 program için sonraki genel değerlendirmeye kadar akreditasyon sürelerini uzatma, 94 program için ara değerlendirme koşulu ile akreditasyon kararı, 3 program için akreditasyon vermeme kararı alındı. Toplantıda alınan kararlar ile güncellenen akredite edilmiş programlar listesine erişmek için tıklayınız >>>>>
MÜDEK'in EUR-ACE Etiketi Verme Yetkisi 2023 Sonuna Kadar Yenilendi

MÜDEK'in akredite ettiği mühendislik lisans programlarına EUR-ACE Etiketi (EUR-ACE Label) verme yetkisi ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) Yönetim Kurulu'nun (Administrative Council) 21 Mayıs 2019 tarihli kararıyla 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. [Yetkilendirme sertifikası]

MÜDEK, EUR-ACE Etiketi verme yetkisini ilk kez 21 Ocak 2009 tarihinde almış ve bu yetki daha önce 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmıştı.

MÜDEK, 2019 yılı itibariyle Avrupa'da EUR-ACE Etiketi verme yetkisi olan 15 akreditasyon ajansından birisidir.
Çin Bilim ve Teknoloji Kuruluşu CAST Heyeti MÜDEK'i Ziyaret Etti
 
Çin Bilim ve Teknoloji Kuruluşu (CAST - China Association for Science and Technology) Başkan Yardımcısı Prof. Yanhao XU başkanlığındaki bir heyet 14 Haziran 2019 tarihinde MÜDEK'i ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı Timur Doğu CAST heyetine MÜDEK'i tanıtıcı bir sunum yaptı. MÜDEK sunumuna erişmek için tıklayınız >>>>>

Değerlendirme Kılavuzu Güncellendi

MÜDEK Değerlendirme Kılavuzu MÜDEK Yönetim Kurulunun 27.04.2019 tarihinde yapılan toplantısında 2.1 sürüm numarası ile güncellenmiş ve yayımlanmıştır. İlgili belgenin güncellenmiş sürümü, bazı yazım iyileştirmeleri, MÜDEK Yönetim Kurulunun 16.10.2018 tarih ve 2018-09 sayılı kararıyla kaldırılan Kanıt Göster değerlendirmesi uygulamasının 2021'e kadar sürecek olan geçiş dönemi uygulamalarını düzenleyen hükümleri ve ekinde bir Genel Ziyaret Programı Örneği içermektedir. İlgili belgenin güncellenmiş sürümüne ulaşmak için tıklayınız >>>>>
Bülent Özgüler ve Yavuz Erçil IEA - Washington Accord Toplantısına Katılıyor

MÜDEK MAK Önceki Başkanı A. Bülent Özgüler ve MÜDEK Genel Sekreteri M. Yavuz Erçil Washington Accord kapsamında Hong Kong'da 09-14 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak Uluslararası Mühendislik Birliği Toplantısına (IEA -International Engineering Alliance Meeting) MÜDEK temsilcileri olarak katılacaklardır.
"Kanıt Göster" Kararı Uygulaması Kademeli Olarak Kaldılıyor

11.06.2018 tarihinde MÜDEK web sitesinde yayımlanmış olan ve MDK Genel Sekreterliği aracılığıyla paydaş görüşüne açılan, "MÜDEK Akreditasyon Sürecinde Kanıt Göster Kararının Kaldırılmasıyla ilgili Görüş Talebi" başlıklı Yönetim Kurulu bildirisine gelen görüşler, Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (MAK) tarafından incelenmiştir.

Gelen görüşlerin incelenmesi sonucunda MÜDEK Yönetim Kurulu, MAK önerisi doğrultusunda, 16.10.2018 tarih ve 2018-09 sayılı kararıyla "Kanıt Göster" akreditasyon kararları ve bu kararların sonucunda yapılan "Kanıt Göster" değerlendirmelerini aşağıda belirtildiği üzere zaman içinde kademeli olarak kaldırılmasına karar vermiştir.

  1. 2018-2019 dönemi için "Kanıt Göster" kararı alınmış ve değerlendirme için başvuru yapmış programların "Kanıt Göster" değerlendirme süreci devam edecektir.
  2. 2018-2019 ve 2019-2020 dönemlerinde Ara Değerlendirme sürecinde olan ve olacak programlar için 2019 ve 2020 yıllarında yapılacak değerlendirmeler sonucunda "Kanıt Göster" akreditasyon kararı verilebilecek ve bu programların 2019-2020 ve 2020-2021 dönemlerinde "Kanıt Göster" değerlendirmeleri yapılabilecektir.
  3. 2018-2019 dönemi ve sonraki dönemlerde ilk kez ve Yeniden Genel Değerlendirme sürecinde olan ve olacak programlar için, önceki dönemlerde "Kanıt Göster" kararı verilmesi gereken durumlarda "Akreditasyon Vermeme" kararı verilecek ve 2021-2022 dönemi ve sonraki dönemlerde "Kanıt Göster" değerlendirmeleri yapılmayacaktır. Bu durumda olan akreditasyonlu programların akreditasyonu, süreleri sonunda sonlanacaktır. Akreditasyonu sonlanan programlar bir sonraki dönem "Genel Değerlendirme" için tekrar başvuru yapabileceklerdir.

Yeni Değerlendirici Adayları Aranıyor

MÜDEK, mühendislik eğitim programlarının MÜDEK değerlendirme ölçütlerine göre, akreditasyon değerlendirmesini yaparak kurumların kalite iyileştirme çalışmalarında önemli rol üstlenecek, üniversitelerde veya endüstri/iş dünyasında çalışmakta olan değerlendirici adayları aramaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>>>>.
Deneyimli Program Değerlendiricilerine MÜDEK Derneği Üyeliğine Davet

Mühendislik programlarını değerlendiren MÜDEK ve benzeri ulusal ya da uluslararası kuruluşların değerlendirme takımlarında en az iki kez "değerlendirici" olarak görev yapmış olan MÜDEK gönüllülerini derneğimizin üyesi olmaya davet ediyoruz. Daha fazla bilgi için tıklayınız >>>>>.
Duyuru Arşivi

Son güncelleme: 12/07/2019

 © MÜDEK 2007-2019 - Tüm Hakları Saklıdır Zincirlidere Caddesi No. 86, Meriçoğlu Plaza Kat:1 Daire:4, Esentepe, Şişli, 34394 İstanbul, (0212) 211-0281, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net