English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

"Kanıt Göster" Akreditasyon Kararının Kaldırılmasına Yönelik Paydaş Görüşleri Çağrısı

MÜDEK akreditasyon değerlendirmelerinde, 2018-2019 değerlendirme döneminde yapılacak Genel Değerlendirme ve Yeniden Genel Değerlendirme başvurulardan geçerli olmak üzere, Ziyaretle Kanıt Göster ve Raporla Kanıt Göster kararlarının kaldırılarak bu kararların verilmesine yol açan koşullarda Akreditasyon Vermeme kararının verilmesi hedeflenmektedir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi, değişiklik gerekçesi ve uygulama takvimini içeren MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yıldırım'ın paydaşlara çağrı yazısı için tıklayınız >>>>>

Dikkat: Gerekçeli görüş ve önerinizi, ad, soyad, ünvan ve kurum bilginizle birlikte en geç 30 Eylül 2018 tarihine kadar mak@mudek.org.tr adresine "Kanıt Göster" konulu bir e-posta ile gönderebilirsiniz.
Eğitim Komitesi Yenilendi

MÜDEK Yönetim Kurulu'nun 28.07.2018 tarih ve 2018-07 sayılı toplantısında 01.07.2018-30.06.2020 tarihleri arasında görev yapacak Eğitim Komitesinin şeklinde oluşmasına karar verilmiştir.
Sürekli İyileştirme Komitesi Yenilendi

MÜDEK Yönetim Kurulu'nun 28.07.2018 tarih ve 2018-07 sayılı toplantısında 01.07.2018-30.06.2020 tarihleri arasında görev yapacak Sürekli İyileştirme Komitesinin şeklinde oluşmasına karar verilmiştir.
2018 Yılı Akreditasyon Listesi

MÜDEK tarafından 2018 yılı itibariyle akredite edilmiş programların listesi 01 Temmuz 2018 tarihinde güncellenerek yayımlandı.

MAK'ın 2018 Yılı Akreditasyon Karar Toplantısı Yapıldı

2018 yılı akreditasyon kararlarının alındığı MAK toplantısı 30.06.208 tarihinde yapıldı. Toplantıda 2017-2018 döneminde değerlendirilmiş olan toplam 101 mühendislik programından 13 program için tam süreli akreditasyon, 40 program için sonraki genel değerlendirmeye kadar akreditasyon sürelerini uzatma, 43 program için ara değerlendirme koşulu ile akreditasyon kararı, 5 program için akreditasyon vermeme kararı alındı.

Toplantıya, MÜDEK'in akredite ettiği programlara EUR-ACE (Bachelor) Etiketi (EUR-ACE (Bachelor) Label) verme yetki belgesinin 5 yılda bir yapılan yenilenmesi kapsamında, ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) temsilcisi Sergei Gerasimov (AEER) da gözlemci olarak katıldı.
MÜDEK Akreditasyon Yöneticisi Göreve Başladı

MÜDEK Yönetim Kurulu tarafından yeni oluşturulan MÜDEK Akreditasyon Yöneticisi pozisyonuna 18.06.2018 tarihi itibariyle Z. Serhan Başer atanmıştır. Kendisi MÜDEK akreditasyon ve değerlendirme çalışmaları organizasyonu ve yürütülmesinden sorumlu olacaktır. Z. Serhan Başer'e hoşgeldiniz diyor ve MÜDEK'te başarılı ve verimli bir iş yaşamı diliyoruz. Kendisine MÜDEK ofis telefonundan veya baser@mudek.org.tr e-posta adresinden ulaşılabilecektir.
MÜDEK Paydaşlarına Bilgilendirme Duyurusu

Tüm MÜDEK paydaşlarının katkısı ile hazırlanmış ve 2015-2016 değerlendirme döneminden bu yana yaygınlaştırılarak kullanılmakta olan MÜDEK Ölçütlerinin yeni sürümü Mühendislik Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 2.1-23.12.2014)'ün uygulamasından edinilen deneyimlerin ve yaklaşık 15 yıllık geçmiş değerlendirme birikimlerinin ışığında, bazı önemli noktaları ve kalite iyileştirme çalışmalarını MÜDEK paydaşlarının bilgilerine sunmak amacıyla 30.05.2017 tarihinde bir duyuru yayımlanmıştır. İlgili duyuruya erişmek için tıklayınız >>>>>
Yeni Değerlendirici Adayları Aranıyor

MÜDEK, mühendislik eğitim programlarının MÜDEK değerlendirme ölçütlerine göre, akreditasyon değerlendirmesini yaparak kurumların kalite iyileştirme çalışmalarında önemli rol üstlenecek, üniversitelerde veya endüstri/iş dünyasında çalışmakta olan değerlendirici adayları aramaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>>>>.
Deneyimli Program Değerlendiricilerine MÜDEK Derneği Üyeliğine Davet

Mühendislik programlarını değerlendiren MÜDEK ve benzeri ulusal ya da uluslararası kuruluşların değerlendirme takımlarında en az iki kez "değerlendirici" olarak görev yapmış olan MÜDEK gönüllülerini derneğimizin üyesi olmaya davet ediyoruz. Daha fazla bilgi için tıklayınız >>>>>.
Duyuru Arşivi

Son güncelleme: 03/09/2018

 © MÜDEK 2007-2018 - Tüm Hakları Saklıdır Zincirlidere Caddesi No. 86, Meriçoğlu Plaza Kat:1 Daire:4, Esentepe, Şişli, 34394 İstanbul, (0212) 211-0281, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net