English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

MÜDEK Kurum Temsilcileri Eğitim Çalıştayı Yapıldı

MÜDEK akreditasyonuna başvurmayı ve/veya MÜDEK ölçütlerine göre programlarında iyileştirme yapmayı planlayan mühendislik lisans programlarının yönetici ve öğretim kadrosunu bilgilendirmeye yönelik 2019 yılındaki üçüncü MÜDEK Eğitim Çalıştayı 11 Mayıs 2019 (Cumartesi) günü İstanbul'da yapılmıştır. Çalıştayda çeşitli üniversitelerden ve farklı mühendislik disiplinlerinden 24 katılımcı yer almıştır. Çalıştay sayfasına erişmek için tıklayınız. >>>>>
MÜDEK Kurum Temsilcileri Eğitim Çalıştayı Yapıldı

MÜDEK akreditasyonuna başvurmayı ve/veya MÜDEK ölçütlerine göre programlarında iyileştirme yapmayı planlayan mühendislik lisans programlarının yönetici ve öğretim kadrosunu bilgilendirmeye yönelik 2019 yılındaki ikinci MÜDEK Eğitim Çalıştayı 04 Mayıs 2019 (Cumartesi) günü İstanbul'da yapılmıştır. Çalıştayda çeşitli üniversitelerden ve farklı mühendislik disiplinlerinden 30 katılımcı yer almıştır. Çalıştay sayfasına erişmek için tıklayınız. >>>>>
Hong Kong Mühendisler Odası Heyeti MÜDEK'i Ziyaret etti
 
Hong Kong Mühendisler Odası (HKIE - The Hong Kong Institution of Engineers) Başkanı Ir Ringo YU Shek Man ile kuruluşun Akreditasyon Kurulu Başkanı Ir Peter Y WONG’dan oluşan bir heyet 29 Nisan 2019 tarihinde MÜDEK'i ziyaret ederek bir sunum yaptı. Bu ziyaret sırasında bir önceki MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yıldırım da HKIE heyetine MÜDEK'i tanıtıcı bir sunum yaptı. MÜDEK sunumuna erişmek için tıklayınız >>>>>
MÜDEK Genel Kurulu Yapıldı

2019 yılı MÜDEK Genel Kurulu, üye çoğunluğunun katılımı aranmadan 27.04.2019 Cumartesi günü daha önce bildirilen yer ve zamanda 26 üyenin katılımıyla yapılmıştır. Genel Kurulda, yapılan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimleri sonunda 2019-2021 dönemi kurulları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri*: Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri**:
 1. Timur Doğu - Başkan
 2. Müjgan Sağır - Başkan Yardımcısı
 3. Nazım Kadrizade - Sekreter
 4. Engin Arıkan - Sayman
 5. İffet İyigün Meydanlı - Üye

 1. Zehra Jale Akyel
 2. Necati Aras
 3. Elif Baktır
 4. Mehmet Bayrak
 5. Birgül Ersolmaz
Denetim Kurulu Asıl Üyeleri: Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:
 1. Hüsamettin Alper
 2. İsmail Duranyıldız
 3. E. Orhan Örücü
 1. Mehmet Demirkol
 2. Sadullah Can Meydanlı
 3. Altay Onur

* Yönetim Kurulu, Genel Kurul sonrası yaptığı ilk toplantıda görev paylaşımını yapmıştır.
** Yedek üyeler alınan oy sayısına göre belirlenmiş; aynı oyu alanlar soyadı sırasına göre listelenmiştir.

Önceki dönem görev alan kurul üyelerine ve bu dönem görevlerine devam eden kurul üyelerine şimdiye kadar yaptıkları özverili ve başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür eder, yeni seçilen kurul üyelerine başarılı bir çalışma dönemi dileriz.
Engin Arıkan, Yavuz Erçil ve Serhan Başer 37. MDK Toplantısına Katılıyor

MÜDEK Yönetim Kurulu üyesi Engin Arıkan, MÜDEK Genel Sekreteri M. Yavuz Erçil ve Akreditasyon Yöneticisi Z. Serhan Başer 03-04 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde yapılacak 37. MDK (Mühendislik Dekanları Konseyi) Toplantısına MÜDEK'i temsilen katılacaklar ve MÜDEK ve Akreditasyon başlıklı bir sunum yapacaklardır. Sunumu indirmek için tıklayın >>>>>
Değerlendirme Kılavuzu Güncellendi

MÜDEK Değerlendirme Kılavuzu MÜDEK Yönetim Kurulunun 27.04.2019 tarihinde yapılan toplantısında 2.1 sürüm numarası ile güncellenmiş ve yayımlanmıştır. İlgili belgenin güncellenmiş sürümü, bazı yazım iyileştirmeleri, MÜDEK Yönetim Kurulunun 16.10.2018 tarih ve 2018-09 sayılı kararıyla kaldırılan Kanıt Göster değerlendirmesi uygulamasının 2021'e kadar sürecek olan geçiş dönemi uygulamalarını düzenleyen hükümleri ve ekinde bir Genel Ziyaret Programı Örneği içermektedir. İlgili belgenin güncellenmiş sürümüne ulaşmak için tıklayınız >>>>>
Bülent E. Platin ZİDEK Eğitim Çalıştayına MÜDEK Eğitimcisi Olarak Katılıyor
 
MÜDEK Danışma Kurulu üyesi Bülent E. Platin Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nin (ZİDEK), 18.04.2019 tarihinde Akreditasyon Kurul Üyeleri ve Program Değerlendiricileri için düzenleyeceği eğitim çalıştayına, MÜDEK Eğitimcisi olarak katılacaktır.
MÜDEK Kurum Temsilcileri Eğitim Çalıştayı Yapıldı

MÜDEK akreditasyonuna başvurmayı ve/veya MÜDEK ölçütlerine göre programlarında iyileştirme yapmayı planlayan mühendislik lisans programlarının yönetici ve öğretim kadrosunu bilgilendirmeye yönelik 2019 yılındaki ilk MÜDEK Eğitim Çalıştayı 13 Nisan 2019 (Cumartesi) günü Ankara'da yapılmıştır. Çalıştayda çeşitli üniversitelerden ve farklı mühendislik disiplinlerinden 30 katılımcı yer almıştır. Çalıştay sayfasına erişmek için tıklayınız. >>>>>
Birgül Tantekin-Ersolmaz ENAEE Başkan Yardımcısı Oldu

MÜDEK Danışma Kurulu üyesi Birgül Tantekin-Ersolmaz MÜDEK'in üyesi olduğu Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) adlı kuruluşun 26 Mart 2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında ENAEE Başkan Yardımcılığı'na atanmıştır. Birgül Tantekin-Ersolmaz 22 Kasım 2018 tarihinde yapılan ENAEE Genel Kurulu'nda 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ikinci kez 3 yıl süreyle görev yapmak üzere ENAEE Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmişti. Birgül Tantekin-Ersolmaz'ı Avrupa'daki mühendislik eğitimi akreditasyonu alanındaki bu çatı kuruluşun üst yönetimindeki bu önemli göreve atanması dolayısıyla kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz.
Ara Rapor Hazırlarken Dikkat Edilecek Konular Belgesi Güncellendi

Programları MÜDEK tarafından Ara Değerlendirme sürecinden geçecek kurumlara özdeğerlendirme raporu hazırlarken yardımcı olmak üzere hazırlanmış olan Ara Rapor Hazırlarken Dikkat Edilecek Konular belgesi 28.03.2019 tarihinde 1.3 sürüm numarası ile güncellenmiştir. Belgenin güncellenmiş sürümüne erişmek için tıklayınız: >>>>>
MÜDEK Kurum Temsilcileri Eğitim Çalıştayı

MÜDEK değerlendirmesine başvurmayı ya da MÜDEK ölçütlerine göre programlarında iyileştirmeler yapmayı planlayan mühendislik lisans programlarının sorumlularına yönelik olarak, 2019 yılındaki MÜDEK Eğitim Çalıştaylarından üçüncüsü 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

Katılımcı sayısının sınırlandırılma zorunluğundan dolayı, en geç 15 Nisan 2019 Pazartesi gününe kadar ön kayıt yaptırılması gerekmektedir. Çalıştay katılımcılarının ön kayıt başvurusu sırasına göre belirleneceğini dikkatinize sunarız.

Ön kayıt dahil tüm çalıştay bilgilerine çalıştay duyurusuna erişmek için tıklayınız: >>>>>
Yavuz Erçil Mühendislik Eğitiminde Kalite Güvencesi Uluslararası Toplantısına Katılıyor

MÜDEK Genel Sekreteri M. Yavuz Erçil Board of Accreditation for Engineering and Technical Education (BAETE) tarafından Bangladeş'in Dakka kentinde 13-14 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenen International Symposium on Quality Assurance in Engineering Education toplantısına MÜDEK temsilcisi olarak katılacak ve Outcome Based Engineering Program Accreditation for Quality of Education: MÜDEK Experience başlıklı bir sunum yapacaktır. Sunumu indirmek için tıklayınız: >>>>>
MÜDEK Kurum Temsilcileri Eğitim Çalıştayları

MÜDEK değerlendirmesine başvurmayı ya da MÜDEK ölçütlerine göre programlarında iyileştirmeler yapmayı planlayan mühendislik lisans programlarının sorumlularına yönelik olarak, 2019 yılındaki ilk iki MÜDEK Eğitim Çalıştayı'ndan birincisi 13 Nisan 2019 Cumartesi günü Ankara'da, ikincisi 04 Mayıs 2019 Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

Katılımcı sayısının sınırlandırılma zorunluğundan dolayı, bu çalıştayların ilki için en geç 25 Mart 2019 Pazartesi, ikincisi için en geç 15 Nisan 2019 Pazartesi gününe kadar ön kayıt yaptırılması gerekmektedir. Çalıştay katılımcılarının ön kayıt başvurusu sırasına göre belirleneceğini dikkatinize sunarız.

Ön kayıt dahil tüm çalıştay bilgilerine çalıştay duyurularından erişmek için tıklayınız.
     1. 13 Nisan 2019 Ankara: >>>>>
     2. 04 Mayıs 2019 İstanbul: >>>>>
Bülent Özgüler ve Yavuz Erçil IEA - Washington Accord Toplantısına Katılıyor

MÜDEK MAK Önceki Başkanı A. Bülent Özgüler ve MÜDEK Genel Sekreteri M. Yavuz Erçil Washington Accord kapsamında Hong Kong'da 09-14 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak Uluslararası Mühendislik Birliği Toplantısına (IEA -International Engineering Alliance Meeting) MÜDEK temsilcileri olarak katılacaklardır.
Erbil Payzın PEMDER Eğitimine MÜDEK Eğitimcisi Olarak Katılıyor
 
MÜDEK Danışma Kurulu üyesi Erbil Payzın Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği'nin (PEMDER), 23.03.2019 tarihinde Akreditasyon Kurul Üyeleri ve Program Değerlendiricileri için düzenleyeceği eğitime, MÜDEK Eğitimcisi olarak katılacaktır.
MÜDEK Genel Kurulu

Derneğimizin 2019 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Nisan 2019 Cuma günü saat 14:00'te, aşağıdaki gündemle, Esentepe Mahallesi Zincirlidere Cad. No. 86 Meriçoğlu Plaza D.4, İstanbul adresindeki MÜDEK Ofisinde; çoğunluk sağlanamaması durumunda, 8 gün sonra, 27 Nisan 2019 Cumartesi günü ARI Teknokent, ARI 2 Binası TTGV Ofisi Seminer Salonunda, aynı saatte ve aynı gündemle yapılacaktır.

Gündem:
 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Divan heyeti seçimi
 3. Toplantı gündeminin ve değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve oylanması
 4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile 2018 yılına ait kesin bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 5. Denetim Kurulu raporunun sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 6. Yönetim Kurulunun aklanması
 7. 2019 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, tartışılması ve oylanması
 8. Dernek üyelik aidatlarının 2020 yılı için belirlenmesi
 9. 2020 ve 2021 yılları bütçe öngörülerinin sunulması
 10. Çalışma Yönetmeliğinde yapılması önerilen değişikliklerin görüşülmesi ve oylanması
 11. Yönetim Kurulu için 5 asıl ve 5 yedek üye seçilmesi
 12. Denetim Kurulu için 3 asıl ve 3 yedek üye seçilmesi
 13. Dilekler
 14. Kapanış

Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi Güncellendi

MÜDEK Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi MÜDEK Yönetim Kurulunun 19.01.2019 tarinde yapılan toplantısında 3.0 sürüm numarası ile güncellenmiş ve yayımlanmıştır. İlgili yönergenin güncellenmiş sürümü, bazı yazım iyileştirmeleri ile MÜDEK Yönetim Kurulunun 16.10.2018 tarih ve 2018-09 sayılı kararıyla kaldırılan Kanıt Göster değerlendirmesi uygulamasının 2021'e kadar sürecek olan geçiş dönemi uygulamalarını düzenleyen hükümler içermektedir. İlgili yönergenin güncellenmiş sürümüne ulaşmak için tıklayınız >>>>>
Yeni MÜDEK Üyesi

MÜDEK gönüllüsü olarak hizmet vermekte olan Cevza Candan'ın MÜDEK üyelik başvurusu MÜDEK Yönetim Kurulunun 19 Ocak 2019 tarihli toplantısında görüşülmüş ve bu arkadaşımız derneğimizin üyeliğine kabul edilmiştir. MÜDEK'e katkılarını "MÜDEK üyesi" olarak devam ettirecek olan arkadaşımıza hoş geldiniz diyoruz.
Bülent E. Platin 4. İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanları Toplantısına Katıldı
 
MÜDEK Danışma Kurulu üyesi Bülent E. Platin İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 19.01.2019 tarihinde Ankara'da düzenlenen 4. İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanları Toplantısına MÜDEK temsilcisi olarak katılmıştır. Toplantının kapanış oturumunda, Bölüm Başkanları tarafından program akreditasyonu ve MÜDEK hakkında yöneltilen bazı sorular yanıtlanmış ve açıklık getirilmesi gereken bazı konularda bilgi verilmiştir.
2019-2020 Dönemi MAK Üyeleri Göreve Başladı

MÜDEK MAK (Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu)'ın aşağıda verilen 2019-2020 dönemi üyeleri 2 yıllık görevlerine 01.01.2019 itibariyle başlamıştır. 2011 yılından beri MAK üyesi, MAK Başkan Yardımcısı, MAK Başkanı ve Önceki MAK Başkanı olarak 4 dönem görev yapan Orhan B. Alankuş'un, 2013 yılından beri 3 dönem Sanayi Temsilcisi MAK üyesi olarak görev yapan M. Necat Özgür'ün ve 2017 yılından beri 1 dönem KalDer Temsilcisi MAK üyesi olarak görev yapan Berçin Gün'ün MAK'daki görevleri 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle sona ermiştir. Kendilerine verdikleri çok kıymetli hizmetlerden dolayı teşekkür eder, yeni MAK takımına verimli ve başarılı bir çalışma dönemi dileriz.
Sürekli İyileştirme Komitesi Yönergesi Yayımlandı ve Kalite Politikası Belgesi Güncellendi

MÜDEK Yönetim Kurulunun 24.12.2018 tarihli toplantısında
 • MÜDEK Sürekli İyileştirme Komitesi Yönergesi sürüm 1.0 kabul edilmiş ve
 • MÜDEK Kalite Politikası belgesi sürüm 1.1 güncellenerek
yayımlanmıştır.
2019-2020 Değerlendirme Dönemi Akreditasyon Başvuru Düzenlemeleri Belirlendi

2019-2020 değerlendirme döneminde yapılacak MÜDEK akreditasyon başvurularına ilişkin düzenleme için tıklayınız >>>>>. DİKKAT: Son başvuru tarihi 31 Ocak 2019'dur.
"Kanıt Göster" Kararı Uygulaması Kademeli Olarak Kaldılıyor

11.06.2018 tarihinde MÜDEK web sitesinde yayımlanmış olan ve MDK Genel Sekreterliği aracılığıyla paydaş görüşüne açılan, "MÜDEK Akreditasyon Sürecinde Kanıt Göster Kararının Kaldırılmasıyla ilgili Görüş Talebi" başlıklı Yönetim Kurulu bildirisine gelen görüşler, Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (MAK) tarafından incelenmiştir.

Gelen görüşlerin incelenmesi sonucunda MÜDEK Yönetim Kurulu, MAK önerisi doğrultusunda, 16.10.2018 tarih ve 2018-09 sayılı kararıyla "Kanıt Göster" akreditasyon kararları ve bu kararların sonucunda yapılan "Kanıt Göster" değerlendirmelerini aşağıda belirtildiği üzere zaman içinde kademeli olarak kaldırılmasına karar vermiştir.

 1. 2018-2019 dönemi için "Kanıt Göster" kararı alınmış ve değerlendirme için başvuru yapmış programların "Kanıt Göster" değerlendirme süreci devam edecektir.
 2. 2018-2019 ve 2019-2020 dönemlerinde Ara Değerlendirme sürecinde olan ve olacak programlar için 2019 ve 2020 yıllarında yapılacak değerlendirmeler sonucunda "Kanıt Göster" akreditasyon kararı verilebilecek ve bu programların 2019-2020 ve 2020-2021 dönemlerinde "Kanıt Göster" değerlendirmeleri yapılabilecektir.
 3. 2018-2019 dönemi ve sonraki dönemlerde ilk kez ve Yeniden Genel Değerlendirme sürecinde olan ve olacak programlar için, önceki dönemlerde "Kanıt Göster" kararı verilmesi gereken durumlarda "Akreditasyon Vermeme" kararı verilecek ve 2021-2022 dönemi ve sonraki dönemlerde "Kanıt Göster" değerlendirmeleri yapılmayacaktır. Bu durumda olan akreditasyonlu programların akreditasyonu, süreleri sonunda sonlanacaktır. Akreditasyonu sonlanan programlar bir sonraki dönem "Genel Değerlendirme" için tekrar başvuru yapabileceklerdir.

2018 Yılı Akreditasyon Listesi

MÜDEK tarafından 2018 yılı itibariyle akredite edilmiş programların listesi 01 Temmuz 2018 tarihinde güncellenerek yayımlandı.

Yeni Değerlendirici Adayları Aranıyor

MÜDEK, mühendislik eğitim programlarının MÜDEK değerlendirme ölçütlerine göre, akreditasyon değerlendirmesini yaparak kurumların kalite iyileştirme çalışmalarında önemli rol üstlenecek, üniversitelerde veya endüstri/iş dünyasında çalışmakta olan değerlendirici adayları aramaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>>>>.
Deneyimli Program Değerlendiricilerine MÜDEK Derneği Üyeliğine Davet

Mühendislik programlarını değerlendiren MÜDEK ve benzeri ulusal ya da uluslararası kuruluşların değerlendirme takımlarında en az iki kez "değerlendirici" olarak görev yapmış olan MÜDEK gönüllülerini derneğimizin üyesi olmaya davet ediyoruz. Daha fazla bilgi için tıklayınız >>>>>.
Duyuru Arşivi

Son güncelleme: 20/05/2019

 © MÜDEK 2007-2019 - Tüm Hakları Saklıdır Zincirlidere Caddesi No. 86, Meriçoğlu Plaza Kat:1 Daire:4, Esentepe, Şişli, 34394 İstanbul, (0212) 211-0281, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net