English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

2019-2020 Dönemi MAK Üyeleri Göreve Başladı

MÜDEK MAK (Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu)'ın aşağıda verilen 2019-2020 dönemi üyeleri 2 yıllık görevlerine 01.01.2019 itibariyle başlamıştır. 2011 yılından beri MAK üyesi, MAK Başkan Yardımcısı, MAK Başkanı ve Önceki MAK Başkanı olarak 4 dönem görev yapan Orhan B. Alankuş'un, 2013 yılından beri 3 dönem Sanayi Temsilcisi MAK üyesi olarak görev yapan M. Necat Özgür'ün ve 2017 yılından beri 1 dönem KalDer Temsilcisi MAK üyesi olarak görev yapan Berçin Gün'ün MAK'daki görevleri 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle sona ermiştir. Kendilerine verdikleri çok kıymetli hizmetlerden dolayı teşekkür eder, yeni MAK takımına verimli ve başarılı bir çalışma dönemi dileriz.
Sürekli İyileştirme Komitesi Yönergesi Yayımlandı ve Kalite Politikası Belgesi Güncellendi

MÜDEK Yönetim Kurulunun 24.12.2018 tarihli toplantısında
  • MÜDEK Sürekli İyileştirme Komitesi Yönergesi sürüm 1.0 kabul edilmiş ve
  • MÜDEK Kalite Politikası belgesi sürüm 1.1 güncellenerek
yayımlanmıştır.
2019-2020 Değerlendirme Dönemi Akreditasyon Başvuru Düzenlemeleri Belirlendi

2019-2020 değerlendirme döneminde yapılacak MÜDEK akreditasyon başvurularına ilişkin düzenleme için tıklayınız >>>>>. DİKKAT: Son başvuru tarihi 31 Ocak 2019'dur.
2019-2020 Değerlendirme Dönemi Akreditasyon Değerlendirme Bedelleri

2019-2020 döneminde değerlendirilecek programlar için akreditasyon değerlendirme bedelleri Yönetim Kurulunun 20.11.2018 tarih ve 2018-10 sayılı kararı ile belirlenmiştir. Belirlenen yeni bedeller aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Değerlendirme Türü Normal Öğretim İkinci Öğretim
Genel Değerlendirme(1) 15.200 TL + KDV 10.700 TL + KDV
Ziyaretle Ara Değerlendirme(2) 10.700 TL + KDV 10.700 TL + KDV
Raporla Ara Değerlendirme(2) 7.800 TL + KDV 7.800 TL + KDV
Ziyaretle Kanıt Göster(3) 10.700 TL + KDV 10.700 TL + KDV
Raporla Kanıt Göster(3) 7.800 TL + KDV 7.800 TL + KDV
(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
(2) Daha önce yapılan genel değerlendirmesi sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi
(3) Daha önce yapılan ara veya genel değerlendirmesi sonucunda bir yıl süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi

Yavuz Erçil ve Serhan Başer 36. MDK Toplantısına Katılıyor

MÜDEK Genel Sekreteri M. Yavuz Erçil ve Akreditasyon Yöneticisi Z. Serhan Başer 20 Kasım - 01 Aralık 2018 tarihlerinde İskenderun Teknik Üniversitesi'nde yapılacak 36. MDK (Mühendislik Dekanları Konseyi) Toplantısına MÜDEK'i temsilen katılacak ve 30 Kasım 2018 tarihinde tarihinde MÜDEK ve Program Değerlendirmesi ile İlgili Tespitler ve Gelişmeler başlıklı bir sunum yapacaklardır. Sunuma erişmek için tıklayınız >>>>>
Yavuz Erçil Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Yükseköğretimde Karşılıklı Tanınma Toplantısına Katıldı  

MÜDEK Genel Sekreteri M. Yavuz Erçil Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 12 Kasım 2018 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Üye Ülkeler Arasında Yükseköğretimde Sürdürülebilir Kalite için Karşılıklı Tanımaya Yönelik Bilgi Ağını Geliştirme amaçlı çalıştaya MÜDEK'i temsilen katılmıştır. Çalıştaya, YÖK ve Yükseköğretim Kalite Kurulu yetkilileri dışında, davet edilen diğer akreditasyon kuruluşlarının temsilcileri ve üniversite temsilcileri de katılmıştır.
"Kanıt Göster" Kararı Uygulaması Kademeli Olarak Kaldılıyor

11.06.2018 tarihinde MÜDEK web sitesinde yayımlanmış olan ve MDK Genel Sekreterliği aracılığıyla paydaş görüşüne açılan, "MÜDEK Akreditasyon Sürecinde Kanıt Göster Kararının Kaldırılmasıyla ilgili Görüş Talebi" başlıklı Yönetim Kurulu bildirisine gelen görüşler, Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (MAK) tarafından incelenmiştir.

Gelen görüşlerin incelenmesi sonucunda MÜDEK Yönetim Kurulu, MAK önerisi doğrultusunda, 16.10.2018 tarih ve 2018-09 sayılı kararıyla "Kanıt Göster" akreditasyon kararları ve bu kararların sonucunda yapılan "Kanıt Göster" değerlendirmelerini aşağıda belirtildiği üzere zaman içinde kademeli olarak kaldırılmasına karar vermiştir.

  1. 2018-2019 dönemi için "Kanıt Göster" kararı alınmış ve değerlendirme için başvuru yapmış programların "Kanıt Göster" değerlendirme süreci devam edecektir.
  2. 2018-2019 ve 2019-2020 dönemlerinde Ara Değerlendirme sürecinde olan ve olacak programlar için 2019 ve 2020 yıllarında yapılacak değerlendirmeler sonucunda "Kanıt Göster" akreditasyon kararı verilebilecek ve bu programların 2019-2020 ve 2020-2021 dönemlerinde "Kanıt Göster" değerlendirmeleri yapılabilecektir.
  3. 2018-2019 dönemi ve sonraki dönemlerde ilk kez ve Yeniden Genel Değerlendirme sürecinde olan ve olacak programlar için, önceki dönemlerde "Kanıt Göster" kararı verilmesi gereken durumlarda "Akreditasyon Vermeme" kararı verilecek ve 2021-2022 dönemi ve sonraki dönemlerde "Kanıt Göster" değerlendirmeleri yapılmayacaktır. Bu durumda olan akreditasyonlu programların akreditasyonu, süreleri sonunda sonlanacaktır. Akreditasyonu sonlanan programlar bir sonraki dönem "Genel Değerlendirme" için tekrar başvuru yapabileceklerdir.

Yavuz Erçil ve Serhan Başer 11. TDK Toplantısına Katılıyor  

MÜDEK Genel Sekreteri M. Yavuz Erçil ve MÜDEK Akreditasyon Yöneticisi Serhan Başer 25-27 Ekim 2018 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi'nde yapılacak 11. TDK (Teknoloji Fakülteleri Dekanlar Konseyi) toplantısına MÜDEK'i temsilen katılacaktır. Toplantıda M. Yavuz Erçil MÜDEK ve Değerlendirme Ölçütleri konulu bir sunum yapacaktır. Sunuma erişmek için tıklayınız >>>>>
Timur Doğu ENAEE Genel Kurul Toplantısına Katılıyor

MÜDEK Danışma Kurulu üyesi Timur Doğu MÜDEK'in üyesi olduğu Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) adlı kuruluşun 22 Kasım 2018 tarihinde Portekiz'in Lizbon kentinde yapılacak Genel Kurul toplantısına MÜDEK temsilcisi olarak katılacaktır.
MÜDEK Öğrenci Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı

MÜDEK öğrenci değerlendirici adaylarının eğitimine yönelik MÜDEK Öğrenci Eğitim Çalıştayı 20 Ekim 2018 (Cumartesi) günü İstanbul'da MÜDEK Merkezinde yapılmıştır. Çalıştayda çeşitli üniversitelerin farklı mühendislik programlarına kayıtlı 12 öğrenci değerlendirici adayı davetli katılımcı olarak yer almıştır. Çalıştay sayfasına erişmek için tıklayınız. >>>>>


Filiz B. Dilek Atılım Üniversitesi Sertifika Törenine Katıldı

MÜDEK-MAK Başkan Yardımcısı Filiz B. Dilek 19 Ekim 2018 tarihinde Atılım Üniversitesi'nde düzenlenen törende MÜDEK akreditasyonu alan programlara sertifikalarını takdim etti ve MÜDEK adına bir sunum yaptı. Sunuma erişmek için tıklayınız >>>>>
MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı

MÜDEK değerlendirici adaylarının eğitimine yönelik MÜDEK Eğitim Çalıştayı 13-14 Ekim 2018 (Cumartesi-Pazar) günlerinde Ankara'da yapılmıştır. Çalıştayda çeşitli üniversitelerden ve farklı mühendislik disiplinlerinden 16 değerlendirici adayı ve deneyimli değerlendirici davetli olarak yer almıştır. Çalıştay sayfasına erişmek için tıklayınız. >>>>>


Eğitim Komitesi Yenilendi

MÜDEK Yönetim Kurulu'nun 28.07.2018 tarih ve 2018-07 sayılı toplantısında 01.07.2018-30.06.2020 tarihleri arasında görev yapacak Eğitim Komitesinin şeklinde oluşmasına karar verilmiştir.
Sürekli İyileştirme Komitesi Yenilendi

MÜDEK Yönetim Kurulu'nun 28.07.2018 tarih ve 2018-07 sayılı toplantısında 01.07.2018-30.06.2020 tarihleri arasında görev yapacak Sürekli İyileştirme Komitesinin şeklinde oluşmasına karar verilmiştir.
2018 Yılı Akreditasyon Listesi

MÜDEK tarafından 2018 yılı itibariyle akredite edilmiş programların listesi 01 Temmuz 2018 tarihinde güncellenerek yayımlandı.

Yeni Değerlendirici Adayları Aranıyor

MÜDEK, mühendislik eğitim programlarının MÜDEK değerlendirme ölçütlerine göre, akreditasyon değerlendirmesini yaparak kurumların kalite iyileştirme çalışmalarında önemli rol üstlenecek, üniversitelerde veya endüstri/iş dünyasında çalışmakta olan değerlendirici adayları aramaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>>>>.
Deneyimli Program Değerlendiricilerine MÜDEK Derneği Üyeliğine Davet

Mühendislik programlarını değerlendiren MÜDEK ve benzeri ulusal ya da uluslararası kuruluşların değerlendirme takımlarında en az iki kez "değerlendirici" olarak görev yapmış olan MÜDEK gönüllülerini derneğimizin üyesi olmaya davet ediyoruz. Daha fazla bilgi için tıklayınız >>>>>.
Duyuru Arşivi

Son güncelleme: 01/01/2019

 © MÜDEK 2007-2019 - Tüm Hakları Saklıdır Zincirlidere Caddesi No. 86, Meriçoğlu Plaza Kat:1 Daire:4, Esentepe, Şişli, 34394 İstanbul, (0212) 211-0281, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net