English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

"Kanıt Göster" Akreditasyon Kararının Kaldırılmasına Yönelik Paydaş Görüşleri Çağrısı

MÜDEK akreditasyon değerlendirmelerinde, 2018-2019 değerlendirme döneminde yapılacak Genel Değerlendirme ve Yeniden Genel Değerlendirme başvurulardan geçerli olmak üzere, Ziyaretle Kanıt Göster ve Raporla Kanıt Göster kararlarının kaldırılarak bu kararların verilmesine yol açan koşullarda Akreditasyon Vermeme kararının verilmesi hedeflenmektedir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi, değişiklik gerekçesi ve uygulama takvimini içeren MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yıldırım'ın paydaşlara çağrı yazısı için tıklayınız >>>>>

Dikkat: Gerekçeli görüş ve önerinizi, ad, soyad, ünvan ve kurum bilginizle birlikte en geç 30 Eylül 2018 tarihine kadar mak@mudek.org.tr adresine "Kanıt Göster" konulu bir e-posta ile gönderebilirsiniz.
2018 Yılı Akreditasyon Listesi

MÜDEK tarafından 2018 yılı itibariyle akredite edilmiş programların listesi 01 Temmuz 2018 tarihinde güncellenerek yayımlandı.

MAK'ın 2018 Yılı Akreditasyon Karar Toplantısı Yapıldı

2018 yılı akreditasyon kararlarının alındığı MAK toplantısı 30.06.208 tarihinde yapıldı. Toplantıda 2017-2018 döneminde değerlendirilmiş olan toplam 101 mühendislik programından 13 program için tam süreli akreditasyon, 40 program için sonraki genel değerlendirmeye kadar akreditasyon sürelerini uzatma, 43 program için ara değerlendirme koşulu ile akreditasyon kararı, 5 program için akreditasyon vermeme kararı alındı.

Toplantıya, MÜDEK'in akredite ettiği programlara EUR-ACE (Bachelor) Etiketi (EUR-ACE (Bachelor) Label) verme yetki belgesinin 5 yılda bir yapılan yenilenmesi kapsamında, ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) temsilcisi Sergei Gerasimov (AEER) da gözlemci olarak katıldı.
MÜDEK Akreditasyon Yöneticisi Göreve Başladı

MÜDEK Yönetim Kurulu tarafından yeni oluşturulan MÜDEK Akreditasyon Yöneticisi pozisyonuna 18.06.2018 tarihi itibariyle Z. Serhan Başer atanmıştır. Kendisi MÜDEK akreditasyon ve değerlendirme çalışmaları organizasyonu ve yürütülmesinden sorumlu olacaktır. Z. Serhan Başer'e hoşgeldiniz diyor ve MÜDEK'te başarılı ve verimli bir iş yaşamı diliyoruz. Kendisine MÜDEK ofis telefonundan veya baser@mudek.org.tr e-posta adresinden ulaşılabilecektir.
Bülent Özgüler ve Bülent Platin Ulusal Kalite Kuruluşları Toplantısına Katıldı

MÜDEK-MAK Başkanı A. Bülent Özgüler ve MÜDEK Danışma Kurulu üyesi Bülent E. Platin 06 Haziran 2018 tarihinde Yükseköğretim Kalite Kurulunda 12 ulusal akreditasyon kuruluşunun temsilcilerinin katıldığı toplantıya MÜDEK'i temsilen katıldı. Gündemi,
 1. Kurumsal dış değerlendirme programı ile program akreditasyonu çalışmalarının ilişkilendirilmesi,
 2. Çıktı odaklı akreditasyon sürecinde yükseköğretim kurumlarından beklenen kanıtlar,
 3. "Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine İlişkin Yönerge"nin güncellenmesi kapsamında akreditasyon kuruluşlarının önerileri
olan toplantıda 2. gündem maddesiyle ilgili bir MÜDEK sunumu yapıldı. Sunum için tıklayınız  >>>>>
İlgili YKK duyurusu için tıklayınız >>>>>
MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı

MÜDEK değerlendirici adaylarının eğitimine yönelik MÜDEK Eğitim Çalıştayı 26-27 Mayıs 2018 (Cumartesi-Pazar) günlerinde İstanbul'da yapılmıştır. Çalıştayda çeşitli kurum ve kuruluşlardan ve farklı mühendislik disiplinlerinden 20 değerlendirici adayı davetli olarak yer almıştır.

Çalıştay sayfasına erişmek için tıklayınız. >>>>>
Yeni MÜDEK Üyesi

MÜDEK gönüllüsü olarak hizmet vermekte olan Ali Berktay'ın MÜDEK üyelik başvurusu MÜDEK Yönetim Kurulunun 28 Nisan 2018 tarihli toplantısında görüşülmüş ve bu arkadaşımız derneğimizin üyeliğine kabul edilmiştir. MÜDEK'e katkılarını "MÜDEK üyesi" olarak devam ettirecek olan arkadaşımıza hoş geldiniz diyoruz.
Bülent Özgüler ve Yavuz Erçil 35. MDK Toplantısına Katılıyor

MÜDEK-MAK Başkanı A. Bülent Özgüler ve MÜDEK Genel Sekreteri M. Yavuz Erçil 11-12 Mayıs 2018 tarihlerinde Bayburt Üniversitesi'nde yapılacak 35. MDK (Mühendislik Dekanları Konseyi) Toplantısına MÜDEK'i temsilen katılacaktır. Toplantıda A. Bülent Özgüler 12 Mayıs 2018 tarihinde bir MÜDEK sunumu yapacaktır. Sunum için tıklayınız >>>>>
Birgül Tantekin-Ersolmaz'ın MÜDEK ile İlgili Yazısı İTÜ Vakfı Dergisinde Yayımlandı

İTÜ Vakfı Dergisi'nin ana teması Yükseköğretimde Kalite olan Ocak-Şubat 2018 tarihli 79. sayısında MÜDEK Danışma Kurulu üyesi Birgül Tantekin-Ersolmaz'ın MÜDEK: Yükseköğretimde İlk Ulusal Akreditasyon Kuruluşu başlıklı yazısı yayımlandı. Yazı metnine ulaşmak için tıklayınız >>>>>
MÜDEK Kurum Temsilcileri Eğitim Çalıştayı

MÜDEK akreditasyonuna başvurmayı ve/veya MÜDEK ölçütlerine göre programlarında iyileştirme yapmayı planlayan mühendislik lisans programlarının yönetici ve öğretim kadrosunu bilgilendirmeye yönelik MÜDEK Eğitim Çalıştayı'nın 2018 yılındaki ilki 21 Nisan 2018 (Cumartesi) günü Ankara'da yapılmıştır. Çalıştayda çeşitli üniversitelerden ve farklı mühendislik disiplinlerinden 28 katılımcı yer almıştır.

Çalıştay sayfasına erişmek için tıklayınız. >>>>>
MÜDEK Kurum Temsilcileri Eğitim Çalıştayı

MÜDEK değerlendirmesine başvurmayı ya da MÜDEK ölçütlerine göre programlarında iyileştirmeler yapmayı planlayan mühendislik lisans programlarının sorumlularına yönelik olarak, 2018 yılındaki ikinci MÜDEK Çalıştayı 12 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

Katılımcı sayısının sınırlandırılma zorunluğundan dolayı, bu çalıştay için en geç 20 Nisan 2018 Cumartesi gününe kadar ön kayıt yaptırılması gerekmektedir. Çalıştay katılımcılarının ön kayıt yapan akademik personelin idari görevi ve başvuru sırasına göre belirleneceğini dikkatinize sunarız.

Ön kayıt dahil tüm çalıştay bilgilerine çalıştay duyurusundan erişmek için tıklayınız: >>>>>
Ramazan Yıldırım Türkiye'de Akademik Kalite Değerlendirmeleri ve Akreditasyon Çalıştayına Katılıyor

MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yıldırım 02 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen Türkiye'de Akademik Kalite Değerlendirmeleri ve Akreditasyon Çalıştayı'na katılacak ve Akreditasyon Süreçleri ve Uluslararası Tanınırlık başlıklı bir sunum yapacaktır.
ENAEE Heyeti MÜDEK’i Ziyaret Etti ve Gözlemci Olarak MÜDEK Kurum Ziyaretlerine Katıldı

MÜDEK'in akredite ettiği programlara EUR-ACE (Bachelor) Etiketi (EUR-ACE (Bachelor) Label) verme yetki belgesinin 5 yılda bir yapılan yenilenmesi kapsamında, Giuliano Augusti (QUACING, İtalya), Bohdan Macukow (KAUT, Polonya), Jean-Claude Arditti (CTI, Fransa) ve Sergei Gerasimov (AEER, Rusya) dan oluşan 4 kişilik bir ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) heyeti 11-16 Mart 2018 tarihlerinde MÜDEK'i ziyaret etmiş ve bu ziyaret kapsamında, MÜDEK'in yaptığı iki ayrı kurum ziyaretinde değerlendirme takımında "gözlemci" sıfatıyla yer almıştır. MÜDEK'in ziyaret öncesi ENAEE heyeti sunumu için tıklayınız >>>>>

MÜDEK Öğrenci Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı

MÜDEK öğrenci değerlendirici adaylarının eğitimine yönelik MÜDEK Öğrenci Eğitim Çalıştayı 17 Mart 2018 (Cumartesi) günü İstanbul'da MÜDEK Merkezinde yapılmıştır. Çalıştayda çeşitli üniversitelerin farklı mühendislik programlarına kayıtlı 3 öğrenci değerlendirici adayı davetli katılımcı olarak yer almıştır.

Çalıştay sayfasına erişmek için tıklayınız. >>>>>
MÜDEK Kurum Temsilcileri Eğitim Çalıştayı

MÜDEK değerlendirmesine başvurmayı ya da MÜDEK ölçütlerine göre programlarında iyileştirmeler yapmayı planlayan mühendislik lisans programlarının sorumlularına yönelik olarak, 2018 yılındaki ilk MÜDEK Çalıştayı 21 Nisan 2018 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir.

Katılımcı sayısının sınırlandırılma zorunluğundan dolayı, bu çalıştay için en geç 02 Nisan 2018 Pazartesi gününe kadar ön kayıt yaptırılması gerekmektedir. Çalıştay katılımcılarının ön kayıt başvurusu sırasına göre belirleneceğini dikkatinize sunarız.

Ön kayıt dahil tüm çalıştay bilgilerine çalıştay duyurusundan erişmek için tıklayınız: >>>>>
MÜDEK'in Kalite Değerlendirme ve Tescil Belgesi YKK Tarafından 5 Yıl Süreyle Yenilendi

Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YKK) Başkanlığının 31.01.2018 tarihindeki toplantısında, MÜDEK'e ait Mühendislik Eğitim Programları Kalite Değerlendirme Tescil Belgesinin süresi 01.02.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere beş yıl uzatılmıştır. Kuruluşumuza YÖK tarafından ilk kez 2007 yılında 5 yıl süre için verilen ve 2013 yılında 5 yıllığına uzatılan bu belge, böylece 2018 yılında YKK tarafından bir kez daha 5 yıl süreyle uzatılmış bulunmaktadır. İlgili YKK yazısı için tıklayınız.
Ramazan Yıldırım ve Yavuz Erçil IEA - Washington Accord Toplantısına Katılıyor

MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yıldırım ve MÜDEK Genel Sekreteri Yavuz Erçil Washington Accord kapsamında İngiltere'nin Londra kentinde 24-29 Haziran 2018 tarihlerinde yapılacak Uluslararası Mühendislik Birliği Toplantısına (IEA -International Engineering Alliance Meeting) MÜDEK temsilcileri olarak katılacaklardır.
MÜDEK Genel Kurulu

Derneğimizin 2018 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 14:00'de İstanbul'da İTÜ Ayazağa Yerleşkesi ARI Teknokent ARI 2 Binası A Blok Kat:7 TTGV Istanbul Temsilciliği Seminer Salonunda aşağıda verilen gündem ile yapılacaktır. Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 1 hafta sonra 28 Nisan 2018 Cumartesi günü aynı saatte, aynı yerde ve aynı gündemle yapılacaktır.

Gündem:
 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Divan heyeti seçimi
 3. Toplantı gündeminin ve değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve oylanması
 4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile 2017 yılına ait kesin bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 5. Denetim Kurulu raporunun sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 6. Yönetim Kurulunun aklanması
 7. 2018 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, tartışılması ve oylanması
 8. Dernek üyelik aidatlarının 2019 yılı için belirlenmesi
 9. 2019 ve 2020 yılları bütçe öngörülerinin sunulması
 10. Dilekler
 11. Kapanış

Birgül Tantekin-Ersolmaz ENAEE Genel Kurul Toplantısına Katılıyor

MÜDEK Danışma Kurulu üyesi ve MÜDEK'in Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) temsicisi Birgül Tantekin-Ersolmaz bu kuruluşun 20 Mart 2018 tarihinde Fransa'nın Paris kentinde yapılacak Genel Kurul toplantısına katılacaktır.


İffet İyigün Meydanlı Sürekli İyileştirme Komitesine Yeni Üye Olarak Atandı

MÜDEK Yönetim Kurulu'nun 27.01.2018 tarih ve 2018-1 sayılı toplantısında 01.02.2018-30.06.2019 tarihleri arasında görev yapacak Sürekli İyileştirme Komitesinin, İffet İyigün Meydanlı'nın katılımıyla oluşmasına karar verilmiştir.
Leuven Communiqué Belgesi Yayımlandı

18-19 Ekim 2017 tarihlerinde Leuven'de yapılan 1. ENAEE Members Forum toplantısında ortaya çıkan görüşleri özetleyen ve "sonuç bildirisi" niteliğindeki "Leuven Communiqué" belgesi yayımlandı. Belge, EUR-ACE değerlendirme deneyimi olan 75 katılımcının 9 paralel çalıştay ve 3 çalıştay arası seansında oluşturulan sonuç ve önerilerin bir özetini oluşturmaktadır. Belgeye aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.
ENAEE sitesi / MÜDEK sitesi
Moment Expo'da Ramazan Yıldırım Söyleşisi Yayımlandı

Makine İhracatçıları Birliği Aylık Dergisi Moment Expo'nun Ekim 2017 tarihli 113. sayısında MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ramazan Yıldırım ile MÜDEK üzerine yapılan "Nitelikli Bir Mühendislik Eğitimi için Çalışıyoruz" başlıklı söyleşi yayımlandı. Söyleşi metnine uluşmak için tıklayınız >>>>>
2018-2019 Değerlendirme Dönemi Akreditasyon Başvuru Düzenlemeleri Belirlendi

2018-2019 değerlendirme döneminde yapılacak MÜDEK akreditasyon başvurularına ilişkin düzenleme için tıklayınız >>>>>.
Filiz Dilek TMMOB Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumuna Katılıyor

MÜDEK-MAK Başkan Yardımcısı Filiz Bengü Dilek, 22-23 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan TMMOB Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu'na MÜDEK'i temsilen katılacak ve bir sunum yapacaktır. 
Ramazan Yıldırım Ve Bülent Özgüler 34. MDK Toplantısına Katıldı Balıkesir Üniversitesi 

MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yıldırım ve MAK Başkanı A. Bülent Özgüler 24-25 Kasım 2017 tarihlerinde Balıkesir Üniversitesi'nde yapılan 34. MDK (Mühendislik Dekanları Konseyi) Toplantısı'na MÜDEK'i temsilen katılmış ve 24 Kasım 2017 tarihindeki sabah oturumunda ortak bir sunum yapmışlardır.
MÜDEK Öğrenci Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı

MÜDEK öğrenci değerlendirici adaylarının eğitimine yönelik MÜDEK Öğrenci Eğitim Çalıştayı 11 Kasım 2017 (Cumartesi) günü İstanbul'da MÜDEK Merkezinde yapılmıştır. Çalıştayda çeşitli üniversitelerin farklı mühendislik programlarına kayıtlı 10 öğrenci değerlendirici adayı davetli katılımcı olarak yer almıştır.

Çalıştay sayfasına erişmek için tıklayınız. >>>>>
MÜDEK Paydaşlarına Bilgilendirme Duyurusu

Tüm MÜDEK paydaşlarının katkısı ile hazırlanmış ve 2015-2016 değerlendirme döneminden bu yana yaygınlaştırılarak kullanılmakta olan MÜDEK Ölçütlerinin yeni sürümü Mühendislik Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 2.1-23.12.2014)'ün uygulamasından edinilen deneyimlerin ve yaklaşık 15 yıllık geçmiş değerlendirme birikimlerinin ışığında, bazı önemli noktaları ve kalite iyileştirme çalışmalarını MÜDEK paydaşlarının bilgilerine sunmak amacıyla 30.05.2017 tarihinde bir duyuru yayımlanmıştır. İlgili duyuruya erişmek için tıklayınız >>>>>
Yeni Değerlendirici Adayları Aranıyor

MÜDEK, mühendislik eğitim programlarının MÜDEK değerlendirme ölçütlerine göre, akreditasyon değerlendirmesini yaparak kurumların kalite iyileştirme çalışmalarında önemli rol üstlenecek, üniversitelerde veya endüstri/iş dünyasında çalışmakta olan değerlendirici adayları aramaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>>>>.
Deneyimli Program Değerlendiricilerine MÜDEK Derneği Üyeliğine Davet

Mühendislik programlarını değerlendiren MÜDEK ve benzeri ulusal ya da uluslararası kuruluşların değerlendirme takımlarında en az iki kez "değerlendirici" olarak görev yapmış olan MÜDEK gönüllülerini derneğimizin üyesi olmaya davet ediyoruz. Daha fazla bilgi için tıklayınız >>>>>.
Duyuru Arşivi

Son güncelleme: 16/07/2018

 © MÜDEK 2007-2018 - Tüm Hakları Saklıdır Zincirlidere Caddesi No. 86, Meriçoğlu Plaza Kat:1 Daire:4, Esentepe, Şişli, 34394 İstanbul, (0212) 211-0281, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net