English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.  
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.


Erbil Payzın ve Timur Doğu Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi Alan Kuruluşlarla Değerlendirme Toplantısına Katıldı
 
MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Payzın ve MÜDEK-MAK Başkanı Timur Doğu, Yükseköğretim Kurulu'nda 25 Kasım 2014 tarihinde yapılan Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi Alan Kuruluşlarla Değerlendirme Toplantısı'na katıldılar ve MÜDEK faaliyetlerini tanıtan bir sunum yaptılar.

Toplantıya, MÜDEK'in yanında Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Akreditasyon Derneği (FEDEK), Türk Psikologlar Derneği (TPD), Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK), Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD), Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MİAK) ve Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) temsilcileri katıldı.
Erbil Payzın ve Hamit Serbest ELECO 2014 Toplantısına Katılıyor

MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Payzın ve MÜDEK üyesi Hamit Serbest 27-29 Kasım 2014 tarihlerinde Bursa'da yapılacak ELECO 2014 (Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu) toplantısına çağrılı konuşmacı olarak katılacaktır. 27 Kasım 2014 tarihinde yapılacak açılış oturumlarında, Erbil Payzın, Başarılı Ürün Geliştirme İçin Gereken Temel Beceriler: MÜDEK Program Çıktıları başlıklı, Hamit Serbest ise Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Bilimsel Dergi başlıklı bildirileri sunacaktır. Erbil Payzın'in bildirisi ve sunumu.
CDEFI Heyetinin MÜDEK Ziyareti

Fransız Mühendislik Fakülteleri Dekanları Konferansı'ndan (Conference of Deans of French Schools of Engineering - CDEFI) bir heyet Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve çeşitli mühendislik fakülteleri yanında 14 Kasım 2014 Cuma günü MÜDEK'i de ziyaret etti.

Christian Lerminiaux (President of CDEFI), Isabelle Schöninger (Director of CDEFI), Matthieu Binder (Deputy Director and International Relations Officer) ve Valérie Le Galcher-Baron (Attaché for University and Scientific Cooperation - Embassy of France) dan oluşan heyet, MÜDEK Merkezi'nde Erbil Payzın (MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı), Mehmet Demirkol (MÜDEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Engin Arıkan (MÜDEK Yönetim Kurulu Üyesi) ve Yavuz Erçil (MÜDEK Genel Sekreteri) tarafından misafir edildi.

Fransız heyeti ile yapılan toplantıda, Erbil Payzın Türkiye'deki mühendislik eğitimini ve MÜDEK'i tanıtan bir sunum yaptı.
2015-2016 Değerlendirme Dönemi Akreditasyon Bedelleri

2015-2016 döneminde değerlendirilecek programlar için belirlenen yeni akreditasyon bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Değerlendirme Türü Normal Öğretim İkinci Öğretim
Genel Değerlendirme(1) 9.750 TL + KDV 6.900 TL + KDV
Ziyaretle Ara Değerlendirme(2) 6.900 TL + KDV 6.900 TL + KDV
Raporla Ara Değerlendirme(2) 5.050 TL + KDV 5.050 TL + KDV
Ziyaretle Kanıt Göster(3) 6.900 TL + KDV 6.900 TL + KDV
Raporla Kanıt Göster(3) 5.050 TL + KDV 5.050 TL + KDV
(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
(2) Daha önce yapılan genel değerlendirmesi sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi
(3) Daha önce yapılan ara veya genel değerlendirmesi sonucunda bir yıl süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi

Washington Accord'un 25. Yılı Kutlandı

09-13 Haziran 2014 tarihlerinde Yeni Zellanda'nın Wellington kentinde yapılan International Engineering Alliance Meeting toplantıları sırasında MÜDEK'in de imzacı kuruluş olduğu Washington Accord'un 25 kuruluş yılı da kutlandı.

Kutlama kapsamında Washington Accord tarafından hazırlanan ve bastırılan Washington Accord tanıtım kitapçığı üyelere dağıtıldı. Aynı zamanda Washington Accord Başkanı Hu Hanrahan gala yemeği sırasında 25nci yıl ile ilgili bir sunum da yaptı.

Sunuma ve özellikle Washington Accord ile ilgili kısa ve öz bilgiler içeren tanıtım kitapçığına http://www.ieagreements.org/25_years/ bağlantısı üzerinden erişilebilir.

2014 Yılı Akreditasyon Listesi

MÜDEK tarafından 2014 yılı itibariyle akredite edilmiş programların listesi 01 Temmuz 2014 tarihinde güncellenerek yayımlandı.

2015-2016 Dönemi MAK Üyeleri Belirlendi

MÜDEK Çalışma Yönetmeliği madde 4.2 uyarınca, mevcut MAK Başkanı Timur Doğu, 01.01.2015 tarihinden itibaren bu görevinden ayrılıp Önceki Başkan konumuna geçecek ve mevcut MAK Başkan Yardımcısı Orhan B. Alankuş aynı tarihinden itibaren iki yıl süre için yeni dönem MAK Başkanı olacaktır.

İçinde bulunduğumuz çalışma döneminde Önceki Başkan konumunda olan ancak Dekanlık görevine atanması nedeniyle Önceki Başkan MAK üyeliği dondurulmuş olan Ahmet Aran (üniversite temsilcisi) 31.12.2014 tarihinde MAK'tan ayrılacaktır.

Diğer taraftan, mevcut MAK üyelerimizden Ayşegül Tanık (üniversite temsilcisi) üçüncü ve son dönem MAK üyeliğini tamamladığı için kurallar gereği 31.12.2014 tarihinde MAK üyeliğinden ayrılacaktır.

MÜDEK Yönetim Kurulu, 23.06.2014 tarihli toplantısında 01.01.2015 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile MAK'ta görev yapacak Önceki MAK Başkanı ve MAK Başkanı dışındaki diğer 6 MAK üyesini, Aday Belirleme Komitesi'nden, TMMOB'den ve KalDer'den gelen önerilerin ışığında aşağıdaki şekilde belirlemiştir:
 1. Halen üniversite temsilcisi MAK üyesi olan A. Bülent Özgüler'in MAK üyeliği 01.01.2015 tarihinden itibaren uzatılmış ve kendisi bu tarihten itibaren MAK Başkan Yardımcısı görevine getirilmiştir. Kurallarımız gereği A. Bülent Özgüler 01.01.2017 tarihinde MAK Başkanlığı görevini devralacaktır.
 2. Halen TMMOB temsilcisi MAK üyesi olan Müfit Gülgeç'in TMMOB'yi temsilen MAK üyeliği 01.01.2015 tarihinden itibaren bir dönem daha uzatılmıştır.
 3. Halen KalDer temsilcisi MAK üyesi olan Aykut Alp Yılmaz'ın KalDer'i temsilen MAK üyeliği 01.01.2015 tarihinden itibaren bir dönem daha uzatılmıştır.
 4. Halen sanayi temsilcisi MAK üyesi olan Necat Özgür'ün MAK üyeliği 01.01.2015 tarihinden itibaren bir dönem daha uzatılmıştır.
 5. Ahmet Aran ve Ayşegül Tanık'ın MAK'taki görevlerinden ayrılmaları ile boşalan iki üniversite temsilcisi pozisyonuna aşağıdaki iki akademisyen MÜDEK üyesi 01.01.2015 tarihi itibarıyla 2 yıl süre ile görevlendirilmiştir:
  1. Şebnem Baydere - Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi
  2. Filiz B. Dilek - ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi

Görevleri 31 Aralık 2014 tarihinde sona erecek olan MAK üyelerine verdikleri çok kıymetli hizmetlerden dolayı teşekkür eder, yeni MAK takımına verimli ve başarılı bir çalışma dönemi dileriz.
Eğitim Komitesinin Yeni Üyeleri

MÜDEK Yönetim Kurulu, 24.05.2014 tarihli toplantısında, görev süresi 30.06.2014 tarihinde sona erecek olan MÜDEK Eğitim Komitesi'nin mevcut üyeleri yerine MÜDEK Eğitim Komitesi Yönergesi'nin 5a ve 5b maddeleri uyarınca, 01.07.2014-30.06.2016 tarihleri arasında iki yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıdaki yeni üyeleri belirlemiştir:
 • A. Bülent Özgüler (Başkan - MAK üyesi)
 • Ayşegül Tanık (MAK üyesi)
 • Elif Baktır (Deneyimli MÜDEK Değerlendiricisi)

MÜDEK Çalışma Esasları Yönetmeliği Güncellendi

22 Mart 2014 tarihinde toplanan MÜDEK Genel Kurulu'na sunulan MÜDEK Çalışma Esasları Yönetmeliği ile ilgili değişiklikler kabul edilerek yönetmeliğin güncellenmiş sürümü 1.3 sürüm numarasıyla yayımlandı.

Acı Kaybımız - REFİK ÜREYEN

Derneğimiz üyelerinden Refik Üreyen 20.01.2014 tarihinde vefat etmiştir. Kendisine tanrıdan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm MÜDEK gönüllülerine baş sağlığı ve sabırlar dileriz.

Refik Üreyen, MÜDEK'in 2002 yılında Mühendislik Değerlendirme Kurulu adı ile bağımsız bir platform olarak oluşturulan ilk kuruluşundaki 8 kişilik kurulda 2007 yılına kadar görev yapmış, MÜDEK'in 2007 yılındaki dernekleşme aşamasında kurucu üye olmuş, 2007 yılında Geçici Yönetim Kurulu Başkanlığını, 2007-2009 ve 2009-2011 yıllarında 1. ve 2. dönem Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmüştür.

Deneyimli Program Değerlendiricilerine MÜDEK Derneği Üyeliğine Davet

Mühendislik programlarını değerlendiren MÜDEK ve benzeri ulusal ya da uluslararası kuruluşların değerlendirme takımlarında en az iki kez "değerlendirici" olarak görev yapmış olan MÜDEK gönüllülerini derneğimizin üyesi olmaya davet ediyoruz. Daha fazla bilgi için tıklayınız >>>>>.
MÜDEK'in EUR-ACE Etiketi Verme Yetkisi 2018 Sonuna Kadar Yenilendi

MÜDEK'in akredite ettiği mühendislik lisans (Bachelor) programlarına EUR-ACE Etiketi (EUR-ACE Label) verme yetkisi ENAEE Yönetim Kurulu'nun (Administrative Council) 16 Ekim 2013 tarihli kararıyla 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatılmıştır. MÜDEK EUR-ACE Etiketi verme yetkisini ilk kez 21 Ocak 2009 tarihinde almıştı. Yeniden yetkilendirme yazısı için tıklayınız.
Yeni Değerlendirici Adayları Aranıyor

MÜDEK, mühendislik eğitim programlarının MÜDEK değerlendirme ölçütlerine göre, akreditasyon değerlendirmesini yaparak kurumların kalite iyileştirme çalışmalarında önemli rol üstlenecek, üniversitelerde veya endüstri/iş dünyasında çalışmakta olan değerlendirici adayları aramaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>>>>.
Duyuru Arşivi

Son güncelleme: 29/11/2014

 © MÜDEK 2007-2014 - Tüm Hakları Saklıdır Zincirlidere Caddesi No. 86, Meriçoğlu Plaza Kat:1 Daire:4, Esentepe, Şişli, 34394 İstanbul, (0212) 211-0281, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net