English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

MÜDEK Heyeti ENAEE Toplantısına Katıldı

MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı Timur Doğu, MÜDEK-MAK Başkan Yardımcısı Şebnem Baydere, Danışma Kurulu üyesi Birgül Tantekin-Ersolmaz ve MÜDEK Genel Sekreteri M. Yavuz Erçil'den oluşan 4 kişilik bir MÜDEK heyeti 19-22 Ekim 2019 tarihlerinde İspanya'nın Madrid kentinde yapılan Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) toplantısına katılmışlardır. Bu kapsamda,
  • 19 Ekim 2019 tarihinde yapılan ENAEE EUR-ACE Etiket Komitesi toplantısına, Timur Doğu komite üyesi olarak, 2020 yılından itibaren komite üyesi görevine başlayacak olan Şebnem Baydere ise gözlemci olarak katılmıştır;
  • 21 Ekim 2019 tarihinde yapılan ENAEE Yönetim Kurulu (AC - Administrative Council) toplantısına Birgül Tantekin-Ersolmaz komite üyesi olarak, Timur Doğu ise gözlemci olarak katılmıştır;
  • 22 Ekim 2019 tarihinde yapılan ENAEE Genel Kurulu (GA - General Assembly) toplantısına Birgül Tantekin-Ersolmaz MÜDEK temsilcisi olarak, Timur Doğu ise gözlemci olarak katılmıştır;
  • 22 Ekim 2019 tarihinde yapılan ENAEE Genel Kurulu (GA - General Assembly) toplantısına ENAEE Yönetim Kurulu (AC - Administrative Council) davetlisi olarak katılan M. Yavuz Erçil, MÜDEK-MAK Önceki Başkanı A. Bülent Özgüler ile birlikte hazırladığı IEA - Washington Accord: MÜDEK Experience başlıklı bir sunum yapmıştır. Sunum için tıklayınız >>>>>

A. Bülent Özgüler 1. Uluslararası SABAK Kongresine Çağrılı Konuşmacı Olarak Katıldı

MÜDEK-MAK Önceki Başkanı A. Bülent Özgüler Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği(SABAK) tarafından 17-19 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen 1. Uluslararası SABAK Kongresi'ne davetli konuşmacı olarak katılmış ve 18 Ekim 2019 gün günü Akreditasyon: Neden ve Nasıl? başlıklı bir sunum yapmıştır.

Sunuma erişmek için tıklayınız >>>>>
Müjgan Sağır Dokuz Eylül Üniversitesi Sertifika Törenine Katıldı

MÜDEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Müjgan Sağır 17 Ekim 2019 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi'nde düzenlenen törende MÜDEK akreditasyonu alan Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programına sertifikasını takdim etmiş ve MÜDEK adına bir sunum yapmıştır.

Sunuma erişmek için tıklayınız >>>>>
MÜDEK Öğrenci Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı

MÜDEK öğrenci değerlendirici adaylarının eğitimine yönelik MÜDEK Öğrenci Eğitim Çalıştayı 12 Ekim 2019 (Cumartesi) günü İstanbul'da MÜDEK Merkezinde yapılmıştır. Çalıştayda çeşitli üniversitelerin farklı mühendislik programlarına kayıtlı 12 öğrenci değerlendirici adayı davetli katılımcı olarak yer almıştır.

Çalıştay sayfasına erişmek için tıklayınız. >>>>>
ZİDEK Yönetim Kurulu Başkanı MÜDEK'i Ziyaret Etti
 
Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sözlemezoğlu 07.10.2019 tarihinde MÜDEK'i ziyaret etmiş ve kendisine MÜDEK Danışma Kurulu üyesi A. Erbil Payzın, MÜDEK Genel Sekreteri M. Yavuz Erçil ve MÜDEK Akreditasyon Yöneticisi Z. Serhan Başer tarafından akreditasyon süreçleri hakkında bilgi verilmiştir.


MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı

MÜDEK değerlendirici adaylarının eğitimine yönelik MÜDEK Eğitim Çalıştayı 14-15 Eylül 2019 (Cumartesi-Pazar) günlerinde İstanbul'da yapılmıştır. Çalıştayda çeşitli üniversitelerden ve farklı mühendislik disiplinlerinden 14 değerlendirici adayı davetli olarak yer almıştır.

Çalıştay sayfasına erişmek için tıklayınız. >>>>>  
MÜDEK ile Karşılıklı Tanıma Anlaşması Olan Akreditasyon Ajanslardan Alınan Akreditasyonlar Duyurusu

MÜDEK ile karşılıklı tanıma anlaşması olan akreditasyon ajanslarından alınan veya alınması düşünülen akreditasyonlar ile ilgili olarak Türkiye ve KKTC'de bulunan mühendislik fakülte ve bölüm yöneticilerine yönelik olarak bir duyuru yayımlanmıştır.

Duyuruya erişmek için tıklayınız: >>>>>
Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri Değişiklik Taslağı MÜDEK Paydaşlarının Görüşlerine Sunuldu

Mühendislik lisans eğitimi programlarının değerlendirilmesi için kullanılmakta olan Mühendislik Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri belgesinin iyileştirilmesi kapsamında, çeşitli paydaşlardan gelen görüşler üzerine yeni bir taslak metin hazırlanmış ve paydaşlarımızın görüşlerine açılmıştır.

Hazırlanan taslak metinde belgedeki bazı kavramlara açıklık getirilmiş ve bunun yanında bir dizi yazım iyileştirmeleri de yapılmıştır. Eklenen metinler açık mavi ya da kırmızı renkle işaretlenmiştir; çıkartılan metinler ise sayfaların sağında görülebilir. Taslak metni içeren pdf dosyasına erişmek için tıklayınız >>>>>

Önerilen değişiklikler üzerindeki görüşlerin en geç 30.09.2019 tarihine kadar olcut@mudek.org.tr adresine açık kimlik, ünvan, kurum, görev ve iletişim bilgileriyle birlikte iletilmesini rica ederiz.
MÜDEK Değerlendirmelerine Öğrenci Değerlendirici Katılımı Uygulama Esasları Belgesi Güncellendi

Öğrenci değerlendiricilerin MÜDEK değerlendirme sürecine katılımında yürütülecek çalışmanın esaslarını düzenlenmesi amacıyla hazırlanmış olan MÜDEK Değerlendirmelerine Öğrenci Değerlendirici Katılımı Uygulama Esasları belgesi MÜDEK Yönetim Kurulunun 07.08.2019 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararla 1.1 sürüm numarası ile güncellenmiştir. Belgenin güncellenmiş sürümüne erişmek için tıklayınız: >>>>>
Sürekli İyileştirme Komitesi Yönergesi Güncellendi

Mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesini amaç edinen MÜDEK'in çalışmalarının toplam kalite felsefesi kapsamında sürekli iyileştirilmesi için sistematik bir sürecin tanımlanması ve uygulanması amacıyla hazırlanmış olan Sürekli İyileştirme Komitesi Yönergesi MÜDEK Yönetim Kurulunun 07.08.2019 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararla 2.0 sürüm numarası ile güncellenmiştir. Belgenin güncellenmiş sürümüne erişmek için tıklayınız: >>>>>
Müjgan Çulfaz AUDAK Eğitim Çalıştayına MÜDEK Eğitimcisi Olarak Katıldı

MÜDEK Akreditasyon Kurulu üyesi Müjgan Çulfaz Açık ve Uzaktan Eğitim Programları Akreditasyon Derneği'nin (AUDAK), 06.07.2019 tarihinde Akreditasyon Kurul Üyeleri ve Program Değerlendiricileri için düzenlediği eğitim çalıştayına, MÜDEK Eğitimcisi olarak katılmıştır.Ölçütler Komitesi Yenilendi

MÜDEK Yönetim Kurulu'nun 30.06.2019 tarih ve 2019-10 sayılı toplantısında 30.06.2019-30.06.2021 tarihleri arasında görev yapacak Ölçütler Komitesinin, şeklinde oluşmasına karar verilmiştir.
MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı

MÜDEK değerlendirici adaylarının eğitimine yönelik MÜDEK Eğitim Çalıştayı 15-16 Haziran 2019 (Cumartesi-Pazar) günlerinde Ankara'da yapılmıştır. Çalıştayda çeşitli üniversitelerden ve farklı mühendislik disiplinlerinden 15 değerlendirici adayı davetli olarak yer almıştır.

Çalıştay sayfasına erişmek için tıklayınız. >>>>>
MAK'ın 2019 Yılı Akreditasyon Karar Toplantısı Yapıldı 

2019 yılı akreditasyon kararlarının alındığı MAK toplantısı 29.06.2019 tarihinde yapıldı. Toplantıda 2018-2019 döneminde değerlendirilmiş olan toplam 128 mühendislik programından 11 program için tam süreli akreditasyon, 20 program için sonraki genel değerlendirmeye kadar akreditasyon sürelerini uzatma, 94 program için ara değerlendirme koşulu ile akreditasyon kararı, 3 program için akreditasyon vermeme kararı alındı. Toplantıda alınan kararlar ile güncellenen akredite edilmiş programlar listesine erişmek için tıklayınız >>>>>
MÜDEK'in EUR-ACE Etiketi Verme Yetkisi 2023 Sonuna Kadar Yenilendi

MÜDEK'in akredite ettiği mühendislik lisans programlarına EUR-ACE Etiketi (EUR-ACE Label) verme yetkisi ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) Yönetim Kurulu'nun (Administrative Council) 21 Mayıs 2019 tarihli kararıyla 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. [Yetkilendirme sertifikası]

MÜDEK, EUR-ACE Etiketi verme yetkisini ilk kez 21 Ocak 2009 tarihinde almış ve bu yetki daha önce 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmıştı.

MÜDEK, 2019 yılı itibariyle Avrupa'da EUR-ACE Etiketi verme yetkisi olan 15 akreditasyon ajansından birisidir.
Çin Bilim ve Teknoloji Kuruluşu CAST Heyeti MÜDEK'i Ziyaret Etti
 
Çin Bilim ve Teknoloji Kuruluşu (CAST - China Association for Science and Technology) Başkan Yardımcısı Prof. Yanhao XU başkanlığındaki bir heyet 14 Haziran 2019 tarihinde MÜDEK'i ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı Timur Doğu CAST heyetine MÜDEK'i tanıtıcı bir sunum yaptı. MÜDEK sunumuna erişmek için tıklayınız >>>>>

Sürekli İyileştirme Komitesi Yenilendi

Sürekli İyileştirme Komitesinin aşağıdaki üyelerden oluşmasına MÜDEK Yönetim Kurulunun 11.05.2019 tarih ve 09 sayılı toplantısında karar verilmiştir.
MÜDEK Danışma Kurulu Yenilendi

Yönetim Kuruluna önemli konularda danışmanlık yapmak üzere çalışacak ve görev süresi Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlı olan Danışma Kurulunun aşağıdaki üyelerden oluşmasına MÜDEK Yönetim Kurulunun 11.05.2019 tarih ve 09 sayılı toplantısında karar verilmiştir.
MÜDEK-MAK'daki KalDer Temsilcisi Değişikliği

09.05.2019 tarihinde Kalite Derneğinden (KalDer) gelen yazı üzerine, 05.02.2019 tarihi itibarıyla KalDer'deki görevinden ayrılan Ömer Akif Yenigün'ün yerine önerilen Zülal Kızıltaş'ın yerine Şeyda Keskin'in 2020 yılı sonuna kadar KalDer temsilcisi MAK üyesi olarak görev yapmasına MÜDEK Yönetim Kurulunun 11.05.2019 tarih ve 09 sayılı toplantısında karar verilmiştir.
Değerlendirme Kılavuzu Güncellendi

MÜDEK Değerlendirme Kılavuzu MÜDEK Yönetim Kurulunun 27.04.2019 tarihinde yapılan toplantısında 2.1 sürüm numarası ile güncellenmiş ve yayımlanmıştır. İlgili belgenin güncellenmiş sürümü, bazı yazım iyileştirmeleri, MÜDEK Yönetim Kurulunun 16.10.2018 tarih ve 2018-09 sayılı kararıyla kaldırılan Kanıt Göster değerlendirmesi uygulamasının 2021'e kadar sürecek olan geçiş dönemi uygulamalarını düzenleyen hükümleri ve ekinde bir Genel Ziyaret Programı Örneği içermektedir. İlgili belgenin güncellenmiş sürümüne ulaşmak için tıklayınız >>>>>
Bülent Özgüler ve Yavuz Erçil IEA - Washington Accord Toplantısına Katılıyor

MÜDEK MAK Önceki Başkanı A. Bülent Özgüler ve MÜDEK Genel Sekreteri M. Yavuz Erçil Washington Accord kapsamında Hong Kong'da 09-14 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak Uluslararası Mühendislik Birliği Toplantısına (IEA -International Engineering Alliance Meeting) MÜDEK temsilcileri olarak katılacaklardır.
"Kanıt Göster" Kararı Uygulaması Kademeli Olarak Kaldılıyor

11.06.2018 tarihinde MÜDEK web sitesinde yayımlanmış olan ve MDK Genel Sekreterliği aracılığıyla paydaş görüşüne açılan, "MÜDEK Akreditasyon Sürecinde Kanıt Göster Kararının Kaldırılmasıyla ilgili Görüş Talebi" başlıklı Yönetim Kurulu bildirisine gelen görüşler, Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (MAK) tarafından incelenmiştir.

Gelen görüşlerin incelenmesi sonucunda MÜDEK Yönetim Kurulu, MAK önerisi doğrultusunda, 16.10.2018 tarih ve 2018-09 sayılı kararıyla "Kanıt Göster" akreditasyon kararları ve bu kararların sonucunda yapılan "Kanıt Göster" değerlendirmelerini aşağıda belirtildiği üzere zaman içinde kademeli olarak kaldırılmasına karar vermiştir.

  1. 2018-2019 dönemi için "Kanıt Göster" kararı alınmış ve değerlendirme için başvuru yapmış programların "Kanıt Göster" değerlendirme süreci devam edecektir.
  2. 2018-2019 ve 2019-2020 dönemlerinde Ara Değerlendirme sürecinde olan ve olacak programlar için 2019 ve 2020 yıllarında yapılacak değerlendirmeler sonucunda "Kanıt Göster" akreditasyon kararı verilebilecek ve bu programların 2019-2020 ve 2020-2021 dönemlerinde "Kanıt Göster" değerlendirmeleri yapılabilecektir.
  3. 2018-2019 dönemi ve sonraki dönemlerde ilk kez ve Yeniden Genel Değerlendirme sürecinde olan ve olacak programlar için, önceki dönemlerde "Kanıt Göster" kararı verilmesi gereken durumlarda "Akreditasyon Vermeme" kararı verilecek ve 2021-2022 dönemi ve sonraki dönemlerde "Kanıt Göster" değerlendirmeleri yapılmayacaktır. Bu durumda olan akreditasyonlu programların akreditasyonu, süreleri sonunda sonlanacaktır. Akreditasyonu sonlanan programlar bir sonraki dönem "Genel Değerlendirme" için tekrar başvuru yapabileceklerdir.

Yeni Değerlendirici Adayları Aranıyor

MÜDEK, mühendislik eğitim programlarının MÜDEK değerlendirme ölçütlerine göre, akreditasyon değerlendirmesini yaparak kurumların kalite iyileştirme çalışmalarında önemli rol üstlenecek, üniversitelerde veya endüstri/iş dünyasında çalışmakta olan değerlendirici adayları aramaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>>>>.
Deneyimli Program Değerlendiricilerine MÜDEK Derneği Üyeliğine Davet

Mühendislik programlarını değerlendiren MÜDEK ve benzeri ulusal ya da uluslararası kuruluşların değerlendirme takımlarında en az iki kez "değerlendirici" olarak görev yapmış olan MÜDEK gönüllülerini derneğimizin üyesi olmaya davet ediyoruz. Daha fazla bilgi için tıklayınız >>>>>.
Duyuru Arşivi

Son güncelleme: 12/11/2019

 © MÜDEK 2007-2019 - Tüm Hakları Saklıdır Zincirlidere Caddesi No. 86, Meriçoğlu Plaza Kat:1 Daire:4, Esentepe, Şişli, 34394 İstanbul, (0212) 211-0281, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net