English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

Filiz Dilek Akreditasyon Kuruluşları Bilgilendirme ve Değerlendirme Video Konferans Toplantısına Katıldı
MÜDEK-MAK Başkanı Filiz Dilek 09 Nisan 2020 tarihinde YÖKAK (Yükseköğretim Kalite Kurulu) tarafından düzenlenen, 15 akreditasyon kuruluşunun temsilcileri ile YÖKAK üyelerinin katıldığı ve video konferans şeklinde gerçekleşen Akreditasyon Kuruluşları Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısına MÜDEK'i temsilen katılmıştır.

Toplantıda,
 1. Akreditasyon kuruluşlarının izleme süreçleri kapsamında ortaya çıkan güçlü ve gelişmeye açık yönler kuruluşlara aktarılmış,
 2. Akreditasyon Kuruluşları Sistemi (AKSİS) üzerinden akredite program verilerinin girişine ve güncellenmesine ilişkin bilgilendirme yapılmış ve
 3. Akreditasyon kuruluşlarının aşağıdaki konular kapsamında görüş ve önerileri alınmıştır:
  1. Covid-19 pandemi sürecindeki akreditasyon faaliyetleri
  2. Uzaktan değerlendirme yaklaşımları
  3. Uzaktan eğitimde kalite güvencesi uygulamaları

Yeni Tip Koronavirüs - MÜDEK Kararları

MÜDEK Yönetim Kurulu 25 Mart 2020 tarihinde yaptığı toplantıda yeni Corona virüsü Covid-19 nedeniyle yurt çapında başlatılan mücadele doğrultusunda aşağıdaki önlemleri almaya karar vermiştir.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tüm dernek faaliyetlerinin ertelenmesini isteyen genelge ve Yükseköğretim Kurulunun 2019-2020 bahar yarıyılının sonuna kadar tüm yüksek öğretim kurumlarında öğrencisiz uzaktan eğitim yapılacağını açıklayan bildirileri üzerine alınan kararlar aşağıda listelenmiştir:

 1. 2019-2020 Değerlendirme Dönemi Programı:
  1. 18 Mart 2020 tarihi itibarıyla, daha önce belirlenen takvime göre Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yapılması gereken değerlendirme ziyaretleri, 2020-2021 değerlendirme döneminde yapılmak ve ilgili program akreditasyon kararları 2021 yılında verilmek üzere ertelenmiştir.
  2. 18 Mart 2020 tarihi itibarıyla, kurum onayı olduğu takdirde, yalnızca uzaktan sanal ortamda veya raporla değerlendirmeler yapılabilecektir.
  3. Bu dönemde akreditasyon değerlendirmesi yapılamayan ve akreditasyonu 30 Eylül 2020 tarihinde sona erecek programların akreditasyonu 30 Eylül 2021 tarihine kadar bir yıl uzatılacaktır.
  4. Bu dönemde akreditasyon değerlendirmesi yapılamayan ilk kez değerlendirme başvurusu yapmış olan programların akreditasyonu, yapılacak değerlendirme sonucunda programa akreditasyon verildiği takdirde, 2020 yılı yerine 2021 yılında başlatılabilecektir.
  5. 18 Mart 2020 tarihinden önce yapılan değerlendirmeler ile ilgili süreç planlandığı ve yayımlandığı gibi devam edecektir.
 2. 2020-2021 Değerlendirme Dönemi Programı:
  1. Değerlendirme başvuruları kabul edilen programların Özdeğerlendirme Raporları ve Ara Raporlarının 2020 yılı Temmuz ayı yerine 2021 Temmuz ayında alınmasına karar verilmiş, dolayısıyla bu programların değerlendirmeleriyle ilgili tüm süreç 2021-2022 dönemine ertelenmiştir.
  2. Bu dönemde akreditasyon değerlendirmesi yapılamayacak ve akreditasyonu 30 Eylül 2021 tarihinde sona erecek tüm programların akreditasyonu 30 Eylül 2022 tarihine kadar bir yıl uzatılacaktır.
  3. Bu dönemde akreditasyon değerlendirmesi yapılamayacak ilk kez değerlendirme başvurusu yapmış olan programların akreditasyonu, akreditasyon verildiği takdirde, 2021 yılı yerine 2022 yılında başlatılabilecektir.
 3. 2021-2022 Değerlendirme Dönemi Programı:
  1. Bir önceki dönemde ilk kez değerlendirme başvurusu kabul edilen programların değerlendirmesinin bu döneme ertelenmesinden dolayı, bu dönem ilk kez program değerlendirme başvurusu alınmayacaktır.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi - MÜDEK Kararları

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tüm dernek faaliyetlerinin ertelenmesini isteyen genelge üzerine MÜDEK Yönetim Kurulu 25 Mart 2020 tarihinde yaptığı toplantıda aşağıdaki kararları almıştır:

 1. Nisan ayı içinde yapılacağı ilan edilen Dernek Genel Kurulu ileri bir tarihte gerçekleştirilmek üzere ertelenmiştir.
 2. Mayıs ve Haziran aylarında yapılması planlanan eğitim çalıştayları iptal edilmiştir.

Yeni Tip Koronavirüs - MÜDEK Ofisi Geçiçi Olarak Kapandı

Yeni Tip Koronavirüse karşı ülkemizde alınmakta olan önlemlerin bir parçası olarak, MÜDEK ofisinin bir süreliğine ve ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda,

 1. Ofis ile temasa geçmek isteyen paydaşlarımızın, telefon yerine http://www.mudek.org.tr/tr/vs/ilet.shtm sayfasında bulunan e-posta adresleri üzerinden iletişim kurmaları gerektiğini,
 2. Bu süre içinde ofise gönderilen posta ve kargoların alınamayacağı için, daha önce ıslak imzalı olarak ve/veya aslı istenen belge ve yazıların taranmış olarak ve aslı daha sonra gönderilmek üzere, elektronik ortamda kopya olarak alınabileceğini ve
 3. Acil olmayan yazı ve belgelerin faks ile ofise iletilebileceğini
duyurmak istiyoruz.

Tüm paydaşlarımızın durumu anlayışla karşılayacaklarını ümit ederek sağlıklı günler dileriz.
MÜDEK Öğrenci Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı

MÜDEK öğrenci değerlendirici adaylarının eğitimine yönelik MÜDEK Öğrenci Eğitim Çalıştayı 08 Şubat 2020 (Cumartesi) günü İstanbul'da MÜDEK Merkezinde yapılmıştır. Çalıştayda çeşitli üniversitelerin farklı mühendislik programlarına kayıtlı 8 öğrenci değerlendirici adayı davetli katılımcı olarak yer almıştır.

Çalıştay sayfasına erişmek için tıklayınız. >>>>>


MÜDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri Belgesi Güncellendi

Mühendislik lisans programlarının akreditasyon değerlendirmesinde kullanmak amacıyla hazırlanmış olan MÜDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri belgesi MÜDEK Yönetim Kurulunun 25.01.2020 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararla 2.2 sürüm numarası ile güncellenmiştir.

Belgenin güncellenmiş sürümüne erişmek için tıklayınız: >>>>>

Güncellenmiş belgede sadece bazı kavramlara açıklık getirilmiş ve bir dizi yazım iyileştirmeleri yapılmıştır. Bu nedenle, Sürüm 2.2, 2020-2021 değerlendirme döneminden itibaren yürürlüğe girecek ve bu dönemde yeniden Genel Değerlendirmesi ya da ilk kez Genel Değerlendirmesi yapılacak programların değerlendirmelerinde kullanılacaktır. Programların Ara Değerlendirmelerinde ve Kanıt Göster Değerlendirmelerinde ise ilgili programın bir önceki Genel Değerlendirmesinde kullanılmış olan sürüm kullanılacaktır.
MÜDEK Genel Kurulu

Derneğimizin 2020 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan 2020 Cuma günü saat 14:00'te, aşağıdaki gündemle, Esentepe Mahallesi Zincirlidere Cad. No. 86 Meriçoğlu Plaza D.4, İstanbul adresindeki MÜDEK Ofisinde; çoğunluk sağlanamaması durumunda, 8 gün sonra, 18 Nisan 2020 Cumartesi günü ARI Teknokent, ARI 2 Binası TTGV Ofisi Seminer Salonunda, aynı saatte ve aynı gündemle yapılacaktır.

Gündem:
 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Divan heyeti seçimi
 3. Toplantı gündeminin ve değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve oylanması
 4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile 2019 yılına ait kesin bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 5. Denetim Kurulu raporunun sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 6. Yönetim Kurulunun aklanması
 7. 2020 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, tartışılması ve oylanması
 8. Dernek üyelik aidatlarının 2021 yılı için belirlenmesi
 9. 2021 ve 2022 yılları bütçe öngörülerinin sunulması
 10. Çalışma Yönetmeliğinde yapılması önerilen değişikliklerin görüşülmesi ve oylanması
 11. Dilekler
 12. Kapanış

YÖKAK Başkan Yardımcısı Sibel Aksu Yıldırım MÜDEK'i Ziyaret Etti

YÖKAK Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının izlenmesi kapsamında, MÜDEK izleme sürecini yürütmek üzere görevlendirilen YÖKAK Başkan Yardımcısı Sibel Aksu Yıldırım 16 Ocak 2020 Perşembe günü MÜDEK ofisine bir saha ziyaretinde bulunmuştur. Ziyaret sırasında MAK Başkan Yardımcısı Şebnem Baydere MÜDEK faaliyetleriyle ilgili bir sunum yapmıştır. MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı Timur Doğu , Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Müjgan Sağır ve Yönetim Kurulu Üyesi Engin Arıkan'ın da katıldığı toplantı karşılıklı görüş alışverişiyle tüm gün devam etmiştir.
2020-2021 Değerlendirme Dönemi Akreditasyon Başvuru Düzenlemeleri Belirlendi

2020-2021 değerlendirme döneminde yapılacak MÜDEK akreditasyon başvurularına ilişkin düzenleme için tıklayınız >>>>>.

DİKKAT: Son başvuru tarihi 31 Ocak 2020'dir.
Z. Serhan Başer PEMDER Akreditasyon Çalıştayına Katıldı

MÜDEK Akreditasyon Yöneticisi Z. Serhan Başer, 05-07 Aralık 2019 tarihlerinde Bartın Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Peyzaj Mimarlığı Akreditasyon Çalıştayı'na MÜDEK'i temsilen katılmış ve 06 Aralık 2019 tarihinde Öğretim Programlarının Akreditasyonunda MÜDEK Deneyimi başlıklı bir sunum yapmıştır.

Sunum için tıklayınız >>>>>
Timur Doğu 38. MDK Toplantısına Katılıyor
 
MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı Timur Doğu, 05 Aralık 2019 tarihinde Ankara'da YÖK'te yapılacak 38. MDK (Mühendislik Dekanları Konseyi) Toplantısı'na MÜDEK'i temsilen katılacaktır.


A. Bülent Özgüler ITEAC 2019 Toplantısına Katıldı

MÜDEK-MAK Önceki Başkanı A. Bülent Özgüler, 30 Kasım - 01 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen ITEAC 2019 - III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi'ne MÜDEK'i temsilen katılmış ve 30 Kasım 2019 tarihinde MÜDEK ve Akreditasyon başlıklı bir sunum yapmıştır.

Sunum için tıklayınız >>>>>
Takım Başkanları Deneyim Paylaşımı Toplantısı

MÜDEK'in 2019 yılı Takım Başkanları Deneyim Paylaşımı Toplantısı 28 takım başkanı / takım eş başkanının katılımıyla 16 Kasım 2019 tarihinde 10:00-16:00 saatleri arasında İstanbul Sabiha Gökçen Airport Hotel'de yapıldı.
Toplantıda,
 • Mühendislik Lisans Programları Değerlendirmelerindeki Uygulamalarda Güncellemeler
 • Değerlendirme Süreci, Takım Yönetimi ve Karşılaşılan Zorluklar
 • Tutarlılık Kontrolu ve Rapor Yazımı: Karşılaşılan Zorluklar
başlıklı sunumlar yapıldı, katılımcılar deneyimlerini ve önerilerini paylaştı.

MÜDEK ile Karşılıklı Tanıma Anlaşması Olan Akreditasyon Ajanslardan Alınan Akreditasyonlar Duyurusu

MÜDEK ile karşılıklı tanıma anlaşması olan akreditasyon ajanslarından alınan veya alınması düşünülen akreditasyonlar ile ilgili olarak Türkiye ve KKTC'de bulunan mühendislik fakülte ve bölüm yöneticilerine yönelik olarak bir duyuru yayımlanmıştır.

Duyuruya erişmek için tıklayınız: >>>>>
"Kanıt Göster" Kararı Uygulaması Kademeli Olarak Kaldılıyor

11.06.2018 tarihinde MÜDEK web sitesinde yayımlanmış olan ve MDK Genel Sekreterliği aracılığıyla paydaş görüşüne açılan, "MÜDEK Akreditasyon Sürecinde Kanıt Göster Kararının Kaldırılmasıyla ilgili Görüş Talebi" başlıklı Yönetim Kurulu bildirisine gelen görüşler, Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (MAK) tarafından incelenmiştir.

Gelen görüşlerin incelenmesi sonucunda MÜDEK Yönetim Kurulu, MAK önerisi doğrultusunda, 16.10.2018 tarih ve 2018-09 sayılı kararıyla "Kanıt Göster" akreditasyon kararları ve bu kararların sonucunda yapılan "Kanıt Göster" değerlendirmelerini aşağıda belirtildiği üzere zaman içinde kademeli olarak kaldırılmasına karar vermiştir.

 1. 2018-2019 dönemi için "Kanıt Göster" kararı alınmış ve değerlendirme için başvuru yapmış programların "Kanıt Göster" değerlendirme süreci devam edecektir.
 2. 2018-2019 ve 2019-2020 dönemlerinde Ara Değerlendirme sürecinde olan ve olacak programlar için 2019 ve 2020 yıllarında yapılacak değerlendirmeler sonucunda "Kanıt Göster" akreditasyon kararı verilebilecek ve bu programların 2019-2020 ve 2020-2021 dönemlerinde "Kanıt Göster" değerlendirmeleri yapılabilecektir.
 3. 2018-2019 dönemi ve sonraki dönemlerde ilk kez ve Yeniden Genel Değerlendirme sürecinde olan ve olacak programlar için, önceki dönemlerde "Kanıt Göster" kararı verilmesi gereken durumlarda "Akreditasyon Vermeme" kararı verilecek ve 2021-2022 dönemi ve sonraki dönemlerde "Kanıt Göster" değerlendirmeleri yapılmayacaktır. Bu durumda olan akreditasyonlu programların akreditasyonu, süreleri sonunda sonlanacaktır. Akreditasyonu sonlanan programlar bir sonraki dönem "Genel Değerlendirme" için tekrar başvuru yapabileceklerdir.

Yeni Değerlendirici Adayları Aranıyor

MÜDEK, mühendislik eğitim programlarının MÜDEK değerlendirme ölçütlerine göre, akreditasyon değerlendirmesini yaparak kurumların kalite iyileştirme çalışmalarında önemli rol üstlenecek, üniversitelerde veya endüstri/iş dünyasında çalışmakta olan değerlendirici adayları aramaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>>>>.
Deneyimli Program Değerlendiricilerine MÜDEK Derneği Üyeliğine Davet

Mühendislik programlarını değerlendiren MÜDEK ve benzeri ulusal ya da uluslararası kuruluşların değerlendirme takımlarında en az iki kez "değerlendirici" olarak görev yapmış olan MÜDEK gönüllülerini derneğimizin üyesi olmaya davet ediyoruz. Daha fazla bilgi için tıklayınız >>>>>.
Duyuru Arşivi

Son güncelleme: 24/04/2020

 © MÜDEK 2007-2020 - Tüm Hakları Saklıdır Zincirlidere Caddesi No. 86, Meriçoğlu Plaza Kat:1 Daire:4, Esentepe, Şişli, 34394 İstanbul, (0212) 211-0281, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net