English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

MÜDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri Belgesi Güncellendi

Mühendislik lisans programlarının akreditasyon değerlendirmesinde kullanmak amacıyla hazırlanmış olan MÜDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri belgesi MÜDEK Yönetim Kurulunun 25.01.2020 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararla 2.2 sürüm numarası ile güncellenmiştir.

Belgenin güncellenmiş sürümüne erişmek için tıklayınız: >>>>>

Güncellenmiş belgede sadece bazı kavramlara açıklık getirilmiş ve bir dizi yazım iyileştirmeleri yapılmıştır. Bu nedenle, Sürüm 2.2, 2020-2021 değerlendirme döneminden itibaren yürürlüğe girecek ve bu dönemde yeniden Genel Değerlendirmesi ya da ilk kez Genel Değerlendirmesi yapılacak programların değerlendirmelerinde kullanılacaktır. Programların Ara Değerlendirmelerinde ve Kanıt Göster Değerlendirmelerinde ise ilgili programın bir önceki Genel Değerlendirmesinde kullanılmış olan sürüm kullanılacaktır.
MÜDEK Genel Kurulu

Derneğimizin 2020 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan 2020 Cuma günü saat 14:00'te, aşağıdaki gündemle, Esentepe Mahallesi Zincirlidere Cad. No. 86 Meriçoğlu Plaza D.4, İstanbul adresindeki MÜDEK Ofisinde; çoğunluk sağlanamaması durumunda, 8 gün sonra, 18 Nisan 2020 Cumartesi günü ARI Teknokent, ARI 2 Binası TTGV Ofisi Seminer Salonunda, aynı saatte ve aynı gündemle yapılacaktır.

Gündem:
 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Divan heyeti seçimi
 3. Toplantı gündeminin ve değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve oylanması
 4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile 2019 yılına ait kesin bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 5. Denetim Kurulu raporunun sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 6. Yönetim Kurulunun aklanması
 7. 2020 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, tartışılması ve oylanması
 8. Dernek üyelik aidatlarının 2021 yılı için belirlenmesi
 9. 2021 ve 2022 yılları bütçe öngörülerinin sunulması
 10. Çalışma Yönetmeliğinde yapılması önerilen değişikliklerin görüşülmesi ve oylanması
 11. Dilekler
 12. Kapanış

YÖKAK Başkan Yardımcısı Sibel Aksu Yıldırım MÜDEK'i Ziyaret Etti

YÖKAK Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının izlenmesi kapsamında, MÜDEK izleme sürecini yürütmek üzere görevlendirilen YÖKAK Başkan Yardımcısı Sibel Aksu Yıldırım 16 Ocak 2020 Perşembe günü MÜDEK ofisine bir saha ziyaretinde bulunmuştur. Ziyaret sırasında MAK Başkan Yardımcısı Şebnem Baydere MÜDEK faaliyetleriyle ilgili bir sunum yapmıştır. MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı Timur Doğu , Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Müjgan Sağır ve Yönetim Kurulu Üyesi Engin Arıkan'ın da katıldığı toplantı karşılıklı görüş alışverişiyle tüm gün devam etmiştir.
2020-2021 Değerlendirme Dönemi Akreditasyon Başvuru Düzenlemeleri Belirlendi

2020-2021 değerlendirme döneminde yapılacak MÜDEK akreditasyon başvurularına ilişkin düzenleme için tıklayınız >>>>>.

DİKKAT: Son başvuru tarihi 31 Ocak 2020'dir.
Z. Serhan Başer PEMDER Akreditasyon Çalıştayına Katıldı

MÜDEK Akreditasyon Yöneticisi Z. Serhan Başer, 05-07 Aralık 2019 tarihlerinde Bartın Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Peyzaj Mimarlığı Akreditasyon Çalıştayı'na MÜDEK'i temsilen katılmış ve 06 Aralık 2019 tarihinde Öğretim Programlarının Akreditasyonunda MÜDEK Deneyimi başlıklı bir sunum yapmıştır.

Sunum için tıklayınız >>>>>
Timur Doğu 38. MDK Toplantısına Katılıyor
 
MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı Timur Doğu, 05 Aralık 2019 tarihinde Ankara'da YÖK'te yapılacak 38. MDK (Mühendislik Dekanları Konseyi) Toplantısı'na MÜDEK'i temsilen katılacaktır.


A. Bülent Özgüler ITEAC 2019 Toplantısına Katıldı

MÜDEK-MAK Önceki Başkanı A. Bülent Özgüler, 30 Kasım - 01 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen ITEAC 2019 - III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi'ne MÜDEK'i temsilen katılmış ve 30 Kasım 2019 tarihinde MÜDEK ve Akreditasyon başlıklı bir sunum yapmıştır.

Sunum için tıklayınız >>>>>
Takım Başkanları Deneyim Paylaşımı Toplantısı

MÜDEK'in 2019 yılı Takım Başkanları Deneyim Paylaşımı Toplantısı 28 takım başkanı / takım eş başkanının katılımıyla 16 Kasım 2019 tarihinde 10:00-16:00 saatleri arasında İstanbul Sabiha Gökçen Airport Hotel'de yapıldı.
Toplantıda,
 • Mühendislik Lisans Programları Değerlendirmelerindeki Uygulamalarda Güncellemeler
 • Değerlendirme Süreci, Takım Yönetimi ve Karşılaşılan Zorluklar
 • Tutarlılık Kontrolu ve Rapor Yazımı: Karşılaşılan Zorluklar
başlıklı sunumlar yapıldı, katılımcılar deneyimlerini ve önerilerini paylaştı.

MÜDEK ile Karşılıklı Tanıma Anlaşması Olan Akreditasyon Ajanslardan Alınan Akreditasyonlar Duyurusu

MÜDEK ile karşılıklı tanıma anlaşması olan akreditasyon ajanslarından alınan veya alınması düşünülen akreditasyonlar ile ilgili olarak Türkiye ve KKTC'de bulunan mühendislik fakülte ve bölüm yöneticilerine yönelik olarak bir duyuru yayımlanmıştır.

Duyuruya erişmek için tıklayınız: >>>>>
"Kanıt Göster" Kararı Uygulaması Kademeli Olarak Kaldılıyor

11.06.2018 tarihinde MÜDEK web sitesinde yayımlanmış olan ve MDK Genel Sekreterliği aracılığıyla paydaş görüşüne açılan, "MÜDEK Akreditasyon Sürecinde Kanıt Göster Kararının Kaldırılmasıyla ilgili Görüş Talebi" başlıklı Yönetim Kurulu bildirisine gelen görüşler, Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (MAK) tarafından incelenmiştir.

Gelen görüşlerin incelenmesi sonucunda MÜDEK Yönetim Kurulu, MAK önerisi doğrultusunda, 16.10.2018 tarih ve 2018-09 sayılı kararıyla "Kanıt Göster" akreditasyon kararları ve bu kararların sonucunda yapılan "Kanıt Göster" değerlendirmelerini aşağıda belirtildiği üzere zaman içinde kademeli olarak kaldırılmasına karar vermiştir.

 1. 2018-2019 dönemi için "Kanıt Göster" kararı alınmış ve değerlendirme için başvuru yapmış programların "Kanıt Göster" değerlendirme süreci devam edecektir.
 2. 2018-2019 ve 2019-2020 dönemlerinde Ara Değerlendirme sürecinde olan ve olacak programlar için 2019 ve 2020 yıllarında yapılacak değerlendirmeler sonucunda "Kanıt Göster" akreditasyon kararı verilebilecek ve bu programların 2019-2020 ve 2020-2021 dönemlerinde "Kanıt Göster" değerlendirmeleri yapılabilecektir.
 3. 2018-2019 dönemi ve sonraki dönemlerde ilk kez ve Yeniden Genel Değerlendirme sürecinde olan ve olacak programlar için, önceki dönemlerde "Kanıt Göster" kararı verilmesi gereken durumlarda "Akreditasyon Vermeme" kararı verilecek ve 2021-2022 dönemi ve sonraki dönemlerde "Kanıt Göster" değerlendirmeleri yapılmayacaktır. Bu durumda olan akreditasyonlu programların akreditasyonu, süreleri sonunda sonlanacaktır. Akreditasyonu sonlanan programlar bir sonraki dönem "Genel Değerlendirme" için tekrar başvuru yapabileceklerdir.

Yeni Değerlendirici Adayları Aranıyor

MÜDEK, mühendislik eğitim programlarının MÜDEK değerlendirme ölçütlerine göre, akreditasyon değerlendirmesini yaparak kurumların kalite iyileştirme çalışmalarında önemli rol üstlenecek, üniversitelerde veya endüstri/iş dünyasında çalışmakta olan değerlendirici adayları aramaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>>>>.
Deneyimli Program Değerlendiricilerine MÜDEK Derneği Üyeliğine Davet

Mühendislik programlarını değerlendiren MÜDEK ve benzeri ulusal ya da uluslararası kuruluşların değerlendirme takımlarında en az iki kez "değerlendirici" olarak görev yapmış olan MÜDEK gönüllülerini derneğimizin üyesi olmaya davet ediyoruz. Daha fazla bilgi için tıklayınız >>>>>.
Duyuru Arşivi

Son güncelleme: 14/02/2020

 © MÜDEK 2007-2020 - Tüm Hakları Saklıdır Zincirlidere Caddesi No. 86, Meriçoğlu Plaza Kat:1 Daire:4, Esentepe, Şişli, 34394 İstanbul, (0212) 211-0281, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net