English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.  
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı

MÜDEK değerlendirici adaylarının eğitimine yönelik MÜDEK Eğitim Çalıştayı 17-18 Ocak 2015 (Cumartesi-Pazar) günleri Ankara'da yapılmıştır. Çalıştayda çeşitli kurum ve kuruluşlardan ve farklı mühendislik disiplinlerinden 20 değerlendirici adayı davetli katılımcı olarak yer almıştır. Çalıştay sayfası için tıklayınız. >>>>>MÜDEK Genel Kurulu

Derneğimizin 2015 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Mart 2015 Cumartesi günü saat 14:00'de, İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, ARI Teknokent ARI 2 Binası A Blok Dr. Akın Çakmakçı Salonunda aşağıda verilen gündem ile yapılacaktır. Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı bir hafta sonra 21 Mart 2015 Cumartesi günü aynı saatte, aynı yerde ve aynı gündemle yapılacaktır.

Gündem:
 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Divan heyeti seçimi
 3. Toplantı gündeminin ve değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve oylanması
 4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile 2014 yılına ait kesin bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 5. Denetim Kurulu raporunun sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 6. Yönetim Kurulunun aklanması
 7. 2015 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, tartışılması ve oylanması
 8. 2016 ve 2017 yılları bütçe öngörülerinin sunulması
 9. Dernek üyelik aidatlarının 2015 yılı için belirlenmesi
 10. MÜDEK Tüzüğünde yapılması önerilen değişikliğin görüşülmesi ve oylanması
 11. Çalışma Yönetmeliği'nde yapılması önerilen değişikliğin görüşülmesi ve oylanması
 12. Yönetim Kurulu için 5 asıl ve 5 yedek üye seçilmesi
 13. Denetim Kurulu için 3 asıl ve 3 yedek üye seçilmesi
 14. Dilekler
 15. Kapanış

2015-2016 Dönemi MAK Üyeleri Göreve Başladı

MÜDEK MAK (Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu)'ın aşağıda verilen 2015-2016 dönemi üyeleri 2 yıllık görevlerine 01.01.2015 itibariyle başlamıştır.
 • Orhan B. Alankuş, (Başkan), Prof. Dr., Sanayi Temsilcisi
 • Timur Doğu, (Önceki Başkan), Prof. Dr., Üniversite Temsilcisi
 • A. Bülent Özgüler, (Başkan Yardımcısı), Prof. Dr., Üniversite Temsilcisi
 • Şebnem Baydere, (Üye), Prof. Dr., Üniversite Temsilcisi
 • Filiz B. Dilek, (Üye), Prof. Dr., Üniversite Temsilcisi
 • Müfit Gülgeç, (Üye), Prof. Dr., TMMOB Temsilcisi
 • M. Necat Özgür, (Üye), Sanayi Temsilcisi
 • Aykut Alp Yılmaz, (Üye) KalDer Temsilcisi
2007 yılından beri MAK üyesi, MAK Başkan Yardımcısı, MAK Başkanı ve Önceki MAK Başkanı olarak görev yapan Ahmet Aran'ın ve 2009 yılından beri 3 dönem MAK üyesi olarak görev yapan Ayşegül Tanık'ın MAK'daki görevleri 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle sona ermiştir. Kendilerine verdikleri çok kıymetli hizmetlerden dolayı teşekkür eder, yeni MAK takımına verimli ve başarılı bir çalışma dönemi dileriz.
2015-2016 Değerlendirme Dönemi Akreditasyon Başvuru Düzenlemeleri Belirlendi

2015-2016 değerlendirme döneminde yapılacak MÜDEK akreditasyon başvurularına ilişkin düzenleme için tıklayınız >>>>>. DİKKAT: Son başvuru tarihi 02 Şubat 2015'dir.
MÜDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri Yenilendi

MÜDEK Yönetim Kurulu, 23.12.2014 tarihli toplantısında Ölçütler Komitesi tarafından sunulan MÜDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri belgesiyle ilgili değişiklikleri kabul etmiş ve yenilenmiş belge sürüm 2.1 olarak yayımlanmıştır.

2015-2016 değerlendirme döneminde genel değerlendirmesi yapılacak programlara 23.12.2014 tarihli bu yenilenmiş sürüm ile 26.12.2008 tarihli sürüm 2.0.0 arasında seçme hakkı tanınmıştır. Ancak, 2016-2017 değerlendirme döneminden itibaren tüm genel değerlendirmeler yenilenmiş sürüm kullanılarak yapılacaktır.

2015-2016 değerlendirme dönemindeki tüm ara değerlendirmeler 26.12.2008 tarihli sürüm 2.0.0 kullanılarak yapılacaktır.

Belgenin yeni sürümüyle bir önceki sürümü arasındaki başlıca farklar aşağıda sıralanmıştır:
 • Tanımlar bölümünde, "karmaşık problem" kavramına açıklık getirilmiş, "Mühendislik Tasarımında Gerçekçi Kısıtlar ve Koşullar" tanımlar kapsamına alınmıştır.
 • Ölçüt 2. Program Eğitim Amaçları ölçütünün 2.1 numaralı alt ölçütü sadeleştirilmiş ve bu alt ölçütün içinde gömülü olan "Program eğitim amaçlarının MÜDEK tanımına uyması gerektiği" 2.2 numaralı alt ölçüte açık bir madde olarak eklenmiştir.
 • MÜDEK'in imzacısı olduğu Washington Accord tarafından tanımlanmış olan "mezun nitelikleri"ne uyum göstermek amacıyla, "Karmaşık problem" kavramı Ölçüt 3. Program Çıktıları ölçütünün 3.1 numaralı alt ölçütündeki (i), (iv) ve (v) numaralı maddeler kapsamına alınmış, ayrıca (vii), (ix) ve (x) numaralı maddelere yeni bazı boyutlar eklenmiştir.
 • Ölçüt 10. Disipline Özgü Ölçütlere
  • 23.07.2012 tarihinde ayrı bir belge olarak kabul edilmiş olan "Orman ve Orman Endüstri Mühendisliği" ölçütleri dahil edilmiş,
  • 2014 yılı içinde yoğun paydaş katılımı ile geliştirilen "Enerji Sistemleri Mühendisliği", "Mekatronik Mühendisliği" ve "Otomotiv Mühendisliği" ölçütleri eklenmiş,
  • "Gıda Mühendisliği" ölçütü bir süredir paydaşlardan gelmekte olan öneriler doğrultusunda gözden geçirilerek yenilenmiştir.
 • Belgenin çeşitli yerlerinde açık ve kolay anlaşılabilirliği sağlamak amacıyla bir dizi yazım iyileştirmeleri yapılmıştır.

2015-2016 Değerlendirme Dönemi Akreditasyon Bedelleri

2015-2016 döneminde değerlendirilecek programlar için belirlenen yeni akreditasyon bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Değerlendirme Türü Normal Öğretim İkinci Öğretim
Genel Değerlendirme(1) 9.750 TL + KDV 6.900 TL + KDV
Ziyaretle Ara Değerlendirme(2) 6.900 TL + KDV 6.900 TL + KDV
Raporla Ara Değerlendirme(2) 5.050 TL + KDV 5.050 TL + KDV
Ziyaretle Kanıt Göster(3) 6.900 TL + KDV 6.900 TL + KDV
Raporla Kanıt Göster(3) 5.050 TL + KDV 5.050 TL + KDV
(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
(2) Daha önce yapılan genel değerlendirmesi sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi
(3) Daha önce yapılan ara veya genel değerlendirmesi sonucunda bir yıl süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi

2014 Yılı Akreditasyon Listesi

MÜDEK tarafından 2014 yılı itibariyle akredite edilmiş programların listesi 01 Temmuz 2014 tarihinde güncellenerek yayımlandı.

Deneyimli Program Değerlendiricilerine MÜDEK Derneği Üyeliğine Davet

Mühendislik programlarını değerlendiren MÜDEK ve benzeri ulusal ya da uluslararası kuruluşların değerlendirme takımlarında en az iki kez "değerlendirici" olarak görev yapmış olan MÜDEK gönüllülerini derneğimizin üyesi olmaya davet ediyoruz. Daha fazla bilgi için tıklayınız >>>>>.
Yeni Değerlendirici Adayları Aranıyor

MÜDEK, mühendislik eğitim programlarının MÜDEK değerlendirme ölçütlerine göre, akreditasyon değerlendirmesini yaparak kurumların kalite iyileştirme çalışmalarında önemli rol üstlenecek, üniversitelerde veya endüstri/iş dünyasında çalışmakta olan değerlendirici adayları aramaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>>>>.
Duyuru Arşivi

Son güncelleme: 18/01/2015

 © MÜDEK 2007-2015 - Tüm Hakları Saklıdır Zincirlidere Caddesi No. 86, Meriçoğlu Plaza Kat:1 Daire:4, Esentepe, Şişli, 34394 İstanbul, (0212) 211-0281, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net