English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.  
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

A. Bülent Özgüler ve Yavuz Erçil IEA - Washington Accord Toplantısına Katılıyor

MÜDEK-MAK Başkan Yardımcısı A. Bülent Özgüler ve MÜDEK Genel Sekreteri Yavuz Erçil Washington Accord kapsamında Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde 30 Mayıs - 03 Haziran 2016 tarihlerinde yapılacak IEA (International Engineering Alliance) Meeting adlı toplantıya MÜDEK temsilcileri olarak katılacaklardır.


A. Bülent Özgüler, Engin Arıkan ve Yavuz Erçil 32. MDK Toplantısına Katılıyor

MÜDEK-MAK Başkan Yardımcısı A. Bülent Özgüler, MÜDEK Yönetim Kurulu Üyesi Engin Arıkan ve MÜDEK Genel Sekreteri Yavuz Erçil, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin ev sahipliğinde 20-21 Mayıs 2016 tarihlerinde Isparta'da yapılacak 32. MDK (Mühendislik Dekanları Konseyi) Toplantısı'na MÜDEK'i temsilen katılacaktır.

Ülkü Yetiş Yüksek Öğretimde Bağımsız Dış Değerlendirme Ajansları Toplantısına ve I. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresinde Katıldı

MÜDEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ülkü Yetiş, ECZAKDER (Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından Hacettepe Üniversitesi'nde
  • 08 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen Yüksek Öğretimde Bağımsız Dış Değerlendirme Ajansları 2. Toplantısına ve
  • 09-10 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen I. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresine
MÜDEK'i temsilen katılmış ve kongrede düzenlenen bir panelde panelist olarak yer almıştır.
A. Bülent Özgüler FEIIC-EQAPS Workshop'a Konuşmacı Olarak Katıldı

MÜDEK-MAK Başkan Yardımcısı A. Bülent Özgüler 08-09 Mayıs 2016 tarihlerinde Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen FEIIC (Federation of Engineering Institutions in Islamic Countries) - EQAPS (Engineering Qualification, Accreditation & Professional Systems) Workshop'a davetli konuşmacı olarak katılmış ve MÜDEK'i temsilen bir sunum yapmıştır.

Kurumlar İçin MÜDEK Eğitim Çalıştayı Ankara'da Yapıldı

MÜDEK değerlendirmesine başvurmayı ya da MÜDEK ölçütlerine göre programlarında iyileştirme yapmayı planlayan mühendislik lisans programlarının sorumlularına yönelik 2016 yılındaki ilk MÜDEK Eğitim Çalıştayı 30 Nisan 2016 (Cumartesi) günü Ankara'da 13 üniversiteden 30 katılımcıyla yapılmıştır.

Çalıştay sayfasına erişmek için tıklayınız >>>>>
MÜDEK Tüzüğü ve Çalışma Yönetmeliği Güncellendi

MÜDEK Genel Kurulunun 16.04.2016 tarihli toplantısında olarak güncellenmiş ve yayımlanmıştır.
Kurumlar İçin MÜDEK Eğitim Çalıştayı - Ankara

MÜDEK değerlendirmesine başvurmayı ya da MÜDEK ölçütlerine göre programlarında iyileştirme yapmayı planlayan mühendislik lisans programlarının sorumlularına yönelik 2016 yılındaki üçüncü MÜDEK Eğitim Çalıştayı 28 Mayıs 2016 (Cumartesi) günü Ankara'da yapılacaktır. Çalıştay başvurularının ön kayıtları ekteki çalıştay duyurusundaki bilgilerle birlikte en geç 10 Mayıs 2016 (Salı) gününe kadar calistay@mudek.org.tr adresine e-posta ile yapılmalıdır. Katılımcılar ön kayıt başvuru sırasına göre belirlenecektir.
MÜDEK Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi Güncellendi

MÜDEK Yönetim Kurulunun 28.04.2016 tarihli toplantısında MÜDEK Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi sürüm 2.1 olarak güncellenmiş ve yayımlanmıştır.


Yeni MÜDEK Üyesi
 
2011 yılından beri MAK'da TMMOB Temsilcisi olarak görev yapmakta olan Müfit Gülgeç'in MÜDEK üyelik başvurusu MÜDEK Yönetim Kurulunun 26 Mart 2016 tarihli toplantısında görüşülmüş ve kendisi derneğimizin üyeliğine kabul edilmiştir. MÜDEK'e katkılarını "MÜDEK üyesi" olarak da devam ettirecek olan Müfit Gülgeç'e hoş geldiniz diyoruz.
MÜDEK Öğrenci Değerlendirici Raporu Belgesi Yayımlandı
 
MÜDEK Yönetim Kurulunun 17.02.2016 tarihli toplantısında MÜDEK Öğrenci Değerlendirici Raporu belgesi sürüm 1.0 olarak kabul edilmiş ve yayımlanmıştır.


MÜDEK Öğrenci Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı

MÜDEK öğrenci değerlendirici adaylarının eğitimine yönelik MÜDEK Öğrenci Eğitim Çalıştayı 30 Ocak 2016 (Cumartesi) günü İstanbul'da MÜDEK Merkezinde yapılmıştır. Çalıştayda çeşitli üniversitelerin farklı mühendislik programlarına kayıtlı 6 öğrenci değerlendirici adayı davetli katılımcı olarak yer almıştır. Çalıştay sayfası için tıklayınız >>>>>
Yeni Değerlendirici Adayları Aranıyor

MÜDEK, mühendislik eğitim programlarının MÜDEK değerlendirme ölçütlerine göre, akreditasyon değerlendirmesini yaparak kurumların kalite iyileştirme çalışmalarında önemli rol üstlenecek, üniversitelerde veya endüstri/iş dünyasında çalışmakta olan değerlendirici adayları aramaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>>>>.
Yeni MÜDEK Üyeleri

MÜDEK gönüllüsü olarak hizmet vermekte olan Ayşen Erdinçler, Necati Aras ve Cüneyt Güzeliş'in MÜDEK üyelik başvuruları MÜDEK Yönetim Kurulunun 09 Ocak 2016 tarihli toplantısında görüşülmüş ve bu arkadaşlarımız derneğimizin üyeliğine kabul edilmişlerdir. MÜDEK'e katkılarını "MÜDEK üyesi" olarak devam ettirecek olan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz.
2016-2017 Değerlendirme Dönemi Akreditasyon Başvuru Düzenlemeleri Belirlendi

2016-2017 değerlendirme döneminde yapılacak MÜDEK akreditasyon başvurularına ilişkin düzenleme için tıklayınız >>>>>.
2016-2017 Değerlendirme Dönemi Akreditasyon Bedelleri

2016-2017 döneminde değerlendirilecek programlar için akreditasyon değerlendirme bedelleri MÜDEK Finans Komitesinin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulunun 05.11.2015 tarih ve 2015-11 sayılı kararları ile belirlenmiştir. Belirlenen yeni bedeller aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Değerlendirme Türü Normal Öğretim İkinci Öğretim
Genel Değerlendirme(1) 10.725 TL + KDV 7.590 TL + KDV
Ziyaretle Ara Değerlendirme(2) 7.590 TL + KDV 7.590 TL + KDV
Raporla Ara Değerlendirme(2) 5.555 TL + KDV 5.555 TL + KDV
Ziyaretle Kanıt Göster(3) 7.590 TL + KDV 7.590 TL + KDV
Raporla Kanıt Göster(3) 5.555 TL + KDV 5.555 TL + KDV
(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
(2) Daha önce yapılan genel değerlendirmesi sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi
(3) Daha önce yapılan ara veya genel değerlendirmesi sonucunda bir yıl süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi

2015 Yılı Akreditasyon Listesi

MÜDEK tarafından 2015 yılı itibariyle akredite edilmiş programların listesi 01 Temmuz 2015 tarihinde güncellenerek yayımlandı.


Deneyimli Program Değerlendiricilerine MÜDEK Derneği Üyeliğine Davet

Mühendislik programlarını değerlendiren MÜDEK ve benzeri ulusal ya da uluslararası kuruluşların değerlendirme takımlarında en az iki kez "değerlendirici" olarak görev yapmış olan MÜDEK gönüllülerini derneğimizin üyesi olmaya davet ediyoruz. Daha fazla bilgi için tıklayınız >>>>>.
Duyuru Arşivi

Son güncelleme: 20/05/2016

 © MÜDEK 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır Zincirlidere Caddesi No. 86, Meriçoğlu Plaza Kat:1 Daire:4, Esentepe, Şişli, 34394 İstanbul, (0212) 211-0281, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net