English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

DUYURULAR

English

2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007


Sürekli İyileştirme Komitesi Yönergesi Yayımlandı ve Kalite Politikası Belgesi Güncellendi (Yayım tarihi: 24.12.2018)

MÜDEK Yönetim Kurulunun 24.12.2018 tarihli toplantısında
 • MÜDEK Sürekli İyileştirme Komitesi Yönergesi sürüm 1.0 kabul edilmiş ve
 • MÜDEK Kalite Politikası belgesi sürüm 1.1 güncellenerek
yayımlanmıştır.
2019-2020 Değerlendirme Dönemi Akreditasyon Başvuru Düzenlemeleri Belirlendi (Yayım Tarihi: 19.12.2018)

2019-2020 değerlendirme döneminde yapılacak MÜDEK akreditasyon başvurularına ilişkin düzenleme için tıklayınız >>>>>. DİKKAT: Son başvuru tarihi 31 Ocak 2019'dur.
2019-2020 Değerlendirme Dönemi Akreditasyon Değerlendirme Bedelleri (Yayım tarihi: 23.11.2018)

2019-2020 döneminde değerlendirilecek programlar için akreditasyon değerlendirme bedelleri Yönetim Kurulunun 20.11.2018 tarih ve 2018-10 sayılı kararı ile belirlenmiştir. Belirlenen yeni bedeller aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Değerlendirme Türü Normal Öğretim İkinci Öğretim
Genel Değerlendirme(1) 15.200 TL + KDV 10.700 TL + KDV
Ziyaretle Ara Değerlendirme(2) 10.700 TL + KDV 10.700 TL + KDV
Raporla Ara Değerlendirme(2) 7.800 TL + KDV 7.800 TL + KDV
Ziyaretle Kanıt Göster(3) 10.700 TL + KDV 10.700 TL + KDV
Raporla Kanıt Göster(3) 7.800 TL + KDV 7.800 TL + KDV
(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
(2) Daha önce yapılan genel değerlendirmesi sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi
(3) Daha önce yapılan ara veya genel değerlendirmesi sonucunda bir yıl süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi

Yavuz Erçil ve Serhan Başer 36. MDK Toplantısına Katılıyor (Yayım tarihi: 23.11.2018)

MÜDEK Genel Sekreteri M. Yavuz Erçil ve Akreditasyon Yöneticisi Z. Serhan Başer 20 Kasım - 01 Aralık 2018 tarihlerinde İskenderun Teknik Üniversitesi'nde yapılacak 36. MDK (Mühendislik Dekanları Konseyi) Toplantısına MÜDEK'i temsilen katılacak ve 30 Kasım 2018 tarihinde tarihinde MÜDEK ve Program Değerlendirmesi ile İlgili Tespitler ve Gelişmeler başlıklı bir sunum yapacaklardır. Sunuma erişmek için tıklayınız >>>>>
Yavuz Erçil Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Yükseköğretimde Karşılıklı Tanınma Toplantısına Katıldı (Yayım tarihi: 18.11.2018)  

MÜDEK Genel Sekreteri M. Yavuz Erçil Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 12 Kasım 2018 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Üye Ülkeler Arasında Yükseköğretimde Sürdürülebilir Kalite için Karşılıklı Tanımaya Yönelik Bilgi Ağını Geliştirme amaçlı çalıştaya MÜDEK'i temsilen katılmıştır. Çalıştaya, YÖK ve Yükseköğretim Kalite Kurulu yetkilileri dışında, davet edilen diğer akreditasyon kuruluşlarının temsilcileri ve üniversite temsilcileri de katılmıştır.
"Kanıt Göster" Kararı Uygulaması Kademeli Olarak Kaldılıyor (Yayım tarihi: 25.10.2018)

11.06.2018 tarihinde MÜDEK web sitesinde yayımlanmış olan ve MDK Genel Sekreterliği aracılığıyla paydaş görüşüne açılan, "MÜDEK Akreditasyon Sürecinde Kanıt Göster Kararının Kaldırılmasıyla ilgili Görüş Talebi" başlıklı Yönetim Kurulu bildirisine gelen görüşler, Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (MAK) tarafından incelenmiştir.

Gelen görüşlerin incelenmesi sonucunda MÜDEK Yönetim Kurulu, MAK önerisi doğrultusunda, 16.10.2018 tarih ve 2018-09 sayılı kararıyla "Kanıt Göster" akreditasyon kararları ve bu kararların sonucunda yapılan "Kanıt Göster" değerlendirmelerini aşağıda belirtildiği üzere zaman içinde kademeli olarak kaldırılmasına karar vermiştir.

 1. 2018-2019 dönemi için "Kanıt Göster" kararı alınmış ve değerlendirme için başvuru yapmış programların "Kanıt Göster" değerlendirme süreci devam edecektir.
 2. 2018-2019 ve 2019-2020 dönemlerinde Ara Değerlendirme sürecinde olan ve olacak programlar için 2019 ve 2020 yıllarında yapılacak değerlendirmeler sonucunda "Kanıt Göster" akreditasyon kararı verilebilecek ve bu programların 2019-2020 ve 2020-2021 dönemlerinde "Kanıt Göster" değerlendirmeleri yapılabilecektir.
 3. 2018-2019 dönemi ve sonraki dönemlerde ilk kez ve Yeniden Genel Değerlendirme sürecinde olan ve olacak programlar için, önceki dönemlerde "Kanıt Göster" kararı verilmesi gereken durumlarda "Akreditasyon Vermeme" kararı verilecek ve 2021-2022 dönemi ve sonraki dönemlerde "Kanıt Göster" değerlendirmeleri yapılmayacaktır. Bu durumda olan akreditasyonlu programların akreditasyonu, süreleri sonunda sonlanacaktır. Akreditasyonu sonlanan programlar bir sonraki dönem "Genel Değerlendirme" için tekrar başvuru yapabileceklerdir.

Yavuz Erçil ve Serhan Başer 11. TDK Toplantısına Katılıyor (Yayım tarihi: 25.10.2018)  

MÜDEK Genel Sekreteri M. Yavuz Erçil ve MÜDEK Akreditasyon Yöneticisi Serhan Başer 25-37 Ekim 2018 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi'nde yapılacak 11. TDK (Teknoloji Fakülteleri Dekanlar Konseyi) toplantısına MÜDEK'i temsilen katılacaktır. Toplantıda M. Yavuz Erçil MÜDEK ve Değerlendirme Ölçütleri konulu bir sunum yapacaktır. Sunuma erişmek için tıklayınız >>>>>
Timur Doğu ENAEE Genel Kurul Toplantısına Katılıyor (Yayım tarihi: 25.10.2018)

MÜDEK Danışma Kurulu üyesi Timur Doğu MÜDEK'in üyesi olduğu Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) adlı kuruluşun 22 Kasım 2018 tarihinde Portekiz'in Lizbon kentinde yapılacak Genel Kurul toplantısına MÜDEK temsilcisi olarak katılacaktır.
MÜDEK Öğrenci Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı (Yayım tarihi: 24.10.2018)

MÜDEK öğrenci değerlendirici adaylarının eğitimine yönelik MÜDEK Öğrenci Eğitim Çalıştayı 20 Ekim 2018 (Cumartesi) günü İstanbul'da MÜDEK Merkezinde yapılmıştır. Çalıştayda çeşitli üniversitelerin farklı mühendislik programlarına kayıtlı 12 öğrenci değerlendirici adayı davetli katılımcı olarak yer almıştır.

Çalıştay sayfasına erişmek için tıklayınız. >>>>>
Filiz B. Dilek Atılım Üniversitesi Sertifika Törenine Katıldı (Yayım tarihi: 24.10.2018)

MÜDEK-MAK Başkan Yardımcısı Filiz B. Dilek 19 Ekim 2018 tarihinde Atılım Üniversitesi'nde düzenlenen törende MÜDEK akreditasyonu alan programlara sertifikalarını takdim etti ve MÜDEK adına bir sunum yaptı. Sunuma erişmek için tıklayınız >>>>>


MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı (Yayım tarihi: 20.10.2018)

MÜDEK değerlendirici adaylarının eğitimine yönelik MÜDEK Eğitim Çalıştayı 13-14 Ekim 2018 (Cumartesi-Pazar) günlerinde Ankara'da yapılmıştır. Çalıştayda çeşitli üniversitelerden ve farklı mühendislik disiplinlerinden 16 değerlendirici adayı ve deneyimli değerlendirici davetli olarak yer almıştır.

Çalıştay sayfasına erişmek için tıklayınız. >>>>>
Eğitim Komitesi Yenilendi (Yayım tarihi: 03.09.2018)

MÜDEK Yönetim Kurulu'nun 28.07.2018 tarih ve 2018-07 sayılı toplantısında 01.07.2018-30.06.2020 tarihleri arasında görev yapacak Eğitim Komitesinin şeklinde oluşmasına karar verilmiştir.
Sürekli İyileştirme Komitesi Yenilendi (Yayım tarihi: 03.09.2018)

MÜDEK Yönetim Kurulu'nun 28.07.2018 tarih ve 2018-07 sayılı toplantısında 01.07.2018-30.06.2020 tarihleri arasında görev yapacak Sürekli İyileştirme Komitesinin şeklinde oluşmasına karar verilmiştir.
2018 Yılı Akreditasyon Listesi (Yayım tarihi: 01.07.2018)

MÜDEK tarafından 2018 yılı itibariyle akredite edilmiş programların listesi 01 Temmuz 2018 tarihinde güncellenerek yayımlandı.

MAK'ın 2018 Yılı Akreditasyon Karar Toplantısı Yapıldı (Yayım tarihi: 30.06.2018)

2018 yılı akreditasyon kararlarının alındığı MAK toplantısı 30.06.2018 tarihinde yapıldı. Toplantıda 2017-2018 döneminde değerlendirilmiş olan toplam 101 mühendislik programından 13 program için tam süreli akreditasyon, 40 program için sonraki genel değerlendirmeye kadar akreditasyon sürelerini uzatma, 43 program için ara değerlendirme koşulu ile akreditasyon kararı, 5 program için akreditasyon vermeme kararı alındı.

Toplantıya, MÜDEK'in akredite ettiği programlara EUR-ACE (Bachelor) Etiketi (EUR-ACE (Bachelor) Label) verme yetki belgesinin 5 yılda bir yapılan yenilenmesi kapsamında, ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) temsilcisi Sergei Gerasimov (AEER) da gözlemci olarak katıldı.
MÜDEK Akreditasyon Yöneticisi Göreve Başladı (Yayım tarihi: 18.06.2018)

MÜDEK Yönetim Kurulu tarafından yeni oluşturulan MÜDEK Akreditasyon Yöneticisi pozisyonuna 18.06.2018 tarihi itibariyle Z. Serhan Başer atanmıştır. Kendisi MÜDEK akreditasyon ve değerlendirme çalışmaları organizasyonu ve yürütülmesinden sorumlu olacaktır. Z. Serhan Başer'e hoşgeldiniz diyor ve MÜDEK'te başarılı ve verimli bir iş yaşamı diliyoruz. Kendisine MÜDEK ofis telefonundan veya baser@mudek.org.tr e-posta adresinden ulaşılabilecektir.
"Kanıt Göster" Kararının Kaldırılmasına Yönelik Paydaş Görüşleri Çağrısı (Yayım tarihi: 11.06.2018)

MÜDEK akreditasyon değerlendirmelerinde, 2018-2019 değerlendirme döneminde yapılacak Genel Değerlendirme ve Yeniden Genel Değerlendirme başvurulardan geçerli olmak üzere, Ziyaretle Kanıt Göster ve Raporla Kanıt Göster kararlarının kaldırılarak bu kararların verilmesine yol açan koşullarda Akreditasyon Vermeme kararının verilmesi hedeflenmektedir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi, değişiklik gerekçesi ve uygulama takvimini içeren MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yıldırım'ın paydaşlara çağrı yazısı için tıklayınız >>>>>

Dikkat: Gerekçeli görüş ve önerinizi, ad, soyad, ünvan ve kurum bilginizle birlikte en geç 30 Eylül 2018 tarihine kadar mak@mudek.org.tr adresine "Kanıt Göster" konulu bir e-posta ile gönderebilirsiniz.
Bülent Özgüler ve Bülent Platin Ulusal Kalite Kuruluşları Toplantısına Katıldı (Yayım tarihi: 06.06.2018)

MÜDEK-MAK Başkanı A. Bülent Özgüler ve MÜDEK Danışma Kurulu üyesi Bülent E. Platin 06 Haziran 2018 tarihinde Yükseköğretim Kalite Kurulunda 12 ulusal akreditasyon kuruluşunun temsilcilerinin katıldığı toplantıya MÜDEK'i temsilen katıldı. Gündemi,
 1. Kurumsal dış değerlendirme programı ile program akreditasyonu çalışmalarının ilişkilendirilmesi,
 2. Çıktı odaklı akreditasyon sürecinde yükseköğretim kurumlarından beklenen kanıtlar,
 3. "Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine İlişkin Yönerge"nin güncellenmesi kapsamında akreditasyon kuruluşlarının önerileri
olan toplantıda 2. gündem maddesiyle ilgili bir MÜDEK sunumu yapıldı. Sunum için tıklayınız  >>>>> İlgili YÖKAK duyurusu için tıklayınız >>>>>
MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı (Yayım tarihi: 01.06.2018)

MÜDEK değerlendirici adaylarının eğitimine yönelik MÜDEK Eğitim Çalıştayı 26-27 Mayıs 2018 (Cumartesi-Pazar) günlerinde İstanbul'da yapılmıştır. Çalıştayda çeşitli kurum ve kuruluşlardan ve farklı mühendislik disiplinlerinden 20 değerlendirici adayı davetli olarak yer almıştır.

Çalıştay sayfasına erişmek için tıklayınız. >>>>>
MÜDEK Kurum Temsilcileri Eğitim Çalıştayı (Yayım tarihi: 23.05.2018)

MÜDEK akreditasyonuna başvurmayı ve/veya MÜDEK ölçütlerine göre programlarında iyileştirme yapmayı planlayan mühendislik lisans programlarının yönetici ve öğretim kadrosunu bilgilendirmeye yönelik 2018 yılındaki ikinci MÜDEK Eğitim Çalıştayı 12 Mayıs 2018 (Cumartesi) günü İstanbul'da yapılmıştır. Çalıştayda çeşitli üniversitelerden ve farklı mühendislik disiplinlerinden 25 katılımcı yer almıştır. Çalıştay sayfasına erişmek için tıklayınız. >>>>>
Yeni MÜDEK Üyesi (Yayım tarihi: 23.05.2018)

MÜDEK gönüllüsü olarak hizmet vermekte olan Ali Berktay'ın MÜDEK üyelik başvurusu MÜDEK Yönetim Kurulunun 28 Nisan 2018 tarihli toplantısında görüşülmüş ve bu arkadaşımız derneğimizin üyeliğine kabul edilmiştir. MÜDEK'e katkılarını "MÜDEK üyesi" olarak devam ettirecek olan arkadaşımıza hoş geldiniz diyoruz.
Bülent Özgüler ve Yavuz Erçil 35. MDK Toplantısına Katılıyor (Yayım tarihi: 23.04.2018)

MÜDEK-MAK Başkanı A. Bülent Özgüler ve MÜDEK Genel Sekreteri M. Yavuz Erçil 11-12 Mayıs 2018 tarihlerinde Bayburt Üniversitesi'nde yapılacak 35. MDK (Mühendislik Dekanları Konseyi) Toplantısına MÜDEK'i temsilen katılacaktır. Toplantıda A. Bülent Özgüler 12 Mayıs 2018 tarihinde bir MÜDEK sunumu yapacaktır. Sunum için tıklayınız >>>>>
Birgül Tantekin-Ersolmaz'ın MÜDEK ile İlgili Yazısı İTÜ Vakfı Dergisinde Yayımlandı (Yayım Tarihi: 22.04.2018)

İTÜ Vakfı Dergisi'nin ana teması Yükseköğretimde Kalite olan Ocak-Şubat 2018 tarihli 79. sayısında MÜDEK Danışma Kurulu üyesi Birgül Tantekin-Ersolmaz'ın MÜDEK: Yükseköğretimde İlk Ulusal Akreditasyon Kuruluşu başlıklı yazısı yayımlandı. Yazı metnine ulaşmak için tıklayınız >>>>>
MÜDEK Kurum Temsilcileri Eğitim Çalıştayı (Yayım tarihi: 22.04.2018)

MÜDEK akreditasyonuna başvurmayı ve/veya MÜDEK ölçütlerine göre programlarında iyileştirme yapmayı planlayan mühendislik lisans programlarının yönetici ve öğretim kadrosunu bilgilendirmeye yönelik 2018 yılındaki ilk MÜDEK Eğitim Çalıştayı 21 Nisan 2018 (Cumartesi) günü Ankara'da yapılmıştır. Çalıştayda çeşitli üniversitelerden ve farklı mühendislik disiplinlerinden 28 katılımcı yer almıştır. Çalıştay sayfasına erişmek için tıklayınız. >>>>>
MÜDEK Kurum Temsilcileri Eğitim Çalıştayı (Yayım tarihi: 03.04.2018)

MÜDEK değerlendirmesine başvurmayı ya da MÜDEK ölçütlerine göre programlarında iyileştirmeler yapmayı planlayan mühendislik lisans programlarının sorumlularına yönelik olarak, 2018 yılındaki ikinci MÜDEK Eğitim Çalıştayı 12 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

Katılımcı sayısının sınırlandırılma zorunluğundan dolayı, bu çalıştay için en geç 20 Nisan 2018 Cumartesi gününe kadar ön kayıt yaptırılması gerekmektedir. Çalıştay katılımcılarının ön kayıt yapan akademik personelin idari görevi ve başvuru sırasına göre belirleneceğini dikkatinize sunarız.

Ön kayıt dahil tüm çalıştay bilgilerine çalıştay duyurusundan erişmek için tıklayınız: >>>>>
Ramazan Yıldırım Türkiye'de Akademik Kalite Değerlendirmeleri ve Akreditasyon Çalıştayına Katılıyor (Yayım tarihi: 23.02.2018)

MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yıldırım 02 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen Türkiye'de Akademik Kalite Değerlendirmeleri ve Akreditasyon Çalıştayı'na katılacak ve Akreditasyon Süreçleri ve Uluslararası Tanınırlık başlıklı bir sunum yapacaktır.
ENAEE Heyeti MÜDEK�i Ziyaret Etti ve Gözlemci Olarak MÜDEK Kurum Ziyaretlerine Katıldı (Yayım tarihi: 23.03.2018)

MÜDEK'in akredite ettiği programlara EUR-ACE (Bachelor) Etiketi (EUR-ACE (Bachelor) Label) verme yetki belgesinin 5 yılda bir yapılan yenilenmesi kapsamında, Giuliano Augusti (QUACING, İtalya), Bohdan Macukow (KAUT, Polonya), Jean-Claude Arditti (CTI, Fransa) ve Sergei Gerasimov (AEER, Rusya) dan oluşan 4 kişilik bir ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) heyeti 11-16 Mart 2018 tarihlerinde MÜDEK'i ziyaret etmiş ve bu ziyaret kapsamında, MÜDEK'in yaptığı iki ayrı kurum ziyaretinde değerlendirme takımında "gözlemci" sıfatıyla yer almıştır. MÜDEK'in ziyaret öncesi ENAEE heyeti sunumu için tıklayınız >>>>>

MÜDEK Öğrenci Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı (Yayım tarihi: 20.03.2018)

MÜDEK öğrenci değerlendirici adaylarının eğitimine yönelik MÜDEK Öğrenci Eğitim Çalıştayı 17 Mart 2018 (Cumartesi) günü İstanbul'da MÜDEK Merkezinde yapılmıştır. Çalıştayda çeşitli üniversitelerin farklı mühendislik programlarına kayıtlı 3 öğrenci değerlendirici adayı davetli katılımcı olarak yer almıştır.

Çalıştay sayfasına erişmek için tıklayınız. >>>>>
MÜDEK Kurum Temsilcileri Eğitim Çalıştayı (Yayım tarihi: 16.03.2018)

MÜDEK değerlendirmesine başvurmayı ya da MÜDEK ölçütlerine göre programlarında iyileştirmeler yapmayı planlayan mühendislik lisans programlarının sorumlularına yönelik olarak, 2018 yılındaki ilk MÜDEK Eğitim Çalıştayı 21 Nisan 2018 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir.

Katılımcı sayısının sınırlandırılma zorunluğundan dolayı, bu çalıştay için en geç 02 Nisan 2018 Pazartesi gününe kadar ön kayıt yaptırılması gerekmektedir. Çalıştay katılımcılarının ön kayıt başvurusu sırasına göre belirleneceğini dikkatinize sunarız.

Ön kayıt dahil tüm çalıştay bilgilerine çalıştay duyurusundan erişmek için tıklayınız: >>>>>
MÜDEK'in Kalite Değerlendirme ve Tescil Belgesi YÖKAK Tarafından 5 Yıl Süreyle Yenilendi (Yayım tarihi: 09.03.2018)

Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) Başkanlığının 31.01.2018 tarihindeki toplantısında, MÜDEK'e ait Mühendislik Eğitim Programları Kalite Değerlendirme Tescil Belgesinin süresi 01.02.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere beş yıl uzatılmıştır. Kuruluşumuza YÖK tarafından ilk kez 2007 yılında 5 yıl süre için verilen ve 2013 yılında 5 yıllığına uzatılan bu belge, böylece 2018 yılında YÖKAK tarafından bir kez daha 5 yıl süreyle uzatılmış bulunmaktadır. İlgili YÖKAK yazısı için tıklayınız.
Ramazan Yıldırım ve Yavuz Erçil IEA - Washington Accord Toplantısına Katılıyor (Yayım tarihi: 23.02.2018)

MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yıldırım ve MÜDEK Genel Sekreteri Yavuz Erçil Washington Accord kapsamında İngiltere'nin Londra kentinde 24-29 Haziran 2018 tarihlerinde yapılacak Uluslararası Mühendislik Birliği Toplantısına (IEA -International Engineering Alliance Meeting) MÜDEK temsilcileri olarak katılacaklardır.
MÜDEK Genel Kurulu (Yayım tarihi: 23.02.2018)

Derneğimizin 2018 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 14:00'de İstanbul'da İTÜ Ayazağa Yerleşkesi ARI Teknokent ARI 2 Binası A Blok Kat:7 TTGV Istanbul Temsilciliği Seminer Salonunda aşağıda verilen gündem ile yapılacaktır. Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 1 hafta sonra 28 Nisan 2018 Cumartesi günü aynı saatte, aynı yerde ve aynı gündemle yapılacaktır.

Gündem:
 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Divan heyeti seçimi
 3. Toplantı gündeminin ve değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve oylanması
 4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile 2017 yılına ait kesin bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 5. Denetim Kurulu raporunun sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 6. Yönetim Kurulunun aklanması
 7. 2018 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, tartışılması ve oylanması
 8. Dernek üyelik aidatlarının 2019 yılı için belirlenmesi
 9. 2019 ve 2020 yılları bütçe öngörülerinin sunulması
 10. Dilekler
 11. Kapanış

Birgül Tantekin-Ersolmaz ENAEE Genel Kurul Toplantısına Katılıyor (Yayım tarihi: 23.02.2018)

MÜDEK Danışma Kurulu üyesi ve MÜDEK'in Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) temsicisi Birgül Tantekin-Ersolmaz bu kuruluşun 20 Mart 2018 tarihinde Fransa'nın Paris kentinde yapılacak Genel Kurul toplantısına katılacaktır.


İffet İyigün Meydanlı Sürekli İyileştirme Komitesine Yeni Üye Olarak Atandı (Yayım tarihi: 23.02.2018)

MÜDEK Yönetim Kurulu'nun 27.01.2018 tarih ve 2018-1 sayılı toplantısında 01.02.2018-30.06.2019 tarihleri arasında görev yapacak Sürekli İyileştirme Komitesinin, İffet İyigün Meydanlı'nın katılımıyla oluşmasına karar verilmiştir.
Leuven Communiqué Belgesi Yayımlandı (Yayım tarihi: 15.01.2018)

18-19 Ekim 2017 tarihlerinde Leuven'de yapılan 1. ENAEE Members Forum toplantısında ortaya çıkan görüşleri özetleyen ve "sonuç bildirisi" niteliğindeki "Leuven Communiqué" belgesi yayımlandı. Belge, EUR-ACE değerlendirme deneyimi olan 75 katılımcının 9 paralel çalıştay ve 3 çalıştay arası seansında oluşturulan sonuç ve önerilerin bir özetini oluşturmaktadır. Belgeye erişim için tıklayınız: ENAEE sitesi / MÜDEK sitesi

Son güncelleme: 01/01/2021

 @ MÜDEK 2007-2023 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net