English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

ULUSAL DIŞ DEĞERLENDİRME VE YETKİLENDİRME

English
MÜDEK, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ilk kez 2007 yılında değerlendirilmiş ve 16 Kasım 2007 tarihinde yapılan YÖK Genel Kurul toplantısında yükseköğretim kurumlarının mühendislik programlarında ulusal, sektörel ve program yeterlilikleri odaklı ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmasına ve 5 yıl geçerlilik süresi ile bu kapsamda Kalite Değerlendirme ve Tescil Belgesi almasının uygun olduğuna karar verilmişti. Böylece, MÜDEK Türkiye'de ilk kez Kalite Değerlendirme ve Tescil Belgesi alan ve bu belgeyi 5 yıllık bir süre için ilk kez alan kuruluş olmuştu. İlgili YÖK yazısı için tıklayınız.

MÜDEK 2013 yılında YÖK tarafından tekrar değerlendirilmiş ve 01 Şubat 2013 tarihinde yapılan YÖK Genel Kurul toplantısında Kalite Değerlendirme ve Tescil Belgesi'nin 31 Ocak 2018 tarihine kadar 5 yıl süreyle uzatılmasına karar verilmişti. Böylece, MÜDEK bu belgeyi arka arkaya 5 yıllık iki dönem alan ilk kuruluş olmuştu. İlgili YÖK yazısı için tıklayınız.

MÜDEK 2018 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından değerlendilmiş ve 31 Ocak 2018 tahinde yapılan YÖKAK toplantısında Kalite Değerlendirme ve Tescil Belgesi'nin 31 Ocak 2023 tarihine kadar 5 yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiştir. Böylece, MÜDEK bu belgeyi arka arkaya 5 yıllık üç dönem alan ilk kuruluş olmuştur. İlgili YÖKAK yazısı için tıklayınız[Tescil belgesi]


MÜDEK 2023 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından değerlendilmiş ve 22 Ocak 2023 tahinde yapılan YÖKAK toplantısında Kalite Değerlendirme ve Tescil Belgesi'nin 31 Ocak 2028 tarihine kadar 5 yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiştir. Böylece, MÜDEK bu belgeyi arka arkaya 5 yıllık dört dönem alan ilk kuruluş olmuştur. İlgili YÖKAK yazısı için tıklayınız[Tescil belgesi]


ULUSLARARASI DIŞ DEĞERLENDİRMELER VE YETKİLENDİRMELER

EUR-ACE Etiketi:

MÜDEK, European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) tarafından ilk kez 2009 yılında değerlendirilmiş ve ENAEE Yönetim Kurulunun 21 Ocak 2009 tarihli kararıyla akredite ettiği mühendislik lisans (Bachelor) programlarına EUR-ACE Etiketi (EUR-ACE Label) vermek üzere 21 Ocak 2009 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle (31 Aralık 2013 tarihine kadar) yetkilendirilmişti. Böylece, MÜDEK 2009 yılında EUR-ACE Etiketi verme yetkisi olan 7. akreditasyon ajansı olmuştu. [Yetkilendirme sertifikası]

MÜDEK, ENAEE tarafından Akreditasyon Ajansları için ENAEE Standartları ve İlkeleri kapsamında 2013 ve 2018 yıllarında iki kez değerlendirilmiş ve akredite ettiği mühendislik lisans (Bachelor) programlarına EUR-ACE Etiketi verme yetkisi ENAEE Yönetim Kurulunun
  • 16 Ekim 2013 tarihli kararıyla 31 Aralık 2018 tarihine kadar 5 yıl süreyle [Yeniden yetkilendirme yazısı]
  • 19 Haziran 2018 tarihli kararıyla 30 Haziran 2019 tarihine kadar (değerlendirme sürecinin 2019 yılı başlarına sarkma olasılığının ortaya çıkması üzerine, EUR-ACE Etiketi verme yetkisinde herhangi bir kesinti yaşanmaması amacıyla) [Yetkilendirme sertifikası]
  • 21 Mayıs 2019 tarihli kararıyla 31 Aralık 2023 tarihine kadar (5 yıllık süreyi tamamlamak üzere) [Yetkilendirme sertifikası]
uzatılmıştır.

MÜDEK, 2019 yılı itibariyle Avrupa'da EUR-ACE Etiketi verme yetkisi olan 15 akreditasyon ajansından birisidir.

ESG Uyumu için Dış Değerlendirme

MÜDEK 2013 yılında ENAEE tarafından koordine edilen ve uluslararası uzmanlardan oluşmuş bir değerlendirme paneli tarafından Avrupa Standartları ve İlkeleri (ESG) Bölüm 2 ve 3 kapsamında değerlendirilmiş ve değerlendirme paneli MÜDEK'in ESG Bölüm 2.1-2.8 ve 3.1-3.8'de belirtilen standartları tam olarak sağladığı sonucuna varmıştır. ESG Bölüm 2 ve 3 sırasıyla Avrupa Yükseköğretim Alanında uyulması beklenen dış kalite güvence süreçleri ile ilgili standartları ve bu süreçleri yürütmek üzere faaliyet gösteren dış kalite güvence ajanslarının uyması beklenen standartları tanımlamaktadır. Dış Değerlendirme Raporu ve ENAEE kapak yazısı yazısı için tıklayınız.

Washington Accord İmzacılığı:

MÜDEK, International Engineering Alliance (IEA) şemsiyesi altındaki çok taraflı akreditasyon tanıma anlaşması Washington Accord (WA) tarafından koordine edilen bir uzmanlar paneli tarafından değerlendirilmiş ve 25 Haziran 2010 tarihinde Washington Accord'ya aday üye (Provisional Signatory) olmuş; aday üyeliğini izleyen yıl içinde yapılan tam üyelik değerlendirmesi sonunda 15 Haziran 2011 tarihinden itibaren Washington Accord'un imzacısı (üye) (Signatory) olmaya hak kazanmıştır. İlgili kabul yazısı için tıklayınız.

MÜDEK, 2016-2017 döneminde Washington Accord Dönemsel Değerlendirme Takımı tarafından IEA Rules and Procedures'e göre yeniden değerlendirilmiştir. 21.06.2017 tarihinde A.B.D.'nin Anchorage kentinde yapılan Washington Accord toplantısında, MÜDEK'in Washington Accord tam imzacı (üyelik) statüsünün Washington Accord Dönemsel Değerlendirme Takım üyelerinin önerisi doğrultusunda, Haziran 2023 tarihine kadar 6 yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiştir. İlgili uzatma yazısı için tıklayınız.
 @ MÜDEK 2007-2024 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net