English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

WASHINGTON ACCORD SIGNATORY STATÜSÜ

English
13-17 Haziran 2011 tarihlerinde Tayvan'in Taipei kentinde düzenlenen International Engineering Alliance (IEA) Meeting kapsamında 15 Haziran 2011 tarihinde yapılan Washington Accord toplantısında MÜDEK'in "Washington Accord Signatory" olması oy birliği ile kabul edilmiştir.

Washington Accord, lisans düzeyindeki mühendislik eğitim programlarını akredite eden kurumların birbirlerinin akredite ettiği programları büyük ölçüde eşdeğer (substantial equivalent) olarak tanımalarını sağlayan küresel bir anlaşmadır. Bu anlaşma gereği, söz konusu tanıma akredite edilmiş bir programın, o programı akredite eden ajansın Washington Accord'a dahil olduğu tarihten bir yıl öncesinden itibaren verdiği mezunları kapsamaktadır. Daha önceki mezunların tanınması, tanınma istenen ülkedeki ajansın kararına bırakılmaktadır.

Washington Accord kapsamındaki karşılıklı tanıma sadece tarafların kendi ülkelerinde ve akredite ettikleri mühendislik lisans programları için söz konusudur. Mühendislik teknolojisi programları, lisansüstü programlar ve başka ülkelerde akredite edilen mühendislik lisans programları sözleşmenin kapsamı dışındadır.

MÜDEK'in Washington Accord'a dahil olması ile beraber, MÜDEK akreditasyonu olan programların bu küresel anlaşma kapsamında tanınması Washington Accord kurallarına göre bu programların 15 Haziran 2010 tarihinden itibaren verdikleri mezunlar için geçerli olmuştur.

En son Peru'dan Instituto de Calidad y Acreditacion de Programas de Computacion, Ingenieria y Tecnologia'nın 2018'de katılımıyla sayıları 21'e ulaşmış olan Washington Accord Signatory statüsündeki akreditasyon ajanslarının adları, ülkeleri ve sözleşmeye katılım tarihleri aşağıda sunulmuştur:
 1. ABET - Amerika Birleşik Devletleri (1989)
 2. Engineers Australia - Avustralya (1989)
 3. Engineering Council UK - Birleşik Kırallık (1989)
 4. Engineers Canada - Kanada (1989)
 5. Engineers Ireland - İrlanda (1989)
 6. Institution of Professional Engineers NZ - Yeni Zelanda (1989)
 7. The Hong Kong Institution of Engineers - Hong Kong (1995)
 8. Engineering Council of South Africa - Güney Afrika (1999)
 9. Japan Accreditation Board for Engineering Education - Japonya (2005)
 10. Institution of Engineers Singapore - Singapur (2006)
 11. Accreditation Board for Engineering Education of Korea - Güney Kore (2007)
 12. Institute of Engineering Education Taiwan - Tayvan (2007)
 13. Board of Engineers Malaysia - Malezya (2009)
 14. MÜDEK - Türkiye (2011)
 15. Association for Engineering Education of Russia - Rusya (2012)
 16. National Board of Accreditation - Hindistan (2014)
 17. Institution of Engineers - Sri Lanka (2014)
 18. China Institution for Science and Technology – Çin (2016)
 19. Pakistan Engineering Council - Pakistan (2017)
 20. Instituto de Calidad y Acreditacion de Programas de Computacion, Ingenieria y Tecnologia - Peru (2018)
 21. Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica - Kosta Rika (2020)

MUDEK'in Washington Accord Signatory statüsünü alma süreci aşağıda sunulmuştur:

Washington Accord kurallarına göre, bu anlaşmaya taraf olmak isteyen bir akreditasyon ajansı iki aşamadan oluşan kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçmesi gerekmektedir. İlk aşama olarak ajansın aday üye (provisional signatory) olarak kabul edilmesi gerekir. İkinci aşamada, geçici üye statüsündeki ajansın tam üye (signatory) olabilmek için kapsamlı bir değerlendirmeden geçmesi gerekmektedir.

MÜDEK 05 Mart 2010 tarihinde Washington Accord'a aday üye (provisional signatory) başvuru yapmış, bu başvurusu 25 Haziran 2010 tarihinde Kanada'nın Ottowa kentinde yapılan Washington Accord toplantısında görüşülmüş ve MÜDEK'in Washington Accord'a aday üyeliği kabul edilmiştir.

MÜDEK 27 Temmuz 2010 tarihinde Washington Accord'a tam üye (full signatory) olmak için başvurmuştur. Bu başvuru kapsamında MÜDEK Washington Accord üyesi üç akreditasyon kurumunun (Engineering Council of South Africa (Başkan), Japan Accreditation Board for Engineering Education ve Institute of Engineering Education Taiwan) birer temsilcisinden oluşan 3 kişilik değerlendirme takımı tarafından kapsamlı bir değerlendirmeden geçirilmiştir. Bu değerlendirme kapsamında, Washington Accord Değerlendirme Takımı MÜDEK'in ölçütlerini, kurallarını ve prosedürlerini incelemiş ve MÜDEK'in iki farklı üniversitede yaptığı program değerlendirme ziyaretlerine izleyici olarak katılmıştır. Değerlendirme takımı başkanı ayrıca MÜDEK'in 14 Mayıs 2011 tarihli akreditasyon karar toplantısına da izleyici olarak katılmıştır. Washington Accord Değerlendirme Takımı'nın MÜDEK hakkında yazdığı raporda MÜDEK'in değerlendirme ve akreditasyon prosedürleri ve süreçlerinin Washington Accord için tanımlanmış olan prosedür ve süreçlerle uygun olduğu tespitine yer verilmiştir. Raporda ayrıca MÜDEK program çıktılarının Washington Accord'un yeni tanımlanmış olan program çıktılarını (Washington Accord Graduate Attributes - 2009) karşıladığı belirtilmiştir.

Değerlendirme takımının raporu 15 Haziran 2011 tarihinde Tayvan'ın Taipei kentinde yapılan Washington Accord toplantısında görüşülmüş ve MÜDEK'in Washington Accord Signatory olması oybirliği ile kabul edilmiştir. Washington Accord kurallarına göre MÜDEK'in her altı yılda bir yukarıda belirtilen değerlendirme sürecinden tekrar geçmesi söz konusudur. Bu kapsamda MÜDEK 2016 yılı içinde Washington Accord tarafından tekrar değerlendirme sürecine girmiştir.

MÜDEK, 2009 yılından ben sahip olduğu EUR-ACE Label verme yetkisi ve 2011 yılında kazandığı Signatory statüsü ile 2010 yılından itibaren verdiği akreditasyonların diğer Washington Accord üyelerince tanınması ülkemizdeki mühendislik lisans programlarının uluslararası tanınırlığına ciddi bir katma değer sağlamıştır.

Washington Accord ile ilgili sıkça sorulan sayfasına (İngilizce) http://www.mudek.org.tr/en/hak/IEA-WA.shtm adresinden erişilebilir.

Washington Accord ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere http://www.ieagreements.org/accords/washington/ adresinden erişilebilir.

Son güncelleme: 23/07/2020

 @ MÜDEK 2007-2023 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net