English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

DUYURULAR

English

2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007


2008 Yılı Akreditasyon Başvurusu İçin Önemli Tarihler (Yayım Tarihi: 27.12.2007)

31 Ocak 2008: Yüksek Öğretim Kurumlarının 2008 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları MÜDEK�e bildirmesi için son tarih.

29 Şubat 2008: 2008 yılında akreditasyon için değerlendirmeye alınabilecek programların ve akreditasyon ücreti ve ödeme koşullarının MÜDEK tarafından kurumlara bildirilmesi için son tarih.

31 Mart 2008: Kurumların akreditasyon başvuruları ile ilgili teyid yazılarını MÜDEK�e bildirmeleri için son tarih.

31 Temmuz 2008: Kurumların 2008 yılında akreditasyon için başvurdukları programlara ilişkin özdeğerlendirme raporlarını MÜDEK�e göndermeleri için son tarih.

29 Ağustos 2008: MÜDEK�e gönderilen özdeğerlendirme raporlarının istenen formata uygun olup olmadığının MÜDEK tarafından ilgili kurumlara bildirilmesi için son tarih.
2007-2008 Dönemi Kurum Ziyaretleri (Yayım Tarihi: 04.12.2007)

Programları MÜDEK tarafından 2007-2008 döneminde değerlendirilecek kurumlara MÜDEK değerlendirme takımlarınca yapılacak ziyaretlerin bir kısmı 02-03-04 Aralık 2007 tarihlerinde gerçekleştirilmektedir. Geri kalan kurum ziyaretleri ise 09-10-11 ve 16-17-18 Aralık 2007 tarihlerinde yapılacaktır.


MÜDEK Yükseköğretim Kurulu'nca Ulusal Akreditasyon Ajansı Olarak Tanınan İlk Kuruluş Oldu (Yayım Tarihi: 27.11.2007)

MÜDEK'in 31 Ekim 2007 tarihinde Yükseköğretim Kurulu'na yapmış olduğu başvuru YÖK'ün 16 Kasım 2007 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında görüşülerek uygun bulundu, ilgili yönetmeliğin 7/e maddesine göre MÜDEK'in yükseköğretim kurumlarının mühendislik programlarında ulusal, sektörel ve program yeterlilikleri odaklı ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınması ve bu kapsamda beş yıl süreyle "Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi" verilmesi kararlaştırıldı. Böylece MÜDEK Yükseköğretim Kurulu'nca ulusal akreditasyon ajansı olarak tanınan ilk kuruluş oldu.


Değerlendirme Takımları Deneyim Paylaşım Toplantıları (Yayım Tarihi: 02.11.2007)

2007-2008 döneminde görev yapacak değerlendirme takımlarının üyelerinin katılacağı Deneyim Paylaşım toplantıları 03 Kasım 2007 tarihinde Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde ve 10 Kasım 2007 tarihinde İstanbul'da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapılacak.


ENAEE Başkanı G. Augusti MÜDEK Merkezini Ziyaret Etti (Yayım Tarihi: 01.10.2007)

European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) Başkanı Guliano Augusti TTGV İstanbul Ofisi'ndeki MÜDEK Merkezi'ni 01 Ekim 2007 tarihinde ziyaret etti. Dernek Başkanı Refik Üreyen, MAK Başkanı Erbil Payzın, Önceki MAK Başkanı Ayşe Erdem-Şenatalar, Dernek Saymanı Birgül Tantekin-Ersolmaz ile Dernek Yönetim Kurulu ve MAK üyesi Bülent E. Platin'in katıldığı toplantıda G. Augusti'ye MÜDEK, etkinlikleri ve ileriye yönelik planları hakkında bir sunum eşliğinde bilgi verildi.


2007 Yılı Akreditasyon Listesi Yayımlandı (Yayım Tarihi: 30.09.2007)

MÜDEK tarafından akredite edilmiş programların listesi 2007 yılı itibariyle 30 Eylül 2007 tarihinde güncellenerek yayımlandı.


MÜDEK Terminolojisinde Değişiklik: Bundan Böyle YETKİNLİK Yerine AKREDİTASYON Sözcüğü Kullanılacak (Yayım Tarihi: 28.09.2007)

28 Eylül 2007 tarihli MÜDEK Yönetim Kurulu kararı gereği,

 • Daha önce Mühendislik Değerlendirme Kurulu tarafından "yetkinlik verilmiş" tüm programlar MÜDEK tarafından "akredite edilmiş" sayılacak ve
 • MÜDEK kararlarında ve duyurularında "Yetkinlik" sözcüğü yerine "Akreditasyon" sözcüğü kullanılacaktır.

MÜDEK Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı Yapıldı (Yayım Tarihi: 18.09.2007)

2007 yılındaki MÜDEK Değerlendirici Eğitim Çalıştayı 15-16 Eylül 2007 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi Kırkpınar Eğitim ve Konaklama Tesisleri'nde yapıldı.


MÜDEK Akreditasyon ve Değerlendirme Esasları Yönergesi Yayımlandı (Yayım Tarihi: 02.08.2007)

31 Temmuz 2007 tarihinde toplanan MÜDEK Yönetim Kurulu'nda kabul edilen MÜDEK Değerlendirme ve Akreditasyon Esasları Yönergesi yayımlandı.


2008-2009 Değerlendirme Dönemi Akreditasyon Bedelleri ve Kapsamları Belli Oldu (Yayım Tarihi: 31.07.2007)

2008-2009 döneminde alınacak akreditasyon bedelleri ve bu bedellerin kapsamı MÜDEK Yönetim Kurulu tarafından aşağıda şekilde belirlemiştir.

 1. 2008-2009 döneminde yapılacak tüm genel değerlendirme ve ara ziyaret değerlendirmelerindeki KDV hariç akreditasyon bedeli kurum başına 4.000 YTL ve ayrıca değerlendirilen her program başına 4.000 YTL (ara raporla değerlendirilen her program başına 1.500 YTL) olarak uygulanacaktır.
 2. Değerlendirme takımlarının kurum içi ulaşımlarının sağlanması dışında, kurumlardan ulaşım, konaklama, beslenme, haberleşme vb. herhangi bir hizmet ve/veya ödeme talep edilmeyecektir.
 3. Akreditasyon bedellerinin faturalama ve ödeme ayrıntıları önümüzdeki aylarda belirlenerek MÜDEK web sayfasında yayınlanacaktır.
 4. Programların akreditasyon statülerinin izlemesi ve ilan edilmesi için yıllık alınacak bedeller ise ileriki değerlendirme dönemlerinde belirlenecektir.

MÜDEK Çalışma Yönetmeliği Yayımlandı (Yayım Tarihi: 12.07.2007)

23 Haziran 2007 tarihinde toplanan MÜDEK Genel Kurulu'nda kabul edilen MÜDEK Çalışma Yönetmeliği yayımlandı.


Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) MÜDEK Üyesi Oldu (Yayım Tarihi: 28.06.2007)

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın başvurusu 27 Haziran 2007 tarihinde yapılan MÜDEK Yönetim Kurulu'nda görüşülmüş ve TTGV'nin tüzel üyeliği kabul edilmiştir. Böylece, TTGV KalDer'den sonra MÜDEK'in ikinci tüzel üyesi olmuştur.


MÜDEK Yönetim ve Denetim Kurulları (Yayım Tarihi: 25.06.2007)

23 Haziran 2007 tarihinde toplanan MÜDEK Genel Kurulu'nda yapılan seçimler sonucu oluşan 2007-2009 dönemi Yönetim ve Denetim Kurulları aşağıda verilmiştir. Yönetim Kurulu 27 Haziran 2007 tarihli toplantısında kendi içinde görev dağılımı yapılmıştır.

Yönetim Kurulu:
Refik Üreyen (Başkan)
Bülent Özgüler (Başkan Yardımcısı)
Birgül Tantekin-Ersolmaz (Sayman)
Bülent E. Platin (Sekreter)
Aydın Kosova

Denetim Kurulu:
Oğuz Gündoğdu
Önder Yüksel
Hakan Kilitçioğlu


MÜDEK Genel Kurulu (Yayım Tarihi: 25.06.2007)

MÜDEK Genel Kurulu 23 Haziran 2007 Cumartesi günü saat 14:00-17:00 arasında, ARI Teknokent, ARI 2 Binası A Blok Zemin Kat, 2 Numaralı Toplantı Salonu, ITÜ Ayazağa Yerleşkesi 34469 Maslak, İstanbul adresinde (TTGV İst. Temsilciliği Ofisi'nin bulunduğu bloğun zemin katında) toplanmıştır.
MÜDEK Genel Kurulu (Yayım Tarihi: 07.06.2007)

MÜDEK Genel Kurulu 23 Haziran 2007 Cumartesi günü saat 14:00-17:00 arasında, ARI Teknokent, ARI 2 Binası A Blok Zemin Kat, 2 Numaralı Toplantı Salonu, ITÜ Ayazağa Yerleşkesi 34469 Maslak, İstanbul adresinde (TTGV İst. Temsilciliği Ofisi'nin bulunduğu bloğun zemin katında) toplanacaktır.

Gündem
 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Divan heyeti seçimi
 3. Toplantı gündeminin okunması, değişiklik isteklerini müzakeresi ve gündemin kabûlü
 4. Genel Kurula kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmesi
 5. Yönetim Kurulu 5 asıl ve 5 yedek Üyesinin seçimi
 6. Denetim Kurulu 3 asıl ve 3 yedek Üyesinin seçimi
 7. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın (TTGV) MÜDEK üyeliğinin onaylanması
 8. Tüzük değişikliklerinin görüşülmesi ve oylanması.
 9. MÜDEK çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi ve oylanması
 10. Derneğin iktisadî işletmesinin kurulması için karar alınması
 11. Dernek üyelik aidatlarının 2008-2009 dönemi için belirlenmesi
 12. 2007-2008 yılı bütçesinin sunulması, tartışılması ve oylanması
 13. Derneğimizin European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) üyeliğinin görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun yetkili kılınması
 14. Dilekler
 15. Kapanış

MÜDEK Eğitim Çalıştayı (Yayım Tarihi: 30.04.2007)

MÜDEK değerlendirmesine başvurmayı ya da MÜDEK ölçütlerine göre programlarında iyileştirme yapmayı planlayan mühendislik lisans programlarının sorumlularına yönelik MÜDEK Eğitim Çalıştayı 26 Mayıs 2007 tarihinde Ankara'da yapılacaktır.


2007-2008 Değerlendirme Dönemi Başvuruları (Yayım Tarihi: 15.04.2007)

Programlarını 2007-2008 döneminde MÜDEK değerlendirmesinden geçirmek için Ocak 2007'de niyet bildirmiş Fakültelerin, değerlendirme başvurularını en geç 01 Ağustos 2007 tarihinde yapmaları beklenmektedir.

Fakültelerin, değerlendirilecek her program için ayrı ayrı hazırlanacak özdeğerlendirme raporlarını ve eklerini birer kopya kağıda basılı ve birer kopya CD'ye basılı olarak MÜDEK'e ulaştırmaları beklenmektedir.

Son başvurma tarihi raporların MÜDEK'e ulaşma tarihi olup, postadaki gecikmeler göz önüne alınmayacaktır.

Şekilsel ve içerik bütünlük olarak uygun görülen raporların basılı ve elektronik kopyalarından en çok 4 adedinin başvuru yapan Fakültelerce değerlendirme takım üyelerine iletilmesi daha sonra istenecektir.


MÜDEK Web Sayfalarının Yeni Adresi (Yayım Tarihi: 29.03.2007)

MÜDEK'in web adresi http://www.mudek.org.tr/ olarak değişmiştir. Lütfen not ediniz.


MÜDEK Derneği Kuruldu (Yayım Tarihi: 29.03.2007)

Ülkemizdeki mühendislik programlarının değerlendirmesini 2003 yılından bu yana "Mühendislik Değerlendirme Kurulu" adıyla bir sivil toplum girişimi olarak yürütmekte olan MÜDEK 25 Ocak 2007 tarihinde dernek statüsünde tüzel kişilik kazanmıştır.


ENAEE Üyeliği (Yayım Tarihi: 29.03.2007)

MÜDEK, 17 Kasım 2006 tarihinden itibaren Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyeliğine kabul edilmiştir.


Son güncelleme: 01/01/2021

 @ MÜDEK 2007-2024 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net