English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

2020-2021 VE 2021-2022 DÖNEMLERİ AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME BEDELLERİ VE ÖDEMELER

English
Akreditasyon Bedelleri
2020-2021 dönemi akreditasyon bedellerinde Yönetim Kurulunun 12.11.2019 tarih ve 2019-14 sayılı kararı ile bir önceki döneme göre değişiklik yapılmıştı. 14.12.2020 tarih ve 2020-17 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında ise 2021-2022 döneminde bir önceki dönemle aynı ücretlerin uygulanmasına karar verilmiştir. Değerlendirilecek her program için alınacak akreditasyon değerlendirme bedelleri aşağıdaki tablodadır.
Değerlendirme Türü Normal Öğretim İkinci Öğretim
Genel Değerlendirme(1) 17.100 TL + KDV 12.000 TL + KDV
Ziyaretle Ara Değerlendirme(2) 12.000 TL + KDV 12.000 TL + KDV
Raporla Ara Değerlendirme(2) 8.750 TL + KDV 8.750 TL + KDV
Ziyaretle Kanıt Göster(3) 12.000 TL + KDV 12.000 TL + KDV
Raporla Kanıt Göster(3) 8.750 TL + KDV 8.750 TL + KDV
(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
(2) Daha önce yapılan genel değerlendirmesi sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi
(3) Daha önce yapılan ara veya genel değerlendirmesi sonucunda bir yıl süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi
Ödeme Takvimi
2020-2021 ve 2021-2022 dönemlerinde  programlarının Genel* veya Ara Değerlendirmesi yapılacak kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin;
  • %15'i ilk başvurunun incelenerek, kabul edilmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması sonrasında, Nisan 2021 ayı içinde,
  • %35'i özdeğerlendirme raporlarının incelenmesi sonrasında, Ekim 2021 ayı içinde,
  • geri kalanı (%50) ise, değerlendirme ziyareti sonrasında**
tahsil edilecektir.

2020-2021 ve 2021-2022 dönemlerinde  programları için "Kanıt Göster" değerlendirmesi yapılacak kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin;
  • %25'i kanıt göster değerlendirme başvurusunun incelenerek, kabul edilmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması sonrasında, Ekim 2021 ayı içinde,
  • geri kalanı (%75) ise, değerlendirme ziyareti sonrasında**
tahsil edilecektir.

* 2021-2022 döneminde ilk kez genel değerlendirme başvurusu alınmayacaktır.
** Yalnızca "Raporla Ara Değerlendirme" ve/veya "Raporla Kanıt Göster" değerlendirmesi yapılan kurumlara ziyaret yapılmayacağı için, "Raporla Ara Değerlendirme" akreditasyon bedellerinin geri kalan %50'si, "Raporla Kanıt Göster" değerlendirme bedellerinin %75'i "Yetersizliklerin Açıklaması" belgesinin değerlendirme takımı tarafından kuruma gönderilmesinden sonra tahsil edilecektir.

Son güncelleme: 16/12/2020

 @ MÜDEK 2007-2023 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net