English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

MAK - MÜHENDİSLİK EĞİTİM PROGRAMLARI AKREDİTASYON KURULU

English
Mühendislik eğitim programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyon kararlarının alınması MÜDEK'in bağımsız bir organı olan Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (MAK) tarafından yürütülür.

MAK, dört üniversite öğretim üyesi, biri Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) temsilcisi, biri Türkiye Kalite Derneği (KalDer) temsilcisi, ikisi sanayi temsilcisi olmak üzere toplam sekiz kişiden oluşur. MAK üyeleri için tıklayınız.

MAK, program değerlendirme faaliyetlerini bu amaçla oluşturduğu program değerlendirme takımları aracılığı ile yürütür.

MAK'ın yapısı, çalışma esasları ve akreditasyon süreci ayrıntıları Çalışma Yönetmeliği ve Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi başlıklı MÜDEK belgelerinde tanımlanmıştır.

Son güncelleme: 04/05/2016

 @ MÜDEK 2007-2024 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net