English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

2021-2022 DÖNEMİ AKREDİTASYON BAŞVURULARI

English
Akreditasyon Başvurusu Yapması Gereken Programlar*
2021-2022 değerlendirme döneminde MÜDEK tarafından akreditasyon değerlendirmesi yapılması istenen aşağıda listelenmiş programlar 29 Ocak 2021 tarihine kadar, MÜDEK'e başvuru yapmak zorundadır.
 • Daha önce alınmış olan akreditasyon süreleri 30 Eylül 2022 tarihinde dolacak lisans programları. Bu programlara 2019-2020 döneminde MÜDEK tarafından değerlendirilmiş ve haklarında 2021-2022 döneminde "Ara Değerlendirme" yapılması kararı alınmış lisans programları da dahildir.
29 Ocak 2021 tarihine kadar, akreditasyon başvurularını yapmayan programlar 2021-2022 döneminde değerlendirmeye alınmayacak ve akreditasyon süreleri 30 Eylül 2022'de dolanların akreditasyonları bu tarih itibarıyla sona erdirilecektir.

2020-2021 döneminde MÜDEK tarafından değerlendirmesi yapılmakta olup, haklarında 2021 yılında "Kanıt Göster" değerlendirmesi kararı alınacak lisans programları için ayrı bir başvuru takvimi uygulanacaktır. "Kanıt Göster" değerlendirme takvimi aşağıda verilmiştir.

* 2021-2022 döneminde ilk kez genel değerlendirme başvurusu alınmayacaktır.
Akreditasyon Başvurusu Yapabilecek Programlar ve Kurumları
YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarındaki mühendislik lisans eğitim programları için akreditasyon amacıyla değerlendirme başvurusu yapılabilir.

Başvuru yapan bir programın adında "mühendislik" sözcüğü bulunmalıdır.

Başvuru yapan bir programda, öğrencilerin programı tamamlayabilmek için seçebilecekleri çeşitli opsiyonların bulunması durumunda, bu opsiyonların her birinin ayrı ayrı değerlendirme ölçütlerinin tümünü sağlaması gerekmektedir.

Akreditasyon başvurusu yapan bir program ile ilgili olarak bir kurumda
 • mezun vermiş olan ikinci öğretim programı ve/veya
 • mezun diplomaları akreditasyon başvurusu yapılan program diplomalarından farklı olmayan benzer öğretim programları**
sürdürülmekteyse, bu programların değerlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:
 • Başvuru normal öğretim, ikinci öğretim ve benzer öğretim programları için ayrı ayrı yapılmalıdır.
 • Kurumlar bu programların MÜDEK ölçütlerini sağladığını normal öğretim, ikinci öğretim ve başvurusu yapılması gereken benzer öğretim programları için ayrı ayrı göstermek zorundadır.
 • Normal öğretim programları daha önceden değerlendirilmiş olmasına karşın, o sırada henüz mezun vermemiş oldukları için değerlendirilmemiş olan ikinci öğretim programları veya benzer öğretim programlarının değerlendirme başvuruları ilgili program mezun verdikten sonraki normal öğretim programlarının ilk genel değerlendirmesiyle beraber yapılır.
** Benzer Öğretim Programları: Başvurusu yapılan mühendislik programıyla aynı disiplinde ve benzer programı uygulayan ve aynı diplomayı veren programlar (örnekler: aynı disiplinde fakat başka bir dilde uygulanan mühendislik programları, aynı disiplinde fakat başka bir kurumla birlikte uygulanan ortak mühendislik programları). Bu programların ücretlendirilmesi İkinci Öğretim programları ücretlendirilmesi gibi yapılacaktır.
Akreditasyon Başvuru Sürecindeki Önemli Tarihler
 • 29 Ocak 2021: Yükseköğretim kurumlarının 2021 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları MÜDEK'e bildirmesi için son tarih. Dikkat: Lisans programlarıyla ilgili başvuruların lisans programı başvuru formu doldurularak MÜDEK Ofisine yapılması gerekmektedir. Postada olabilecek gecikmeleri dikkate alarak başvuruların elektronik bir kopyasının bu tarihe kadar mak@mudek.org.tr ve baser@mudek.org.tr adreslerine de gönderilmesi önerilir.
 • 08 Şubat 2021: Başvuru yapan bazı programlardan ihtiyaç halinde ek bilgi ve belge istenmesinin gerekli görüldüğünün MÜDEK tarafından ilgili kurumlara bildirilmesi için son tarih.
 • 08 Mart 2021: MÜDEK tarafından 2021 yılında akreditasyon için değerlendirmeye alınabilecek programların kurumlara bildirilmesi ve ilgili sözleşme tekliflerinin gönderilmesi için son tarih.
 • 31 Mart 2021: Akreditasyon başvuruları ile ilgili gönderilen sözleşme tekliflerinin kurumlar tarafından onaylanarak MÜDEK'e geri gönderilmesi için son tarih.
 • 05 Temmuz 2021: Kurumların 2021 yılında akreditasyon için başvurdukları programlara ilişkin özdeğerlendirme ve/veya ara değerlendirme raporlarını elektronik ortamda MÜDEK'e ulaştırmaları için son tarih.
 • 13 Eylül 2021: 2021 yılında haklarında "Kanıt Göster" değerlendirmesi kararı alınan programlar ile ilgili sözleşme tekliflerinin kurumlara gönderilmesi için son tarih.
 • 30 Eylül 2021: MÜDEK'e gönderilen özdeğerlendirme raporlarının ön incelemesinde saptanan raporlama ve/veya ölçüt yetersizliklerinin MÜDEK tarafından ilgili kurumlara bildirilmesi için son tarih.
 • 30 Eylül 2021: 2021 yılında "Kanıt Göster" değerlendirmesi kararı alınan programlar ile ilgili gönderilen tekliflerin kurumlar tarafından onaylanarak, MÜDEK'e geri gönderilmesi için son tarih.
 • 15 Ekim 2021: Format ve/veya raporlama yetersizliği giderilen raporların kurumlar tarafından MÜDEK'e elektronik ortamda ulaştırılması için son tarih.
 • 26 Kasım 2021: Kurumların 2021 yılında "Kanıt Göster" değerlendirmesi kararı alınan programlara ait ara değerlendirme raporlarını MÜDEK'e ulaştırmaları için son tarih.
Akreditasyon Bedelleri ve Ödeme Takvimi
2021-2022 dönemi akreditasyon bedelleri ve ödeme takvimi için tıklayınız >>>>>
Akreditasyon Değerlendirmelerinde Kullanılacak MÜDEK Ölçütleri
Akreditasyon Değerlendirmelerinde Kullanılacak Özdeğerlendirme Raporu

Son güncelleme: 27/04/2021

 @ MÜDEK 2007-2023 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net