English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ

22 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da yapılan değişikler
 • Madde 5.2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:


 • Eski:

  5.2 Program Değerlendiricileri

  (a) Program değerlendiricileri, değerlendirilecek programların uzmanlık alanlarına uygun şekilde program değerlendiricileri havuzundan seçilir.
  (b) Program değerlendiricisi havuzunda yer alan kişiler mühendislik eğitiminde önemli düzeyde deneyimli olmalıdır.


  Yeni:

  5.2 Program Değerlendiricileri

  (a) Mühendislik eğitiminde önemli düzeyde deneyimli kişilerin yer aldığı program değerlendiricileri havuzu oluşturulur.
  (b) Program değerlendiricileri, değerlendirilecek programların uzmanlık alanlarına uygun şekilde program değerlendiricileri havuzundan seçilir.

  Gerekçe:

  Yapılan değişiklikle, bu alt maddedeki ifadelerin daha açık hale getirilmesi sağlanmıştır.


 • Madde 6 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:


 • Eski:

  MADDE 6 Aday Belirleme Komitesi (ABK)

  MAK üyelerinin ve başkan yardımcısının seçimine yardımcı olmak üzere dört (4) üyeli bir Aday Belirleme Komitesi (ABK) aşağıdaki şekilde oluşturulur:
      (1) Aynı zamanda ABK'nin başkanlığını yapacak olan MAK'ın bir önceki başkanı,
      (2) MAK başkanı,
      (3) MAK başkan yardımcısı,
      (4) MAK ile Yönetim Kurulu arasındaki bağlantıyı sağlayan Yönetim Kurulu üyesi.

  ABK'nın görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp, yayınlanacak ABK Yönergesi ile düzenlenir.


  Yeni:

  MADDE 6 Aday Belirleme Komitesi (ABK)

  (a) MAK üyelerinin ve başkan yardımcısının seçimine yardımcı olmak üzere dört (4) üyeli bir Aday Belirleme Komitesi (ABK) aşağıdaki şekilde oluşturulur:
      (1) Aynı zamanda ABK'nin başkanlığını yapacak olan MAK'ın bir önceki başkanı,
      (2) MAK başkanı,
      (3) MAK başkan yardımcısı,
      (4) MAK ile Yönetim Kurulu arasındaki bağlantıyı sağlayan Yönetim Kurulu üyesi.

  (b) Görev süresi dolmadan ABK üyeliğinden herhangi bir nedenle ayrılma durumunda, aşağıdaki kurallara göre işlem yapılır:
      (1) ABK'nin başkanlığını yapacak olan MAK'ın bir önceki başkanının üyelikten ayrılması durumunda seçim yapılmaz. Kendisi için ayrılan ABK üyeliği, ilgili dönem sonuna kadar boş kalır. Bu durumda üç üyeli olarak çalışacak ABK Başkanlığını MAK başkanı olan üye yapar.
      (2) MAK Başkanı ya da MAK Başkan Yardımcısının ayrılması durumunda gerçekleştirilecek işlemler Madde 4.7'de tanımlanan kurallara uygun şekilde yürütülür.

  (c) ABK'nın görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp, yayınlanacak ABK Yönergesi ile düzenlenir.

  Gerekçe:

  Yapılan eklemeyle, ABK Başkanının herhangi bir nedenle ABK'dan ayrıldığı zaman yapılacak işlemlerin tanımlanması sağlanmıştır.


 • Madde 8 (c) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:


 • Eski:

  MADDE 8 MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

  (c) MÜDEK değerlendirme ölçütlerinde yapılacak değişikliklerde, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin mühendislik ve mühendislik-mimarlık fakültelerinin, programa özgü ölçütlerde ayrıca ilgili bölümlerin, TMMOB'nin ve ilgili meslek odalarının, mühendislik öğrencilerinin temsilcilerinin ve benzeri dış paydaşlarla, MAK, MÜDEK üyeleri ve MÜDEK değerlendiricileri gibi iç paydaşların görüşleri alınır.

  Yeni:

  MADDE 8 MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

  (c) MÜDEK değerlendirme ölçütlerinde yapılacak değişikliklerde, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin mühendislik ve mühendislik-mimarlık fakültelerinin, disipline özgü ölçütlerde ayrıca ilgili bölümlerin, TMMOB'nin ve ilgili meslek odalarının, mühendislik öğrencilerinin temsilcilerinin ve benzeri dış paydaşlarla, MAK, MÜDEK üyeleri ve MÜDEK değerlendiricileri gibi iç paydaşların görüşleri alınır.

  Gerekçe:

  Yapılan değişiklikle, "programa özgü ölçüt" yerine "disipline özgü ölçüt" ifadesinin kullanımı sağlanmıştır.


 • Madde 15 aşağıdaki şekilde eklenmiştir:


 • Eski:

  BU MADDE ÖNCEKİ SÜRÜMDE YER ALMAMAKTADIR

  Yeni:

  MADDE 15 MÜDEK Ofisi

  15.1 Genel Sekreter

  MÜDEK Genel Sekreteri, kapsamı MÜDEK Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temsil ve eşgüdüm faaliyetlerini yürütür. Genel Sekreter Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

  15.2 MÜDEK İktisadi İşletmesi

  İktisadi İşletme, kapsamı MÜDEK Tüzüğüne uygun biçimde, MÜDEK Yönetim Kurulu tarafından belirlenen faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili her türlü parasal işlemleri yürütür. İktisadi İşletme, Yönetim Kurulu tarafından atanan bir veya daha fazla Müdür tarafından yönetilir. İşletme Müdürleri Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

  Gerekçe:

  Yapılan madde eklemesiyle, Genel Sekreter ve İktisadi İşletmenin MÜDEK içindeki varlıklarının ve işlevlerinin tanımlanması sağlanmıştır.


 • Madde 15, 16, 17'de aşağıdaki madde numarası değişikliği yapılmıştır:


 • Eski:

  MADDE 15 Yönetmelikte Değişiklik
  MADDE 16 Yürürlük
  MADDE 17 Yürütme

  Yeni:

  MADDE 16 Yönetmelikte Değişiklik
  MADDE 17 Yürürlük
  MADDE 18 Yürütme

  Gerekçe:

  Yeni Madde 15 eklenmesi sonucu eski Madde 15, 16, 17'nin madde numaralarının birer arttırılması sağlanmıştır.

Son güncelleme: 04/04/2014

 @ MÜDEK 2007-2024 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net