English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARINA ÖZGÜ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ TASLAĞI

English
MÜDEK Ölçütler Komitesi çalışmaları ile oluşturulan Otomotiv Mühendisliği programlarına özgü MÜDEK ölçütleri taslağı ilgili paydaşların görüş ve önerilerine açılmıştır.

MÜDEK Ölçütler Komitesi bu çalışmaları sırasında başta ilgili meslek kuruluşları ve mühendislik programlarını yürüten yükseköğretim kurumlarının ilgili birimleri olmak üzere ilgili paydaşların görüşlerini toplamaya en üst düzeyde özen göstermiş ve Otomotiv Mühendisliği programlarına özgü bir alt komite kurarak bu çalışmalara ilgili alanlarda uzmanlaşmış paydaşları katmıştır.

Belirli olgunluğa gelen ölçütler taslağına kesinlik kazandırmadan önce MÜDEK web sayfasında ilan edilerek tüm paydaşlara geri bildirimde bulunmaları için son bir fırsat tanınması aşamasına gelinmiştir. MÜDEK'e iletilecek görüş ve öneriler Ölçütler Komitesince değerlendirilecek ve ölçüt önerilerinin son taslağı hazırlanacaktır.

Oluşturulan ölçüt önerilerinin son taslağı, varsa üzerinde ulaşılamayan görüşlerle birlikte, MÜDEK Yönetim Kuruluna sunulacak ve Yönetim Kurulunun ilk toplantısında görüşülüp karara bağlandıktan sonra kesinleşecektir. Kesinleşen ölçütler, Yönetim Kurulu kararının alındığı takvim yılını izleyen yılda başlayan değerlendirme döneminden itibaren yürürlüğe girecektir.

Aşağıda verilen taslak ölçütlerle ile ilgili görüş ve önerilerinizi
  • Adınız, soyadınız, ünvanınız, çalıştığınız kurum ve birim, göreviniz bilgileriyle birlikte,
  • en geç 27.06.2014 tarihine kadar,
  • olcut@mudek.org.tr adresine
yollamanızı bekliyoruz.

MÜDEK Ölçütler Komitesi


Otomotiv Mühendisliği Program Ölçütü (Taslak)

Bu program ölçütleri başlıklarında "otomotiv" ve benzeri nitelemeler bulunan programlar içindir.

Mezunların aşağıdaki niteliklere sahip olduğu kanıtlanmalıdır: otomotiv mühendisliği uygulamalarına yönelik türevsel denklemleri de içerecek biçimde ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık; kimya, matematiğe dayalı fizik, dinamik, yapısal mekanik, malzemelerin yapıları ve özellikleri, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, üretim süreçleri, elektronik ve kontrol, taşıt tasarımı, taşıt dinamiği, taşıt tahrik ve güç sistemleri, otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve taşıt doğrulama testleri konularında bilgi sahibi; bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi; kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi; taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

Son güncelleme: 10/05/2014

 @ MÜDEK 2007-2023 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net