English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARINA ÖZGÜ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ TASLAĞI

English
MÜDEK Ölçütler Komitesi çalışmaları ile oluşturulan Enerji Sistemleri Mühendisliği programlarına özgü MÜDEK ölçütleri taslağı ilgili paydaşların görüş ve önerilerine açılmıştır.

MÜDEK Ölçütler Komitesi bu çalışmaları sırasında başta ilgili meslek kuruluşları ve mühendislik programlarını yürüten yükseköğretim kurumlarının ilgili birimleri olmak üzere ilgili paydaşların görüşlerini toplamaya en üst düzeyde özen göstermiş ve Enerji Sistemleri Mühendisliği programlarına özgü bir alt komite kurarak bu çalışmalara ilgili alanlarda uzmanlaşmış paydaşları katmıştır.

Belirli olgunluğa gelen ölçütler taslağına kesinlik kazandırmadan önce MÜDEK web sayfasında ilan edilerek tüm paydaşlara geri bildirimde bulunmaları için son bir fırsat tanınması aşamasına gelinmiştir. MÜDEK'e iletilecek görüş ve öneriler Ölçütler Komitesince değerlendirilecek ve ölçüt önerilerinin son taslağı hazırlanacaktır.

Oluşturulan ölçüt önerilerinin son taslağı, varsa üzerinde ulaşılamayan görüşlerle birlikte, MÜDEK Yönetim Kuruluna sunulacak ve Yönetim Kurulunun ilk toplantısında görüşülüp karara bağlandıktan sonra kesinleşecektir. Kesinleşen ölçütler, Yönetim Kurulu kararının alındığı takvim yılını izleyen yılda başlayan değerlendirme döneminden itibaren yürürlüğe girecektir.

Aşağıda verilen taslak ölçütlerle ile ilgili görüş ve önerilerinizi
  • Adınız, soyadınız, ünvanınız, çalıştığınız kurum ve birim, göreviniz bilgileriyle birlikte,
  • en geç 21.07.2014 tarihine kadar,
  • olcut@mudek.org.tr adresine
yollamanızı bekliyoruz.

MÜDEK Ölçütler Komitesi


Enerji Sistemleri Mühendisliği Program Ölçütü (Taslak)

Bu program ölçütleri başlıklarında "enerji sistemleri" ve benzeri nitelemeler bulunan programlar içindir.

Programın ders planı temel kimya, olasılık ve istatistik, termodinamik ile ısı ve kütle transferi, akışkanlar mekaniği, elektrik makinaları konularını içermelidir.

Mezunların aşağıdaki niteliklere sahip olduğu kanıtlanmalıdır: Fosil ve yenilenebilir enerjinin verimli bir şekilde üretilmesi, iletimi, dağıtımı ve tüketimi konularında bilgi. Enerji sistemlerinde teknoloji-çevre-ekonomi ilişkilerini modelleme ve analiz edebilme. En az bir tür (güneş, rüzgar, biyo, termal, hidrolik, nükleer gibi) enerji sistemini tasarlama deneyimi.

Son güncelleme: 05/06/2014

 @ MÜDEK 2007-2023 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net