English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

2015-2016 DÖNEMİ AKREDİTASYON BAŞVURULARI

English
Akreditasyon Başvurusu Yapması Gereken Programlar
2015-2016 değerlendirme döneminde MÜDEK tarafından akreditasyon değerlendirmesi yapılması istenen aşağıda listelenmiş programlar 02 Şubat 2015 tarihine kadar, MÜDEK'e başvuru yapmak zorundadır.
 • MÜDEK değerlendirmesine ilk kez başvuracak lisans ve yüksek lisans programları.
 • Daha önce alınmış olan akreditasyon süreleri 30 Eylül 2016 tarihinde dolacak lisans programları. Bu programlara 2013-2014 döneminde MÜDEK tarafından değerlendirilmiş ve haklarında 2015-2016 döneminde "Ara Değerlendirme" yapılması kararı alınmış lisans programları da dahildir.
02 Şubat 2015 tarihine kadar, akreditasyon başvurularını yapmayan programlar 2015-2016 döneminde değerlendirmeye alınmayacak ve akreditasyon süreleri 30 Eylül 2016'da dolanların akreditasyonları bu tarih itibariyle sona erdirilecektir.

2014-2015 döneminde MÜDEK tarafından değerlendirilmekte olup, haklarında 2015 yılında "Kanıt Göster" değerlendirmesi kararı alınacak lisans programları için ayrı bir başvuru takvimi uygulanacaktır. "Kanıt Göster" değerlendirme takvimi aşağıda verilmiştir.
Akreditasyon Başvurusu Yapabilecek Programlar ve Kurumları
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan ve YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarındaki mühendislik lisans ve yüksek lisans eğitim programları için akreditasyon amacıyla değerlendirilme başvurusu yapılabilir.

Başvuru yapan bir programın adında "mühendislik" sözcüğü bulunmalıdır.

İlk kez başvuru yapılacak bir programın, başvuru tarihinden önce mezun vermiş olması gereklidir.

Başvuru yapan bir programda, öğrencilerin programı tamamlayabilmek için seçebilecekleri çeşitli opsiyonların bulunması durumunda, bu opsiyonların her birinin ayrı ayrı değerlendirme ölçütlerinin tümünü sağlaması gerekmektedir.

Akreditasyon başvurusu yapan bir program için kurumda ikinci öğretim de uygulanmakta ve ikinci öğretim programı da mezun vermiş ise, programların değerlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:
 • Başvuru hem normal öğretim, hem de ikinci öğretim için yapılmalıdır.
 • Kurumlar bu programın MÜDEK ölçütlerini sağladığını hem normal öğretim hem de ikinci öğretim için ayrı ayrı göstermek zorundadır.
 • Normal öğretim programları daha önceden değerlendirilmiş olmasına karşın, o sırada henüz açılmamış ya da mezun vermemiş oldukları için değerlendirilmemiş olan ikinci öğretim programlarının başvuruları mezun verdikten sonraki normal öğretim programlarının ilk genel değerlendirmesiyle beraber yapılır.
Akreditasyon Başvuru Sürecindeki Önemli Tarihler
 • 02 Şubat 2015: Yükseköğretim kurumlarının 2015 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları MÜDEK'e bildirmesi için son tarih. Dikkat: Lisans programlarıyla ilgili başvuruların lisans programı başvuru formu, yüksek lisans programlarıyla ilgili başvuruların yüksek lisans programı başvuru formu, doldurularak MÜDEK Genel Sekreterliği'ne yapılması gerekmektedir. Postada olabilecek gecikmeleri dikkate alarak başvuruların elektronik bir kopyasının bu tarihe kadar mak@mudek.org.tr adresine de gönderilmesi önerilir.
 • 09 Şubat 2015: İlk kez başvuru yapan bazı programlardan ek bilgi ve belge istenmesinin gerekli görüldüğünün MÜDEK tarafından ilgili kurumlara bildirilmesi için son tarih.
 • 02 Mart 2015: MÜDEK tarafından 2015 yılında akreditasyon için değerlendirmeye alınabilecek programların kurumlara bildirilmesi ve ilgili sözleşme tekliflerinin gönderilmesi için son tarih.
 • 01 Nisan 2015: Akreditasyon başvuruları ile ilgili gönderilen sözleşme tekliflerinin kurumlar tarafından onaylanarak MÜDEK'e geri gönderilmesi için son tarih.
 • 31 Temmuz 2015: Kurumların 2015 yılında akreditasyon için başvurdukları programlara ilişkin özdeğerlendirme ve/veya ara değerlendirme raporlarını elektronik ortamda MÜDEK'e ulaştırmaları için son tarih.
 • 18 Eylül 2015: MÜDEK'e gönderilen özdeğerlendirme raporlarının ön incelemesinde saptanan raporlama ve/veya ölçüt yetersizliklerinin MÜDEK tarafından ilgili kurumlara bildirilmesi için son tarih.
 • 30 Eylül 2015: 2015 yılında haklarında "Kanıt Göster" değerlendirmesi kararı alınan programlar ile ilgili sözleşme tekliflerinin kurumlara gönderilmesi için son tarih.
 • 09 Ekim 2015: Format ve/veya raporlama yetersizliği giderilen raporların elektronik ortamda kurumlar tarafından MÜDEK’e ulaştırılması için son tarih.
 • 02 Kasım 2015: 2015 yılında "Kanıt Göster" değerlendirmesi kararı alınan programlar ile ilgili gönderilen tekliflerin kurumlar tarafından onaylanarak, MÜDEK'e geri gönderilmesi için son tarih.
 • 30 Kasım 2015: Kurumların 2014 yılında "Kanıt Göster" değerlendirmesi kararı alınan programlara ait ara değerlendirme raporlarını MÜDEK'e ulaştırmaları için son tarih.
Akreditasyon Bedelleri ve Ödeme Takvimi
2015-2016 dönemi akreditasyon bedellerinde bir önceki döneme göre değişiklik yapılmıştır. Değerlendirilecek her program için alınacak yeni akreditasyon bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Değerlendirme Türü Normal Öğretim İkinci Öğretim
Genel Değerlendirme(1) 9.750 TL + KDV 6.900 TL + KDV
Ziyaretle Ara Değerlendirme(2) 6.900 TL + KDV 6.900 TL + KDV
Raporla Ara Değerlendirme(2) 5.050 TL + KDV 5.050 TL + KDV
Ziyaretle Kanıt Göster(3) 6.900 TL + KDV 6.900 TL + KDV
Raporla Kanıt Göster(3) 5.050 TL + KDV 5.050 TL + KDV
(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
(2) Daha önce yapılan genel değerlendirme sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların ara değerlendirmesi
(3) Daha önce yapılan ara veya genel değerlendirme sonucunda bir yıl süreli akreditasyon verilmiş olan programların kanıt göster değerlendirmesi
2015-2016 döneminde programlarının Genel veya Ara Değerlendirmesi yapılacak kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin;
 • %15'i ilk başvurunun incelenerek, kabul edilmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması sonrasında, Nisan 2015 ayı içinde,
 • %35'i özdeğerlendirme raporlarının incelenmesi sonrasında, Ekim 2015 ayı içinde,
 • geri kalanı (%50) ise, değerlendirme ziyareti sonrasında
tahsil edilecektir.

2015-2016 döneminde programları için "Kanıt Göster" değerlendirmesi yapılacak kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin;
 • %25'i kanıt göster değerlendirme başvurusunun incelenerek, kabul edilmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması sonrasında, Kasım 2015 ayı içinde,
 • geri kalanı (%75) ise, değerlendirme ziyareti sonrasında
tahsil edilecektir.
Akreditasyon Değerlendirmelerinde Kullanılacak MÜDEK Ölçütleri
Akreditasyon Değerlendirmelerinde Kullanılacak Özdeğerlendirme Raporu

Son güncelleme: 01/01/2015

 @ MÜDEK 2007-2023 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net