English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

GIDA MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARINA ÖZGÜ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ TASLAĞI

English
MÜDEK Ölçütler Komitesi çalışmaları ile güncellenen Gıda Mühendisliği programlarına özgü MÜDEK ölçütleri taslağı ilgili paydaşların görüş ve önerilerine açılmıştır.

MÜDEK Ölçütler Komitesi bu çalışmaları sırasında başta ilgili meslek kuruluşları ve mühendislik programlarını yürüten yükseköğretim kurumlarının ilgili birimleri olmak üzere ilgili paydaşların görüşlerini toplamaya en üst düzeyde özen göstermiş ve Gıda Mühendisliği programlarına özgü bir alt komite kurarak bu çalışmalara ilgili alanlarda uzmanlaşmış paydaşları katmıştır.

Belirli olgunluğa gelen ölçütler taslağına kesinlik kazandırmadan önce MÜDEK web sayfasında ilan edilerek tüm paydaşlara geri bildirimde bulunmaları için son bir fırsat tanınması aşamasına gelinmiştir. MÜDEK'e iletilecek görüş ve öneriler Ölçütler Komitesince değerlendirilecek ve ölçüt önerilerinin son taslağı hazırlanacaktır.

Güncellenen ölçüt önerilerinin son taslağı, varsa üzerinde ulaşılamayan görüşlerle birlikte, MÜDEK Yönetim Kuruluna sunulacak ve Yönetim Kurulunun ilk toplantısında görüşülüp karara bağlandıktan sonra kesinleşecektir. Kesinleşen yenilenmiş ölçütler, Yönetim Kurulu kararının alındığı takvim yılını izleyen yılda başlayan değerlendirme döneminden itibaren yürürlüğe girecektir.

Aşağıda verilen taslak ölçütlerle ile ilgili görüş ve önerilerinizi
  • Adınız, soyadınız, ünvanınız, çalıştığınız kurum ve birim, göreviniz bilgileriyle birlikte,
  • en geç 15.08.2014 tarihine kadar,
  • olcut@mudek.org.tr adresine
yollamanızı bekliyoruz.

MÜDEK Ölçütler Komitesi


Gıda Mühendisliği Program Ölçütü (Taslak)

Bu program ölçütleri başlıklarında "gıda" ve benzeri nitelemeler bulunan programlar içindir.

Mezunların türevsel denklemleri de içerecek biçimde matematik, kimya ve biyoloji konularında yeterli olduğu kanıtlanmalıdır. Ayrıca mezunlar, tepkime kinetiği, kütle ve enerji denklikleri, ısı ve kütle transferi, biyolojik malzemeler, bilişim sistemleri, süreç yönetimi ve gıda işleme sistemleri konularında yeterli bilgi, uygulama ve tasarlama becerisine sahip olmalıdırlar.

Gıda Mühendisliği Program Ölçütü (Yürürlükteki Sürüm)

Bu program ölçütleri başlıklarında "gıda" ve benzeri nitelemeler bulunan programlar içindir.

Mezunların aşağıdaki konularda yeterli olduğu kanıtlanmalıdır: türevsel denklemleri de içerecek biçimde matematik; organik kimya ve fizikokimya; biyolojik bilimler. Ayrıca mezunlar, biyolojik kinetik, biyolojik malzemeler, ısı ve kütle transferi, bilişim sistemleri, süreç denetim konuları ve gıda işleme sistemleri konularında uzmanlık kazanmış olmalıdırlar.

Son güncelleme: 29/06/2014

 @ MÜDEK 2007-2024 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net