English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

Yeni Değerlendirici Adayları Aranıyor

MÜDEK, mühendislik eğitim programlarının MÜDEK değerlendirme ölçütlerine göre, akreditasyon değerlendirmesini yaparak kurumların kalite iyileştirme çalışmalarında önemli rol üstlenecek, üniversitelerde veya endüstri/iş dünyasında çalışmakta olan değerlendirici adayları aramaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>>>>
2024 Yılı Akreditasyon Kararları (Yayım tarihi: 01.07.2024)

2024 yılı akreditasyon kararları MAK tarafından alındı. 2023-2024 döneminde değerlendirilmiş olan toplam 120 mühendislik programından 8 program için tam süreli akreditasyon, 33 program için sonraki genel değerlendirmeye kadar akreditasyon sürelerini uzatma, 59 program için ara değerlendirme koşulu ile akreditasyon kararı, 20 program için akreditasyon vermeme kararı alındı.

Güncellenen akredite edilmiş programlar listesine erişmek için tıklayınız: 
>>>>>

MÜDEK Yüksek Lisans Akreditasyonu Verdi (Yayım tarihi: 01.07.2024)

MÜDEK, tarihinde ilk kez yüksek lisans akreditasyonu verdi. İstanbul Teknik Üniversitesinin Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı üç program MÜDEK tarafından yapılan değerlenirme sonucunda akreditasyon almaya hak kazandı.
Bu akreditasyon, ülkemizde bir yüksek lisans programına verilen ilk akreditasyon özelliğini de taşıyor.

Akredite edilmiş yüksek lisans programları listesine erişmek için tıklayınız:  >>>>>


2024 Kurum Temsilcilerine Yönelik Eğitim Sayfası Güncellendi (Yayım tarihi: 08.05.2024)
  
2024 yılı Mart ayında Kurum Temsilcilerine yönelik yapılan MÜDEK eğitimleri ile ilgili belgeler MÜDEK Kurum Çalıştayları sayfasına eklendi. Sayfaya ulaşmak için tıklayın >>>>>


Serhan Başer 41. MDK Toplantısına Katıldı (Yayım tarihi: 30.04.2024)
 
MÜDEK Genel Sekreteri Serhan Başer, 26 Nisan 2024 tarihinde Fırat Üniversitesinde yapılan 41. MDK (Mühendislik Dekanları Konseyi) Toplantısına MÜDEK'i temsilen katılarak bir sunum yaptı. Sunumu indirmek için tıklayın >>>>>


YÖKAK Tarafından Kurumlara İletilen 18.04.2024 tarihli yazı hk.(Yayım Tarihi: 25.04.2024) 

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından üniversitelere iletilen 18.04.2024 tarihli yazıda, “…Bu kapsamda, Kurulumuz tarafından yetkilendirilmiş ulusal ve tanınmış uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından üniversitenizin akredite edilen programlarına ait bilgilerin, en geç 4 Mayıs 2024 tarihine kadar ilgili akreditasyon kuruluşu tarafından YÖKAK Akreditasyon Kuruluşları Sistemi (AKSİS) üzerinden girişlerinin yapılması gerekmektedir…” denilmektedir.

2022-2023 ve önceki dönemlerde MÜDEK tarafından değerlendirilen ve akreditasyon kararı verilerek www.mudek.org.tr adresinden yayınlanan programların bilgileri, başlangıç ve bitiş tarihlerini de içerecek şekilde 2023 yılı içinde YÖKAK’ın AKSİS sistemine girilmiştir.


MÜDEK Genel Kurulu (Yayım Tarihi: 11.03.2024) 

MÜDEK Genel Kurul toplantısı 20 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 13:00'te, aşağıdaki gündemle, Tarabya Bayırı Caddesi No:68 34457 Tarabya-İstanbul adresindeki TED Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü'nde çoğunluk sağlanamaması durumunda, 7 gün sonra, 27 Nisan 2024 Cumartesi günü aynı yerde, aynı saatte ve aynı gündemle yapılacaktır.

Gündem:
 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Divan heyeti seçimi
 3. Toplantı gündeminin ve değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve oylanması
 4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile 2023 yılına ait kesin bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması ve görüşülmesi
 5. Denetim Kurulu raporunun sunulması ve görüşülmesi
 6. Yönetim Kurulunun aklanması
 7. 2024 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, tartışılması ve oylanması
 8. Dernek üyelik aidatlarının 2024 yılı için belirlenmesi
 9. 2025 ve 2026 yılları bütçe öngörülerinin sunulması
 10. Dilekler
 11. Kapanış

Fuat Tiniş'in MÜDEK ve Akreditasyon Süreçleri ile İlgili Yazısı Mühendis ve Makine Güncel Dergisinde Yayımlandı (Yayım Tarihi: 01.03.2024)

Makine Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan Mühendis ve Makine Güncel Dergisi'nin ana teması Eğitim; Lisans ve Lisansüstü Eğitim, Mezuniyet Sonrası Eğitim olan Ocak 2024 tarihli 85. sayısında MÜDEK MAK Başkanı Fuat Tiniş'in Mühendislik Eğitiminde Akreditasyon ve Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) başlıklı yazısı yayımlandı. Yazı metnine ulaşmak için tıklayınız >>>>>
Yeni MÜDEK Üyesi

MÜDEK gönüllüsü olarak hizmet vermekte olan Mehmet Nuri Bodur'un MÜDEK üyelik başvurusu MÜDEK Yönetim Kurulunun 07.02.2024 tarihli toplantısında görüşülmüş ve bu arkadaşımız derneğimizin üyeliğine kabul edilmiştir. MÜDEK'e katkılarını "MÜDEK üyesi" olarak devam ettirecek olan arkadaşımıza hoş geldiniz diyoruz.

2024 Kurum Temsilcilerine Yönelik MÜDEK Eğitimleri (Yayım tarihi: 07.02.2024)

2024 Mart ayında, biri MÜDEK değerlendirmesine başvurmayı planlayan mühendislik programlarının yöneticilerine yönelik, diğeri halen akreditasyonu olan programların yöneticilerine yönelik olmak üzere, iki farklı MÜDEK eğitimi gerçekleştirilecektir. Her iki eğitim sanal ortamda ve iki bölüm halinde gerçekleştirilecektir: Eğitimlerin I. bölümleri Google Classroom üzerinden bireysel çalışma olarak, II. bölümleri ise Zoom üzerinden çevrimiçi gerçekleştirilecektir

1. İlk Kez Akreditasyon Başvurusu Yapacak Programların Temsilcileri İçin 2024 Yılı MÜDEK Eğitimi

İlk kez akreditasyon başvurusu yapacak ya da akreditasyon başvurusu yapmak için hazırlanan programların temsilcilerine yönelik 2024 yılı MÜDEK eğitiminin I. bölümünün yer alacağı Google Classroom sınıfı 20 Şubat 2024 tarihlerinden itibaren katılımcıların erişimine açılacaktır. Eğitimin ikinci bölümü, 2 Mart 2024 Cumartesi günü Zoom üzerinden yapılacak bir çevrimiçi soru-yanıt oturumu olarak gerçekleştirilecektir.

Bu eğitime katılım için en geç 20 Şubat 2024 tarihine kadar ön kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Ön kayıt ve İlk Kez Akreditasyon Başvurusu Yapacak Programların Temsilcileri İçin 2024 Yılı MÜDEK Eğitimi ile ilgili ayrıntılı bilgilere erişmek için tıklayınız: >>>>>

2. Akreditasyonu Olan Programların Temsilcileri İçin 2024 Yılı MÜDEK Eğitimi

Halen akreditasyonu olan programların temsilcilerine yönelik olan 2024 yılı MÜDEK eğitiminin  I. bölümünün yer alacağı Google Classroom sınıfı 27 Şubat 2024 tarihlerinden itibaren katılımcıların erişimine açılacaktır. Eğitimin ikinci bölümü, 9 Mart 2024 Cumartesi günü Zoom üzerinden yapılacak bir çevrimiçi soru-yanıt oturumu olarak gerçekleştirilecektir.

Bu eğitime katılım için en geç 27 Şubat 2024 tarihine kadar ön kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Ön kayıt ve Akreditasyonu Olan Programların Temsilcileri İçin 2024 Yılı MÜDEK Eğitimi ile ilgili ayrıntılı bilgilere erişmek için tıklayınız: >>>>>
 


2024-2025 Değerlendirme Dönemi Akreditasyon Başvuru Düzenlemeleri Belirlendi

2024-2025 değerlendirme döneminde yapılacak MÜDEK akreditasyon başvurularına ilişkin düzenleme için tıklayınız >>>>>

DİKKAT: Son başvuru tarihi 26 Ocak 2024'tür. 
MÜDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri 3.0 Yayımlandı


MÜDEK Yönetim Kurulu, 08.11.2023 tarihli toplantısında Ölçütler Komitesi tarafından sunulan MÜDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri belgesiyle ilgili değişiklikleri kabul etmiş ve yenilenmiş belge sürüm 3.0 olarak yayımlanmıştır.

2026-2027 değerlendirme döneminde ilk kez ya da yeniden Genel Değerlendirmesi yapılacak program değerlendirmelerinde Mühendislik Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri Sürüm 3.0 ölçütleri kullanılacaktır. Bu tarihten itibaren yapılacak ara değerlendirmelerde ise bir önceki Genel Değerlendirmede kullanılmış olan ölçütler kullanılacaktır.

Ölçütlerin kullanılmaya başlanacağı tarihten önce ilgili diğer MÜDEK belgeleri bu yeni sürüme göre güncellenecek ve yeni ölçütler eğitimlere entegre edilerek gerek kurumların gerek MÜDEK değerlendiricilerinin bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Belgenin yeni sürümüyle bir önceki sürümü arasındaki başlıca farklar aşağıdaki 5 başlık altında sıralanmıştır:

•   MÜDEK Çıktıları yeniden düzenlenmiştir.

o   Program çıktıları dört ana grup altında toplanacak biçimde yeniden sıralanmış,

o   Bazı çıktı bileşenler kaldırılmış, çıktı ifadeleri sadeleştirilmiş ve

o   Washington Accord Mezun Niteliklerinin 2021 sürümünde yer alan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve kapsayıcılık konularına yapılan vurgular dahil, bazı değişiklikler ilgili MÜDEK çıktılarına yansıtılmıştır.

•   Bazı ölçütlerde yeni düzenlemeler yapılmıştır.

o   Program eğitim amaçlarına erişimin kanıtlanması gereği kaldırılmış, (Ölçüt 2.3),

o   Sürekli iyileştirme ölçütü ile ilgili açıklama daha anlaşılır hale getirilmiş, (Ölçüt 4.1) ve

o   Eğitim planında yer alması gereken yabancı dil dersleri için en az kredi koşulu getirilmiştir, (Ölçüt 5.4.d)

•   Ölçütler belgesinin “Tanımlar” bölümünde yer alan bazı tanımlar yeniden düzenlenmiştir.

o   Karmaşık mühendislik problem tanımı genişletilmiş, (etik, hukuki, sosyal, teknik, teknik olmayan, geleceğe yönelik gereksinimler, …)

o   Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (BMSKH) ilgili tanımlara ve çıktılara dahil edilmiş, (BMSKH içinden ilgili mühendislik disiplini kapsamına giren hedefler)

o   Mühendislik tasarımında gerçekçi kısıtlar ve koşullar tanımı güncellenmiş ve (tasarımda sıfır karbon salımı, yaşam döngüsü maliyeti, kaynakların yeniden kullanımı gibi boyutlar)

o   Çok disiplinli takım çalışması tanımına profesyonel mühendislerle yapılan çalışmalar ve takımlarda çeşitlilik kavramı da eklenmiştir.

•   Program çıktıları i, ii, …, xi yerine 1, 2, …, 11 biçiminde numaralandırılmıştır.

•   Daha önceki ölçüt sürümlerinde “Disipline Özgü Ölçütler” adıyla yeralan bölüm “Disipline Özgü Eğitim Planı Konuları” biçiminde adlandırılmıştır.

 

Yeni MÜDEK Üyesi

MÜDEK gönüllüsü olarak hizmet vermekte olan Hikmet Ş. Aybar'ın MÜDEK üyelik başvurusu MÜDEK Yönetim Kurulunun 08.11.2023 tarihli toplantısında görüşülmüş ve bu arkadaşımız derneğimizin üyeliğine kabul edilmiştir. MÜDEK'e katkılarını "MÜDEK üyesi" olarak devam ettirecek olan arkadaşımıza hoş geldiniz diyoruz.

Yavuz Erçil yeniden ENAEE Yönetim Kuruluna Seçildi (Yayım tarihi: 30.11.2023)
  
MÜDEK Danışma Kurulu Üyesi Yavuz Erçil, Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan ENAEE Genel Kurulunda ikinci kez  ENAEE Yönetim Kuruluna seçilmiştir. Kendisini bu başarısından ötürü kutluyor, MÜDEK’in uluslararası tanınırlığına yaptığı katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz.


ENAEE Başkanı José Carlos Quadrado MÜDEK'i Ziyaret Etti (Yayım tarihi: 17.07.2023)

ENAEE Başkanı José Carlos Quadrado MÜDEK'i ziyaret etti. 13 Temmuz 2023 Perşembe günü gerçekleşen ziyarette, iki kurum arasındaki ilişkiler değerlendirildi ve yeni işbirliği alanları tartışıldı. Toplantıya MÜDEK adına Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Duranyıldız, Yönetim Kurulu Üyesi Engin Arıkan, MÜDEK Danışma Kurulu Üyesi Birgül Ersolmaz ve MÜDEK Genel Sekreteri Serhan Başer katıldı.

2023 Yılı Akreditasyon Kararları (Yayım tarihi: 01.07.2023)

2023 yılı akreditasyon kararları MAK tarafından alındı. 2022-2023 döneminde değerlendirilmiş olan toplam 121 mühendislik programından 10 program için tam süreli akreditasyon, 30 program için sonraki genel değerlendirmeye kadar akreditasyon sürelerini uzatma, 61 program için ara değerlendirme koşulu ile akreditasyon kararı, 20 program için akreditasyon vermeme kararı alındı.

Güncellenen akredite edilmiş programlar listesine erişmek için tıklayınız: 
>>>>>

A. Bülent Özgüler Washington Accord Başkan Yardımcısı Oldu (Yayım tarihi: 15.06.2023)
  
MÜDEK Kurucu Üyelerinden A. Bülent Özgüler, Tayvan’ın Taichung kentinde yapılan IEA Genel Kurulunda Washington Accord Başkan Yardımcılığına seçilmiştir. Kendisini bu başarısından ötürü kutluyor, MÜDEK’in uluslararası tanınırlığına yaptığı katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz.


Serhan Başer 40. MDK Toplantısına Katıldı (Yayım tarihi: 01.06.2023)
 
MÜDEK Genel Sekreteri Serhan Başer, 26 Mayıs 2023 tarihinde Uşak Üniversitesi'nde yapılan 40. MDK (Mühendislik Dekanları Konseyi) Toplantısı'na MÜDEK'i temsilen katılarak bir sunum yaptı. Sunumu indirmek için tıklayın >>>>>


MÜDEK Genel Kurulu Yapıldı

2023 yılı MÜDEK Genel Kurulu, üye çoğunluğunun katılımı aranmadan 15.04.2023 Cumartesi günü daha önce bildirilen yer ve zamanda 20 üyenin katılımıyla yapılmıştır. Genel Kurulda, yapılan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimleri sonunda 2023-2025 dönemi kurulları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri*: Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri**:
 1. İsmail Duranyıldız - Başkan
 2. Gürkan Karakaş - Başkan Yardımcısı
 3. Zehra Jale Akyel - Sekreter
 4. Engin Arıkan - Sayman
 5. Süheyda Atalay - Üye

 1. Ahmet Aran
 2. Necati Aras
 3. Aydın Kosova
 4. Coşkun Köse
 5. Macit Fikret Suner
Denetim Kurulu Asıl Üyeleri: Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:
 1. Hüsamettin Alper
 2. Altay Onur
 3. Ertuğrul Orhan Örücü
 1. Mehmet Demirkol
 2. Sadullah Can Meydanlı
 3. Mehmet Yalçın Tanes

* Yönetim Kurulu, Genel Kurul sonrası yaptığı ilk toplantıda görev paylaşımını yapmıştır.
** Yedek üyeler alınan oy sayısına göre belirlenmiş; aynı oyu alanlar soyadı sırasına göre listelenmiştir.

Önceki dönem görev alan kurul üyelerine ve bu dönem görevlerine devam eden kurul üyelerine şimdiye kadar yaptıkları özverili ve başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür eder, yeni seçilen kurul üyelerine başarılı bir çalışma dönemi dileriz.

MÜDEK'in Kalite Değerlendirme ve Tescil Belgesi YÖKAK Tarafından 5 Yıl Süreyle Yenilendi

Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) Başkanlığının 22.01.2023 tarihindeki toplantısında, MÜDEK'in Kalite Değerlendirme Tescil Belgesinin süresi 01.02.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere beş yıl uzatılmıştır. Kuruluşumuza YÖK tarafından ilk kez 2007 yılında 5 yıl süre için verilen ve 2013 ve 2018 yıllarında 5’er yıllığına uzatılan bu belge, böylece 2023 yılında YÖKAK tarafından bir kez daha 5 yıl süreyle uzatılmış bulunmaktadır. Böylece, MÜDEK bu belgeyi arka arkaya 5 yıllık dört dönem alan ilk kuruluş olmuştur. İlgili YÖKAK yazısı için tıklayınız. Tescil belgesi
Müfit Gülgeç MAK’taki TMMOB Temsilcisi Oldu

Mehmet Soğancı’nın dönemini doldurması nedeniyle boşalan TMMOB MAK Temsilcisi üyeliğine TMMOB önerisi üzerine Müfit Gülgeç atanmıştır. Müfit Gülgeç bu görevi 31.12.2024 tarihine kadar sürdürecektir.

Kendisine bu yeni görevinde başarılar ve kolaylıklar diliyoruz.
MÜDEK Genel Kurulu 

MÜDEK Genel Kurul toplantısı 08 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 11:00'de, aşağıdaki gündemle, Tarabya Bayırı Caddesi No:68 34457 Tarabya-İstanbul adresindeki TED Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü'nde çoğunluk sağlanamaması durumunda, 7 gün sonra, 15 Nisan 2023 Cumartesi günü aynı yerde, aynı saatte ve aynı gündemle yapılacaktır.

Gündem:
 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Divan heyeti seçimi
 3. Toplantı gündeminin ve değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve oylanması
 4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile 2022 yılına ait kesin bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 5. Denetim Kurulu raporunun sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 6. Yönetim Kurulunun aklanması
 7. 2023 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, tartışılması ve oylanması
 8. Dernek üyelik aidatlarının 2024 yılı için belirlenmesi
 9. 2024 ve 2025 yılları bütçe öngörülerinin sunulması
 10. Yönetim Kurulu için 5 asıl ve 5 yedek üye seçilmesi
 11. Denetim Kurulu için 3 asıl ve 3 yedek üye seçilmesi
 12. Çalışma Yönetmeliğinde yapılması önerilen değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması
 13. Dilekler
 14. Kapanış

2023 Kurum Temsilcilerine Yönelik MÜDEK Eğitimi

MÜDEK değerlendirmesine başvurmayı ya da MÜDEK ölçütlerine göre programlarında iyileştirmeler yapmayı planlayan mühendislik lisans programlarının sorumlularına yönelik MÜDEK eğitimi 2023 Nisan ayında gerçekleştirilecektir.

Eğitim sanal ortamda, iki bölüm halinde yapılacaktır. Birinci bölüm, Google Classroom üzerinden asenkron olarak gerçekleştirilecek ve 10 Nisan 2023 tarihinden itibaren katılımcıların erişimine açılacaktır. Eğitimin ikinci bölümü,
29 Nisan 2023 Cumartesi günü Zoom üzerinden video-konferans biçiminde gerçekleştirilecektir.

Eğitimin birinci bölümü için en geç 10 Nisan 2023 tarihine kadar ön kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Ön kayıt ve 2023 Kurum Temsilcilerine Yönelik MÜDEK Eğitimi ile ilgili ayrıntılı bilgilere erişmek için tıklayınız >>>>>
2023-2024 Değerlendirme Dönemi Akreditasyon Başvuru Düzenlemeleri Belirlendi

2023-2024 değerlendirme döneminde yapılacak MÜDEK akreditasyon başvurularına ilişkin düzenleme için tıklayınız >>>>>

DİKKAT: Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023'dir.

2023-2024 Dönemi MAK Üyeleri Göreve Başladı.

MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulunun (MAK) adları aşağıda verilen 2023-2024 dönemi üyeleri 2 yıllık görevlerine 01.01.2023 tarihi itibarıyla başlamıştır.
 • Fuat Tiniş, (Başkan), Sanayi Temsilcisi
 • Cüneyt Güzeliş, (Başkan Yardımcısı), Prof. Dr., Üniversite Temsilcisi
 • Şebnem Baydere, (Önceki Başkan), Prof. Dr., Üniversite Temsilcisi
 • Berçin Gün, (Üye), KalDer Temsilcisi
 • Tarık Reyhan, (Üye), Sanayi Temsilcisi
 • Macit Özenbaş, (Üye), Prof. Dr., Üniversite Temsilcisi
 • Serpil Erol, (Üye), Prof. Dr., Üniversite Temsilcisi
2015 yılından bu yana MAK üyesi, MAK Başkan Yardımcısı, MAK Başkanı ve Önceki MAK Başkanı olarak 4 dönem görev yapan Filiz B. Dilek’in, 2017 yılından bu yana Üniversite Temsilcisi olarak görev yapan Müjgan Çulfaz’ın ve TMMOB Temsilcisi olarak görev yapan Mehmet Soğancı’nın MAK'taki görevleri 31 Aralık 2022 tarihinde sona ermiştir. Verdikleri çok kıymetli hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ederiz.

01.01.2023 tarihinden itibaren, Serpil Erol ve Macit Özenbaş Üniversite Temsilcisi olarak MAK'ta görev yapmaya başlamıştır. Kendilerine hoş geldiniz der, yeni MAK takımına verimli ve başarılı bir 2 yıllık çalışma dönemi dileriz.

40. MÜDEK Yeni Değerlendirici Eğitimi 05-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

2022 yılının ikinci MÜDEK Yeni Değerlendirici Eğitimi 05-17 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. İki bölüm halinde yapılacak olan eğitimin I. bölümü, 05-16 Aralık 2022 tarihlerinde Google Classroom üzerinden bireysel çalışma biçiminde gerçekleştirilecektir. Eğitimin II. bölümü, 17 Aralık Cumartesi günü saat 9:30-15:00 arasında Zoom üzerinden video konferans formatında yapılacaktır.


2022 yılı MÜDEK Öğrenci Değerlendirici Eğitimi Gerçekleştirildi

2022 yılı MÜDEK Öğrenci Değerlendirici (ÖD) eğitimi 5 Kasım 2022 tarihinde tamamlandı. Bu yıl yapılan ÖD eğitim iki bölüm halinde gerçekleştirildi. I. bölüm 28 Ekim-4 Kasım 2022 tarihlerinde Google Classroom üzerinden bireysel çalışma olarak, II. bölümü 5 Kasım Cumartesi günü Zoom üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Eğitim 18 Öğrenci Değerlendirici adayı tamamladı.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız: >>>>>.


MÜDEK, Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi güncellenmiştir
MÜDEK, Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi güncellenmiştir.
Güncellenen yönergeye erişmek için tıklayınız: >>>>>.


MÜDEK’ten Fidan Bağışı

MÜDEK olarak bizden emeğini ve vaktini esirgemeyen tüm gönüllülerimiz adına fidan bağışında bulunduk. Eğitimde kalitemizi artırmak ve hep daha iyiye ulaşmaktaki destekler ve derneğimize verilen güç gibi biz de ülkemize bir nefes olmakta katkı sağlamak istedik. Fidan bağışımıza ait sertifikamız ait görsel sağdaki gibidir.

2022 Yılı Akreditasyon Kararları

2022 yılı akreditasyon kararları MAK tarafından alındı. 2021-2022 döneminde değerlendirilmiş olan toplam 180 mühendislik programından 40 program için tam süreli akreditasyon, 62 program için sonraki genel değerlendirmeye kadar akreditasyon sürelerini uzatma, 56 program için ara değerlendirme koşulu ile akreditasyon kararı, 22 program için akreditasyon vermeme kararı alındı.

Güncellenen akredite edilmiş programlar listesine erişmek için tıklayınız: 
>>>>>

Kurum Temsilcilerine Yönelik 2022 Yılı MÜDEK Eğitimi

MÜDEK değerlendirmesine başvurmayı ya da MÜDEK ölçütlerine göre programlarında iyileştirmeler yapmayı planlayan mühendislik lisans programlarının sorumlularına yönelik MÜDEK eğitimi 2022 Nisan-Mayıs aylarında gerçekleştirilecektir.

Eğitim sanal ortamda, iki bölüm halinde yapılacaktır. Birinci bölüm, Google Classroom üzerinden asenkron olarak gerçekleştirilecek ve 15 Nisan 2022 tarihinden itibaren katılımcıların erişimine açılacaktır. Eğitimin ikinci bölümü, 14 Mayıs 2022 tarihinde Zoom üzerinden video-konferans biçiminde gerçekleştirilecektir.

Eğitimin birinci bölümü için en geç 15 Nisan 2022 tarihine kadar ön kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Ön kayıt ve Kurum Temsilcilerine Yönelik 2022 Yılı MÜDEK Eğitimi ile ilgili ayrıntılı bilgilere erişmek için tıklayınız: 
>>>>>

MÜDEK Genel Kurulu 

MÜDEK Genel Kurul toplantısının 02 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10:00'da, aşağıdaki gündemle, Tarabya Bayırı Caddesi No:68 34457 Tarabya-İstanbul adresindeki TED Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübünde; çoğunluk sağlanamaması durumunda, toplantının 7 gün sonra, 09 Nisan 2022 Cumartesi günü aynı yerde, aynı saatte ve aynı gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Divan heyeti seçimi
 3. Toplantı gündeminin ve değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve oylanması
 4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile 2021 yılına ait kesin bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 5. Denetim Kurulu raporunun sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 6. Yönetim Kurulunun aklanması
 7. 2022 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, tartışılması ve oylanması
 8. Dernek üyelik aidatlarının 2023 yılı için belirlenmesi
 9. 2023 ve 2024 yılları bütçe öngörülerinin sunulması
 10. Çalışma Yönetmeliğinde yapılması önerilen değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması
 11. Dilekler
 12. Kapanış

Dünya Mühendislik Günü 24 Saat Canlı Yayınlanıyor

4 Mart 2022 günü İstanbul saati ile 04:00 den itibaren UNESCO tarafından desteklenen World Engineering Day 24HRS LIVE programı kapsamında, program ev sahipleri/sunucuları/katılımcıları tarafından canlı sunumlar yapılacaktır. Kuruluşların kendi bölgelerinde bu bağlamda yaptıkları önemli çalışmalar, dünya genelinde yapılan önemli mühendislik etkinlikleri,worldengineeringday.net, World Engineering Day ana sayfasındaki 24HRS LIVE global stream bağlantısından ücretsiz olarak seyredilebilecektir.

A. Erbil Payzın BMO Toplantısına Katılıdı

Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) 3. Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı 15-16 Ocak 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleşti. MÜDEK Danışma Kurulu Üyesi A. Erbil Payzın Kurultayda “Geleceğin Mühendislerinde Aranacak Mezun Nitelikleri” başlıklı bir sunum yaptı. Sunuma erişmek için tıklayınız >>>>>

MÜDEK Paydaş Anketi Yayımlandı

“MÜDEK tarafından Fakülte Yöneticileri, Program Yöneticileri ve Değerlendiricilere yönelik olarak uygulanan" MÜDEK Paydaş Anketi”nin sonuçlarını içeren rapor yayımlanmıştır. Rapora ulaşmak için tıklayınız 
>>>>>

MÜDEK Akreditasyon Raporlarının Kamuya Açıklanması Çalışma Grubu Sonuç Raporu Yayımlandı

Akreditasyon Raporlarının Kamuya Açıklanması konusunda IEA/WA ve ENAEE/LC üyesi akran akreditasyon ajanslarının uygulamaları, yüksek öğretim kalite kuruluşlarının gereksinimleri ve paydaşların görüşlerini içeren MÜDEK Akreditasyon Raporlarının Kamuya Açıklanması Çalışma Grubu Sonuç Raporu yayımlanmıştır. Rapora ulaşmak için tıklayınız  
>>>>>

Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya Mühendislik Günü ve WED2022 Hackathon

Değerli Paydaşlarımız, MÜDEK'in üyesi olduğu International Engineering Alliance (IEA)'ın işbirliği yaptığı World Federation of Engineering Organizations (WFEO), UNESCO tarafından Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya Mühendislik Günü ilan edilen 4 Mart gününe denk gelen 04.03.2022 günü için, mühendislik öğrencilerine yönelik olarak WED2022 Hackathon adında uluslararası bir yarışma düzenlemektedir.

Yarışma ilgili ayrıntılı bilgilere Hackathon Concept ve WED Live Concept belgelerinden ve yarışmaya kayıt için gerekli bilgilere https://worldengineeringday.net/global_events/ sitesinden erişilebilir.

Kurumunuzun web sitesinde yayımlamak ve öğrencilerinize iletilmek dileğiyle bilgilerinize sunarız.

MÜDEK Bilgi İşlem Yöneticisi Göreve Başladı

MÜDEK Yönetim Kurulu tarafından yeni oluşturulan MÜDEK Bilgi İşlem Yöneticisi pozisyonuna 01.12.2021 tarihi itibariyle Barış Tümer atanmıştır. Kendisi MÜDEK Bilgi İşlem çalışmalarının organizasyonu ve yürütülmesinden sorumlu olacaktır. Özellikle MÜDEK süreçlerinin dijitalleştirilmesi çalışmalarında bizlere büyük katkı sağlayacağına inandığımız Barış Bey'e MÜDEK'e hoşgeldiniz diyor, MÜDEK'te başarılı ve verimli bir iş yaşamı diliyoruz. Kendisine MÜDEK ofis telefonundan veya tumer@mudek.org.tr e-posta adresinden ulaşılabilecektir.

2020-2021 Dönemi Değerlendirici Listesi Yayımlandı

2020-2021 değerlendirme döneminde değerlendirme takımlarında yer alan takım başkanları ve program değerlendiricilerin listesi yayımlandı.

Bu liste yer alan MÜDEK gönüllülerine MÜDEK'in değerlendirme etkinliklerine ve başarılarına destek olmaya devam ettikleri için teşekkür ediyoruz.

Listeye erişmek için tıklayınız >>>>>

2021 Yılı Değerlendirici Güncelleme Eğitimi Yapıldı

Mevcut MÜDEK değerlendiricilerine yönelik olarak planlanan 2021 yılı Güncelleme Eğitimi 20 Kasım 2021 Cumartesi saat 10:00-13:30 arasında Zoom üzerinden yapılan toplantı ile tamamlandı.

Güncelleme eğitimi 2 bölüm halinde gerçekleştirildi. Eğitimin I. Bölümü 31 Ekim - 20 Kasım 2021 tarihleri arasında Google Platform üzerinden, bireysel çalışma olarak gerçekleştirildi. Eğitimin I. Bölümüne 86 MÜDEK Gönüllüsü katıldı.

Güncelleme eğitiminin 20 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen II. Bölümü soru-yanıt oturumu olarak gerçekleştirildi. Bülent E. Platin, Z. Jale Akyel, A. Erbil Payzın ve Ramazan Yıldırım tarafından yürütülen bu toplantıya 75 MÜDEK Gönüllüsü katıldı.

MÜDEK Öğrenci Değerlendirici Uzaktan Eğitim Çalıştayı Yapıldı

MÜDEK öğrenci değerlendirici adaylarının eğitimine yönelik MÜDEK Öğrenci Değerlendirici Uzaktan Eğitim Çalıştayı, MÜDEK Yönetim Kurulu Üyesi Engin Arıkan tarafından 14 Kasım 2021 (Pazar) günü sanal ortamda yapılmıştır. Çalıştayda çeşitli üniversitelerin farklı mühendislik programlarına kayıtlı 14 öğrenci değerlendirici adayı davetli katılımcı olarak yer almıştır.

Bülent E. Platin ZİDEK Eğitimi Verdi

MÜDEK Danışma Kurulu koordinatörü Bülent E. Platin 14 Kasım 2021 tarihinde Zoom üzerinden gün boyu gerçekleştirilen ve ZİDEK (Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerledirme ve Akreditasyon Derneği) Değerlendirme Takım Başkanları ve Takım Eş Başkanlarının katıldığı çalıştay ile "ZİDEK Program Değerlendirmelerinde Özdeğerlendirme Raporu İncelemesi ve Bazı Kritik Noktalar" başlıklı bir eğitim vermiştir.

Takım Başkanları Deneyim Paylaşımı Toplantısı

MÜDEK'in 2021 yılı Takım Başkanları Deneyim Paylaşımı Toplantısı 22 takım başkanı / takım eş başkanının katılımıyla 09 Ekim 2021 tarihinde 10:00-13:00 saatleri arasında Zoom ortamında yapıldı.
Toplantıda,
 • 2020-21 Dönemi Uzaktan Program Değerlendirme Sürecine Genel Bakış
 • Uzaktan Program Değerlendirme: Soru-Cevap
 • 2020-21 Dönemi Tutarlılık Analizi
 • Sanal Belge Odaları Hazırlama Yönergesi
 • Özdeğerlendirme Raporları Ön İnceleme Adımı: Yöntem ve Sorunlar
başlıklı sunumlar yapıldı, katılımcılar deneyimlerini ve önerilerini paylaştı.

Yeni MÜDEK Üyesi

MÜDEK gönüllüsü olarak hizmet vermekte olan İlker Usta'nın MÜDEK üyelik başvurusu MÜDEK Yönetim Kurulunun 27.09.2021 tarihli toplantısında görüşülmüş ve bu arkadaşımız derneğimizin üyeliğine kabul edilmiştir. MÜDEK'e katkılarını "MÜDEK üyesi" olarak devam ettirecek olan arkadaşımıza hoş geldiniz diyoruz.

A. Erbil Payzın ENAEE Members Forum 2021: EUR-ACE® Going Global'da Sunum Yaptı

MÜDEK Yönetim Kurulu üyesi Engin Arıkan, Danışma Kurulu üyesi A. Erbil Payzın ve Danışma Kurulu koordinatörü Bülent E. Platin tarafından hazırlanan Expected Evidences for Achievement of Programme Outcomes: A MÜDEK Perspective başlıklı bildiri, ENAEE tarafından 23-24 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenen ENAEE Members Forum 2021: EUR-ACE® Going Global adlı çevrimiçi konferansta MÜDEK adına A. Erbil Payzın tarafından sunuldu.

Sunuma erişmek için tıklayınız >>>>>

Sanal Belge Odası Belgeleri Yayımlandı

MÜDEK Yönetim Kurulunun 20.09.2021 tarihli toplantısında alınan kararla uzaktan program değerlendirmelerinde kullanılmak üzere
 • Sanal Belge Odaları Hazırlama Yönergesi (Sürüm 1.0 - 20.09.2021) - pdf
 • Sanal Belge Odaları Dizin Yapısı (Sürüm 1.0 - 20.09.2021) - zip
belgeleri kabul edilerek yayımlanmıştır.

Engin Arıkan PEMDER Değerlendirici Eğitimine Sunumla Katıldı

MÜDEK Yönetim Kurulu ütesi Engin Arıkan 20-21 Ağustos 2021 tarihlerinde PEMDER (Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği) tarafından Düzce'de düzenlenen Program Değerlendirici Eğitimine MÜDEK adına çevrimiçi olarak uzaktan katılmış ve "Ziyaret Programı, Ziyaret Öncesi Takım Çalışmaları, Kurum Ziyareti, Rapor Yazımı" başlıklı bir sunum yapmıştır.

Sunuma erişmek için tıklayınız >>>>>

MÜDEK 2021-2022 Dönemi Değerlendirmeleri Uzaktan Yapılacak

MÜDEK Yönetim Kurulunun 06.07.2021 tarih ve 2021-14 sayılı toplantısında pandemi koşullarının gelişimindeki belirsizlikten dolayı 2021-2022 güz ve bahar dönemi değerlendirmelerinin tümünün uzaktan yapılmasına karar verilmiştir.

MÜDEK Danışma Kurulu Yenilendi

MÜDEK Yönetim Kurulunun 06.07.2021 tarih ve 2021-14 sayılı toplantısında Yönetim Kuruluna önemli konularda danışmanlık yapmak üzere çalışacak ve görev süresi Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlı olan Danışma Kurulunun aşağıdaki üyelerden oluşmasına  karar verilmiştir.

MÜDEK Genel Kurulu Yapıldı

2021 yılı MÜDEK Genel Kurulu, üye çoğunluğunun katılımı aranmadan 26.06.2021 Cumartesi günü daha önce bildirilen yer ve zamanda 16 üyenin katılımıyla yapılmıştır. Genel Kurulda, yapılan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimleri sonunda 2021-2023 dönemi kurulları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri*: Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri**:
 1. Mehmet Yavuz Erçil - Başkan
 2. Necati Aras - Başkan Yardımcısı
 3. Zehra Jale Akyel - Sekreter
 4. Engin Arıkan - Sayman
 5. Süheyda Atalay - Üye

 1. Macit Fikret Suner
 2. Ahmet Aran
 3. Gürkan Karakaş
 4. Zeki Ayağ
 5. Coşkun Köse
Denetim Kurulu Asıl Üyeleri: Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:
 1. Hüsamettin Alper
 2. İsmail Duranyıldız
 3. Ertuğrul Orhan Örücü
 1. Müjgan Sağır
 2. Altay Onur
 3. Ramazan Yıldırım

* Yönetim Kurulu, Genel Kurul sonrası yaptığı ilk toplantıda görev paylaşımını yapmıştır.
** Yedek üyeler alınan oy sayısına göre belirlenmiş; aynı oyu alanlar soyadı sırasına göre listelenmiştir.

Önceki dönem görev alan kurul üyelerine ve bu dönem görevlerine devam eden kurul üyelerine şimdiye kadar yaptıkları özverili ve başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür eder, yeni seçilen kurul üyelerine başarılı bir çalışma dönemi dileriz.

MAK'ın 2021 Yılı Akreditasyon Karar Toplantısı Yapıldı

2021 yılı akreditasyon kararlarının alındığı MAK toplantısı 27.06.2021 tarihinde yapıldı. Toplantıda 2020-2021 döneminde değerlendirilmiş olan toplam 124 mühendislik programından 19 program için tam süreli akreditasyon, 26 program için sonraki genel değerlendirmeye kadar akreditasyon sürelerini uzatma, 70 program için ara değerlendirme koşulu ile akreditasyon kararı, 9 program için akreditasyon vermeme kararı alındı.

Bu toplantıda alınan kararlar ile güncellenen akredite edilmiş programlar listesine erişmek için tıklayınız >>>>>

Deneyimli Program Değerlendiricilerine MÜDEK Derneği Üyeliğine Davet

Mühendislik programlarını değerlendiren MÜDEK ve benzeri ulusal ya da uluslararası kuruluşların değerlendirme takımlarında en az iki kez "değerlendirici" olarak görev yapmış olan MÜDEK gönüllülerini derneğimizin üyesi olmaya davet ediyoruz. Daha fazla bilgi için tıklayınız >>>>>.

Duyuru Arşivi
 @ MÜDEK 2007-2024 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net