English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

2022-2023 Değerlendirme Dönemi Akreditasyon Başvuru Düzenlemeleri Belirlendi

2022-2023 değerlendirme döneminde yapılacak MÜDEK akreditasyon başvurularına ilişkin düzenleme için tıklayınız >>>>>

DİKKAT: Son başvuru tarihi 28 Ocak 2022'dir.

MÜDEK Paydaş Anketi Yayımlandı

“MÜDEK tarafından Fakülte Yöneticileri, Program Yöneticileri ve Değerlendiricilere yönelik olarak uygulanan" MÜDEK Paydaş Anketi”nin sonuçlarını içeren rapor yayımlanmıştır. Rapora ulaşmak için tıklayınız 
>>>>>

MÜDEK Akreditasyon Raporlarının Kamuya Açıklanması Çalışma Grubu Sonuç Raporu Yayımlandı

Akreditasyon Raporlarının Kamuya Açıklanması konusunda IEA/WA ve ENAEE/LC üyesi akran akreditasyon ajanslarının uygulamaları, yüksek öğretim kalite kuruluşlarının gereksinimleri ve paydaşların görüşlerini içeren MÜDEK Akreditasyon Raporlarının Kamuya Açıklanması Çalışma Grubu Sonuç Raporu yayımlanmıştır. Rapora ulaşmak için tıklayınız  
>>>>>

Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya Mühendislik Günü ve WED2022 Hackathon

Değerli Paydaşlarımız, MÜDEK'in üyesi olduğu International Engineering Alliance (IEA)'ın işbirliği yaptığı World Federation of Engineering Organizations (WFEO), UNESCO tarafından Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya Mühendislik Günü ilan edilen 4 Mart gününe denk gelen 04.03.2022 günü için, mühendislik öğrencilerine yönelik olarak WED2022 Hackathon adında uluslararası bir yarışma düzenlemektedir.

Yarışma ilgili ayrıntılı bilgilere Hackathon Concept ve WED Live Concept belgelerinden ve yarışmaya kayıt için gerekli bilgilere https://worldengineeringday.net/global_events/ sitesinden erişilebilir.

Kurumunuzun web sitesinde yayımlamak ve öğrencilerinize iletilmek dileğiyle bilgilerinize sunarız.

MÜDEK Bilgi İşlem Yöneticisi Göreve Başladı

MÜDEK Yönetim Kurulu tarafından yeni oluşturulan MÜDEK Bilgi İşlem Yöneticisi pozisyonuna 01.12.2021 tarihi itibariyle Barış Tümer atanmıştır. Kendisi MÜDEK Bilgi İşlem çalışmalarının organizasyonu ve yürütülmesinden sorumlu olacaktır. Özellikle MÜDEK süreçlerinin dijitalleştirilmesi çalışmalarında bizlere büyük katkı sağlayacağına inandığımız Barış Bey'e MÜDEK'e hoşgeldiniz diyor, MÜDEK'te başarılı ve verimli bir iş yaşamı diliyoruz. Kendisine MÜDEK ofis telefonundan veya tumer@mudek.org.tr e-posta adresinden ulaşılabilecektir.

2020-2021 Dönemi Değerlendirici Listesi Yayımlandı

2020-2021 değerlendirme döneminde değerlendirme takımlarında yer alan takım başkanları ve program değerlendiricilerin listesi yayımlandı.

Bu liste yer alan MÜDEK gönüllülerine MÜDEK'in değerlendirme etkinliklerine ve başarılarına destek olmaya devam ettikleri için teşekkür ediyoruz.

Listeye erişmek için tıklayınız >>>>>

Yeni Değerlendirici Adayları Aranıyor

MÜDEK, mühendislik eğitim programlarının MÜDEK değerlendirme ölçütlerine göre, akreditasyon değerlendirmesini yaparak kurumların kalite iyileştirme çalışmalarında önemli rol üstlenecek, üniversitelerde veya endüstri/iş dünyasında çalışmakta olan değerlendirici adayları aramaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>>>>.
2021 Yılı Değerlendirici Güncelleme Eğitimi Yapıldı

Mevcut MÜDEK değerlendiricilerine yönelik olarak planlanan 2021 yılı Güncelleme Eğitimi 20 Kasım 2021 Cumartesi saat 10:00-13:30 arasında Zoom üzerinden yapılan toplantı ile tamamlandı.

Güncelleme eğitimi 2 bölüm halinde gerçekleştirildi. Eğitimin I. Bölümü 31 Ekim - 20 Kasım 2021 tarihleri arasında Google Platform üzerinden, bireysel çalışma olarak gerçekleştirildi. Eğitimin I. Bölümüne 86 MÜDEK Gönüllüsü katıldı.

Güncelleme eğitiminin 20 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen II. Bölümü soru-yanıt oturumu olarak gerçekleştirildi. Bülent E. Platin, Z. Jale Akyel, A. Erbil Payzın ve Ramazan Yıldırım tarafından yürütülen bu toplantıya 75 MÜDEK Gönüllüsü katıldı.

Bülent E. Platin ZİDEK Eğitimi Verdi

MÜDEK Danışma Kurulu koordinatörü Bülent E. Platin 14 Kasım 2021 tarihinde Zoom üzerinden gün boyu gerçekleştirilen ve ZİDEK (Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerledirme ve Akreditasyon Derneği) Değerlendirme Takım Başkanları ve Takım Eş Başkanlarının katıldığı çalıştay ile "ZİDEK Program Değerlendirmelerinde Özdeğerlendirme Raporu İncelemesi ve Bazı Kritik Noktalar" başlıklı bir eğitim vermiştir.

Takım Başkanları Deneyim Paylaşımı Toplantısı

MÜDEK'in 2021 yılı Takım Başkanları Deneyim Paylaşımı Toplantısı 22 takım başkanı / takım eş başkanının katılımıyla 09 Ekim 2021 tarihinde 10:00-13:00 saatleri arasında Zoom ortamında yapıldı.
Toplantıda,
 • 2020-21 Dönemi Uzaktan Program Değerlendirme Sürecine Genel Bakış
 • Uzaktan Program Değerlendirme: Soru-Cevap
 • 2020-21 Dönemi Tutarlılık Analizi
 • Sanal Belge Odaları Hazırlama Yönergesi
 • Özdeğerlendirme Raporları Ön İnceleme Adımı: Yöntem ve Sorunlar
başlıklı sunumlar yapıldı, katılımcılar deneyimlerini ve önerilerini paylaştı.

Yeni MÜDEK Üyesi

MÜDEK gönüllüsü olarak hizmet vermekte olan İlker Usta'nın MÜDEK üyelik başvurusu MÜDEK Yönetim Kurulunun 27.09.2021 tarihli toplantısında görüşülmüş ve bu arkadaşımız derneğimizin üyeliğine kabul edilmiştir. MÜDEK'e katkılarını "MÜDEK üyesi" olarak devam ettirecek olan arkadaşımıza hoş geldiniz diyoruz.

A. Erbil Payzın ENAEE Members Forum 2021: EUR-ACE® Going Global'da Sunum Yaptı

MÜDEK Yönetim Kurulu üyesi Engin Arıkan, Danışma Kurulu üyesi A. Erbil Payzın ve Danışma Kurulu koordinatörü Bülent E. Platin tarafından hazırlanan Expected Evidences for Achievement of Programme Outcomes: A MÜDEK Perspective başlıklı bildiri, ENAEE tarafından 23-24 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenen ENAEE Members Forum 2021: EUR-ACE® Going Global adlı çevrimiçi konferansta MÜDEK adına A. Erbil Payzın tarafından sunuldu.

Sunuma erişmek için tıklayınız >>>>>

Sanal Belge Odası Belgeleri Yayımlandı

MÜDEK Yönetim Kurulunun 20.09.2021 tarihli toplantısında alınan kararla uzaktan program değerlendirmelerinde kullanılmak üzere
 • Sanal Belge Odaları Hazırlama Yönergesi (Sürüm 1.0 - 20.09.2021) - pdf
 • Sanal Belge Odaları Dizin Yapısı (Sürüm 1.0 - 20.09.2021) - zip
belgeleri kabul edilerek yayımlanmıştır.

Engin Arıkan PEMDER Değerlendirici Eğitimine Sunumla Katıldı

MÜDEK Yönetim Kurulu ütesi Engin Arıkan 20-21 Ağustos 2021 tarihlerinde PEMDER (Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği) tarafından Düzce'de düzenlenen Program Değerlendirici Eğitimine MÜDEK adına çevrimiçi olarak uzaktan katılmış ve "Ziyaret Programı, Ziyaret Öncesi Takım Çalışmaları, Kurum Ziyareti, Rapor Yazımı" başlıklı bir sunum yapmıştır.

Sunuma erişmek için tıklayınız >>>>>

MÜDEK 2021-2022 Dönemi Değerlendirmeleri Uzaktan Yapılacak

MÜDEK Yönetim Kurulunun 06.07.2021 tarih ve 2021-14 sayılı toplantısında pandemi koşullarının gelişimindeki belirsizlikten dolayı 2021-2022 güz ve bahar dönemi değerlendirmelerinin tümünün uzaktan yapılmasına karar verilmiştir.

MÜDEK Danışma Kurulu Yenilendi

MÜDEK Yönetim Kurulunun 06.07.2021 tarih ve 2021-14 sayılı toplantısında Yönetim Kuruluna önemli konularda danışmanlık yapmak üzere çalışacak ve görev süresi Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlı olan Danışma Kurulunun aşağıdaki üyelerden oluşmasına  karar verilmiştir.

MÜDEK Genel Kurulu Yapıldı

2021 yılı MÜDEK Genel Kurulu, üye çoğunluğunun katılımı aranmadan 26.06.2021 Cumartesi günü daha önce bildirilen yer ve zamanda 16 üyenin katılımıyla yapılmıştır. Genel Kurulda, yapılan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimleri sonunda 2021-2023 dönemi kurulları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri*: Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri**:
 1. Mehmet Yavuz Erçil - Başkan
 2. Necati Aras - Başkan Yardımcısı
 3. Zehra Jale Akyel - Sekreter
 4. Engin Arıkan - Sayman
 5. Süheyda Atalay - Üye

 1. Macit Fikret Suner
 2. Ahmet Aran
 3. Gürkan Karakaş
 4. Zeki Ayağ
 5. Coşkun Köse
Denetim Kurulu Asıl Üyeleri: Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:
 1. Hüsamettin Alper
 2. İsmail Duranyıldız
 3. Ertuğrul Orhan Örücü
 1. Müjgan Sağır
 2. Altay Onur
 3. Ramazan Yıldırım

* Yönetim Kurulu, Genel Kurul sonrası yaptığı ilk toplantıda görev paylaşımını yapmıştır.
** Yedek üyeler alınan oy sayısına göre belirlenmiş; aynı oyu alanlar soyadı sırasına göre listelenmiştir.

Önceki dönem görev alan kurul üyelerine ve bu dönem görevlerine devam eden kurul üyelerine şimdiye kadar yaptıkları özverili ve başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür eder, yeni seçilen kurul üyelerine başarılı bir çalışma dönemi dileriz.

MAK'ın 2021 Yılı Akreditasyon Karar Toplantısı Yapıldı

2021 yılı akreditasyon kararlarının alındığı MAK toplantısı 27.06.2021 tarihinde yapıldı. Toplantıda 2020-2021 döneminde değerlendirilmiş olan toplam 124 mühendislik programından 19 program için tam süreli akreditasyon, 26 program için sonraki genel değerlendirmeye kadar akreditasyon sürelerini uzatma, 70 program için ara değerlendirme koşulu ile akreditasyon kararı, 9 program için akreditasyon vermeme kararı alındı.

Bu toplantıda alınan kararlar ile güncellenen akredite edilmiş programlar listesine erişmek için tıklayınız >>>>>

Deneyimli Program Değerlendiricilerine MÜDEK Derneği Üyeliğine Davet

Mühendislik programlarını değerlendiren MÜDEK ve benzeri ulusal ya da uluslararası kuruluşların değerlendirme takımlarında en az iki kez "değerlendirici" olarak görev yapmış olan MÜDEK gönüllülerini derneğimizin üyesi olmaya davet ediyoruz. Daha fazla bilgi için tıklayınız >>>>>.
Duyuru Arşivi

Son güncelleme: 26/12/2021

 @ MÜDEK 2007-2022 - Tüm Hakları Saklıdır Zincirlidere Caddesi No. 86, Meriçoğlu Plaza Kat:1 Daire:4, Esentepe, Şişli, 34394 İstanbul, (0212) 211-0281, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net