English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

MÜDEK Danışma Kurulu Yenilendi

MÜDEK Yönetim Kurulunun 07.07.2021 tarih ve 2021-14 sayılı toplantısında Yönetim Kuruluna önemli konularda danışmanlık yapmak üzere çalışacak ve görev süresi Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlı olan Danışma Kurulunun aşağıdaki üyelerden oluşmasına  karar verilmiştir.

Yeni Değerlendirici Adayları Aranıyor

MÜDEK, mühendislik eğitim programlarının MÜDEK değerlendirme ölçütlerine göre, akreditasyon değerlendirmesini yaparak kurumların kalite iyileştirme çalışmalarında önemli rol üstlenecek, üniversitelerde veya endüstri/iş dünyasında çalışmakta olan değerlendirici adayları aramaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız >>>>>.
MÜDEK 2021-2022 Dönemi Değerlendirmeleri Uzaktan Yapılacak

MÜDEK Yönetim Kurulunun 06.07.2021 tarih ve 2021-14 sayılı toplantısında pandemi koşullarının gelişimindeki belirsizlikten dolayı 2021-2022 güz ve bahar dönemi değerlendirmelerinin tümünün uzaktan yapılmasına karar verilmiştir.

MÜDEK Genel Kurulu Yapıldı

2021 yılı MÜDEK Genel Kurulu, üye çoğunluğunun katılımı aranmadan 26.06.2021 Cumartesi günü daha önce bildirilen yer ve zamanda 16 üyenin katılımıyla yapılmıştır. Genel Kurulda, yapılan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimleri sonunda 2021-2023 dönemi kurulları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri*: Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri**:
 1. Mehmet Yavuz Erçil - Başkan
 2. Necati Aras - Başkan Yardımcısı
 3. Zehra Jale Akyel - Sekreter
 4. Engin Arıkan - Sayman
 5. Süheyda Atalay - Üye

 1. Macit Fikret Suner
 2. Ahmet Aran
 3. Gürkan Karakaş
 4. Zeki Ayağ
 5. Coşkun Köse
Denetim Kurulu Asıl Üyeleri: Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:
 1. Hüsamettin Alper
 2. İsmail Duranyıldız
 3. Ertuğrul Orhan Örücü
 1. Müjgan Sağır
 2. Altay Onur
 3. Ramazan Yıldırım

* Yönetim Kurulu, Genel Kurul sonrası yaptığı ilk toplantıda görev paylaşımını yapmıştır.
** Yedek üyeler alınan oy sayısına göre belirlenmiş; aynı oyu alanlar soyadı sırasına göre listelenmiştir.

Önceki dönem görev alan kurul üyelerine ve bu dönem görevlerine devam eden kurul üyelerine şimdiye kadar yaptıkları özverili ve başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür eder, yeni seçilen kurul üyelerine başarılı bir çalışma dönemi dileriz.

MAK'ın 2021 Yılı Akreditasyon Karar Toplantısı Yapıldı

2021 yılı akreditasyon kararlarının alındığı MAK toplantısı 27.06.2021 tarihinde yapıldı. Toplantıda 2020-2021 döneminde değerlendirilmiş olan toplam 124 mühendislik programından 19 program için tam süreli akreditasyon, 26 program için sonraki genel değerlendirmeye kadar akreditasyon sürelerini uzatma, 70 program için ara değerlendirme koşulu ile akreditasyon kararı, 9 program için akreditasyon vermeme kararı alındı.

Bu toplantıda alınan kararlar ile güncellenen akredite edilmiş programlar listesine erişmek için tıklayınız >>>>>

A. Erbil Payzın ZİDEK Eğitimi verdi

MÜDEK Danışma Kurulu üyesi A. Erbil Payzın 19 Haziran 2021 tarihinde 10:00-17:00 saatleri arasında Zoom üzerinden gerçekleştirilen ve ZİDEK (Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Yönetim Kurulu, Akreditasyon Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerinin katıldığı çalıştay ile Program Değerlendirmede İyi Uygulamalar: Takım Başkanları ve Üyeleri için Öneriler başlıklı bir eğitim vermiştir.

Kurum Temsilcilerine Yönelik 2021 Yılı MÜDEK Eğitimi

Kurum temsilcilerine yönelik 2021 yılı MÜDEK eğitimi 2021 Mayıs ayı içinde gerçekleştirilmiştir.

İki bölüm halinde yürütülen eğitimin Google Classroom üzerinden asenkron olarak gerçekleştirilen I. bölümüne 96 kurumdan 346 kurum temsilcisi katılmıştır.

Katılımcıların toplantı öncesinde ve toplantı sırasında sordukları soruların MÜDEK eğitimcileri tarafından yanıtlandığı eğitimin II. bölümü 29 Mayıs 2021 tarihinde 66 kurumdan 152 kurum temsilcisinin katıldığı bir video konferans biçiminde gerçekleştirilmiştir.

Eğitimin I. bölümünde yer alan sunumlara ve II. bölümünün video kaydına ilişkin bağlantılara erişmek için tıklayınız >>>>>

A. Erbil Payzın TMMOB toplantısına katılıyor

MÜDEK Danışma Kurulu Üyesi A. Erbil Payzın TMMOB Uzaktan Mühendislik, Mimarlık, Şehir Planlama Eğitimleri ve Akreditasyonu Çalışma Grubunun 20.04.2021 tarihinde gerçekleşecek olan toplantısına katılacak ve MÜDEK adına bir sunum yapacaktır.

MÜDEK Çalışma Yönetmeliği Güncellendi

MÜDEK Genel Kurulunun 26.03.2021 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararla                belgesi güncellenmiş ve yayımlanmıştır.

Önceden yalnız Akreditasyon Vermeme kararlarına itiraz edilebiliyorken, güncellenen yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle tüm MÜDEK akreditasyon kararlarına itiraz edilebilecektir.

İki MÜDEK Belgesi Güncellendi

MÜDEK Yönetim Kurulunun 22.03.2021 tarihinde yapılan toplantısında alınan          kararla belgeleri güncellenmiş ve yayımlanmıştır.

YÖKAK İzleme Ziyareti

YÖKAK Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının İzlenmesi kapsamında, MÜDEK izleme sürecini yürütmek üzere görevlendirilen YÖKAK Başkan Yardımcısı Sibel Aksu Yıldırım ve YÖKAK Akademik Danışmanı Yasin Tunç’un katılımları ile 2020 yılı İzleme Ziyareti 17 Şubat 2021 Çarşamba günü zoom ortamında gerçekleşmiştir.

MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı Timur Doğu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Müjgan Sağır ve Yönetim Kurulu Üyesi Engin Arıkan, MAK Başkanı Şebnem Baydere, Genel Sekreter Z. Serhan Başer ve Genel Sekreter Yardımcısı Şahika Tezcan’ın katıldığı ziyaretin ilk oturumunda, MÜDEK faaliyetleriyle ilgili bir sunum yapılmıştır. MÜDEK sunumuna erişmek için tıklayınız. >>>>>

Ziyaretin ikinci oturumunda, MAK Önceki Başkanı Filiz Bengü Dilek, deneyimli değerlendiriciler A. Erbil Payzın, İsmail Duranyıldız ve öğrenci değerlendiriciler Meltem Uzuner ve Oğuz Şen’in de katılımıyla bir odak grubu çalışması yapılmış ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

MÜDEK Öğrenci Değerlendirici Uzaktan Eğitim Çalıştayı

MÜDEK öğrenci değerlendirici adaylarının eğitimine yönelik MÜDEK Öğrenci Değerlendirici Uzaktan Eğitim Çalıştayı 14 Şubat 2021 (Pazar) günü sanal ortamda yapılmıştır. Çalıştayda çeşitli üniversitelerin farklı mühendislik programlarına kayıtlı 12 öğrenci değerlendirici adayı davetli katılımcı olarak yer almıştır.

Çalıştay sayfasına erişmek için tıklayınız. >>>>>

Dünya Mühendislik Günü Kutlanıyor

4 Mart günü UNESCO tarafından modern dünyada mühendislerin ve mühendisliğin önemini vurgulamak ve dünyaya mühendislik ve teknolojinin sürdürülebilir kalkınma konularındaki önemini duyurmak üzere Dünya Mühendislik Günü olarak ilan edildi.

Birçok uluslararası kuruluşun katkılarıyla hazırlanan II. UNESCO Mühendislik Raporu da bu tarihte açıklanacak.

Etkinliğin ayrıntılarına ulaşmak için www.worldengineeringday.net etkinliğe katılmak üzere kayıt olmak için http://on.unesco.org/Eng04-03 adreslerini kullanabilirsiniz.

MÜDEK Tanıtım ve Sunum Yönergesi Yayımlandı

MÜDEK Tanıtım ve Sunum Yönergesi MÜDEK Yönetim Kurulunun 26.01.2021 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararla 1.0 sürüm numarası ile kabul edilmiş ve yayımlanmıştır.

Yönergeye erişmek için tıklayınız: >>>>>

Eğitim Komitesi Yenilendi

MÜDEK Yönetim Kurulu'nun 23.12.2020 tarih ve 2020-18 sayılı toplantısında 01.01.2021-31.12.2022 tarihleri arasında görev yapacak Eğitim Komitesinin şeklinde oluşmasına karar verilmiştir. Yenilenen Eğitim Komitesine başarılı bir çalışma dönemi diliyoruz.

2021-2022 Dönemi MAK Üyeleri Göreve Başladı

MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulunun (MAK) adları aşağıda verilen 2021-2022 dönemi üyeleri 2 yıllık görevlerine 01.01.2021 tarihi itibarıyla başlamıştır.

2013 yılından bu yana MAK üyesi, MAK Başkan Yardımcısı, MAK Başkanı ve Önceki MAK Başkanı olarak 4 dönem görev yapan A. Bülent Özgüler'in ve önceki dönem içinde 11.05.2019 tarihinden bu yana KalDer Temsilcisi MAK üyesi olarak görev yapan Şeyda Keskin'in MAK'taki görevleri 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermiştir. Verdikleri çok kıymetli hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ederiz.

01.01.2021 tarihinden itibaren, Cüneyt Güzeliş Üniversite Temsilcisi ve Berçin Gün KalDer Temsilcisi olarak MAK'ta görev yapmaya başlamıştır. Kendilerine hoş geldiniz der, yeni MAK takımına verimli ve başarılı bir 2 yıllık çalışma dönemi dileriz.

2021-2022 Değerlendirme Dönemi Akreditasyon Başvuru Düzenlemeleri Belirlendi

2021-2022 değerlendirme döneminde yapılacak MÜDEK akreditasyon başvurularına ilişkin düzenleme için tıklayınız >>>>>

DİKKAT: Son başvuru tarihi 29 Ocak 2021'dir.

DİKKAT: 2021-2022 döneminde ilk kez genel değerlendirme başvurusu alınmayacaktır.

2020-2021 ve 2021-2022 Değerlendirme Dönemleri Akreditasyon Değerlendirme Bedelleri ve Ödemeler

2020-2021 ve 2021-2022 Değerlendirme Dönemlerinde değerlendirilecek programların akreditasyon değerlendirme bedelleri ve ödemeler ile ilgili bilgilendirmeye erişmek için tıklayınız. >>>>>

Yeni Tip Koronavirüs - MÜDEK Kararları

MÜDEK Yönetim Kurulu 25 Mart 2020 tarihinde yaptığı toplantıda yeni Corona virüsü Covid-19 nedeniyle yurt çapında başlatılan mücadele doğrultusunda aşağıdaki önlemleri almaya karar vermiştir.
 1. İçişleri Bakanlığının 16 Mart 2020 tarihli genelgesiyle tüm dernek faaliyetlerinin ertelendiği ve YÖK tarafından üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesine izin verildiği 18 Mart 2020 tarihleri itibarıyla henüz gerçekleşmemiş olan ziyaret içeren MÜDEK değerlendirmelerinin 2020-2021 dönemine ertelenmesine,
 2. Bu tarihten önce gerçekleşmiş olan ziyaretlerle ilgili sürecin planlandığı gibi sürmesine, 2020 Haziran ayı sonunda yapılacak olan MAK akreditasyon karar toplantısından sonra akreditasyon kararlarının 01.07.2020 tarihinde açıklanmasına,
 3. 2020-2 sayılı MAK toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, ziyaretten rapora ya da sanal ortamda değerlendirmeye dönüştürülmüş ve devam eden değerlendirmelerin planlanan takvime uygun olarak devam etmesine,
 4. Bu kapsamda 2019-2020 akreditasyon dönemi için;
  1. İlk kez değerlendirme için başvuran programların değerlendirmelerinin 2020-2021 döneminde yapılmasına ve akreditasyonlarının -akreditasyon verilmesi durumunda- 1 Mayıs 2021'de başlamasına,
  2. Yeniden genel değerlendirme, ara değerlendirme ve kanıt göster değerlendirmesi için başvuran ve henüz değerlendirmesi yapılamayan programların akreditasyonlarının 30 Eylül 2021'e kadar uzatılmasına ve bu programların değerlendirmelerinin 2020-2021 değerlendirme döneminde gerçekleştirilmesine,
  3. Ara değerlendirme ve Kanıt Göster değerlendirmesi için başvurmuş olan ve yukarıdaki 2 ve 3 maddelerdeki uygulamaların dışında kalan programların değerlendirmelerinin 2020-2021 döneminde yapılmasına, ara değerlendirmesinde bir önceki değerlendirmede bulunan zayıflıkların devam ettiği saptanan programlara "Kanıt Göster" kararı verilmesine,
  4. Raporla değerlendirme süreçlerinin, takımın ve kurumun uygun bulması halinde, kesintiye uğramadan devam etmesine,
 5. 2020-2021 döneminde yapılan akreditasyon başvurularının değerlendirmelerinin 2021-2022 döneminde gerçekleştirilmesine,
  1. Bu dönemde programlardan alınması gereken Özdeğerlendirme ve Ara Raporların Temmuz 2020 yerine Temmuz 2021’de alınmasına,
  2. Akreditasyonu 30 Eylül 2021 tarihinde sona erecek programların akreditasyonunun 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatılmasına,
 6. 2021-2022 döneminde ilk kez genel değerlendirme için başvuru alınmamasına, yalnızca yeniden genel değerlendirme ve ara değerlendirme başvuruları alınmasına
karar verilmiştir.
"Kanıt Göster" Kararı Uygulaması Kademeli Olarak Kaldırılıyor

11.06.2018 tarihinde MÜDEK web sitesinde yayımlanmış olan ve MDK Genel Sekreterliği aracılığıyla paydaş görüşüne açılan, "MÜDEK Akreditasyon Sürecinde Kanıt Göster Kararının Kaldırılmasıyla ilgili Görüş Talebi" başlıklı Yönetim Kurulu bildirisine gelen görüşler, Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (MAK) tarafından incelenmiştir.

Gelen görüşlerin incelenmesi sonucunda MÜDEK Yönetim Kurulu, MAK önerisi doğrultusunda, 16.10.2018 tarih ve 2018-09 sayılı kararıyla "Kanıt Göster" akreditasyon kararları ve bu kararların sonucunda yapılan "Kanıt Göster" değerlendirmelerini aşağıda belirtildiği üzere zaman içinde kademeli olarak kaldırılmasına karar vermiştir.

 1. 2018-2019 dönemi için "Kanıt Göster" kararı alınmış ve değerlendirme için başvuru yapmış programların "Kanıt Göster" değerlendirme süreci devam edecektir.
 2. 2018-2019 ve 2019-2020 dönemlerinde Ara Değerlendirme sürecinde olan ve olacak programlar için 2019 ve 2020 yıllarında yapılacak değerlendirmeler sonucunda "Kanıt Göster" akreditasyon kararı verilebilecek ve bu programların 2019-2020 ve 2020-2021 dönemlerinde "Kanıt Göster" değerlendirmeleri yapılabilecektir.
 3. 2018-2019 dönemi ve sonraki dönemlerde ilk kez ve Yeniden Genel Değerlendirme sürecinde olan ve olacak programlar için, önceki dönemlerde "Kanıt Göster" kararı verilmesi gereken durumlarda "Akreditasyon Vermeme" kararı verilecek ve 2021-2022 dönemi ve sonraki dönemlerde "Kanıt Göster" değerlendirmeleri yapılmayacaktır. Bu durumda olan akreditasyonlu programların akreditasyonu, süreleri sonunda sonlanacaktır. Akreditasyonu sonlanan programlar bir sonraki dönem "Genel Değerlendirme" için tekrar başvuru yapabileceklerdir.

Deneyimli Program Değerlendiricilerine MÜDEK Derneği Üyeliğine Davet

Mühendislik programlarını değerlendiren MÜDEK ve benzeri ulusal ya da uluslararası kuruluşların değerlendirme takımlarında en az iki kez "değerlendirici" olarak görev yapmış olan MÜDEK gönüllülerini derneğimizin üyesi olmaya davet ediyoruz. Daha fazla bilgi için tıklayınız >>>>>.
Duyuru Arşivi

Son güncelleme: 30/09/2021

 @ MÜDEK 2007-2021 - Tüm Hakları Saklıdır Zincirlidere Caddesi No. 86, Meriçoğlu Plaza Kat:1 Daire:4, Esentepe, Şişli, 34394 İstanbul, (0212) 211-0281, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net