English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

GÜRKAN KARAKAŞ

English
Gürkan KARAKAŞ ODTÜ Kimya Mühendisliği bölümünden 1985 yılında B.Sc, 1988 yılında M.Sc ve 1995 yılında PhD derecelerini almıştır. 1995-1997 yılları arasında Ohio State Üniversity’de doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapmıştır. 1999 yılında ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başlamış, 2001 yılında Doçent, 2006 yılında ise Profesör ünvanı almıştır. 1999-2005 yılları arasında Bölüm Başkan Yardımcısı, 2007-2011 yılları arasında Bölüm başkanı olarak görev yapmıştır. ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’nün 2004 ve 2009 yılları ABET değerlendirme çalışmaları ve stratejik plan çalışmalarında aktif görev almıştır. 2009 yılından itibaren MÜDEK değerlendirme takımlarında değerlendirici ve takım başkanlığı ile MÜDEK eğitim faaliyetlerinde eğitmen olarak görev almıştır. Gürkan KARAKAŞ heterojen katalizörler ve reaksiyon mühendisliği alanında araştırmalar yapmakta, kimyasal reaksiyon mühendisliği, kimyasal süreç güvenliği, sürdürülebilir yeşil prosesler ve kimyasal proses hesaplamaları derslerini vermektedir.

Son güncelleme: 24/04/2023

 @ MÜDEK 2007-2023 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net