English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

2023-2024 DÖNEMİ AKREDİTASYON BAŞVURULARI

English
Akreditasyon Başvurusu Yapması Gereken Programlar
2023-2024 değerlendirme döneminde MÜDEK tarafından akreditasyon değerlendirmesi yapılması istenen aşağıda listelenmiş programlar 27 Ocak 2023 tarihine kadar, MÜDEK'e başvuru yapmak zorundadır.
 • MÜDEK değerlendirmesine ilk kez başvuracak lisans ve yüksek lisans programları.
 • Daha önce alınmış olan akreditasyon süreleri 30 Eylül 2024 tarihinde dolacak lisans programları. Bu programlara 2021-2022 döneminde MÜDEK tarafından değerlendirilmiş ve haklarında 2023-2024 döneminde "Ara Değerlendirme" yapılması kararı alınmış lisans programları da dahildir.
27 Ocak 2023 tarihine kadar, akreditasyon başvurularını yapmayan programlar 2023-2024 döneminde değerlendirmeye alınmayacak ve akreditasyon süreleri 30 Eylül 2024'te dolanların akreditasyonları bu tarih itibarıyla sona erdirilecektir. 
Akreditasyon Başvurusu Yapabilecek Programlar ve Kurumları
YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarındaki mühendislik lisans ve yüksek lisans eğitim programları için akreditasyon amacıyla değerlendirme başvurusu yapılabilir.

Başvuru yapan bir programın adında "mühendislik" sözcüğü bulunmalıdır.

İlk kez başvuru yapacak bir programın, başvuru tarihinden önce mezun vermiş olması gereklidir.

Başvuru yapan bir programda, öğrencilerin programı tamamlayabilmek için seçebilecekleri çeşitli opsiyonların bulunması durumunda, bu opsiyonların her birinin ayrı ayrı değerlendirme ölçütlerinin tümünü sağlaması gerekmektedir.

Akreditasyon başvurusu yapan bir program ile ilgili olarak bir kurumda
 • mezun vermiş olan ikinci öğretim programı ve/veya
 • mezun diplomaları akreditasyon başvurusu yapılan program diplomalarından farklı olmayan benzer öğretim programları*
sürdürülmekteyse, bu programların değerlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:
 • Başvuru normal öğretim, ikinci öğretim ve benzer öğretim programları* için ayrı ayrı yapılmalıdır.
 • Kurumlar bu programların MÜDEK ölçütlerini sağladığını normal öğretim, ikinci öğretim ve başvurusu yapılması gereken benzer öğretim programları için ayrı ayrı göstermek zorundadır.
 • Normal öğretim programları daha önceden değerlendirilmiş olmasına karşın, o sırada henüz mezun vermemiş oldukları için değerlendirilmemiş olan ikinci öğretim programları veya benzer öğretim programlarının değerlendirme başvuruları ilgili program mezun verdikten sonraki normal öğretim programlarının ilk genel değerlendirmesiyle beraber yapılır.
* Benzer Öğretim Programları: Başvurusu yapılan mühendislik programıyla aynı disiplinde ve benzer programı uygulayan ve aynı diplomayı veren programlar (örnekler: aynı disiplinde fakat başka bir dilde uygulanan mühendislik programları, aynı disiplinde fakat başka bir kurumla birlikte uygulanan ortak mühendislik programları). Bu programların ücretlendirilmesi İkinci Öğretim programları ücretlendirilmesi gibi yapılacaktır.
Akreditasyon Başvuru Sürecindeki Önemli Tarihler
 • 27 Ocak 2023: Yükseköğretim kurumlarının 2023 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları MÜDEK'e bildirmesi için son tarih. Dikkat: Lisans programlarıyla ilgili başvuruların lisans programı başvuru formu, yüksek lisans programlarıyla ilgili başvuruların yüksek lisans programı başvuru formu doldurularak MÜDEK Ofisine yapılması gerekmektedir. Postada olabilecek gecikmeleri dikkate alarak başvuruların elektronik bir kopyasının bu tarihe kadar mak@mudek.org.tr ve baser@mudek.org.tr adreslerine de gönderilmesi önerilir.
 • 06 Şubat 2023: Başvuru yapan bazı programlardan ihtiyaç halinde ek bilgi ve belge istenmesinin gerekli görüldüğünün MÜDEK tarafından ilgili kurumlara bildirilmesi için son tarih.
 • 06 Mart 2023: MÜDEK tarafından 2023 yılında akreditasyon için değerlendirmeye alınabilecek programların kurumlara bildirilmesi ve ilgili sözleşme tekliflerinin gönderilmesi için son tarih.
 • 31 Mart 2023: Akreditasyon başvuruları ile ilgili gönderilen sözleşme tekliflerinin kurumlar tarafından onaylanarak MÜDEK'e geri gönderilmesi için son tarih.
 • 07 Temmuz 2023: Kurumların 2023 yılında akreditasyon için başvurdukları programlara ilişkin özdeğerlendirme ve/veya ara değerlendirme raporlarını elektronik ortamda MÜDEK'e ulaştırmaları için son tarih.
 • 29 Eylül 2023: MÜDEK'e gönderilen özdeğerlendirme raporlarının ön incelemesinde saptanan raporlama ve/veya ölçüt yetersizliklerinin MÜDEK tarafından ilgili kurumlara bildirilmesi için son tarih.
 • 16 Ekim 2023: Format ve/veya raporlama yetersizliği giderilen raporların kurumlar tarafından MÜDEK'e elektronik ortamda ulaştırılması için son tarih.
Akreditasyon Bedelleri ve Ödeme Takvimi
2023-2024 dönemi akreditasyon bedelleri ve ödeme takvimi için tıklayınız >>>>>
Akreditasyon Değerlendirmelerinde Kullanılacak MÜDEK Ölçütleri
Akreditasyon Değerlendirmelerinde Kullanılacak Özdeğerlendirme Raporu

Son güncelleme: 22/12/2022

 @ MÜDEK 2007-2023 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net