English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

2023-2024 DÖNEMİ AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME BEDELLERİ VE ÖDEMELER

English
Akreditasyon Bedelleri
2023-2024 döneminde değerlendirilecek her program için alınacak akreditasyon değerlendirme bedelleri aşağıdaki tablodadır.
Değerlendirme Türü Normal Öğretim İkinci Öğretim
Genel Değerlendirme(1) 65.000 TL + KDV 49.000 TL + KDV
Ziyaretle Ara Değerlendirme(2) 49.000 TL + KDV 49.000 TL + KDV
Raporla Ara Değerlendirme(2) 35.500 TL + KDV 35.500 TL + KDV
(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
(2) Daha önce yapılan genel değerlendirmesi sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi
Ödeme Takvimi
2023-2024 dönemlerinde programlarının Genel veya Ara Değerlendirmesi yapılacak kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin;
  • %15'i ilk başvurunun incelenerek, kabul edilmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması sonrasında, Nisan 2023 ayı içinde,
  • %35'i özdeğerlendirme raporlarının incelenmesi sonrasında, Ekim 2023 ayı içinde,
  • geri kalanı (%50) ise, değerlendirme ziyaret tarihi belirlendiğinde.*
tahsil edilecektir.

* Yalnızca "Raporla Ara Değerlendirme" değerlendirmesi yapılan kurumlara ziyaret yapılmayacağı için, "Raporla Ara Değerlendirme" akreditasyon bedellerinin geri kalan %50'si, "Yetersizliklerin Açıklaması" belgesinin değerlendirme takımı tarafından kuruma gönderilmesinden sonra tahsil edilecektir.

Son güncelleme: 22/12/2022

 @ MÜDEK 2007-2023 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net