English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

A. MACİT ÖZENBAŞ

English
ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden 1973'te Lisans, 1975'te Yüksek Lisans, 1981'de Doktora derecesini almıştır. 1978'den bu yana ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı Bölümde 1982-1985 yılları arasında Bölüm Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 1985-1987 yılları arasında Almanya'da Stuttgart Max-Planck Enstitüsünde ve 1997-1999 yılları arasında ABD'de Princeton Üniversitesi Malzeme Araştırma Merkezinde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. 2006-2008 yılları arasında ODTÜ Mikro ve Nanoteknoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2010-2013 yılları arasında ODTÜ senato üyeliği ve 2015-2018 yılları arasında da ODTÜ Merkezi Laboratuvar Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Malzemelerin elektrik, optik ve manyetik özellikleri, ince filmlerin üretimi ve karakterizasyonu, inorganik/perovskit güneş hücreleri, ferroelektrik/piezoelektrik/termoelektrik/multiferroik malzemeler konularında çok sayıda makalesi vardır. İlki 1996 yılında olmak üzere, dört adet bölüm ABET değerlendirme sürecinde ilgili bölüm komisyonlarında aktif olarak görev almıştır. 2006 yılından başlayarak program değerlendiricisi olarak birçok MÜDEK değerlendirme takımında yer almıştır.

Son güncelleme: 16/08/2021

 @ MÜDEK 2007-2024 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net