English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

MÜDEK ÜYELİĞİNE ÇAĞRI

English
Deneyimli program değerlendiricilerini MÜDEK Derneği üyesi olmaya davet ediyoruz
Tüm faaliyet alanı, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilerek toplumun refahını ileri götürülmesi hedefine yönelik olan derneğimiz deneyimli program değerlendiricilerini derneğe üye olmağa davet ediyor.

MÜDEK Tüzüğü madde 3(a-ii) uyarınca, mühendislik programlarını değerlendiren MÜDEK ve benzeri ulusal ya da uluslararası kuruluşların değerlendirme takımlarında en az iki kez "değerlendirici" olarak görev yapmış olan gerçek kişiler, Yönetim Kurulu kararıyla MÜDEK üyesi olabilirler.

Bu koşulu sağlayan MÜDEK gönüllülerini derneğimizin üyesi olmaya davet ediyoruz.

Üyelik başvurusunda gereken belgeler için lütfen MÜDEK Genel Sekreteri Z. Serhan Başer'le (baser@mudek.org.tr) iletişime geçiniz.

Son güncelleme: 09/12/2020

 @ MÜDEK 2007-2024 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net