English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

GENEL KURUL

English
MÜDEK'in en üst karar organıdır; görev ve yetkileri MÜDEK Tüzüğü'nde tanımlanmıştır.


2021 |  2020 |  2019 |  2018 |  2017 |  2016 |  2015 |  2014 |  2013 |  2012 |  2011 |  2010 |  2009 |  2008 |  2007

MÜDEK 2016 Genel Kurulu

2016 yılı MÜDEK Genel Kurul toplantısı 16 Nisan 2016 Cumartesi günü saat 14:00'de, İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, ARI Teknokent ARI 2 Binası TTGV Ofisi Seminer Salonunda yapılmıştır.
  • Yönetim Kurulu 2015-2016 Faaliyet Raporu (pdf)
  • Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a sunuşu (pdf)
  • 2015 Yılı Konsolide Gelir-Gider Gerçekleşme Tablosu (pdf)
  • Denetim Kurulu Raporu (pdf)
  • 2016 Yılı Bütçesi Özet Tablosu (pdf)
  • Tüzük, Yenilenmiş sürüm 1.5 (html , pdf)
  • Tüzük değişikliği (html)
  • MÜDEK Çalışma Yönetmeliği, Yenilenmiş sürüm 1.5 (html , pdf)
  • Çalışma Yönetmeliği değişikleri (html)
  • Divan Heyeti Tutanağı (pdf)

Son güncelleme: 26/03/2021
 @ MÜDEK 2007-2023 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net