English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ

16 Nisan 2016 tarihli Genel Kurul'da yapılan değişikler

 • Madde 12'in başlığı ve Madde 12.1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:


 • Eski:

  MADDE 12 İç Denetim ve Kalite Güvencesi

  12.1 Kalite güvencesi ve sürekli iyileştirme


  (a) MÜDEK’in kalite politikaları MÜDEK Yönetim Kurulu tarafından tanımlanır. MÜDEK Yönetim Kurulu bu kalite politikalarını özetleyen bir MÜDEK Kalite Politikaları dokümanı yayımlar.
  (b) Başta değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri olmak üzere, MÜDEK’in tüm faaliyetlerinin düzgün işlemesi ve bu faaliyetlerin kalitesinin sürekli gelişiminin güvence altına alınması ve bu amaçla yapılacak çalışmalarda eşgüdümü sağlamak üzere, MÜDEK Yönetim Kurulu tarafından Kalite Güvence Komitesi kurulur.
  (c) Kalite Güvence Komitesinin yapısı, üyelerinin seçimi, görev süreleri ve çalışma esasları ile kalite güvence süreçleri Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp, yayımlanacak Kalite Süreçleri Yönergesi ile düzenlenir.

  Yeni:

  MADDE 12 Kalite Güvencesi

  12.1 Kalite Güvencesi ve Sürekli İyileştirme


  (a) MÜDEK’in kalite politikaları MÜDEK Yönetim Kurulu tarafından tanımlanır. MÜDEK Yönetim Kurulu bu kalite politikalarını özetleyen bir MÜDEK Kalite Politikaları dokümanı yayımlar.
  (b) Başta değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri olmak üzere, MÜDEK’in tüm faaliyetlerinin düzgün işlemesi ve bu faaliyetlerin kalitesinin sürekli gelişiminin güvence altına alınması ve bu amaçla yapılacak çalışmalarda eşgüdümü sağlamak üzere, MÜDEK Yönetim Kurulu tarafından Sürekli İyileştirme Komitesi kurulur.
  (c) Sürekli İyileştirme Komitesinin yapısı, üyelerinin seçimi, görev süreleri ve çalışma esasları ile kalite güvence süreçleri Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp, yayımlanacak Sürekli İyileştirme Komitesi Yönergesi ile düzenlenir.

  Gerekçe:

  "Kalite Güvence Komitesi" adının "Sürekli İyileştirme Komitesi" olarak değiştirilmesinin daha doğru bir tanımlama olması.

Son güncelleme: 04/05/2016

 @ MÜDEK 2007-2024 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net