English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

M. NECAT ÖZGÜR

English
ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans ve Yüksek Lisans mezunudur. 1979'da Norveç Teknoloji Enstitüsü'nde (NTH) Hidroelektrik Enerji, 1984'te Colorado Devlet Üniversitesi'nde (CSU) Su Kaynakları Planlaması lisansüstü uzmanlık eğitimlerini tamamlamıştır. Kamu ve özel sektörde mühendislik ve yöneticilik yapmıştır. Halen Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünde uzmandır. Mesleki makalelerin yanısıra "İnşaat Mühendisliğinde Parametrik Yöntemle Teklif Hazırlama" kitabının (Teknik Yayınevi, 2001; 2. Baskı, İMO Ankara Şubesi, 2003) yazarıdır. 1999-2001 Türk Eğitim Derneği, 2004-2006 İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyesi olarak sivil toplumda görev yapmıştır. 2006 yılından başlayarak, 5 üniversitemizin MÜDEK Takımlarında İnşaat Mühendisliği bölümlerinin normal ve ikinci öğretim programlarının Program Değerlendiricisi olarak yer almıştır. 2013 yılı itibariyle MÜDEK-MAK (Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu) sanayi temsilcisi üyesidir. Bu görevinde bir kez takım eş-başkanı, iki kez de takım başkanı olarak görevlendirilmiştir.

Son güncelleme: 30/01/2016

 @ MÜDEK 2007-2023 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net