English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

YENİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ TASLAĞI

English

pdf

MÜDEK, Mühendislik lisans eğitimi programlarının değerlendirilmesi için 2003 yılından beri kullanmakta olduğu değerlendirme ölçütlerini, bu güne kadar yaşanan deneyimler ve bu alandaki ulusal ve uluslararası gelişmeler ışığında gözden geçirip güncellemek için bir süredir bir çalışma yürütmektedir.

Belirli olgunluğa erişen yeni MÜDEK değerlendirme ölçütlerine kesinlik kazandırmadan, hazırlanan taslak ölçütler belgesini paydaşlarımızın görüşlerine açmak istiyoruz.

Ekte sunulan 10 Temmuz 2008 tarihli "Mühendislik Eğitim Programlarını Değerlendirme Ölçütleri" adlı taslak belge, MÜDEK değerlendirme ölçütlerinin yalnızca tüm mühendislik disiplinleri için ortak olan Genel Ölçütler bölümünü kapsamaktadır. Belgenin II. bölümünde yer alan Programa Özgü Ölçütler için bu aşamada mevcut değerlendirme ölçütleri belgesinde (Mühendislik Programlarının Değerlendirme Ölçütleri, Sürüm 1.1 – 26.12.2007) yer alan program ölçütleri kullanılmaya devam edilecektir.

10 Temmuz 2008 tarihli Mühendislik Eğitim Programlarını Değerlendirme Ölçütleri adlı taslak belgenin hazırlanması sırasında halen yürürlükteki mevcut MÜDEK değerlendirme ölçütlerinde yeterince açık olmayan ya da farklı yorumlanabilecek bazı konulara açıklık kazandırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, başta program çıktıları olmak üzere, ölçütlerin
  • Mühendislik Dekanlar Konseyi (MDK) tarafından belirlenmiş olan mühendislik disiplininde lisans seviyesinde ulusal seviye tanımlayıcıları,
  • EUR-ACE çerçeve standartları (lisans seviyesi) ve
  • Washington Accord kapsamında mühendislik lisans programları için tanımlanmış olan program çıktıları
ile uyumu gözetilmiştir.

10 Temmuz 2008 tarihli taslak değerlendirme ölçütleri belgesi ile ilgili görüş ve önerilerinizi
  • Adınız, soyadınız, ünvanınınz, çalıştığınız kurum ve birim, göreviniz bilgileriyle birlikte,
  • en geç 15.09.2008 (06.10.2008) tarihine kadar,
  • olcut@mudek.org.tr adresine
yollamanızı rica ediyoruz.

Sizlerden gelecek değerli görüş ve öneriler MÜDEK değerlendirme ölçütlerinin sağlıklı bir biçimde güncellenebilmesine ve belli bir geçiş dönemi takvimi ile yürürlüğe girmesine yardımcı olacaktır.

MÜDEK Ölçütler Komitesi

Son güncelleme: 13/08/2009

 @ MÜDEK 2007-2023 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net