English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

MÜDEK ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ

English
19 Mart 2011 tarihli Genel Kurul'da yapılan değişikler
 • Madde 3(a) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:


 • Eski:

  3(a) Toplumu, öğrenci adaylarını, öğrenci rehberlerini, öğrenci velilerini, eğitim kurumlarını, meslek örgütlerini, olası işverenleri ve devlet kurumlarını bilgilendirmek üzere asgari değerlendirme ölçütlerini sağlayan mühendislik programlarını belirlemek,

  Yeni:

  3(a) Toplumu, öğrencileri, öğrenci adaylarını, öğrenci rehberlerini, öğrenci velilerini, eğitim kurumlarını, meslek örgütlerini, olası işverenleri ve devlet kurumlarını bilgilendirmek üzere asgari değerlendirme ölçütlerini sağlayan mühendislik programlarını belirlemek,

  Gerekçe:

  Programların paydaşlarını bilgilendirmek üzere asgari değerlendirme ölçütlerini sağlayan mühendislik programlarını belirlemeyi dile getiren bu alt maddede programların çok önemli bir paydaşı olan öğrencilere de yer verilmesi hedeflenmiştir.

 • Madde 4.3(d) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:


 • Eski:

  4.3(d) MAK üyelerinin mühendislik programlarının değerlendirilmesini gerçekleştiren MÜDEK ve benzeri ulusal ya da uluslararası kuruluşlarda en az iki (2) ziyaret takımında değerlendiricilik ya da eş-değerlendiricilik yapmış olmaları gerekir.

  Yeni:

  4.3(d) TMMOB ve KalDer temsilcileri dışındaki MAK üyelerinin mühendislik programlarının değerlendirilmesini gerçekleştiren MÜDEK ve benzeri ulusal ya da uluslararası kuruluşlarda en az iki (2) ziyaret takımında değerlendiricilik ya da eş-değerlendiricilik yapmış olmaları gerekir.

  Gerekçe:

  Geçtiğimiz yıllardaki deneyimlerimiz, TMMOB ve KalDer temsilcileri için ilgili kuruluşlardan önerilecek MAK üyesi adaylarının mühendislik programlarının değerlendirmesini gerçekleştiren MÜDEK ve benzeri ulusal ya da uluslararası kuruluşlarda en az iki (2) ziyaret takımında değerlendiricilik ya da eş-değerlendiricilik yapmış olmaları koşulunun sağlanmasında ciddi sıkıntılar yaşanabileceğinin görülmesi üzerine, bu iki kuruluşun MAK temsilcilerinin bu kısıtlama dışında tutulması hedeflenmiştir.

 • Aşağıdaki Madde 17 eklenmiştir:


 • Madde 17

  Bu yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

  Gerekçe:

  Tüm MÜDEK yönergelerinde yer alan bu sorumluluk yükleme maddesinin ilgili Yönetmelik'te de yer alması hedeflenmiştir.

 • Aşağıdaki geçici maddeler kaldırılmıştır:


 • Geçici Madde 1

  Bu yönetmeliğin 4.3 (d) maddesindeki koşulların TMMOB ve KalDer temsilcileri için kesin olarak uygulamaya girişi 2011 yılı başıdır; 4.3 (d) maddesinin bu temsilciler için uygulanması bu tarihten önce ancak tavsiye özelliği taşır.

  Geçici Madde 2

  Bu yönetmeliğin 4.3 (e) ve (f) maddelerindeki kısıtlamalar 2011 yılı başı itibari ile kesin olarak uygulamaya girer; bu maddelerin bu tarihten önce uygulanması ancak tavsiye özelliği taşır.

  Gerekçe:

  Yönetmeliğin geçerlilik süreleri dolan ve dolayısıyla 2011 yılı başından itibaren uygulanmaları mümkün olmayan bu maddelerden temizlenmesi hedeflenmiştir.

 • Aşağıdaki maddelerde yazım düzeltmeleri yapılmıştır:


 • Madde 1, 2(d), 4, 4.2(a), 4.3(d), 4.4(b), 4.4(d), 4.5(b), 4.5(f), 4.5(g), 4.7(b), 4.7(c), 4.7(d), 5.2(a), 5.2(f), 5.2(g), 5.3(a), 6, 7(a), 8(b), 8(c), 8(e), 9(c), 9(g), 10(a), 10(b), 10(c), 11(b), 11(c), 12.1(a), 12.1(b), 14(c), 15(a)

  Gerekçe:

  Bu maddelerdeki tüm değişikler, bir dizi yazım iyileştirmelerini hedeflemektedir.

Son güncelleme: 27/03/2011

 @ MÜDEK 2007-2023 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net