English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

MÜDEK ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ

English
20 Mart 2010 tarihli Genel Kurul'da yapılan değişikler
 • Madde 4.1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

  Eski:

  4.1 MAK'ın Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları

  1. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin mühendislik ve mühendislik-mimarlık fakültelerinin mühendislik lisans ve lisansüstü programlarının MÜDEK adına akreditasyonu için ayrıntılı bir program düzenlemek, uygulamak ve akreditasyon kararlarını almak,
  2. Talep edilmesi halinde, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin mühendislik ve mühendislik-mimarlık fakülteleri dışındaki mühendislik lisans ve lisansüstü programlarının değerlendirmesini olanakları dahilinde ve herhangi bir akreditasyon kararı vermeksizin yapmak,
  3. Program değerlendirmeleri sırasında görev yapacak program değerlendirme takımlarını ve bu takımlarda görev alacak program değerlendiricilerini, eş değerlendiricileri, takım başkanlarını ve eş başkanları belirlemek,
  4. Program değerlendiricisi adaylarını belirlemek,
  5. Yürürlükteki akreditasyon süreçleri ve değerlendirme ölçütleriyle ilgili gerekli gördüğü değişiklik önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmak.

  Yeni:

  4.1 MAK'ın Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları

  1. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarının mühendislik lisans ve lisansüstü programlarının MÜDEK adına akreditasyonu için ayrıntılı bir program düzenlemek, uygulamak ve akreditasyon kararlarını almak,
  2. Program değerlendirmeleri sırasında görev yapacak program değerlendirme takımlarını ve bu takımlarda görev alacak program değerlendiricilerini, eş değerlendiricileri, takım başkanlarını ve eş başkanları belirlemek,
  3. Program değerlendiricisi adaylarını belirlemek,
  4. Yürürlükteki akreditasyon süreçleri ve değerlendirme ölçütleriyle ilgili gerekli gördüğü değişiklik önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmak.

  Gerekçeler:

  1. Mühendislik ve Mühendislik Mimarlık Fakülteleri dışındaki fakültelerdeki (ziraat fakülteleri, orman fakülteleri, su ürünleri fakülteleri ve İTÜ ile Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki adında "mühendislik" geçmeyen fakülteler) ve diğer yükseköğretim kurumlarındaki (harb okulları) mühendislik programlarının da akreditasyon değerlendirmelerine olanak sağlamak.
  2. Akreditasyon değerlendirmelerini YÖK tarafından tanınan programlarla sınırlandırmak.
  3. Mühendislik programlarının değerlendirmelerini akreditasyon değerlendirmesi ile sınırlamak.

   

 

 

 

 

 

 

Son güncelleme: 27/03/2011

 @ MÜDEK 2007-2023 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net