English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

MÜDEK'İN ONUNCU KURULUŞ YILI KUTLANDI

English
MÜDEK'in kuruluşunun onuncu, dernekleşmesinin beşinci yılı 28 Eylül 2012 Cuma günü İSO Odakule Meclis Toplantı Salonunda ve Yıldız Teknik Üniversitesi Hisarüstü Sosyal Tesislerinde yapılan etkinliklerle kutlandı. (Program)

İSO Odakule'deki toplantı MÜDEK Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Yalçın Tanes tarafından açıldı ve yönetildi. Toplantı Açılışı Toplantı Açılışı

Doç. Dr. Erbil Payzın (Sunum)


MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Erbil Payzın, MÜDEK'in 10 yıllık faaliyetlerini özetlediği bir konuşma yaptı.
Bu konuşmayı takiben, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı MÜDEK ve Mühendislikte Akreditasyon hakkındaki görüşlerini aktardılar.
Prof. Dr. Muhittin Şimşek
Prof. Dr. Muhittin Şimşek konuşmasında Yükseköğretimde Kalite Güvence konusunun hazırlanmakta olan yeni Yükseköğretim yasasında önemli bir yer alacağından söz etti.

Mehmet Soğancı konuşmasında mühendislik programlarının MÜDEK tarafından akredite olmalarının, en azından bu amaçla değerlendirme sürecine başvurmuş olmalarının önemi üzerinde durdu.

Mehmet Soğancı

Etkinlik kapsamındaki mini seminerde 4 panelist MÜDEK ve Mühendislik Eğitiminde Akreditasyon konusuna 4 farklı açıdan görüşler dile getirdiler.

Mühendislik Dekanlar Konseyi'nin (MDK) ilk Genel Sekreteri olan ve halen İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, MDK'nın doğuşunun ve MÜDEK'in MDK tarafından kuruluşunun öyküsünü anlattı. Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ
Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı, MDK Yürütme Kurulu Üyesi ve GEDC (Global Engineering Deans's Council) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, "MÜDEK Akreditasyonunun Mühendislik Eğitimi Kalitesine Etkisi" üzerinde konuştu. Prof. Döğeroğlu konuşmasında MÜDEK akreditasyonunun kendi kurumundaki kalite geliştirme çalışmalarına etkisinin yanı sıra, MDK Yürütme Kurulu Üyesi bakış açısıyla MÜDEK'in Türkiye'deki mühendislik eğitimine etkisi ve GEDC Yönetim Kurulu Üyesi bakış açısıyla MÜDEK'in ülke dışından nasıl göründüğüne ilişkin görüşlerinden söz etti. (Sunum) Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
Arçelik A.Ş. Ar-Ge Merkezi İnovasyon ve Sistem Geliştirme Yöneticisi İffet İyigün Meydanlı "Sanayi Açısından Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyonunun Önemi" başlığını taşıyan bir sunum yaptı. İffet İyigün Meydanlı konuşmasında iş dünyası tarafından mühendislerde aranan özelliklerin MÜDEK program çıktıları ile nasıl örtüştüğünü örnekler vererek vurguladı. İffet İyigün Meydanlı
FEDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sermin Örnektekin, "Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Akreditasyon Faaliyetleri" konulu bir konuşma yaptı. Prof. Örnektekin konuşmasında FEDEK'in kuruluş sürecini ve yürütmekte olduğu etkinlikleri anlatmanın yanı sıra, FEDEK'in kuruluşu sürecinde MÜDEK'ten aldıkları destekten söz etti. (Sunum) Prof. Dr. Sermin Örnektekin

Engin Arıkan Prof. Dr. Timur Doğu Mini seminerin ardından, beş ve daha fazla sayıda program değerlendirmesine katılan MÜDEK gönüllüleri teşekkür plaketlerini Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ'un elinden aldılar. (Plaket alanların listesi)
Prof. Dr. İsmail Duranyıldız Prof. Dr. Artemis Karaali Doç. Dr. Erbil Payzın
Doç. Dr. Yalçın Tanes Prof. Dr. Ayşegül Tanık Prof. Dr. E. Beyhan Yeğen

Toplantı kısa bir kokteyl ile sonuçlandı.

10. yıl kutlama etkinlikleri, tüm MÜDEK gönüllülerinin eşleriyle birlikte davetli oldukları, Yıldız Teknik Üniversitesi Hisarüstü Sosyal Tesislerindeki akşam yemeği ile son buldu.

Son güncelleme: 15/10/2012

 @ MÜDEK 2007-2023 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net