English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI

English
Mühendislik programlarını değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarına 2003 yılında başlamış olan MÜDEK, Temmuz 2019 tarihine kadar, 28 farklı disiplinde toplam 1056 mühendislik lisans program değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.

MÜDEK program değerlendirme çalışmaları, MAK'ın (Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu) oluşturduğu değerlendirme takımları tarafından ve MÜDEK'in yayımlamış olduğu değerlendirme ölçütlerine göre yapılır. Bu ölçütler, bir mühendislik programının akreditasyon için sağlaması gereken minimum koşulları belirler.

Değerlendirme takımları, bir takım başkanı ve değerlendirilecek her program için en az bir program değerlendiricisinden oluşur. Gerektiğinde, eş başkan ve/veya eş değerlendiriciler ve/veya gözlemciler de takıma alınabilir. 2015 yılından itibaren en az bir programın genel değerlendirmesi yapılan kurumların değerlendirme takımlarında bir öğrenci değerlendirici de bulundurulmaktadır. Her değerlendirme döneminde, mühendislik lisans programlarının değerlendirmesi için başvuruda bulunan her yükseköğretim kurumu için ayrı bir değerlendirme takımı kurulur. Takım başkanları ve eş başkanları, MAK'ta halen görev yapan veya daha önce görev yapmış olan üyeler arasından veya en az iki dönem program değerlendiricisi olarak görev yapmış deneyimli program değerlendiricileri arasından seçilir.

Program değerlendiricileri, kendi alanlarında uzman ve mühendislik eğitimi konusunda önemli birikimi olan akademisyenler ve profesyonel mühendisler arasından seçilir. Her program değerlendiricisinin, değerlendirme ziyaretlerinde görev almadan önce, MÜDEK tarafından verilen bir program değerlendiricisi eğitim programını tamamlamış olması gerekir.

Öğrenci değerlendiriciler, programları akredite edilmiş fakültelerin önerdiği öğrenciler arasından MÜDEK Aday Belirleme Komitesi tarafından seçilir. Her öğrenci değerlendiricinin, değerlendirme takımlarında görev almadan önce, MÜDEK tarafından verilen bir öğrenci değerlendirici eğitim programını tamamlamış olması gerekir.

MÜDEK idari personeli dışında, MÜDEK kurulları, komiteleri, çalışma grupları ve akreditasyon değerlendirme takımlarında görev alan tüm kişiler herhangi bir ücret almadan gönüllülük esasına göre çalışır.

Son güncelleme: 17/04/2020

 @ MÜDEK 2007-2024 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net