English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyonu için Değerlendirici Adayları Arıyor

English
MÜDEK, mühendislik eğitim programlarının MÜDEK değerlendirme ölçütlerine göre, akreditasyon değerlendirmesini yaparak kurumların kalite iyileştirme çalışmalarında önemli rol üstlenecek, üniversitelerde veya endüstri/iş dünyasından değerlendiriciler aramaktadır.

Tümüyle gönüllülük temelinde yapılan program değerlendiriciliği görevi, değerlendirilen program tarafından hazırlanan özdeğerlendirme raporunun incelenmesi, kurum ziyareti ve akreditasyon kararının verilmesinde liderlik rolü üstlenilmesi görevlerini içermektedir. Akreditasyon sürecinde yer alan program değerlendiricileri, mühendislik eğitiminde kalite iyileştirme çalışmalarına katkı sağlayarak önemli bir sosyal sorumluluk görevi yerine getirmektedir.

MÜDEK akreditasyon değerlendirmelerinde 2020 yılına kadar, üniversitelerden ve sanayi/iş dünyasından katılan değerlendiricilerinin gönüllü katkısıyla toplam 1100 program değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Bu katkıyı sağlayan aktif 360 program değerlendiricisi sayısına ulaşılmış olunmakla birlikte, her geçen gün artan akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için yeni gönüllülerin katkılarına ihtiyaç bulunmaktadır.

Akademisyen adaylar için yurt içinde ve/veya yurt dışında akreditasyon almış mühendislik programlarında ölçme-değerlendirme, sürekli iyileştirme ve akreditasyon hazırlığı konularında deneyimli olmaları; endüstri/iş dünyasından adaylar için mühendislik eğitimi, mühendislerin yönetimi ve kalite süreçleri alanlarının en az birinde deneyim sahibi olmaları arzulanmaktadır.

Önümüzdeki dönemde; Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarında öncelikli olmak üzere, diğer tüm mühendislik alanlarında değerlendirici başvuruları beklenmektedir.

Başvurularınızı baser@mudek.org.tr adresine, özgeçmişiniz ve doldurulmuş Değerlendirici Aday Anketi ile birlikte yapabilirsiniz.

Son güncelleme: 24/11/2020

 @ MÜDEK 2007-2022 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net