English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ VE ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARINA ÖZGÜ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ TASLAĞI

English
MÜDEK Ölçütler Komitesi çalışmaları ile oluşturulan Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği programlarına özgü MÜDEK ölçütleri taslağı ilgili paydaşların görüş ve önerilerine açılmıştır.

MÜDEK Ölçütler Komitesi bu çalışmaları sırasında başta ilgili meslek kuruluşları ve mühendislik programlarını yürüten yükseköğretim kurumlarının ilgili birimleri olmak üzere ilgili paydaşların görüşlerini toplamaya en üst düzeyde özen göstermiş ve Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği programlarına özgü bir alt komite kurarak bu çalışmalara ilgili alanlarda uzmanlaşmış paydaşları katmıştır.

Belirli olgunluğa gelen ölçütler taslağına kesinlik kazandırmadan önce MÜDEK web sayfasında ilan edilerek tüm paydaşlara geri bildirimde bulunmaları için son bir fırsat tanınması aşamasına gelinmiştir. MÜDEK'e iletilecek görüş ve öneriler Ölçütler Komitesince değerlendirilecek ve ölçüt önerilerinin son taslağı hazırlanacaktır.

Oluşturulan ölçüt önerilerinin son taslağı, varsa üzerinde uzlaşılamayan görüşlerle birlikte, MÜDEK Yönetim Kuruluna sunulacak ve Yönetim Kurulunun ilk toplantısında görüşülüp karara bağlandıktan sonra kesinleşecektir. Kesinleşen ölçütler, Yönetim Kurulu kararının alındığı takvim yılını izleyen yılda başlayan değerlendirme döneminden itibaren yürürlüğe girecektir.

Aşağıda verilen taslak ölçütlerle ile ilgili görüş ve önerilerinizi
  • Adınız, soyadınız, ünvanınız, çalıştığınız kurum ve birim, göreviniz bilgileriyle birlikte,
  • en geç 31.03.2012 tarihine kadar,
  • olcut@mudek.org.tr adresine
yollamanızı bekliyoruz.

MÜDEK Ölçütler Komitesi

Orman Mühendisliği Program Ölçütü (Taslak)

Bu program ölçütleri başlıklarında "Orman Mühendisliği" bulunan programlar içindir.

1. Mezunların orman mühendisliği uygulamalarıyla ilişkili problemlerin çözümlerinin gerektirdiği matematik ve istatistik dahil temel bilimler ile program amaçları doğrultusunda ekolojik, biyolojik, silvikültürel, teknik, sosyo-ekonomik, hukuki ve yönetsel konularda evrensel ve yerel bilgi yeterliliğine sahip oldukları kanıtlanmalıdır.

2. Program ayrıca orman kaynakları ve ilgili ekosistem elemanlarını bir sistem olarak tanıma, çağdaş ölçüm, modelleme ve bilgi sistemlerini kullanarak aralarındaki ilişkileri analiz etme, envanter yapabilme, orman ve ilgili ekosistemlere sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda bilinçli müdahale edebilecek tasarımları geliştirebilme, planlama, plan ve uygulamaları yönetme bilgi ve becerisini vermelidir.

Orman Endüstri Mühendisliği Program Ölçütü (Taslak)

Bu program ölçütleri, başlıklarında "Orman Endüstri Mühendisliği" ve benzeri nitelemeler bulunan programlar içindir.

1. Mezunların aşağıdaki konularda bilgi sahibi olduğu kanıtlanmalıdır: matematik, istatistik, fizik ve kimya (genel, organik, analitik, fiziko ve orman ürünleri kimyası)

2. Eğitim planı program eğitim amaçları doğrultusunda ahşap, kağıt ve lignoselüloz esaslı malzemelerin anatomik, fiziksel, kimyasal, mekanik ve diğer teknolojik özellikleri, üretim teknolojileri ve kullanım ömrünün artırılması için koruma yöntemleri konularında temel bilgileri içermelidir. Ayrıca mezunların ahşap, kağıt ve lignoselüloz esaslı malzemelerin özelliklerini ve üretim süreçlerindeki değişkenleri ölçebilme, kontrol edebilme ve teknik olarak yorumlayabilme ve üretim sürecinde olan değişkenleri ve bu malzemelerin davranış özelliklerine olan etkilerini değerlendirebilme becerilerine sahip oldukları kanıtlanmalıdır.

3. Mezunların ahşap, kağıt ve lignoselüloz esaslı ürünlerin üretimi ve değerlendirilmesi ile ilgili planlama, kontrol, yönetim ve işletmeciliğin gerektirdiği teknik, ekonomik, sosyal, kültürel ve yasal boyutları kavramış ve bunları tasarımlar halinde uygulamalara yansıtabilir olduğu kanıtlanmalıdır.

Son güncelleme: 25/02/2012

 @ MÜDEK 2007-2024 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net