English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ

21 Mart 2015 tarihli Genel Kurul'da yapılan değişikler

 • Madde 1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:


 • Eski:

  MADDE 1 Dayanak, Amaç ve Kapsam

  Bu yönetmelik, "Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK)" Tüzüğü'nün 15. ve 17. maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

  Yeni:

  MADDE 1 Dayanak, Amaç ve Kapsam

  Bu yönetmelik, "Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK)" Tüzüğünün 15 ve 17. maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

  Gerekçe:

  Yazım düzeltmesi.


 • Madde 4.1 başlığı, (b), (c) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:


 • Eski:

  MADDE 4.1 MAK'ın Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları


  (b) Program değerlendirmeleri sırasında görev yapacak program değerlendirme takımlarını ve bu takımlarda görev alacak program değerlendiricilerini, eş değerlendiricileri, takım başkanlarını ve eş başkanları belirlemek,

  (c) Program değerlendiricisi adaylarını belirlemek,


  Yeni:

  MADDE 4.1 MAK'ın Görev, Yetki ve Sorumlulukları


  (b) Program değerlendirmeleri sırasında görev yapacak program değerlendirme takımlarını ve bu takımlarda görev alacak program değerlendiricilerini, eş değerlendiricileri, öğrenci değerlendiricileri, takım başkanlarını ve eş başkanları belirlemek,

  (c) Program değerlendiricisi ve öğrenci değerlendirici adaylarını belirlemek,

  Gerekçe:

  MÜDEK değerlendirme takımlarında öğrenci değerlendirici katılımı için yapılan değişiklik.


 • Madde 4.3 (b), (e), (f) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:


 • Eski:

  MADDE 4.3 MAK Üyelik Koşulları


  (b) Akademik üyeler, yurt içinde ve/veya yurt dışında akreditasyon verilmiş mühendislik programlarında deneyimli olmalıdır. Akademik üyeler, Rektör, Rektör Yardımcısı, Rektör Danışmanı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcısı dışındaki öğretim üyeleri olabileceği gibi emekli öğretim üyeleri de olabilirler.

  (e) Bir kişi aynı zamanda hem MÜDEK Yönetim Kurulu üyesi hem de MAK üyesi olamaz.

  (f) Bir kişi aynı zamanda hem MÜDEK Denetim Kurulu üyesi hem de MAK üyesi olamaz.

  Yeni:

  MADDE 4.3 MAK Üyelik Koşulları


  (b) Akademik üyeler, yurt içinde veya yurt dışında akreditasyon verilmiş mühendislik programlarında deneyimli olmalıdır. Akademik üyeler, Rektör ve Rektör Yardımcısı dışındaki öğretim üyeleri olabileceği gibi, emekli öğretim üyeleri de olabilir.

  (e) Bir kişi aynı zamanda MÜDEK Yönetim Kurulu üyesi ve MAK üyesi olamaz.

  (f) Bir kişi aynı zamanda MÜDEK Denetim Kurulu üyesi ve MAK üyesi olamaz.

  Gerekçe:

  (b) Bugün MÜDEK bağımsız bir kuruluş olduğunu yurt içinde ve dışında kanıtlamış durumdadır. Derneğimizin ilk kuruluş yıllarından kalan ve MDK ile ilişkiyi sınırlama amacıyla konulmuş olan Dekan ve Dekan Yardımcılarının MÜDEK üyesi olmasına yönelik bu engel kaldırılarak bu kişilere MÜDEK üyesi olarak derneğimizde aktif görev alabilme fırsatı verilebilecektir.

  (e), (f) Yazım düzeltmesi. • Madde 4.4 (a), (c), (d) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:


 • Eski:

  MADDE 4.4 MAK Üyelerinin Belirlenmesi


  (a) MAK'ın yeni dönem üyeleri ile başkan yardımcısı, ABK'nın üyelik koşullarına uygun olarak önereceği adaylar arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

  (c) Yönetim Kurulu tarafından seçilen yeni üyeler ve/veya başkan yardımcısının görev süreleri bir sonraki takvim yılının başından itibaren iki (2) yıllık bir dönemdir.

  (d) MAK üyelerinin belirlenme süreci Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp, yayınlanacak ABK Yönergesi ile düzenlenir.

  Yeni:

  MADDE 4.4 MAK Üyelerinin Belirlenmesi

  (a) MAK'ın yeni dönem üyeleri ile başkan yardımcısı, üyelik koşullarına uygun olarak ABK'nin önereceği adaylar arasından, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

  (c) Yönetim Kurulu tarafından seçilen yeni üyeler ve başkan yardımcısının görev süreleri bir sonraki takvim yılının başından itibaren, iki (2) yıldır.

  (d) MAK üyelerinin belirlenme süreci Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp, yayımlanacak ABK Yönergesi ile düzenlenir.

  Gerekçe:

  (a), (c), (d) Yazım düzeltmesi.


 • Madde 4.5 (b), (c) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

  Eski:

  MADDE 4.5 MAK Toplantıları ve Çalışma Esasları

  (b) MAK, her yıl en az dört (4) toplantı yapar. MAK toplantı çağrısı, gündemle birlikte, MAK başkanı tarafından MAK üyelerine, Yönetim Kurulu temsilcisine ve Yönetim Kurulu başkanına en az iki (2) hafta öncesinden yazılı olarak ve/veya elektronik posta ile bildirilir.

  (c) MAK üyeleri MAK toplantılarına bizzat katılmak durumundadırlar. Yerlerine temsilci gönderemezler. Özür bildirmeksizin birbiri ardına üç toplantıya katılmayanın üyeliği kendiliğinden sona erer.

  Yeni:

  MADDE 4.5 MAK Toplantıları ve Çalışma Esasları

  (b) MAK, her yıl en az dört (4) toplantı yapar. MAK başkanı toplantı çağrısını, toplantı tarihinden en az iki (2) hafta önce, MAK üyelerine, Yönetim Kurulu temsilcisine ve Yönetim Kurulu Başkanına gündemle birlikte yazılı veya elektronik posta ile iletir.

  (c) MAK üyeleri MAK toplantılarına bizzat katılmak zorundadır; yerlerine temsilci gönderemezler. Birbiri ardına üç toplantıya özür bildirmeksizin katılmayan üyelerin üyeliği kendiliğinden sona erer.

  Gerekçe:

  (b), (c) Yazım düzeltmesi.


 • Madde 5.1 (c), (e) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:


 • Eski:

  MADDE 5.1 Program Değerlendirme Takımları

  (c) Program değerlendirme takımları, bir takım başkanı ve program değerlendiricilerinden oluşur. Gerektiğinde eş başkan ve/veya eş değerlendiriciler ve gözlemciler de takıma alınabilir.

  (e) Program değerlendirme takımlarının oluşturulması sırasında uyulacak kurallar Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp yayınlanacak Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi ile düzenlenir.

  Yeni:

  MADDE 5.1 Program Değerlendirme Takımları

  (c) Program değerlendirme takımları, bir takım başkanı ve program değerlendiricilerinden oluşur. Gerektiğinde eş başkan, eş değerlendiriciler, öğrenci değerlendiriciler ve gözlemciler de takıma alınabilir. Genel değerlendirme içeren her takımda en az bir öğrenci değerlendirici yer alır.

  (e) Program değerlendirme takımlarının oluşturulması sırasında uyulacak kurallar Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp, yayımlanacak Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi ile düzenlenir.

  Gerekçe:

  (c) Öğrenci değerlendiricinin MÜDEK değerlendirme takımlarında yer alması. Yazım düzeltmesi.

  (e) Yazım düzeltmesi. • Madde 5.2 (g) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:


 • Eski:

  MADDE 5.2 Program Değerlendiricileri

  (g) Program değerlendiricisi havuzunun oluşturulmasında uyulacak kurallar Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp, yayınlanacak ABK Yönergesi ile düzenlenir.

  Yeni:

  MADDE 5.2 Program Değerlendiricileri

  (g) Program değerlendiricisi havuzunun oluşturulmasında uyulacak kurallar Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp, yayımlanacak ABK Yönergesi ile düzenlenir.

  Gerekçe:

  Yazım düzeltmesi.


 • Madde 5.3'ün numarası 5.4 olarak değiştirilmiş, yeni Madde 5.3 aşağıdaki şekilde eklenmiştir:


 • Eski:

  BU MADDE ESKİ SÜRÜMDE BULUNMAMAKTADIR.

  Yeni:

  MADDE 5.3 Öğrenci Değerlendiriciler

  (a) Öğrenci değerlendirici adayları MÜDEK Aday Belirleme Komitesi (ABK) tarafından, tercihen lisans öğrencilerinin aktif olarak yer aldığı ulusal ve uluslararası sivil toplum platformları ile temaslar yoluyla belirlenir.

  (b) Seçilen öğrenci değerlendirici adaylarının seçildikleri tarihte bir mühendislik dalında lisans ya da yüksek lisans programına kayıtlı olması gereklidir.

  (c) Seçilen öğrenci değerlendirici adaylarının disiplin cezası almamış olması gereklidir.

  (d) Seçilen öğrenci değerlendirici adaylarının MÜDEK öğrenci değerlendirici eğitimine katılarak göreve hazırlanmaları gerekir.

  Gerekçe:

  (a) - (d) Öğrenci değerlendiricinin MÜDEK değerlendirme takımlarında yer alması.


 • Eski Madde 5.3 başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:


 • Eski:

  MADDE 5.3 Gözlemciler

  Yeni:

  MADDE 5.4 Gözlemciler

  Gerekçe:

  Numaralama değişikliği


 • Madde 7 (d) ve (e)'nin numaraları 7 (e) ve (f) olarak değiştirilmiş, yeni 7 (d) aşağıdaki şekilde eklenmiş ve eski 7 (e) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:


 • Eski:

  MADDE 7 MÜDEK Eğitimleri

  (d) MÜDEK, akreditasyon amacıyla değerlendirme başvurusu yapmayı düşünen kurumların mensuplarına yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları düzenler.

  (e) MÜDEK eğitimlerinin düzenlenmesi Yönetim Kurulu tarafından kurulacak Eğitim Komitesi tarafından yapılır. Eğitim komitesinin yapısı, üyelerinin seçimi, görev süreleri ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp, yayınlanacak Eğitim Komitesi Yönergesi ile düzenlenir.

  Yeni:

  MADDE 7 MÜDEK Eğitimleri

  (d) Öğrenci değerlendirici adaylarının MÜDEK değerlendirme takımlarında görev almadan önce bir eğitimden geçme zorunluğu vardır.

  (e) MÜDEK, akreditasyon amacıyla değerlendirme başvurusu yapmayı düşünen kurumların mensuplarına yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları düzenler.

  (f) MÜDEK eğitimlerinin düzenlenmesi Yönetim Kurulu tarafından kurulacak Eğitim Komitesi tarafından yapılır. Eğitim Komitesinin yapısı, üyelerinin seçimi, görev süreleri ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp, yayımlanacak Eğitim Komitesi Yönergesi ile düzenlenir.

  Gerekçe:

  (d) Öğrenci değerlendiricinin MÜDEK değerlendirme takımlarında yer alması.

  (f) Yazım düzeltmesi. • Madde 9 (b), (c)(1), (f) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:


 • Eski:

  MADDE 9 Çıkar Çatışması ve/veya Çakışması

  (b) Benzer şekilde, değerlendirme takımı başkanlığı, eş başkanlık, program değerlendiriciliği ve eş-değerlendiricilik gibi görevler, değerlendirme sürecinin tarafsızlığına ve saygınlığına ilişkin sorgulamalara ya da çıkar çatışmalarına/çakışmalarına yol açabilecek durumlar yaratabilir. MÜDEK bu kişilerden profesyonel ve etiğe uygun bir şekilde davranmalarını, gerçek ya da görünür çıkar çatışmalarını/çakışmalarını açıklamalarını ve gerçek ya da görünür çıkar çatışmaları/çakışmaları ile ilgili olabilecek tartışma ve kararlardan uzak durmalarını bekler.

  (c)(1) Değerlendirme sürecinin saygınlığını ve MÜDEK Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve MAK üyelerinin, program değerlendiricilerinin ve eş değerlendiricilerin kararlarının güvenilirliğini sağlamak.

  (f) Değerlendirme sürecinde görev yapacak takım başkanı ile eş başkan ve değerlendiriciler ile eş değerlendiricilerin değerlendirecekleri programa ilişkin kurum ve kişilerle gerçek ya da görünür çıkar çatışmalarının/çakışmalarının olmadığına dair yazılı beyanda bulunmaları ayrıca istenir.

  Yeni:

  MADDE 9 Çıkar Çatışması ve/veya Çakışması

  (b) Benzer şekilde, değerlendirme takımı başkanlığı, eş başkanlık, program değerlendiriciliği, eş değerlendiricilik ve öğrenci değerlendiricilik gibi görevler, değerlendirme sürecinin tarafsızlığına ve saygınlığına ilişkin sorgulamalara ya da çıkar çatışmalarına/çakışmalarına yol açabilecek durumlar yaratabilir. MÜDEK bu kişilerden profesyonel ve etiğe uygun bir şekilde davranmalarını, gerçek ya da görünür çıkar çatışmalarını/çakışmalarını açıklamalarını ve gerçek ya da görünür çıkar çatışmaları/çakışmaları ile ilgili olabilecek tartışma ve kararlardan uzak durmalarını bekler.

  (c)(1) Değerlendirme sürecinin saygınlığını ve MÜDEK Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve MAK üyelerinin ve değerlendirme takımı üyelerinin kararlarının güvenilirliğini sağlamak.

  (f) Değerlendirme sürecinde görev yapacak takım üyelerinden değerlendirecekleri programa ilişkin kurum ve kişilerle gerçek ya da görünür çıkar çatışmalarının/çakışmalarının olmadığına dair yazılı beyanda bulunmaları, ayrıca istenir.

  Gerekçe:

  (b), (c)(1), (f) Öğrenci değerlendiricinin MÜDEK değerlendirme takımlarında yer alması ve yazım düzeltmesi.


 • Madde 12.1 (a), (b), (c) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:


 • Eski:

  MADDE 12.1 Kalite güvencesi ve sürekli iyileştirme

  (a) MÜDEK’in kalite politikaları MÜDEK Yönetim Kurulu tarafından tanımlanır. MÜDEK Yönetim Kurulu bu kalite politikalarını özetleyen bir MÜDEK Kalite Politikaları dokümanı yayınlar.

  (b) Başta değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri olmak üzere, MÜDEK’in tüm faaliyetlerinin düzgün işlemesini ve bu faaliyetlerin kalitesinin sürekli iyileştirilmesini güvence altına almak üzere, iç ve dış paydaşlardan geri bildirim alınması dahil, izlenecek kalite süreçleri Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp yayınlanacak Kalite Süreçleri Yönergesi ile düzenlenir.

  (c) MÜDEK Denetim Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, MÜDEK’in faaliyetlerinin yayımlanmış Kalite Politikasına ve kalite süreçlerine uygunluğuna yönelik iç kalite denetimi yapar. MÜDEK Denetim Kurulu, iç kalite denetimi sonuçlarını içeren raporunu, gerekli iyileştirmelerin yapılmasını temin amacıyla MÜDEK Yönetim Kurulu’na verir.

  Yeni:

  MADDE 12.1 Kalite güvencesi ve sürekli iyileştirme

  (a) MÜDEK'in kalite politikaları MÜDEK Yönetim Kurulu tarafından tanımlanır. MÜDEK Yönetim Kurulu bu kalite politikalarını özetleyen bir MÜDEK Kalite Politikaları dokümanı yayımlar.

  (b) Başta değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri olmak üzere, MÜDEK'in tüm faaliyetlerinin düzgün işlemesi ve bu faaliyetlerin kalitesinin sürekli gelişiminin güvence altına alınması ve bu amaçla yapılacak çalışmalarda eşgüdümü sağlamak üzere, MÜDEK Yönetim Kurulu tarafından Kalite Güvence Komitesi kurulur.

  (c) Kalite Güvence Komitesinin yapısı, üyelerinin seçimi, görev süreleri ve çalışma esasları ile kalite güvence süreçleri Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp, yayımlanacak Kalite Süreçleri Yönergesi ile düzenlenir.

  Gerekçe:

  (a) Yazım düzeltmesi.

  (b) Kalite geliştirme çalışmalarında eşgüdüm sağlamak için Kalite Güvence Komitesi kurulması.

  (c) Kalite Güvence Komitesinin yapısı, işleyişi ve ilgili süreçlerin tanımlanması. Daha önce Denetim Kuruluna verilmiş olan iç kalite denetimi görevi bu değişiklikle Kalite Güvence Komitesi tarafından üstlenilmiş olacak.

Son güncelleme: 27/03/2015

 @ MÜDEK 2007-2023 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net