English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

MÜDEK TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ

English
21 Mart 2009 tarihli Genel Kurul'da yapılan değişiklikler
 • Madde 4 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

  Eski:
  Madde 4: ÜYELİĞİ ASKIYA ALMA
  MÜDEK üyeleri arasından üniversitelerde Rektör, Rektör Yardımcısı, Rektör Danışmanı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcısı görevlerine getirilenler ile bu görevleri yürütürken MÜDEK'e üye olanların, bu görevleri süresince olası çıkar çatışma ve/veya çakışmalarını önlemek amacıyla, üyelikleri otomatik olarak askıya alınır. Üyelikleri askıya alınanlar MÜDEK ile ilgili hiçbir üyelik hakkını kullanamazlar, MÜDEK kurullarında görev yapamazlar ve yıllık aidat ödemezler.


  Yeni:
  Madde 4: ÜYELİĞİN DONDURULMASI
  MÜDEK üyeleri arasından üniversitelerde Rektör, Rektör Yardımcısı ve Rektör Danışmanı, mühendislikle ilgili programları yürüten fakültelerde ise Dekan ve Dekan Yardımcısı görevlerine getirilenler ile bu görevleri yürütürken MÜDEK'e üye olanların, bu görevleri süresince olası çıkar çatışma ve/veya çakışmalarını önlemek amacıyla, üyelikleri otomatik olarak dondurulur. Üyelikleri dondurulanlar MÜDEK ile ilgili hiçbir üyelik hakkını kullanamazlar, MÜDEK kurullarında görev yapamazlar ve yıllık aidat ödemezler.

 

 

 

 

 

 

Son güncelleme: 13/08/2009

 @ MÜDEK 2007-2023 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net