English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

MÜDEK TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ

English
23 Haziran 2007 tarihli Genel Kurul'da yapılan değişiklikler
 • Madde 12'nin aşağıda verilen (h) fıkrası tüzükten çıkartılmış, (i)-(n) arasındaki fıkralar (h)-(m) olarak yeniden numaralandırılmıştır:

 • h) Yönetim Kurulu'nun üyelik için önerdiği tüzel kişilerin üyeliğe kabullerini ve üyelikten çıkarılmalarını karara bağlamak,

 • Madde 15'nin (h) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 • Eski:
  h) Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu'nun (MAK) yapısı, üyeleri ve çalışma esaslarının belirlenmesine ilişkin yönetmeliği ve gerektiğinde bu yönetmelikteki değişiklikleri MAK'ın görüşlerini de alarak hazırlamak ve Genel Kurul'un onayına sunmak,

  Yeni:
  h) MÜDEK'in işleyişi ve Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu'nun (MAK) yapısı, üyeleri ve çalışma esaslarının belirlenmesine ilişkin yönetmeliklerin, gerektiğinde MAK'ın ve ilgili tarafların görüşlerini de alarak hazırlanması, değiştirilmesi ve iptaline ilişkin çalışmaları yapmak ve Genel Kurul'un onayına sunmak,

 • Madde 15'nin (i) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 • Eski:
  i) MÜDEK işleyişine ilişkin yönetmeliklerin hazırlanması, değiştirilmesi ve iptaline ilişkin çalışmaları yapmak ve Genel Kurul'un onayına sunmak,

  Yeni: i) MÜDEK yönetmeliklerinin öngördüğü yönergeleri, gerektiğinde MAK'ın ve ilgili tarafların görüşlerini de alarak hazırlanmak, değiştirilmek ve iptal etmek,

Son güncelleme: 13/08/2009

 @ MÜDEK 2007-2023 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net