English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

2022-2023 DÖNEMİ AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME BEDELLERİ VE ÖDEMELER

English
Akreditasyon Bedelleri
2022-2023 döneminde değerlendirilecek her program için alınacak akreditasyon değerlendirme bedelleri aşağıdaki tablodadır.
Değerlendirme Türü Normal Öğretim İkinci Öğretim
Genel Değerlendirme(1) 23.085 TL + KDV 17.400 TL + KDV
Ziyaretle Ara Değerlendirme(2) 17.400 TL + KDV 17.400 TL + KDV
Raporla Ara Değerlendirme(2) 12.685 TL + KDV 12.685TL + KDV
(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
(2) Daha önce yapılan genel değerlendirmesi sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi
Ödeme Takvimi
2022-2023 dönemlerinde programlarının Genel veya Ara Değerlendirmesi yapılacak kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin;
  • %15'i ilk başvurunun incelenerek, kabul edilmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması sonrasında, Nisan 2022 ayı içinde,
  • %35'i özdeğerlendirme raporlarının incelenmesi sonrasında, Ekim 2022 ayı içinde,
  • geri kalanı (%50) ise, değerlendirme ziyareti sonrasında*
tahsil edilecektir.

* Yalnızca "Raporla Ara Değerlendirme" değerlendirmesi yapılan kurumlara ziyaret yapılmayacağı için, "Raporla Ara Değerlendirme" akreditasyon bedellerinin geri kalan %50'si, "Yetersizliklerin Açıklaması" belgesinin değerlendirme takımı tarafından kuruma gönderilmesinden sonra tahsil edilecektir.

Son güncelleme: 07/12/2021

 @ MÜDEK 2007-2022 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net