English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

2013-2014 DÖNEMİ AKREDİTASYON BAŞVURULARI

English
Akreditasyon Başvurusu Yapması Gereken Programlar
2013-2014 değerlendirme döneminde MÜDEK tarafından akreditasyon değerlendirmesi yapılması istenen aşağıda listelenmiş programlar 31 Ocak 2013 tarihine kadar MÜDEK'e başvuru yapmak zorundadırlar.
 • MÜDEK değerlendirmesine ilk kez başvuracak programlar.
 • Daha önce alınmış olan akreditasyon süreleri 30 Eylül 2014 tarihinde dolacak programlar. Bu programlara 2011-2012 döneminde MÜDEK tarafından değerlendirilmiş ve haklarında 2013-2014 döneminde "Ara Değerlendirme" yapılması kararı alınmış programlar da dahildir.
31 Ocak 2013 tarihine kadar akreditasyon başvurularını yapmayan programlar 2013-2014 döneminde değerlendirmeye alınamayacak ve akreditasyon süreleri 30 Eylül 2014'te dolanların akreditasyonları bu tarih itibariyle sona erdirilecektir.

2012-2013 döneminde MÜDEK tarafından değerlendirmekte olup haklarında 2013 yılında "Kanıt Göster" değerlendirmesi kararı alınacak programlar için ayrı bir başvuru takvimi uygulanacaktır.
Akreditasyon Başvurusu Yapabilecek Programlar ve Kurumları
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan ve YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarındaki mühendislik lisans eğitim programları, akreditasyon amacıyla değerlendirilme başvurusu yapılabilir.

Başvurusu yapılan bir programın adında "mühendislik" sözcüğü bulunmalıdır.

İlk kez başvuru yapılacak bir programın, başvuru tarihinden önce mezun vermiş olması gereklidir.

Başvurusu yapılan bir programda, öğrencilerin programı tamamlayabilmek için seçebilecekleri çeşitli opsiyonların bulunması durumunda, bu opsiyonların her birinin ayrı ayrı değerlendirme ölçütlerinin tümünü sağlaması gerekmektedir.

Akreditasyon başvurusu yapılan bir program için kurumda ikinci öğretim de uygulanmakta ve ikinci öğretim programı da mezun vermiş ise programların değerlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:
 • Başvuru hem normal öğretim hem de ikinci öğretim için yapılmalıdır.
 • Kurumlar bu programın MÜDEK ölçütlerini sağladığını hem normal öğretim hem de ikinci öğretim için ayrı ayrı göstermek zorundadırlar.
 • Normal öğretim programları daha önceden değerlendirilmiş olmasına rağmen, o sırada henüz açılmamış ya da mezun vermemiş oldukları için değerlendirilmemiş olan ikinci öğretim programlarının başvuruları mezun verdikten sonraki normal öğretim programlarının ilk genel değerlendirmesiyle beraber yapılır.
Programlarının MÜDEK tarafından akreditasyonunu isteyen çok yerleşkeli bir kurumun birbirinden fiziki ve idari olarak anlamlı farklılıklar gösteren her yerleşkesi, değerlendirme sürecinde ayrı bir kurum olarak kabul edilecektir.
Akreditasyon Başvuru Sürecindeki Önemli Tarihler
 • 31 Ocak 2013: Yükseköğretim kurumlarının 2013 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları MÜDEK'e bildirmesi için son tarih. Dikkat: Başvuruların yeni başvuru formu doldurularak MÜDEK Genel Sekreterliği'ne yapılması gerekmektedir. Postada olabilecek gecikmeleri dikkate alarak başvuruların elektronik bir kopyasının bu tarihe kadar mak@mudek.org.tr adresine de gönderilmesi önerilir.
 • 28 Şubat 2013: MÜDEK tarafından 2013 yılında akreditasyon için değerlendirmeye alınabilecek programların kurumlara bildirilmesi ve ilgili tekliflerin gönderilmesi için son tarih.
 • 01 Nisan 2013: Kurumların akreditasyon başvuruları ile ilgili teklif için onay yazılarını MÜDEK'e göndermeleri için son tarih.
 • 31 Temmuz 2013: Kurumların 2013 yılında akreditasyon için başvurdukları programlara ilişkin özdeğerlendirme veya ara değerlendirme raporlarını MÜDEK'e ulaştırmaları için son tarih.
 • 30 Ağustos 2013: MÜDEK'e gönderilen özdeğerlendirme raporlarının ön incelemesinde saptanan raporlama ve/veya ölçüt yetersizliklerinin MÜDEK tarafından ilgili kurumlara bildirilmesi için son tarih.
 • 16 Eylül 2013: Yetersizliği saptanmayan veya format yetersizliği giderilen raporlardan istenen sayıdaki kopyanın kurumlar tarafından MÜDEK’e ulaştırılması için son tarih.
 • 30 Eylül 2013: 2013 yılında haklarında "Kanıt Göster" değerlendirmesi kararı alınan programlar ile ilgili tekliflerin kurumlara gönderilmesi için son tarih.
 • 31 Ekim 2013: Kurumların 2013 yılında "Kanıt Göster" değerlendirmesi kararı alınan programlar ile ilgili verilen teklif için onay yazılarını MÜDEK'e göndermeleri için son tarih.
 • 02 Aralık 2013: Kurumların 2013 yılında "Kanıt Göster" değerlendirmesi kararı alınan programlara ait ara değerlendirme raporlarını MÜDEK'e ulaştırmaları için son tarih.
Akreditasyon Bedelleri
2013-2014 dönemi akreditasyon bedellerinde bir önceki döneme göre değişiklik yapılmıştır. Yeni akreditasyon bedelleri aşağıda verilmiştir.
 • Kurum başına bedel alınmayacaktır.
 • Değerlendirilecek her program için alınacak akreditasyon bedeli aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 • Değerlendirme Türü Normal Öğretim İkinci Öğretim
  Genel Değerlendirme 8.300 TL + KDV 5.900 TL + KDV
  Ziyaretle Ara Değerlendirme 5.900 TL + KDV 5.900 TL + KDV
  Raporla Ara Değerlendirme 4.300 TL + KDV 4.300 TL + KDV
  Ziyaretle Kanıt Göster 5.900 TL + KDV 5.900 TL + KDV
  Raporla Kanıt Göster 4.300 TL + KDV 4.300 TL + KDV
2013-2014 döneminde kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin %25'i Nisan 2013 ayı içinde, geri kalanı (%75) Ekim 2013 ayı içinde tahsil edilecektir.

Kanıt göster değerlendirmeleri için ayrı bir ödeme takvimi uygulanacaktır.
Akreditasyon Değerlendirmelerinde Kullanılacak MÜDEK Ölçütleri
İlk kez ya da yeniden Genel Değerlendirmesi yapılacak programlar ile bu dönem Ara Değerlendirmesi yapılacak tüm programların değerlendirmesinde MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri Sürüm 2.0.0 - 26.12.2008 kullanılacaktır.
Akreditasyon Değerlendirmelerinde Kullanılacak Özdeğerlendirme Raporu

Son güncelleme: 14/12/2012

 @ MÜDEK 2007-2024 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net