English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

2011-2012 DÖNEMİ AKREDİTASYON BAŞVURULARI

English
Akreditasyon Başvurusu Yapması Gereken Programlar
2011-2012 değerlendirme dönemimde MÜDEK tarafından akreditasyon değerlendirmesi yapılması istenen aşağıda listelenmiş programlar MÜDEK'e başvuru yapmak zorundadırlar.
 • MÜDEK değerlendirmesine ilk kez başvuracak programlar.
 • Daha önce alınmış olan akreditasyon süreleri 30 Eylül 2012 tarihinde dolacak programlar. Bu programlara 2009-2010 döneminde MÜDEK tarafından değerlendirilmiş ve haklarında 2011 yılında "Ara Değerlendirme" yapılması kararı alınmış programlar da dahildir.
Aşağıda belirtilen süre içinde başvurularını yapmayan programların geç başvuruları kabul edilmeyecek ve akreditasyon süreleri 30 Eylül 2012 tarihinde dolanların akreditasyonları bu tarih itibariyle sona erdirilecektir.

2010-2011 döneminde MÜDEK tarafından değerlendirmekte olup haklarında 2011 yılında "Kanıt Göster" değerlendirmesi kararı alınacak programlar için ayrı bir başvuru takvimi uygulanacaktır.
Akreditasyon Başvurusu Yapabilecek Programlar ve Kurumları
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan ve YÖK tarafından tanınan yüksek öğretim kurumlarındaki lisans eğitim programları, akreditasyon amacıyla değerlendirilme başvurusu yapılabilir.

Başvurusu yapılan bir programın adında "mühendislik" kelimesi bulunmalıdır.

İlk kez başvuru yapılacak bir programın, başvuru tarihinden önce mezun vermiş olması gereklidir.

Başvurusu yapılan bir programda, öğrencilerin programı tamamlayabilmek için seçebilecekleri çeşitli opsiyonların bulunması durumunda, bu opsiyonların her birinin ayrı ayrı değerlendirme ölçütlerinin tümünü sağlaması gerekmektedir.

Akreditasyon başvurusu yapılan bir program için kurumda ikinci öğretim de uygulanmaktaysa, bu programın değerlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:
 • Başvuru hem normal öğretim hem de ikinci öğretim için yapılmalıdır.
 • Kurumlar bu programın MÜDEK ölçütlerini sağladığını hem normal öğretim hem de ikinci öğretim için ayrı ayrı göstermek zorundadırlar.
 • Normal öğretim programları daha önceden değerlendirilmiş olmasına rağmen, o sırada henüz açılmamış ya da mezun vermemiş oldukları için değerlendirilmemiş ikinci öğretim programlarının başvuruları mezun verdikten sonraki normal öğretim programlarının ilk genel değerlendirmesinde yapılır.
Programlarının MÜDEK tarafından akreditasyonunu isteyen çok yerleşkeli bir kurumun birbirinden fiziki ve idari olarak anlamlı farklılıklar gösteren her yerleşkesi, değerlendirme sürecinde ayrı bir kurum olarak kabul edilecektir.
Akreditasyon Başvuru Sürecindeki Önemli Tarihler
 • 31 Ocak 2011: Yükseköğretim kurumlarının 2011 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları MÜDEK'e bildirmesi için son tarih. Dikkat: Başvuruların yeni başvuru formu doldurularak MÜDEK merkezine yapılması gerekmektedir. Postada olabilecek gecikmeleri dikkate alarak başvuruların elektronik bir kopyasının bu tarihe kadar mak@mudek.org.tradresine de gönderilmesi önerilmektedir.
 • 28 Şubat 2011: 2011 yılında akreditasyon için değerlendirmeye alınabilecek programların ve toplam akreditasyon ücreti ve ödeme koşullarının MÜDEK tarafından kurumlara bildirilmesi için son tarih.
 • 31 Mart 2011: Kurumların akreditasyon başvuruları ile ilgili teyid yazılarını MÜDEK'e bildirmeleri için son tarih.
 • 31 Temmuz 2011: Kurumların 2011 yılında akreditasyon için başvurdukları programlara ilişkin özdeğerlendirme raporlarını MÜDEK'e ulaştırmaları için son tarih.
 • 31 Ağustos 2011: MÜDEK'e gönderilen özdeğerlendirme raporlarının istenen formata uygun olup olmadığının MÜDEK tarafından ilgili kurumlara bildirilmesi için son tarih.
Akreditasyon Bedelleri
2011-2012 dönemi akreditasyon bedelleri MÜDEK Yönetim Kurulu tarafından aşağıda şekilde belirlenmiştir.
 • Kurum başına 5.250TL + KDV
 • Program başına (normal ve ikinci öğretim için ayrı ayrı olmak üzere)
  • Genel değerlendirmeler ve ziyaretli ara değerlendirmeler için 5.250TL + KDV
  • Rapor üzerinden ara değerlendirmeler için 2.100TL + KDV
2011-2012 döneminde kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin %25'i Nisan 2011 ayı içinde, geri kalanı (%75) Ekim 2011 ayı içinde tahsil edilecektir.
Akreditasyon Değerlendirmelerinde Kullanılacak MÜDEK Ölçütleri
Akreditasyon Değerlendirmelerinde Kullanılacak Özdeğerlendirme Raporu
 • İlk kez ya da yeniden Genel Değerlendirmesi yapılacak programlar: Özdeğerlendirme Raporu (Sürüm 2.2 - 06.11.2010). Önemli not: Özdeğerlendirme Raporu Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular (Sürüm 2.1 - 11.01.2011) belgesinin dikkatle incelenmesi önerilir.
 • Bu dönem Ara Değerlendirmesi yapılacak programlar: Ara değerlendirmeler için özel bir özdeğerlendirme şablonu bulunmamaktadır. Ancak bu raporlar mutlaka kurum, program, ara değerlendirme türü (ara ziyaret, ara rapor, kanıt göster) ve tarih bilgilerine içerecek bir kapak sayfası ile Özdeğerlendirme Raporu'nun A. Programa İlişkin Genel Bilgiler bölümünü içermelidir. Bu bölümdeki 6. Önceki Yetersizliklerin ve Gözlemlerin Kaldırılması Yönünde Alınan Önlemler alt bölümü ara raporun ana kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki genel değerlendirme veya ara değerlendirme sonucunda programla ilgili MÜDEK tarafından bildirilen yetersizlikler ve varsa gözlemler atlanmadan ve MÜDEK raporunda belirtilen sırada teker teker yazılmalı, her biri için alınan önlemler ve bu önlemlerin sonuçları ayrı ayrı belirtilmelidir. Raporla birlikte, bu önlemleri destekleyen ek belgeler ve kanıtlar da sunulmalıdır.

Son güncelleme: 23/08/2011

 @ MÜDEK 2007-2022 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net