English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

AKREDİTASYON LİSTESİ

MÜDEK Tarafından Akreditasyon Verilen Lisans Programları (31 Ekim 2012 itibariyle)

[Köşeli ayraç içinde] verilen yıllardan birincisi akreditasyon alınan ilk yılı, ikincisi verilmiş olan akreditasyonun sona erme yılını göstermektedir. Tüm yıllar programlardan mezuniyet yıllarıdır.

MÜDEK 2011 yılında Washington Accord Üyesi (Signatory) olmuştur.

{Süslü ayraç} içinde italik olarak verilen yıllardan birincisi EUR-ACE Etiketi alınan ilk yılı, ikincisi verilmiş olan EUR-ACE etiketinin sona erme yılını göstermektedir. Tüm yıllar programlardan mezuniyet yıllarıdır. MÜDEK, 2009 yılından itibaren EUR-ACE Etiketi verme ile yetkilendirilmiştir.

Program akreditasyonlarının ve EUR-ACE Etiketlerinin başlama tarihi programların akredite olduğu yılın 1 Mayıs günü, bitiş tarihi ise akreditasyonun sona erme yılının 30 Eylül günüdür.

NÖ: Hem Normal Öğretim hem de İkinci Öğretim bulunan programlardan akreditasyon verilen Normal Öğretim programlarını göstermektedir.

İÖ: Hem Normal Öğretim hem de İkinci Öğretim bulunan programlardan akreditasyon verilen İkinci Öğretim programlarını göstermektedir.

(NÖ) ya da (İÖ) olarak belirtilmeyenler İkinci Öğretim programı bulunmayan Normal Öğretim programlarıdır.


Anadolu Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği [2009-2014]  ;  {2009-2014}
Çevre Mühendisliği [2009-2014]  ;  {2009-2014}
Elektrik-Elektronik Mühendisliği [2009-2014]  ;  {2009-2014}
Endüstri Mühendisliği [2012-2014]  ;  {2012-2014}
İnşaat Mühendisliği [2009-2014]  ;  {2009-2014}
Kimya Mühendisliği [2009-2014]  ;  {2009-2014}
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği [2009-2014]  ;  {2009-2014}

Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği [2011-2013]  ;  {2011-2013}
Gıda Mühendisliği [2008-2010], [2011-2013]  ;  {2011-2013}
Jeoloji Mühendisliği [2006-2013]  ;  {2009-2013}
Kimya Mühendisliği [2004-2010], [2011-2013]  ;  {2011-2013}

Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği (NÖ) [2008-2013]  ;  {2010-2013}
Çevre Mühendisliği (İÖ) [2008-2013]  ;  {2010-2013}
İnşaat Mühendisliği (NÖ) [2008-2013]  ;  {2010-2013}
İnşaat Mühendisliği (İÖ) [2008-2013]  ;  {2010-2013}
Kimya Mühendisliği (NÖ) [2008-2013]  ;  {2010-2013}
Kimya Mühendisliği (İÖ) [2008-2013]  ;  {2010-2013}
Makine Mühendisliği (NÖ) [2008-2013]  ;  {2010-2013}
Makine Mühendisliği (İÖ) [2008-2013]  ;  {2010-2013}

Bülent Ecevit Üniversitesi2, Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği [2009-2014]  ;  {2009-2014}

Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği (NÖ) [2009-2014]  ;  {2009-2014}
İnşaat Mühendisliği (NÖ) [2009-2014]  ;  {2009-2014}
Makine Mühendisliği (NÖ) [2009-2014]  ;  {2009-2014}

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği [2009-2014]  ;  {2009-2014}
Çevre Mühendisliği [2005-2013]  ;  {2011-2013}
Elektrik-Elektronik Mühendisliği [2007-2013]
Endüstri Mühendisliği [2009-2014]  ;  {2009-2014}
İnşaat Mühendisliği (NÖ) [2007-2013]  ;  {2009-2013}
İnşaat Mühendisliği (İÖ) [2007-2013]  ;  {2009-2013}
Jeofizik Mühendisliği [2007-2013]  ;  {2009-2013}
Jeoloji Mühendisliği [2005-2013]  ;  {2011-2013}
Maden Mühendisliği [2007-2013]  ;  {2009-2013}
Makine Mühendisliği (NÖ) [2005-2013]  ;  {2009-2013}
Makine Mühendisliği (İÖ) [2011-2013]  ;  {2011-2013}
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği [2007-2013]
Tekstil Mühendisliği [2009-2014]  ;  {2009-2014}

Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği [2006-2013]  ;  {2011-2013}
Elektrik-Elektronik Mühendisliği [2008-2013]  ;  {2010-2013}
Gıda Mühendisliği [2006-2013]  ;  {2011-2013}
İnşaat Mühendisliği [2010-2012]  ;  {2010-2015}
Kimya Mühendisliği [2006-2013]  ;  {2011-2013}
Makine Mühendisliği [2008-2013]  ;  {2010-2013}
Tekstil Mühendisliği [2006-2013]  ;  {2011-2013}

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (NÖ) [2012-2014]  ;  {2012-2014}
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) [2012-2014]  ;  {2012-2014}
İnşaat Mühendisliği (NÖ) [2012-2014]  ;  {2012-2014}
İnşaat Mühendisliği (İÖ) [2012-2014]  ;  {2012-2014}
Makine Mühendisliği (NÖ) [2012-2014]  ;  {2012-2014}
Makine Mühendisliği (İÖ) [2012-2014]  ;  {2012-2014}

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği [2012-2014]  ;  {2012-2014}
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (NÖ) [2012-2014]  ;  {2012-2014}
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) [2012-2014]  ;  {2012-2014}
Endüstri Mühendisliği (NÖ) [2012-2014]  ;  {2012-2014}
Endüstri Mühendisliği (İÖ) [2012-2014]  ;  {2012-2014}
Kimya Mühendisliği [2010-2015]  ;  {2010-2015}

Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (NÖ) [2011-2013]  ;  {2011-2013}
Çevre Mühendisliği (NÖ) [2011-2013]  ;  {2011-2013}
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (NÖ) [2006-2013]  ;  {2011-2013}
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) [2011-2013]  ;  {2011-2013}
İnşaat Mühendisliği (NÖ) [2006-2013]  ;  {2011-2013}
İnşaat Mühendisliği (İÖ) [2011-2013]  ;  {2011-2013}
Jeoloji Mühendisliği [2006-2013]  ;  {2011-2013}
Kimya Mühendisliği [2006-2013]  ;  {2011-2013}
Makine Mühendisliği (NÖ) [2006-2013]  ;  {2011-2013}
Makine Mühendisliği (İÖ) [2011-2013]  ;  {2011-2013}

Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği [2004-2013]  ;  {2010-2013}
Endüstri Mühendisliği (NÖ) [2004-2015]  ;  {2010-2015}
Endüstri Mühendisliği (İÖ) [2004-2015]  ;  {2010-2015}
İnşaat Mühendisliği [2004-2015]  ;  {2010-2015}
Kimya Mühendisliği (NÖ) [2004-2015]  ;  {2010-2015}
Kimya Mühendisliği (İÖ) [2004-2015]  ;  {2010-2015}

Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği (NÖ) [2009-2014]  ;  {2009-2014}

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği [2012-2014]  ;  {2012-2014}
Kimya Mühendisliği [2011-2016] ;  {2011-2016}
Makine Mühendisliği [2011-2013]  ;  {2011-2013}

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (NÖ) [2010-2015]  ;  {2010-2015}
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (NÖ) [2010-2013]  ;  {2010-2013}
Harita Mühendisliği (NÖ) [2010-2015]  ;  {2010-2015}
İnşaat Mühendisliği (NÖ) [2008-2013]  ;  {2010-2013}
Jeofizik Mühendisliği (NÖ) [2010-2013]  ;  {2010-2013}
Jeoloji Mühendisliği (NÖ) [2010-2015]]  ;  {2010-2015}
Maden Mühendisliği (NÖ) [2010-2015]  ;  {2010-2015}
Makine Mühendisliği (NÖ) [2008-2013]  ;  {2010-2013}
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (NÖ) [2012-2014]  ;  {2012-2014}

Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği [2012-2014]  ;  {2012-2014}
Elektrik-Elektronik Mühendisliği [2012-2014]  ;  {2012-2014}
Gıda Mühendisliği [2012-2014]  ;  {2012-2014}
Jeoloji Mühendisliği [2012-2014]  ;  {2012-2014}
Makine Mühendisliği [2012-2014]  ;  {2012-2014}

Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği (NÖ) [2012-2014]  ;  {2012-2014}
İnşaat Mühendisliği (İÖ) [2012-2014]  ;  {2012-2014}
Makine Mühendisliği (NÖ) [2012-2014]  ;  {2012-2014}
Makine Mühendisliği (İÖ) [2012-2014]  ;  {2012-2014}

Sakarya Üniversitesi, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği [2010-2015]  ;  {2010-2015}

Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği (NÖ) [2010-2013]  ;  {2010-2013}
Çevre Mühendisliği (İÖ) [2010-2013]  ;  {2010-2013}
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (NÖ) [2010-2015]  ;  {2010-2015}
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) [2010-2015]  ;  {2010-2015}
Endüstri Mühendisliği (NÖ) [2010-2013]  ;  {2010-2013}
Endüstri Mühendisliği (İÖ) [2010-2013]  ;  {2010-2013}
İnşaat Mühendisliği (NÖ) [2010-2013]  ;  {2010-2013}
İnşaat Mühendisliği (İÖ) [2010-2013]  ;  {2010-2013}
Jeofizik Mühendisliği (NÖ) [2010-2013]  ;  {2010-2013}
Jeofizik Mühendisliği (İÖ) [2010-2013]  ;  {2010-2013}
Makine Mühendisliği (NÖ) [2010-2015]  ;  {2010-2015}
Makine Mühendisliği (İÖ) [2010-2015]  ;  {2010-2015}
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (NÖ) [2010-2013]  ;  {2010-2013}
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) [2010-2013]  ;  {2010-2013}

Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Çevre Mühendisliği [2006-2013] ;  {2011-2013}
Elektrik-Elektronik Mühendisliği [2006-2013]  ;  {2011-2013}
Endüstri Mühendisliği [2011-2013]  ;  {2011-2013}
Harita Mühendisliği1 (NÖ) [2008-2013]  ;  {2010-2013}
Harita Mühendisliği1 (İÖ) [2008-2013]  ;  {2010-2013}
Jeoloji Mühendisliği (NÖ) [2008-2013]  ;  {2010-2013}
Jeoloji Mühendisliği (İÖ) [2008-2013]  ;  {2010-2013}
Makine Mühendisliği (NÖ) [2011-2013]  ;  {2011-2013}
Makine Mühendisliği (İÖ) [2011-2013]  ;  {2011-2013}

Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği (NÖ) [2011-2013]  ;  {2011-2013}
Makine Mühendisliği (İÖ) [2011-2013]  ;  {2011-2013}

Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Çevre Mühendisliği [2012-2014]  ;  {2012-2014}
Elektronik Mühendisliği (NÖ) [2012-2014]  ;  {2012-2014}
Elektronik Mühendisliği (İÖ) [2012-2014]  ;  {2012-2014}
Makine Mühendisliği (NÖ) [2012-2014]  ;  {2012-2014}
Makine Mühendisliği (İÖ) [2012-2014]  ;  {2012-2014}

Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği [2008-2013]
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği [2008-2013]
Genetik ve Biyomühendislik [2010-2013]  ;  {2010-2013}
Kimya Mühendisliği [2008-2013]
Makine Mühendisliği  [2008-2013]
Sistem Mühendisliği [2010-2015]  ;  {2010-2015}

Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği [2011-2013]  ;  {2011-2013}
Elektrik Mühendisliği (NÖ) [2011-2013]  ;  {2011-2013}
Elektrik Mühendisliği (İÖ) [2011-2013]  ;  {2011-2013}
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği [2011-2013]  ;  {2011-2013}

Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (NÖ) [2012-2014]  ;  {2012-2014}
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İÖ) [2012-2014]  ;  {2012-2014}

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi

Çevre Mühendisliği [2009-2014]  ;  {2009-2014}
İnşaat Mühendisliği (NÖ) [2007-2013]  ;  {2009-2013}
İnşaat Mühendisliği (İÖ) [2007-2013]  ;  {2009-2013}
Harita Mühendisliği1 (NÖ) [2007-2013]  ;  {2009-2013}
Harita Mühendisliği1 (İÖ) [2007-2013]  ;  {2009-2013}

Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi

Kimya Mühendisliği [2009-2014]  ;  {2009-2014}
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (NÖ) [2009-2014]  ;  {2009-2014}
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) [2009-2014]  ;  {2009-2014}

Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi

Endüstri Mühendisliği (NÖ) [2012-2014]  ;  {2012-2014}
Endüstri Mühendisliği (İÖ) [2012-2014]  ;  {2012-2014}
Makine Mühendisliği (NÖ) [2012-2014]  ;  {2012-2014}
Makine Mühendisliği (İÖ) [2012-2014]  ;  {2012-2014}

___________________________________________
1 2009'dan önce Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
2 11.04.2012'den önce Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (24.04.2012 güncellemesi)

Son güncelleme: 05/11/2012

 @ MÜDEK 2007-2024 - Tüm Hakları Saklıdır Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim Istanbul A Blok No:20 Kat:9, Maltepe, 34846 Istanbul, Turkey, +90-216-606-0592, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net