English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

DUYURULAR

English

2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007


MÜDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri Belgesi Güncellendi (Yayım tarihi: 11.02.2020)

Mühendislik lisans programlarının akreditasyon değerlendirmesinde kullanmak amacıyla hazırlanmış olan MÜDEK Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri belgesi MÜDEK Yönetim Kurulunun 25.01.2020 tarihinde yapılan toplantısında alınan kararla 2.2 sürüm numarası ile güncellenmiştir.

Belgenin güncellenmiş sürümüne erişmek için tıklayınız: >>>>>

Güncellenmiş belgede sadece bazı kavramlara açıklık getirilmiş ve bir dizi yazım iyileştirmeleri yapılmıştır. Bu nedenle, Sürüm 2.2, 2020-2021 değerlendirme döneminden itibaren yürürlüğe girecek ve bu dönemde yeniden Genel Değerlendirmesi ya da ilk kez Genel Değerlendirmesi yapılacak programların değerlendirmelerinde kullanılacaktır. Programların Ara Değerlendirmelerinde ve Kanıt Göster Değerlendirmelerinde ise ilgili programın bir önceki Genel Değerlendirmesinde kullanılmış olan sürüm kullanılacaktır.
MÜDEK Genel Kurulu (Yayım tarihi: 10.02.2020)

Derneğimizin 2020 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan 2020 Cuma günü saat 14:00'te, aşağıdaki gündemle, Esentepe Mahallesi Zincirlidere Cad. No. 86 Meriçoğlu Plaza D.4, İstanbul adresindeki MÜDEK Ofisinde; çoğunluk sağlanamaması durumunda, 8 gün sonra, 18 Nisan 2020 Cumartesi günü ARI Teknokent, ARI 2 Binası TTGV Ofisi Seminer Salonunda, aynı saatte ve aynı gündemle yapılacaktır.

Gündem:
 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Divan heyeti seçimi
 3. Toplantı gündeminin ve değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve oylanması
 4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile 2019 yılına ait kesin bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 5. Denetim Kurulu raporunun sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 6. Yönetim Kurulunun aklanması
 7. 2020 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, tartışılması ve oylanması
 8. Dernek üyelik aidatlarının 2021 yılı için belirlenmesi
 9. 2021 ve 2022 yılları bütçe öngörülerinin sunulması
 10. Çalışma Yönetmeliğinde yapılması önerilen değişikliklerin görüşülmesi ve oylanması
 11. Dilekler
 12. Kapanış

YÖKAK Başkan Yardımcısı Sibel Aksu Yıldırım MÜDEK'i Ziyaret Etti (Yayım tarihi: 20.01.2020)

YÖKAK Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının izlenmesi kapsamında, MÜDEK izleme sürecini yürütmek üzere görevlendirilen YÖKAK Başkan Yardımcısı Sibel Aksu Yıldırım 16 Ocak 2020 Perşembe günü MÜDEK ofisine bir saha ziyaretinde bulunmuştur. Ziyaret sırasında MAK Başkan Yardımcısı Şebnem Baydere MÜDEK faaliyetleriyle ilgili bir sunum yapmıştır. MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı Timur Doğu , Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Müjgan Sağır ve Yönetim Kurulu Üyesi Engin Arıkan'ın da katıldığı toplantı karşılıklı görüş alışverişiyle tüm gün devam etmiştir.

Son güncelleme: 14/02/2020

 © MÜDEK 2007-2020 - Tüm Hakları Saklıdır Zincirlidere Caddesi No. 86, Meriçoğlu Plaza Kat:1 Daire:4, Esentepe, Şişli, 34394 İstanbul, (0212) 211-0281, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net