English
MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.
MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir.
MÜDEK, EUR-ACE Etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.
MÜDEK, Washington Accord üyesidir.

2017-2018 DÖNEMİ AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME BEDELLERİ VE ÖDEMELER

English
Akreditasyon Bedelleri
2017-2018 dönemi akreditasyon bedellerinde Yönetim Kurulunun 01.12.2016 tarih ve 2016-10 sayılı kararı ile bir önceki döneme göre değişiklik yapılmıştır. Değerlendirilecek her program için alınacak yeni akreditasyon bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Değerlendirme Türü Normal Öğretim İkinci Öğretim
Genel Değerlendirme(1) 11.690 TL + KDV 8.273 TL + KDV
Ziyaretle Ara Değerlendirme(2) 8.273 TL + KDV 8.273 TL + KDV
Raporla Ara Değerlendirme(2) 6.055 TL + KDV 6.055 TL + KDV
Ziyaretle Kanıt Göster(3) 8.273 TL + KDV 8.273 TL + KDV
Raporla Kanıt Göster(3) 6.055 TL + KDV 6.055 TL + KDV
(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
(2) Daha önce yapılan genel değerlendirmesi sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi
(3) Daha önce yapılan ara veya genel değerlendirmesi sonucunda bir yıl süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesi
Ödeme Takvimi
2017-2018 döneminde programlarının Genel veya Ara Değerlendirmesi yapılacak kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin;
  • %15'i ilk başvurunun incelenerek, kabul edilmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması sonrasında, Nisan 2017 ayı içinde,
  • %35'i özdeğerlendirme raporlarının incelenmesi sonrasında, Ekim 2017 ayı içinde,
  • geri kalanı (%50) ise, değerlendirme ziyareti sonrasında**
tahsil edilecektir.

2017-2018 döneminde programları için "Kanıt Göster" değerlendirmesi yapılacak kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin;
  • %25'i kanıt göster değerlendirme başvurusunun incelenerek, kabul edilmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması sonrasında, Ekim 2017 ayı içinde,
  • geri kalanı (%75) ise, değerlendirme ziyareti sonrasında**
tahsil edilecektir.

** Yalnızca "Raporla Ara Değerlendirme" ve/veya "Raporla Kanıt Göster" değerlendirmesi yapılan kurumlara ziyaret yapılmayacağı için, "Raporla Ara Değerlendirme" akreditasyon bedellerinin geri kalan %50'si, "Raporla Kanıt Göster" değerlendirme bedellerinin %75'i "Yetersizliklerin Açıklaması" belgesinin değerlendirme takımı tarafından kuruma gönderilmesinden sonra tahsil edilecektir.

Son güncelleme: 02/01/2017

 © MÜDEK 2007-2018 - Tüm Hakları Saklıdır Zincirlidere Caddesi No. 86, Meriçoğlu Plaza Kat:1 Daire:4, Esentepe, Şişli, 34394 İstanbul, (0212) 211-0281, infos@mudek.org.tr Web Hosting: daha.net